XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Наукова діяльність

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2020 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "122 - Комп'ютерні науки" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Темпи і рівень науково-технічного, економічного прогресу, швидкі зміни техніки і технології в галузі зв'язку, визначають потреби у фахівцях з різним рівнем освітньої кваліфікації. Колектив кафедри спрямовує роботу на забезпечення практичної підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів, пошук нових ефективних форм навчання, вдосконалення і орієнтацію навчального процесу на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності.

На кафедрі працює 2 доктора технічних наук та 8 кандидатів технічних наук.

Кафедра Комп’ютерних наук діє згідно законів України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про телекомунікації” та згідно постанов та розпоряджень КМУ.

ВЕТЕРАНИ-НАУКОВЦІ КАФЕДРИ:

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_118_70916393.jpg

СТЕКЛОВ ВАСИЛЬ КУПРІЯНОВИЧ - доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений зв’язківець України, лауреат Державної премії, академік Академії зв’язку України та академік Міжнародної академії інформатизації 

ЛУЧУК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ - доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки України

ВИШНІВСЬКИЙ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ - завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

ГНІДЕНКО  МИКОЛА ПЕТРОВИЧ - професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, академік Української академії наук

 

На протязі років існування науково-педагогічний персонал (НПП) кафедри проводив значну організаційну, виховну, наукову та методичну роботу з впровадження наукового матеріалу з новітніх освітніх технологій в навчальний процес за спеціальностями: 172 Телекомунікації та радіотехніка, 122 «Комп’ютерні науки», 123 Комп’ютерна інженерія, 121 Інженерія програмного забезпечення, 125 Кібербезпека, випуску сучасних фахівців в галузі інформаційних технологій.

Щорічно науково-педагогічний персонал, аспіранти, що закріплені за кафедрою, магістри, студенти старших курсів беруть участь у науково-дослідній роботі. Обраний напрямок наукових досліджень безпосередньо пов'язаний з напрямком науково-дослідницьких робіт, які проводяться в Державному університеті телекомунікацій.

ОСНОВНІ ТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА ОСТАННІ РОКИ:

 • «Дослідження засобів діагностування телекомунікаційних мереж»;
 • «Дослідження надійності телекомунікаційних мереж»;
 • «Підвищення стійкості і надійності відомчих мереж» сумісно із МО ЗСУ.

НА КАФЕДРІ ВИКЛАДАЧАМИ ПРОВОДИТЬСЯ НАУКОВА РОБОТА ПО НАПРЯМКАХ:

 • Гніденко М.П. Дослідження перспектив розвитку конвергентної мережної інфраструктури.
 • Катков Ю.І. Розробка й дослідження моделей і методів запобігання критичним ситуаціям в інформаційних та інформаційно-управляючих системах.
 • Ільїн О.О. Дослідження проблем управління в соціально-технічних системах.
 • Сєрих С.О. Дослідження засобів підвищення надійності розгорнутих телекомунікаційних мереж і напрямків їх удосконалення.
 • Зінченко О.В. Дослідження особливостей впровадження хмарних обчислень у сучасну інформаційну інфраструктуру.
 • Васіленко В.В. SDN як платформа підвищення безпеки в телекомунікаційних мережах.

ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

На кафедрі Комп’ютерних наук ведеться активна робота по підготовці науково-педагогічних кадрів. Регулярними стали семінари по удосконаленню методичної майстерності педагогічних працівників, де викладачі кафедри діляться навичками та уміннями у проведенні занять із студентами перших - п’ятих курсів університету. Активно ведеться підготовка аспірантів та докторантів здобувачів за спеціальностями телекомунікаційні системи та мережі, радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, інформаційні технології. Випускники аспірантури мають змогу захищати дисертації у спеціалізованих вчених радах Університету.

Науковий потенціал кафедри постійно зростає. Так у 2017 році старшим викладачем кафедри Василенко В.В. успішно захищена дисертація на здобуття звання кандидата технічних наук, науковий керівник – доктор технічних наук, професор Вишнівський Віктор Вікторович; у 2019 році старшим викладачем кафедри  Прилєповим Є.В. також успішно захищена дисертація на здобуття звання кандидата технічних наук, науковий керівник – доктор технічних наук, доцент Гайдур Галина Іванівна.

Випускник Державного університету телекомунікацій аспірант КОСМІНСЬКИЙ РОМАН ВІТАЛІЙОВИЧ

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_162_20882893.png

Усі здобувачі і аспіранти пройшли заслуховування на кафедрі за цей рік навчання. Кожна доповідь супроводжувалась обговоренням та наданням рекомендацій по напрямках подальшої роботи. В цілому роботу аспірантів признано «задовільною» та рекомендовано до наступного року навчання. Крім роботи над дисертацією аспіранти проходять практику з навчальної роботи. Так , Прилєпов Євген Валерійович проводить  практичні заняття з дисципліни «Хмарні технології» (4 курс), а Косьмінський Роман Віталійович «Програмування мобільних пристроїв» (ПЗ) .

За останні 3 роки на кафедрі  Комп’ютерних наук підготовлено 2 доктори технічних наук – Вишнівський В.В., Ільїн О.О., 2 кандидата технічних наук - Василенко В.В., Прилєпов Є.В.

Кафедра тісно співпрацює з підприємствами галузі, з Українським науково-дослідним інститутом зв’язку, ВАТ „Укртелеком”, ВАТ „Інфоком”, Науковим центром компанії «Watson-Telecom», компанією Hewlett-Packard, ПП «Сітес», що позитивно впливає на підготовку спеціалістів зв'язку та їх практичну діяльність на виробництві в умовах ринкових відносин.

Викладачі кафедри отримали сертифікати і готують висококваліфікованих фахівців, вдосконалюють знання і навички студентів і викладачів Державного університету телекомунікацій з використанням сучасних програм навчання на базі навчально-наукового центру технологій Hewlett-Packard Державного університету телекомунікації. Це - перший Центр в Україні, в якому основний акцент зроблено на вивченні мережевих технологій за програмою Hewlett-Packard Accredited Technical Associate.

 

Наукова робота студентів – одна з головних складових навчального процесу кафедри. Студенти університету, починаючи з 2-3 курсів, залучаються до наукової роботи в наукових гуртках:

Під керівництвом професора кафедри, к.т.н., доцента Гніденка Миколи Петровича діє студентський науковий гурток «Перспективи розвитку конвергентної мережної інфраструктури».

Науково-педагогічний персонал кафедри Комп’ютерних наук приділяє велику увагу вихованню та адаптації молоді в стінах університету. Діяльність викладачів спрямована на підвищення рівня знань студентів, засвоєння ними навчального матеріалу, прищеплення умінь аналізувати, мислити і розвивати творчі здібності, необхідні для формування високого рівня майбутнього фахівця в сфері інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Під керівництвом доцента кафедри, к.т.н., Щербини Ірини Сергіївни діє студентський гурток– «Introduсtion to  Artifitial Intelligent», в якій студенти зможуть набути досвіду і необхідні навички для подальшої професійної діяльності під керівництвом фахівців-менторів. Гурток призначений для виконання проектів в галузі штучного інтеллекту.

Ділова, ерудована, добре за фахом підготовлена молодь завжди бажана на ринку праці. Економіка країни потребує спеціалістів високого рівня, активних, таких, що є не тільки виконавцями а творчі, які привносять нові ідеї і можуть їх реалізувати. Наш навчальний заклад і кафедра готує таких спеціалістів і прикладає значні зусиль, щоб адаптувати їх до самостійної праці в жорстких умовах конкуренції.

Студенти приймають активну участь в організації та проведені наукових студентських конференцій, семінарів, приймають участь і досягли вагомих результатів у Всеукраїнських студентських олімпіадах. Щорічно науково-педагогічний персонал кафедри готує студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з технічних наук.

 

Науково-педагогічний персонал кафедри, аспіранти з метою підвищення свого професійного рівня, отримання додаткових наукових знань і удосконалення практичних навичок відвідують наукові курси, тренінги та навчально-наукові центри сучасних технологій:

 • мережеві технології в навчально-науковому центрі технології Hewlett-Packard.

 

Викладачі кафедри систематично публікують наукові статті, тези, виступають з доповідями і повідомленнями на науково-теоретичних, науково-технічних семінарах, конференціях, науково-методичних конференціях, відео конференціях Навчально-наукового інституту інформаційних технологій Державного університету телекомунікацій та на міжнародних науково-практичних конференціях.

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

За останній навчальний рік навчально-педагогічним персоналом кафедри опубліковано 24 тези доповідей.

У фахових виданнях України та закордоном опубліковано:

 • навчальних посібників – 2;
 • конспектів лекцій – 2;
 • публікацій (статей) – 28
 • матеріалів до 5 наукових робіт.

Працівниками кафедри отримано 4 акти реалізації від УНДІЗ та  наукового центру компанії «Watson-Telecom».

 

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Кафедра Комп’ютерних наук приймає участь у щорічних конференціях серед яких варто відмітити наступні:

Конференція «СЕРВЕРИ І СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ, РІШЕННЯ ВІД НР», що відбулась 24 квітня 2015 року в приміщенні «Академія ДТЕК», бізнес центр «Євразія» і пройшла завдяки організаторам - компаніям «ЛанТек» і «Hewlett-Packard». З головною доповіддю на тему «Інтеграція навчальних планів підготовки фахівців напряму «Телекомунікації» та навчальних програм Hewlett-Packard АТА (Accredited Technical Associate)» виступив доктор технічних наук, професор Вишнівський Віктор Вікторович.

Міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді «СВІТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ».

Від кафедри Комп’ютерних наук з доповіддю виступила професор кафедри, к.т.н., доцент Щербина Ірина Сергіївна.

Міжнародна виставка- конференція «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Від кафедри Комп’ютерних наук з доповіддю виступив доктор технічних наук, професор Вишнівський Віктор Вікторович.

Конференція «ПІДГОТОВКА ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ В ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ HEWLETT-PACKARD»

Від кафедри Комп’ютерних наук з доповіддю виступили:

 • доктор технічних наук, професор Вишнівський В. В.
 • професор кафедри, к.т.н., доцент Гніденко М. П.
 • професор кафедри, к.т.н, доцент Щербина І. С.

  

Конференція «ПІДГОТОВКА ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ В ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ HEWLETT-PACKARD», на якій були вручені сертифікати слухачам курсів, що пройшли навчання в центрі сертифікації HEWLETT-PACKARD.

Від кафедри Комп’ютерних наук з доповідями виступили:

 • профессор кафедри, к.т.н., доцент Гніденко М.П. (Доповідь: «Особливості підготовки та розвитку кар’єри і управління кадрами в галузі інформаційно-телекомунікаційних технологій»)
 • професор кафедри, к.т.н., доцент Щербина І.С. (Доповідь: «Як знайти дорогу в інформаційні технології»)

   

Збірник тез студентів кафедри КН до Міжнародної науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ КОМПАНІЇ HEWLETT PACKARD ENTERPRISE В ГАЛУЗІ ІТ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИВЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ»

 

 Тези в іноземному ВНЗ

Фотографії

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 214, 222
Тел. (044) 249–25–64
E-mail: dut_k_it@ukr.net

Навчальний сайт кафедри

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 9 906