Державний Університет Телекомунікацій

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА СЕРВІСИ В ІНФОКОМУНІКАЦІЯХ

Зміст курсу

В процесі вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні ресурси та сервіси в інфокомунікаціях» студенти отримують теоретичні знання про мережеві технології , в результаті засвоєння яких повинні знати:

 • семирівневу  модель  взаємодії відкритих систем (OSI seven‐layer model), порівняння і зіставлення OSI і TCP/IP моделей;
 • призначення і використання загального мережевого обладнання: NIC; Repeater; Hub; Bridge; Switch; Router.
 • характеристики дротових і бездротових мереж, порівняння і зіставлення топологій дротових і бездротових мереж, стандарти для дротових і бездротових  мереж та їх реалізація;
 • найбільш поширені типи комутаторів, конфігурація профілів мереж VLAN, визначення та обґрунтування  основ мережевої  маршрутизації, перелік та  і опис протоколів, які використовуються  для управління маршрутизацією;
 • проектування та  впровадження мережевих рішень, адміністрування та управління мережами;
 • безпека мереж, усунення несправностей, оптимізація, доступність і надійність мереж.

         В результаті відпрацювання практичних питань щодо розгортання та адміністрування комп’ютерних мереж  під час  лабораторних занять студенти повинні уміти:

 • здійснювати базову конфігурацію комутаторів; 
 • здійснювати управління програмним забезпечення комутатора та конфігурацією файлів;
 • забезпечити конфігурація віртуальних локальних мереж та служба IP адресації, а також конфігурацію агрегації каналів;
 • здійснювати конфігурацію усунення топологічних петель  мережі;                
 • здійснювати налаштування IP-маршрутизації;
 • проводити основні роботи  з платформою управління мережою PCM+.  
Переглядів: 563
^