Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Комп'ютерних наук

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ Комп'ютерних наук

Кафедра Комп’ютерних наук Державного університету телекомунікацій у 2018 році пропонує навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

Для вступу на навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» необхідно скласти ЗНО з таких предметів:

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова (Англійська мова, Німецька мова, Французька мова тощо) на вибір.

Звертаємо Вашу увагу на особливості вступної компанії:

 1. Подача заявок тільки в електронній формі. У 2018 році, вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, подаватимуть заяви тільки в електронній формі.
 2. Загальна кількість заяв - 7. Згідно з затвердженими Умовами прийому, абітурієнти матимуть можливість подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення та не більше ніж на чотири спеціальності. (Подання заяв на контракт не обмежується).
 3. Приймаються сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 років, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з цих іноземних мов прийматимуться лише з сертифікатів зовнішнього оцінювання 2018 року.
 4. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі повинна складати не менше 100 балів з кожного предмету.
 5. Докладніше про Правила прийому у 2018 року читайте на сторінках Приймальної комісії Державного університету телекомунікацій 

Особливості підготовки бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» (Computer Science, CS)

Кафедра Комп’ютерних наук -  є провідною кафедрою університету, яка здійснює  навчання студентів (рівня бакалавра, магістра та доктора філософії/кандидата наук)  в області Інформаційних технологій за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»  (Computer Science, CS).

Особливість роботи кафедри  міститься в оптимальному поєднанні теоретичної підготовки з різних питань  галузі Інформаційних технологій  та ґрунтовної практичної підготовки на конкретному обладнанні.

 

Завдяки такої організації підготовки, по завершенню навчання випускники оволодівають широким спектром компетенцій, які дозволяють їм вирішувати широке коло професійних завдань з розробки, удосконалення та інтеграція ІТ-рішень з використанням як апаратних так і програмних платформ різного призначення.

Сучасна підготовка фахівців в області інформаційних технологій повинна базуватися на найбільш актуальних знаннях кращих зразків технологій, які складають зміст їх професійної підготовки. При вивченні технологій не можна обійти увагою новітні рішення для побудови конвергентної і гібридної інфраструктури, а також хмарних рішень, представленої компанією HP Enterprise.

 

На сьогоднішній  день компанія HP Enterprise є одним із найбільших у світі постачальників рішень ІТ-інфраструктури, програмного забезпечення та послуг із системної інтеграції. 

Прийнявши рішення кілька років тому про використання для вивчення на кафедрі Комп'ютерних наук сучасних ІТ-рішень компанії HP Enterprise, зараз можна з упевненістю сказати про стратегічну правильність прийнятого рішення. Під це завдання в університеті на кафедрі Комп'ютерних наук створено Навчально-науковий центр технологій HPЕ, оснащений сучасним обладнанням, що дозволяє реалізувати в ході навчального процесу конвергентну і гібридну архітектуру HP Enterprise різних рівнів складності. Якість вивчення запропонованих студентам курсів підтверджується проходженням Міжнародної сертифікацією та отримання міжнародних сертифікатів різного рівня.

 

У ході навчального процесу здійснюється вивчення наступних сертифікованих навчальних курсів:

Сертифіковані навчальні курси за технологіями компанії HP Enterprise, які навчаються на кафедрі у ході навчального процесу, представляються завідуючим кафедрою Комп’ютерних наук Вишнівським В.В. на відео.

Дуже велику увагу на кафедрі приділяється вивченню мови програмування Java розпочинаючи вже з 1-го курсу. Дисципліна викладається за авторською методикою доцента Іщерякова С. М., викладає дисципліну сам автор курсу.  По закінченню вивчення курсу студенти проходять міжнародну сертифікацію фірми  Oracle. Зміст та методика викладання навчального курсу представляються доцентом Іщеряковим С. М на відео.

Інтеграція технологій, які вивчаються на кафедрі,  здійснюється під час вивчення на заключному етапі навчання  надзвичайно важливих та високотехнологічних курсів:

 • Програмно-визначена мережна інфраструктура (SDN);
 • Організація  гібридної хмари (HPE Openstack)  

По-перше, апаратною платформою вищезазначених навчальних курсів є конвергентна система, яка розроблена компанією HP Enterprise, HPE ConvergedSystem 700. Конвергентна система до свого складу включає мережну та серверну інфраструктуру, які вивчаються на попередніх курсах. Управління конвергентною системою здійснюється за допомогою  системи управління ІТ-інфраструктурою нового покоління HPE OneView, яка теж вивчається в межах цього курсу.

По-друге, контролер  програмно-визначеної мережної інфраструктури (SDN), хмарна платформа HPE Openstack, а  також їх додатки розроблені на мові програмування Java з відкритим кодом. Це означає, що студенти отримані знання з мови програмування Java можуть застосовувати для удосконалення цих програмних продуктів та їх додатків.

Крім того, на кафедрі вивчається також  ціла низка фундаментальних курсів (дивись розділ  - спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»), які посилюють зміст підготовки за обраною спеціальністю.

Таким чином, по закінченню навчання, випускник підготовлений до виконання широкого спектру прикладних та фундаментальних професійних завдань в галузі Інформаційних технологій, здатний інтегрувати сучасні високотехнологічні рішення ІТ-інфраструктури  з точки зору  як апаратної та і програмної платформ різного призначення.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній — партнерів кафедри Hewlett-Packard, Winncom Technologies, Датацентр «Парковий», LANTEC.

Навчання студентів проводиться не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально- матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Рівень підготовки, який надає кафедра Комп’ютерних наук у ході навчального процесу, достатній для того, щоб пройти серйозне випробування міжнародної сертифікації на практичне знання обладнання та технологій  HP. Перелік сертифікаційних рівнів, які пропонує компанія  HP-Enterprise та які інтегровані у навчальний процес на кафедрі Комп’ютерних наук, наведені на малюнку.

Разом із студентами, сертифікаційні екзамени проходять і викладачі кафедри та всього університету, з отриманням іменного та номерного сертифікату міжнародного зразку.

Кафедра заключила договори з компаніями Hewlett-Packard, Датацентр «Парковий», які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій наших партнерів-роботодавців, з якими кафедрою заключенні договори про співпрацю.

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ЗМІСТУ НАВЧАННЯ.

Основним завдання кафедри є підготовка  студентів  зі спеціальності  122 «Комп’ютерні науки». Для цього в межах навчального процесу підготовка по спеціальності починається з першого курсу.

 • Для студентів першого курсу викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних  засобів», метою  якої є навчити наших студентів налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій.
 • Для студентів нашої спеціальності є обов’язкові дисципліни такі як  «Групова динаміка» - 1 курс,  «Ділові комунікації» - 2 курс, «Засади відкриття власного бізнесу», «Штучний інтелект», «Хмарні технології»  - 4 курс, які спрямовані на уміння студентів працювати в команді, вміти вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій.
 • Вивчення англійської мови проводиться на протязі всі років навчання: 1-2 курс  по 3 пари на тиждень, а 3-5 курсах по всім дисциплінам кафедри 20% проводиться англійською мовою. Це дозволить нашим студентам вільно володіти  технічною англійською мовою  та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2.
 • На протязі навчання з спеціальності студенти отримують сертифікати від компаній - партнерів кафедри.
 • Для підвищення практичних навиків до майбутньої професії 50% занять проводиться  у вигляді практичних та лабораторних занять.
 • Кожне лекційне заняття  підкріплене практичною складовою, переліком питань для самостійної роботи.
 • Для забезпечення якісного проведення практичних занять на кафедрі створено сучасну навчально- лабораторну базу на основі компаній-партнерів та сучасних програмно апаратних комплексів і програмного забезпечення.
 • Розподіл годин навчального плану бакалавра 122 «Комп’ютерні науки» здійснюється з розрахунку – 25% на дисципліни загальної підготовки і 75%  на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю.
 • Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1 по 8 семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протяг всього терміну підготовки бакалавра.
 • Проходження практики студентів відбувається на базі компаній-партнерів кафедр.

В результаті здійснення інноваційного змісту навчання наш випускник володіє теоретичним знанням виконання вимог компетенцій роботодавців, практичними вміннями і навиками їх здійснення

Реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці.

Державний університет телекомунікацій входить до складу Міжнародного союзу електрозв’язку ITU.

З питань програми навчання звертатись за телефоном (063)4747924, Вишнівський Віктор Вікторович, завідувач кафедри Комп’ютерних наук.

Державний університет телекомунікацій, 03680, м. Київ, вул. Солом'янська, 7,  www.dut.edu.ua

Додатково:

Історія створення та розвитку кафедри

З травня 2017 року назву Кафедри Інформаційних технологій змінено на Комп'ютерних наук

КАФЕДРА Комп'ютерних наук заснована у 1976 році. Створювалась як кафедра "Передачі дискретної інформації і телеграфії". З розвитком інформаційних технологій в 1995 році назву було змінено на "Передачі дискретних повідомлень". З 28.09.2001р. - кафедра носила назву "Інформаційних технологій".

В межах програми «Інститут Технологій Hewlett-Packard» 18 листопада 2014 р. на кафедрі відкрито Навчально-науковий центр технологій Hewlett-Packard - перший Центр в Україні, в якому основний акцент зроблено на вивчення мережевих технологій за програмою Hewlett-Packard Accredited Technical Associate.

Кафедра структурно підпорядкована факультету Інформаційних технологій Навчально-наукового інституту Телекомунікацій та інформатизації.

Заснував та очолював кафедру до травня 2005 р. доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений зв’язківець України, лауреат Державної премії, академік Академії зв’язку України та академік Міжнародної академії інформатизації ВАСИЛЬ КУПРІЯНОВИЧ СТЕКЛОВ.

На протязі 2005-2013 р. очолював кафедру ГНІДЕНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ - кандидат технічних наук, доцент, академік Української академії наук.

З жовтня 2013 р. очолює кафедру  - доктор технічних наук, професор ВИШНІВСЬКИЙ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ.

На протязі цих років науково-педагогічний персонал (НПП) кафедри проводив значну організаційну, виховну, наукову та методичну роботу з впровадження наукового матеріалу з новітніх освітніх технологій в навчальний процес: за спеціальностями: 172 Телекомунікації та радіотехніка, 123 Комп’ютерна інженерія, 121 Інженерія програмного забезпечення, 125 Кібербезпека, випуску сучасних фахівців в галузі інформаційних технологій.

Велику увагу колектив кафедри приділяє науково-дослідній роботі (НДР). Розробки НДР впроваджуються в навчальний процес, системи управління телекомунікаційних мереж України, охоплюють новітні технологічні рішення.

Кафедра підтримує міцні зв’язки з підприємствами галузі, що позитивно впливає на підготовку фахівців зв’язку та їх практичну діяльність на виробництві в умовах ринкових відносин.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 214, 222
Тел. (044) 249–25–64
E-mail: dut_k_it@ukr.net

Навчальний сайт кафедри

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 39 890
^