Державний Університет Телекомунікацій

КАЧМАЛА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА

 

КАЧМАЛА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА

Кандидат історичних наук, доцент

 

 

 

Освіта

2010

Захист дисертації на тему «Демографічні та соціально-економічні зміни на Лівобережній Україні на поч. ХХ ст.» за спеціальністю 00.07.01 – історія України. Присвоєно науковий ступінь кандидата історичних наук.

1992

НПУ ім. М.П.Драгоманова, Інститут історичної освіти. Викладач історії та права.

Досвід роботи

2010 - до сьогодні

Викладач ДУТ

2008-2009

НПУ ім. М.П.Драгоманова, Інститут історичної освіти. Кафедра історії України

1992-2008

Гімназія «Міленіум» № 318 м. Київ

Загальний педагогічний стаж роботи – 25 років.

Навчальна дисципліни: 

  • Історія української державності та культури
  • Філософія
  • Філософія для іноземців
  • Історія світової цивілізації

 

Розробка та упорядкування методичних рекомендацій з дисциплін «Філософія», «Філософія для іноземців», «Історія світової цивілізації».

Публікації:

1.Демографічні зміни на Лівобережній Україні на початку ХХ ст. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки. Вип.4. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. – С.126 -135.

2.Інтенсифікація міграційних процесів селянства Лівобережної України//Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2008. -№ 2. – С.130 – 136.

3.Соціально-економічна еволюція населення Лівобережної України на початку ХХ ст. // Київська старовина. – 2008. - № 4. С.20 – 27.

4.Зародження статистики в Україні // Український історичний журнал. - 2008. - № 4. – С.162 -169.

5.Фабрично-заводська промисловість Лівобережжя поч. ХХ ст:  тенденції соціально-економічних змін // «Конотопська битва: міфи і реалії в східноєвропейській історії». Всеукраїнська науково-теоретична конференція. Київ, 19 червня 2009. – С. 48 – 51.

6.Економічні чинники трансформації соціального становища селянства Лівобережної України // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. .Випуск ХVІ. – Київ: Інститут історії України  – 2011. – С.57 – 64.

7.Рецепція культурно-освітніх ідей М.П.Драгоманова  в Україні // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки. Вип.6. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. - С.77 – 83.

8.Статистика – наука про відображення динаміки життя населення // Волинські історичні записки. Збірник наукових праць. – Житомир, 2009. -  Т.2. – С.166 –173.

9. Демографічні особливості Лівобережної України напередодні Першої світової війни  // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. .Випуск ХІХ. – Київ:  Інститут історії України  – 2011. – С. 217-227.

10.Наростання загальної кризи на Лівобережній Україні в роки Першої світової війни // Краєзнавство. Інститут історії України НАН України.  Випуск 4 (77). – 2011. – С. 238-246.

11.Сільське господарство Чернігівщини в структурі економіки Лівобережжя на початку ХХ ст. //Література та культура Полісся. Збірник наукових праць. Серія «Проблеми історії, літератури та культури у регіональному вимірі». – Ніжин. -2011. – Вип.67. – С. 109-124.

12. Проблема біженців на Лівобережній Україні в роки Першої  світової війни // Київська старовина. Науковий історико-філологічний журнал Київського славістичного університету. – № 4 (400). – 2011. – С. 97-107.

13. Особливості проведення Першого Всезагального перепису населення (1897 р.) в Лівобережній Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науковий збірник. – № 3. – 2011. – С. 103 – 110.

14. Особливості проведення Першого всеросійського перепису населення 1897 р. на Чернігівщині // Література та культура Полісся. Збірник наукових праць. Серія «Історія та  культура: загальноукраїнський та  провінційний вимір». – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя , 2013. – Вип.72. – С. 115 - 124.

15. Соціально-економічна діяльність земських установ Лівобережної України (к. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки. Вип.9. – К, 2016.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. - С.72 – 79.

Переглядів: 493
^