Державний Університет Телекомунікацій

ЗОЗУЛЯ НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА

Кандидат філологічних наук, доцент

Освіта

2001

Захист дисертації на тему «Людина, природа, цивілізація у творчості ХХ ст.» за спеціальністю 10.01.01 – російська література. Присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних наук.

1995

Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю вчитель української мови і літератури та російської мови та літератури.

Досвід роботи

2015 - до сьогодні

Державний університет телекомунікацій доцент кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

2001-2015

Луцький інститут розвитку людини університету «Україна» доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

1995-2001

Луцький педагогічний коледж викладач української мови та літератури

Загальний педагогічний стаж роботи – 21 рік.

Навчальна дисципліни: 

  • Документознавство
  • Теорія і практика референтської  та офісної діяльності
  • Документне забезпечення підприємства(за фаховим спрямуванням)
  • Юридичне документування
  • Ділові комунікації

Розробка та упорядкування методичних рекомендацій з дисциплін «Документаційно-інформаційне забезпечення управління», «Інформаційне обслуговування та забезпечення інформаційних потреб», «Управлінське документування», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів».

Публікації:

1. Інформаційно-аналітичне забезпечення освітньої діяльності Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» // Збірник наукових праць викладачів Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»: у 3-х т. – Луцьк: ПВ «Твердиня», 2009. – С. 194-200.

2. Особливості вивчення літератури рідного краю у вищому навчальному закладі (за матеріалами пісенної творчості О.Богачука) // Проблеми педагогічних технологій. – 2010. – Вип. 1.  – С.85-92.

3. Інформаційно-документаційне забезпечення електронного посібника фахівця з документознавства // Проблеми педагогічних технологій. – Вип. 1. – 2011.

4. Підвищення орфографічної грамотності студентів // Сучасні педагогічні технології. – Луцьк, 2012. – Вип. 1. – С.197-203.

5. Практична підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності // Інформація, комунікація, суспільство: Матеріали І Міжнародної наукової конференції ICS-2012. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012.– С. 140-141.

6. Практичні аспекти професіоналізації студентів-документознавців // Наукові записки. Серія “Культура і соціальні комунікації”[Текст].– Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія», 2012. - Вип. 3. – 172 с. (С.12-22.)

7.  Релігійно-філософські ідеї роману Л. Леонова «Піраміда»// Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 217. Вип. 205. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С.39-43.

8. Вплив інтернет-видання «Волинські новини» на свідомість реципієнта // Проблеми та перспективи розвитку соціальних комунікацій: матеріали доповідей учасників ІІ Міжвузівського наук.-метод. семінару (м.Луцьк, 10 квіт. 2014р.) / упоряд. Т.Й. Жалко,О.М.Мациборська. – Вип. 2. – Луцьк : КП ІАЦ «Волиньенергософт»,  2014. – С.22-24.

9. Сучасні тенденції професійної підготовки  майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності // Nauki społeczne i humanistyczne. Polsko-ukraińska czasopismo naukowe Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińska czasopismo naukowe 2014, Vol. 01(01), pp. 136-146. (у співавторстві з Бєліковою Н.)

10. Творчість О. Богачука в контексті української культури // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. – Вип. 31. – 2015. – С. 148–159.

11. Вплив ЗМІ на громадську думку // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 2-3 квіт. 2015 р.) / упоряд. Т. Й. Жалко, О. І. Кушпетюк, Н. Г. Конон. – Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2015. – С. 99–101.

12. Інформаційна діяльність громадських організацій у контексті становлення інформаційного суспільства в сучасній Україні // Проблеми та перспективи розвитку соціальних комунікацій: матеріали доповідей учасників ІІІ Міжвузівського наук.-метод. семінару (м.Луцьк, 16 квіт. 2015р.) / упоряд. О.Й. Дем’янюк, Т.Й. Жалко, Н.Г. Конон.– Вип. 3. – Луцьк: ЛІРоЛ; КП ІАЦ «Волиньенергософт»,  2015. – С. 24–29.

Переглядів: 1 931
^