XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Комп'ютерних наук

Загальна інформація

Науково-педагогічний персонал
Навчальні дисципліни бакалаврів
Навчальні дисципліни магістрів
Методична робота
ННЦ "Технологій HP"
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Контактна інформація
Новини та події
Бібліотека
Партнери кафедри
Запрошуємо до навчання
Відгуки випускників
Курси Hewlett Packard
Програми курсів Hewlett Packard
Подати заявку на курси Hewlett Packard
Набір на курси Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer
Спрощений он-лайн курс Java-програмування
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Дистанційне навчання

Загальна інформація

Cпеціальність 122 Комп'ютерні науки


 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ Комп'ютерних наук

 Переваги навчання на кафедрі Комп'ютерних наук у Державному університеті телекомунікацій


Кафедра Комп’ютерних наук - є провідною кафедрою університету, яка здійснює навчання студентів в області Інформаційних технологій за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (Computer Science, CS)

Фахівець «Computer Science» – це керівник і технічний ІТ фахівець в рівній мірі. Він володіє методиками організації проектування, йому властива спеціалізація в декількох сферах, а саме: теорії мов програмування, нейронних мереж, архітектури даних, машинного навчання, аналізу ризиків, оптимізації процесів, системної інженерії. Для нього властиве унікальне поєднання технічних ІТ навичок, інтуїції, вміння пояснювати, здатність до вирішення проблем і бізнес-чуття. Цінність цієї спеціальності буде рости і далі по мірі того, як в компаніях будуть впроваджуватись ІТ технології.

Найважливіша мета вивчення Комп'ютерних наук полягає в тому, щоб глибоко знати усі основні розділи інформаційних технологій та чітко розуміти відносини, що існують між прикладними програмами і комп'ютерними системами. Стати фахівцем з сучасних Комп’ютерних наук можливо тільки за умови комплексного вивчення всіх складових частин Інформаційних технологій.

Спеціаліст з Комп'ютерних наук повинен забезпечити інтеграцію та взаємодію інформаційних технологій на рівні наукової абстракції – хмарних технологій, віртуалізації, програмно-визначених мереж та систем штучного інтелекту. Взаємодія на цьому рівні здійснюється не фізично, а з використанням програмних інтерфейсів (API),  що забезпечує високу ступінь системності та динамічності. 

Тому наші випускники можуть займати такі посади:

 • розробник та тестувальник програмного забезпечення;
 • системний адміністратор;
 • адміністратор баз даних;
 • Веб-дизайнер;
 • інженер із захисту інформації; керівник проекту (Team leader);
 • системний інтегратор;
 • ІТ архітектор.

У процесі здійснення інноваційного змісту навчання наша кафедра уклала договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників спеціальністю підготовки кафедри.

З розвитком світової цифрової економіки потреба у фахівцях з Комп'ютерних наук зростає з кожним днем. При добросовісному навчанні на нашій кафедрі ви станете таким спеціалістом та отримаєте перше високооплачуване робоче місце, що забезпечить незалежне фінансове майбутнє.

За час навчання випускник оволодіє знаннями з наступних основних розділів: алгоритмів і структур даних, всіх стадій життєвого циклу розробки програмного забезпечення, баз даних та інформаційно-пошукових систем, веб-технологій, архітектури комп'ютерів, операційних систем та комп'ютерних мереж, технологій віртуалізації, штучного інтелекту, хмарних технологій та робототехніки, взаємодії людини і комп'ютера.

Отримає практичні навики програмування, роботи з операційними системами, адміністрування серверів, експлуатації обладнання центру обробки даних, розробки та розгортання конвергентних мережних технологій, налаштування серверних платформ та накопичувачів, використання мережних та серверних технологій для розгортання систем віртуалізації та хмарних технологій, вирішення прикладних завдань на мові програмування Java.

Ми якісно навчаємо студентів не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній-партнерів кафедри. На відміну від інших університетів підготовка за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки починається не з третього, а вже з першого курсу. Дуже велику увагу на кафедрі приділяється вивченню мов програмування розпочинаючи вже з 1-го курсу. Викладання курсу мови Java проводить доцент Іщеряков С. М за оригінальною авторською методикою, який отримав спеціальну відзнаку конкурсу IT Awards компанії SoftServe та асоціації IT-Ukraine за вклад у розвиток ІТ-освіти України. По закінченню вивчення курсу студенти проходять міжнародну сертифікацію фірми Oracle. Також, починаючи з першого курсу поглиблено вивчається технічна англійська мова.

Інтеграція сучасних ІТ-технологій здійснюється на заключному етапі навчання надзвичайно важливих та високотехнологічних курсів: програмно-визначена мережна інфраструктура (SDN) та організація гібридної хмари (HPE Openstack).

Кафедра готує керівників і технічних ІТ-фахівців, які володіють сучасними технологіями проектування та управління Комп’ютерними системами (ІТ архітекторів).

Для підготовки висококваліфікованих фахівців для успішних та відомих світових ІТ компаній на кафедрі Комп'ютерні науки розроблено і втілено в навчальний процес інноваційний зміст навчання. Тому навчання студентів відповідає вимогам сьогодення і надає їм ґрунтовні теоретичні знання та уміння практично експлуатувати сучасне програмно-апаратні комплекси.

Наші студенти щорічно займають призові місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

 

 
 

На конкурсі проектів та стартапів InnoDnipro переміг проект студента Антонова Віталія «БПЛА для точної побудови МАП, а автор здобув грошову винагороду у розмірі 50000 гривень.

 

При проведені занять на кафедрі теоретична підготовка складає до 50%, а практична підготовка становить не менше 67% навчальних занять. Заняття проводяться на сучасному обладнанні та програмно-апаратних комплексах відомих світових компаній.

На кафедрі разом з асоціацією “ІТ-УКРАЇНА” та ГО “Фундація розвитку інновацій” реалізується проект ранньої дуальної освіти. Кращі студенти паралельно із навчанням проходять стажування в компаніях Ciklum, EPAM та ін.

Починаючи з 2 курсу студенти проходять практику на провідних підприємствах галузі. Спочатку – для ознайомлення і формування відповідного світогляду. У подальшому, на 3-му курсі, для формування відповідних професійних умінь та виробничих навичок. На 4-му курсі – для закріплення теоретичних знань та практичної реалізації результатів подальшого дипломного проектування.

Заняття на кафедрі проводять висококваліфіковані науково-педагогічні працівники. Так заняття проводять 8 кандидатів технічних наук, 3 доктора технічних наук, а також в тому числі 3 практика, які працюють в компаніях-партнерах кафедри.

Збільшення на кафедрі кількості висококваліфікованих НПП (кандидатів наук, докторів наук, практиків працюючих в компаніях-партнерах кафедри), суттєво підвищує якість навчання студентів та дозволяє їм оволодівати сучасними ІТ технологіями.

Розбудова навчально-матеріальної бази кафедри створила можливості для подальшого удосконалення змісту навчання, переходу до вивчення сучасних технологій високого рівня. Апаратною платформою для реалізації у навчальному процесі кафедри ІТ технологій високого рівні виступає нове обладнання для Центру обробки даних, яке розміщене в єдиному в Україні Навчально-науковому центрі технологій Hewlett Packard Enterprise, а саме:

 • Комп’ютери НР ProDesk 400 – 25 шт. (2020 р.)
 • Мультимедійна система -1 шт.
 • Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 - 1 шт.
 • Сервер DL360 Gen7 -1 шт.
 • Сервер DL60 Gen9  - 2 шт.
 • Мережні комутатори НР 2620 - 6 шт.
 • Мережні комут. НР 5500 Comware – 4 шт.
 • Комутатори доступу НРЕ 3800 – 2 шт.
 • Комутатори ядра НРЕ 5510 – 2 шт.
 • Точка доступу Aruba Instant - 2 шт.

Тут наші студенти отримують навички по адмініструванню та тестуванню розробленого програмного забезпечення на рівні міжнародної професійної сертифікації.

Навчально-науковий центр технологій Hewlett Packard Enterprise дозволяє в повному обсязі забезпечити практичне навчання відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри, таких як Hewlett Packard Enterprise, «Evergreen», «Ucloud», Консорціум Український центр підтримки номерів і адрес UNAOC, «Вінком Україна» та фірм, що входять до Київського ІТ кластеру. З цими компаніями кафедрою, укладені договори про співпрацю, проходження практики та подальше працевлаштування студентів.

Вивчення вищезазначених технологій дає можливість отримати міжнародні сертифікати Hewlett Packard Enterprise, Oracle, ІВМ, які підтверджують реальну практичну здатність студентів застосовувати сучасні інформаційні технології.

Під час навчання починаючи з першого курсу студенти отримують міжнародні сертифікати які надають право отримати перше високооплачуване робоче місце, що забезпечить їм незалежне фінансове майбутнє.

На діаграмі показано збільшення набору студентів на кафедрі по роках, з моменту створення кафедри до 2021 року, що є доказом зростання престижності спеціальності по якій навчає кафедра.

ТІЛЬКИ НАШОЮ СИСТЕМОЮ НАВЧАННЯ ЗАКЛАДЕНО:

ХТО ДОБРОСОВІСНО НАВЧАЄТЬСЯ – ГАРАНТОВАНО ОТРИМАЄ ВИСОКООПЛАЧУВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ
 

Особливості вступної кампанії 2021

 1. Подача заявок тільки в електронній формі. У 2021 році, вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, подаватимуть заяви тільки в електронній формі.
 2. Загальна кількість заяв - 5. Згідно з затвердженими Умовами прийому, абітурієнти матимуть можливість подати до 5-ти заяв на місця державного та регіонального замовлення. Подання заяв на контракт не більше 30.
 3. Приймаються сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов.
 4. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі повинна складати не менше 100 балів з кожного предмету.
 5. Докладніше про Правила прийому у 2021 році на сторінці.

30% ВСТУПНИКІВ БУДУТЬ НАВЧАТИСЬ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ
 

На 1-й курс є 90 ліцензійних місць за денною та 30 ліцензійних місць за заочною формами навчання.

Для вступу на 1-й курс абітурієнту необхідно надати сертифікати ЗНО з таких предметів:

В особистому кабінеті

При виборі бюджетної або контрактної форми навчання

1 предмет

2 предмет

3 предмет

Українська мова (Українська мова та література)

Математика

Фізика або іноземна мова, або історія України, або біологія, або географія, або хімія

 

Для вступу на 2-й курс (денна форма навчання, є 47 ліцензійних місць!) або 3-й курс (заочно)

Необхідно:

 1. мати диплом молодшого спеціаліста (будь-якої спеціальності);
 2. ЗНО з української мови та ЗНО з математики або історії України;
 3. скласти фахове вступне випробування.

Для вступу на 3-й курс (денна форма навчання, є 10 ліцензійних місць!)

Необхідно:

 1. мати диплом молодшого спеціаліста (з галузі 12 Інформаційні технології);
 2. ЗНО з української мови та ЗНО з математики або історії України;
 3. скласти фахове вступне випробування.

На 3 курс приймаються випускники коледжів та технікумів, які отримали диплом молодшого спеціаліста в галузі знань – 12 Інформаційні технології, спеціальності: 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія, 124 Системний аналіз, 125 Кібербезпека, 126 Інформаційні системи та технології.

Для вступу на 2-й або 3-й курс (бакалавр) необхідно подати заяву на вступ до університету за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

До заяви додаються:

 1. Копія паспорту.
 2. Копія ідентифікаційного коду.
 3. Оригінал (копія) диплому молодшого спеціаліста та додатку до нього.
 4. Копія ЗНО з української мови та ЗНО з математики або історії України.
 5. Копія приписного свідоцтва (військового квитка).
 6. 4 фотокартки 3х4 см.
 7. Копії пільгових документів.
   

В магістратурі є 90 ліцензійних місць!

Для вступу на магістратуру необхідно подати заяву на вступ до університету за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

До заяви додаються:

 1. Копія паспорту.
 2. Копія ідентифікаційного коду.
 3. Оригінал (копія) диплому молодшого спеціаліста та додатку до нього.
 4. Копія ЗНО з української мови та ЗНО з математики або історії України.
 5. Копія приписного свідоцтва (військового квитка).
 6. 4 фотокартки 3х4 см.
 7. Копії пільгових документів.

Правила прийому у 2021 році
 

У ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ УНІВЕРСИТЕТАМИ МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ВИСОКУ ЯКІСТЬ ОСВІТИ ЗА ПОМІРНУ ЦІНУ

Вартість навчання

БАКАЛАВР (Денна форма навчання) - 24800 грн. в рік

БАКАЛАВР (Заочна форма навчання) - 19600 грн. в рік
 

МАГІСТР (Денна форма навчання) - 29600 грн. в рік

МАГІСТР (Заочна форма навчання) - 22400 грн. в рік

Вартість навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» значно менша за вартість навчання в КПІ та НАУ.
 

Тільки з нами Ви станете професіоналом з Комп'ютерних технологій, систем програмування та штучного інтелекту!
 

Контакти для зворотного зв’язку з завідувачем кафедрою Комп’ютерних наук для обговорення та вирішення додаткових питань, які виникнуть у вступника чи його батьків.

Завідувач кафедри д.т.н., проф. Вишнівський Віктор Вікторович
(044) 249 25 38, (063) 47 47 924, Email: Comp.Science@dut.edu.ua
Телефон приймальної комісії: (044) 2488593; (044) 2492591

Адреса сайту: www.dut.edu.ua

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 214, 222
Тел. (044) 249–25–64
E-mail: dut_k_it@ukr.net

Навчальний сайт кафедри

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 89 801