Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Комп'ютерних наук

 

Кафедра Комп’ютерних наук Державного університету телекомунікацій у 2018 році пропонує навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

Для вступу на навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» необхідно скласти ЗНО з таких предметів:

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова (Англійська мова, Німецька мова, Французька мова тощо) на вибір.

Звертаємо Вашу увагу на особливості вступної компанії:

1. Подача заявок тільки в електронній формі. У 2018 році, вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, подаватимуть заяви тільки в електронній формі.

2. Загальна кількість заяв - 7. Згідно з затвердженими Умовами прийому, абітурієнти матимуть можливість подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення та не більше ніж на чотири спеціальності. (Подання заяв на контракт не обмежується).

3. Приймаються сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 років, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з цих іноземних мов прийматимуться лише з сертифікатів зовнішнього оцінювання 2018 року.

4. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі повинна складати не менше 100 балів з кожного предмету.

5. Докладніше про Правила прийому у 2018 року читайте на сторінках Приймальної комісії Державного університету телекомунікацій 

Особливості підготовки бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» (Computer Science, CS)

Кафедра Комп’ютерних наук -  є провідною кафедрою університету, яка здійснює  навчання студентів (рівня бакалавра, магістра та доктора філософії/кандидата наук)  в області Інформаційних технологій за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»  (Computer Science, CS).

Особливість роботи кафедри  міститься в оптимальному поєднанні теоретичної підготовки з різних питань  галузі Інформаційних технологій  та ґрунтовної практичної підготовки на конкретному обладнанні.

Завдяки такої організації підготовки, по завершенню навчання випускники оволодівають широким спектром компетенцій, які дозволяють їм вирішувати широке коло професійних завдань з розробки, удосконалення та інтеграція ІТ-рішень з використанням як апаратних так і програмних платформ різного призначення.

Сучасна підготовка фахівців в області інформаційних технологій повинна базуватися на найбільш актуальних знаннях кращих зразків технологій, які складають зміст їх професійної підготовки. При вивченні технологій не можна обійти увагою новітні рішення для побудови конвергентної і гібридної інфраструктури, а також хмарних рішень, представленої компанією HP Enterprise.

На сьогоднішній  день компанія HP Enterprise є одним із найбільших у світі постачальників рішень ІТ-інфраструктури, програмного забезпечення та послуг із системної інтеграції. 

Прийнявши рішення кілька років тому про використання для вивчення на кафедрі Комп'ютерних наук сучасних ІТ-рішень компанії HP Enterprise, зараз можна з упевненістю сказати про стратегічну правильність прийнятого рішення. Під це завдання в університеті на кафедрі Комп'ютерних наук створено Навчально-науковий центр технологій HPЕ, оснащений сучасним обладнанням, що дозволяє реалізувати в ході навчального процесу конвергентну і гібридну архітектуру HP Enterprise різних рівнів складності. Якість вивчення запропонованих студентам курсів підтверджується проходженням Міжнародної сертифікацією та отримання міжнародних сертифікатів різного рівня.

У ході навчального процесу здійснюється вивчення наступних сертифікованих навчальних курсів:

Сертифіковані навчальні курси за технологіями компанії HP Enterprise, які навчаються на кафедрі у ході навчального процесу, представляються завідуючим кафедрою Комп’ютерних наук Вишнівським В.В. на відео.

Дуже велику увагу на кафедрі приділяється вивченню мови програмування Java розпочинаючи вже з 1-го курсу. Дисципліна викладається за авторською методикою доцента Іщерякова С. М., викладає дисципліну сам автор курсу.  По закінченню вивчення курсу студенти проходять міжнародну сертифікацію фірми  Oracle. Зміст та методика викладання навчального курсу представляються доцентом Іщеряковим С. М на відео.

Інтеграція технологій, які вивчаються на кафедрі,  здійснюється під час вивчення на заключному етапі навчання  надзвичайно важливих та високотехнологічних курсів:

  • Програмно-визначена мережна інфраструктура (SDN);
  • Організація  гібридної хмари (HPE Openstack)  

По-перше, апаратною платформою вищезазначених навчальних курсів є конвергентна система, яка розроблена компанією HP Enterprise, HPE ConvergedSystem 700. Конвергентна система до свого складу включає мережну та серверну інфраструктуру, які вивчаються на попередніх курсах. Управління конвергентною системою здійснюється за допомогою  системи управління ІТ-інфраструктурою нового покоління HPE OneView, яка теж вивчається в межах цього курсу.

По-друге, контролер  програмно-визначеної мережної інфраструктури (SDN), хмарна платформа HPE Openstack, а  також їх додатки розроблені на мові програмування Java з відкритим кодом. Це означає, що студенти отримані знання з мови програмування Java можуть застосовувати для удосконалення цих програмних продуктів та їх додатків.

         Крім того, на кафедрі вивчається також  ціла низка фундаментальних курсів (дивись розділ  - спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»), які посилюють зміст підготовки за обраною спеціальністю.

Таким чином, по закінченню навчання, випускник підготовлений до виконання широкого спектру прикладних та фундаментальних професійних завдань в галузі Інформаційних технологій, здатний інтегрувати сучасні високотехнологічні рішення ІТ-інфраструктури  з точки зору  як апаратної та і програмної платформ різного призначення.

Державний університет телекомунікацій входить до складу Міжнародного союзу електрозв’язку ITU.

З питань програми навчання звертатись за телефоном  (063) 4747924, Вишнівський Віктор Вікторович, завідувач кафедри Комп’ютерних наук.

Державний університет телекомунікацій, 03680, м. Київ, вул. Солом'янська, 7,   www.dut.edu.ua

Додатково:

Історія створення та розвитку кафедри

З травня 2017 року назву Кафедри Інформаційних технологій змінено на Комп'ютерних наук

КАФЕДРА Комп'ютерних наук заснована у 1976 році. Створювалась як кафедра "Передачі дискретної інформації і телеграфії". З розвитком інформаційних технологій в 1995 році назву було змінено на "Передачі дискретних повідомлень". З 28.09.2001р. - кафедра носила назву "Інформаційних технологій".

В межах програми «Інститут Технологій Hewlett-Packard» 18 листопада 2014 р. на кафедрі відкрито Навчально-науковий центр технологій Hewlett-Packard - перший Центр в Україні, в якому основний акцент зроблено на вивчення мережевих технологій за програмою Hewlett-Packard Accredited Technical Associate.

Кафедра структурно підпорядкована факультету Інформаційних технологій Навчально-наукового інституту Телекомунікацій та інформатизації.

Заснував та очолював кафедру до травня 2005 р. доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений зв’язківець України, лауреат Державної премії, академік Академії зв’язку України та академік Міжнародної академії інформатизації ВАСИЛЬ КУПРІЯНОВИЧ СТЕКЛОВ.

На протязі 2005-2013 р. очолював кафедру ГНІДЕНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ - кандидат технічних наук, доцент, академік Української академії наук.

З жовтня 2013 р. очолює кафедру  - доктор технічних наук, професор ВИШНІВСЬКИЙ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ.

На протязі цих років науково-педагогічний персонал (НПП) кафедри проводив значну організаційну, виховну, наукову та методичну роботу з впровадження наукового матеріалу з новітніх освітніх технологій в навчальний процес: за спеціальностями: 172 Телекомунікації та радіотехніка, 123 Комп’ютерна інженерія, 121 Інженерія програмного забезпечення, 125 Кібербезпека, випуску сучасних фахівців в галузі інформаційних технологій.

Велику увагу колектив кафедри приділяє науково-дослідній роботі (НДР). Розробки НДР впроваджуються в навчальний процес, системи управління телекомунікаційних мереж України, охоплюють новітні технологічні рішення.

Кафедра підтримує міцні зв’язки з підприємствами галузі, що позитивно впливає на підготовку фахівців зв’язку та їх практичну діяльність на виробництві в умовах ринкових відносин.

Презентація кафедри

Завантажити буклет

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 214, 222
Тел. (044) 249–25–64
E-mail: dut_k_it@ukr.net

Навчальний сайт кафедри

Переглядів: 27 059
^