Державний Університет Телекомунікацій

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА СЕРВІСИ В ІНФОКОМУНІКАЦІЯХ

Анотація курсу

     Комп'ютерні мережі є логічним результатом еволюції розвитку комп'ютерних технологій. Постій-но зростаючі потреби користувачів в обчислювальних ресурсах обумовили необхідність  об'єднан-ня комп'ютерних технологій  в єдину систему окремі комп'ютери.
Поява локальних комп'ютерних мереж внесло багато нового у використання обчислювальної техніки. З'явилася можливість швидкого доступу до розподілених обчислювальних ресурсів та баз даних відразу декільком користувачам, причому користувачі використовують на своєму мережевому комп'ютері ті ж самі команди, як і при роботі з окремим комп'ютером. Задачу обробки цих команд і розподілу завдань між окремими комп'ютерами взяла на себе мережна операційна система.

У звязку із зазначеним, стрімко зростає попит на фахівців, які здатні забезпечити відповідність встановленої комп’ютерної   мережі  потребам організації в інформаційному обміні, здійсню-вати управління та обслуговування мережевої інформаційної системи,      
усувати проблеми і дефекти з метою забезпечення певного рівня обслуговування, контролювати і покращувати роботу мережі.
    Саме ці питання являються предметом вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні ресурси та сервіси в інфокормунікаціях».

 

 

Переглядів: 557
^