Державний Університет Телекомунікацій

Основні навчальні блоки фахової підготовки та профільні дисципліни

 

інформаційний: інформаційно-аналітична діяльність, інформаційне право, захист інформації, комп’ютерні технології в документознавстві, інформаційно-пошукові мови, управління інформаційними зв’язками;

 

аналітичний: аналітико-синтетична переробка інформації, організація та управління діяльністю інформаційних установ, інформаційно-аналітичні технології;

 

документознавчий: діловодство, електронний документообіг, управлінське документознавство, документне забезпечення підприємства, документне фондознавство;

 

лінгвістичний: вивчення двох іноземних мов, практичний курс іншомовної комунікації та перекладу, стилістика та культура офісної документації, ділові комунікації.

Переглядів: 1 646
^