Державний Університет Телекомунікацій

БРАТАНІЧ ОКСАНА ВАСИЛІВНА

 

БРАТАНІЧ ОКСАНА ВАСИЛІВНА

Кандидат філологічних наук, доцент

 

 


Освіта

2005

Захист дисертації на тему «Лінгвостилістика епістолярію Г.П.Кочура

(на матеріалі листування 60-80 рр. ХХ століття)» за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. 

Присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних наук.

1999

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова

за спеціальністю вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Досвід роботи

2016 до сьогодні

Державний університет телекомунікацій,

доцент кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності.

2016

Київський національний торговельно-економічний університет,

доцент кафедри сучасних європейських мов.

2004-2015

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі,

доцент кафедри суспільних та педагогічних дисциплін.

1998-2004

Київський фінансово-економічний коледж, старший викладач кафедри гуманітарних наук.

Стажування

2014

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, кафедра інновацій та інформаційної діяльності в освіті.

Напрям: Інноватика у викладанні української мови як іноземної.

Загальний науково-педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах ІІІ – IV рівнів акредитації –18 років

Навчальні дисципліни та методичні розробки:

  • Лінгвістичні основи документознавства
  • Ділові комунікації
  • Спічрайтинг та копірайтинг
Переглядів: 892
^