Державний Університет Телекомунікацій

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА СЕРВІСИ В ІНФОКОМУНІКАЦІЯХ

Мета курсу

Завданням навчальної дисципліни «Інформаційні ресурси та сервіси в інфокомунікаціях»  є формування у кандидатів здатності практичного використання в процесі проектування та впровадження  мережевих рішень таких основоположних понять як  основи мережевих технологій та мережевого обладнання, інфраструктури дротових та бездротових мереж,  протоколи TCP/IP, комутація та маршрутизація, проектування та  впровадження мережевих рішень, адміністрування та управління мережами,  безпека мереж, усунення несправностей, оптимізація, доступність і надійність мереж.

Метою навчальної дисципліни є підготовка кандидатів для проходження міжнародних сертифікаційних екзаменів з мережевих технологій Hewlett-Packard (НР)  з питань   проектування та впровадження  мережевих рішень для малого та середнього бізнесу. Екзамени (тестування) здійснюється на авторизованому центру сертифікації, який створено в університеті.

Переглядів: 598
^