XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Робота із студентами

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Комп’ютерних наук Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Комп’ютерні науки за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Комп’ютерні науки складає 21000 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ 25900 грн. на рік та НАУ 23000 грн. на рік.

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Комп’ютерних наук готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 11 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів CIKLUM, EPAM HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, Київ ІТ Кластер, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Комп’ютерних наук. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри CIKLUM, EPAM HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, Київ ІТ Кластер, на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

З стрімким розвитком інформації суспільства та входження до глобальної інформаційної інфраструктури, важливу роль відіграє впровадження та ефективне використання нових технологій в інформаційних технологій.

Ділова, ерудована, добре за фахом підготовлена молодь завжди бажана на ринку праці. Економіка країни потребує спеціалістів такого рівня. Наш навчальний заклад готує спеціалістів в галузі телекомунікацій.

Науково-педагогічний персонал кафедри приділяє велику увагу вихованню та адаптації молоді в стінах університету. Діяльність викладачів спрямована на підвищення рівня знань студентів, засвоєння ними навчального матеріалу, прищеплення умінь аналізувати, мислити і розвивати творчі здібності, необхідні для формування високого рівня майбутнього фахівця.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_167_98625660.png

Тому перші дні навчання мають дуже важливе значення для формування у студентів першого курсу стійких мотивів та прагнень глибоко оволодіти обраною спеціальність.

Розуміючи цю закономірність, на кафедрі Комп’ютерних наук приділяється велика увага доведення до студентів першого курсу особливостей обраної спеціальності, структурі навчального плану навчання на чотири роки наперед, обґрунтуванні послідовності вивчення навчальних дисциплін, новітніх та перспективних інформаційних технологій, застосованої на кафедрі системи міжнародної сертифікації, перспектив працевлаштування.

У Навчально-науковому центрі технологій Hewlett Packard відбулася чергова зустріч студентів першого курсу із викладацьким складом кафедри Комп’ютерних наук, метою якої було подальше поглиблення студентів до обраної ними спеціальності.

http://www.dut.edu.ua/uploads/thumb/n_6205_93249070.jpg                     http://www.dut.edu.ua/uploads/thumb/n_6205_66823536.jpg

 

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_6205_45536398.jpg

Завідуючий кафедрою Комп’ютерних наук Вишнівський В.В. у своїй доповіді відобразив концепцію діяльності кафедри з підготовки висококваліфікованих спеціалістів та особливості її реалізації у ході навчального процесу.

Професор кафедри Комп’ютерних наук Гніденко М.П. довів до студентів організацію роботи Навчально-науковому центрі технологій Hewlett Packard з вивчення найбільш сучасних інформаційних технологій та можливості отримати на базі центру за період навчання значну кількість міжнародних сертифікатів.

Професор кафедри Комп’ютерних наук Ільїн О.О. показав студентам необхідність глибокої фундаментальної підготовки із сучасних інформаційних технологій та актуальність оволодіння ними сучасних мов програмування.

Учасники зустрічі дійшли загального висновку, що розглянуті питання сприяли подальшому поглибленню студентів першого курсу до спеціальності “Комп’ютерні науки“.

Здібна до наукової роботи молодь, після закінчення Державного університету телекомунікацій, має можливість навчатися в аспірантурі. Випускниця Зінченко О. В. захистила кандидатську дисертацію під керівництвом к.т.н., доцента Твердохліба М.Г.та продовжує свою діяльність на кафедрі в якості доцента. Випускник Василенко В.В. захистив кандидатську дисертацію під керівництвом доктора технічних наук, професора Вишнівського Віктора Вікторовича. Випускник Прилєпов Є.В. успішно захистив дисертацію на здобуття звання кандидата технічних наук, науковий керівник – доктор технічних наук, доцент Гайдур Галина Іванівна.

Наукова робота студентів – одна з головних складових навчального процесу кафедри. Студенти університету, починаючи з 2-3 курсів, залучаються до наукової роботи в наукових гуртках

Під керівництвом професора кафедри, к.т.н., доцента Гніденка Миколи Петровича діє студентський науковий гурток «Сучасні мережні технології».

Науково-педагогічний персонал кафедри Комп’ютерних наук приділяє велику увагу вихованню та адаптації молоді в стінах університету. Діяльність викладачів спрямована на підвищення рівня знань студентів, засвоєння ними навчального матеріалу, прищеплення умінь аналізувати, мислити і розвивати творчі здібності, необхідні для формування високого рівня майбутнього фахівця в сфері інформаційних і телекомунікаційних технологій.

На кафедрі Комп’ютерних наук з метою підвищення рівня знань та практичних навичок студентів проводяться  навчальні заняття на курсах: «Основи об’єктних технологій Java SE» під керівництвом доктора технічних наук Ільїна О.О. та доцента технічних наук Іщерякова С.М.

 http://www.dut.edu.ua/uploads/p_168_55818911.png

По закінченню вивчення навчальних дисциплін кафедри Комп’ютерних наук, що спрямовані на оволодіння технологіями Hewlett Packard, та «Основи об’єктних технологій Java SE» кращі студенти пройшли сертифікаційне тестування для отримання сертифікатів. Участь у тестуванні прийняли студенти 1 курсу за всіма спеціальностями університету та 2 і 3 курсів Навчально-наукового інституту інформаційних технологій.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_167_63554837.png

З 1 жовтня 2018 року на кафедрі Компютерних наук під керівництвом доктора технічних наук Ільїна О.О. та доцента технічних наук Зінченко О.В.  стартували сертифіковні курси з підготовки фахівців за спеціальністю DevOps Engineer. Цей курс дозволяє отримати швидкий старт з «нулевого рівня» при підготовці DevOps Engineer. Також, він дозволяє зрозуміти, чи можете та чи хочете Ви займатись адмініструванням комп'ютерних мереж, серверів, віртуальних машин під управлінням Linux в якості професійної діяльності. Інтенсивний графік, насиченість курсу інформацією, великий обсяг практики на заняттях надають можливість познайомитись із світовими практиками проходження професійних тренінгів.

Курс орієнтований на студентів нашого університету та всіх бажаючих, яким цікаво використовувати інструменти, що автоматизують виділення системних ресурсів і управління. До таких інструментів належать різні засоби управління конфігураціями, віртуалізації на різних рівнях, автоматизація операційних процесів, хмарні інструменти виділення ресурсів. Заняття проходять 2 рази на тиждень.

Більшість DevOps інженерів - це системні адміністратори, які вивчили інструменти програмування, або ж розробники, які розібралися з тонкощами процесів operations. Бажано мати базову технічну освіту, розбиратися в питаннях, що пов'язані з системним адмініструванням і автоматизацією різних завдань.

Заняття проходять у форматі тренінгу, що передбачає ознайомлення із теорією, активну практичну роботу по закріпленню нових знань, чисельні цікаві домашні вправи для самостійного опрацювання. У випадку виникнення труднощів у слухачів з опануванням матеріалу тренінгу та виконанням практичних вправам, кожен слухач отримує допомогу тренера або його помічника.

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_4871_58719128.jpg

Можливі кар'єрні шляхи DevOps інженера:

  • рости як DevOps фахівець, заглиблюватися в спеціалізацію і освоювати суміжні технології;
  • перекваліфікуватися в розробники, якщо починали як системний адміністратор;
  • перекваліфікуватися в сисадміни, якщо починали як розробник (якщо цікаво більше працювати з інфраструктурою, ніж з розробкою);
  • перекваліфікуватися в інженери по IT-безпеки;
  • також відкриті шляхи в системні архітектори, тестувальники (в тому числі автоматизаторів), проектні менеджери.

Програма курсів

Введення в курс. Що таке Linux? Установка серверної Ubuntu 16.04.

Файлові системи. Основні команди консолі. Права і повноваження.

Написання скриптів на Bash. Управління пакетами. Налаштування мережі. Протоколи POP, POP3S, IMAP, IMAPS, SMTP, DNS, FTP‚ HTTP, HTTPS, весь стек TCP/IP. SSH.

Firewall (безпека і маршрутизація).

Створення/підтримка (name) серверів і доменів на базі BIND9.

Бази даних (MySQL, SQLite, PostgreSQL, за бажанням Oracle).

Веб Сервера (Apache2, nginx, Tomcat). Mail сервера (exim4, postfix).

Балансувальник навантаження (Haproxy, varnish).

Побудова центру сертифікації з відкритими і закритими ключами на базі openssl.

VPN (openvpn).

Студенти беруть активну участь в організації та проведенні наукових студентських конференцій, семінарів, беруть участь і досягли вагомих результатів у Всеукраїнських студентських олімпіадах. Щорічно науково-педагогічний персонал кафедри готує студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з технічних наук.

Команда кафедри Комп’ютерних наук Державного університету телекомунікацій у складі студентів першого курсу групи КНД-12 В.В. Антонова, І.М. Саміляка під науковим керівництвом С.М Іщерякова зайняла перше місце на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з спеціальності «інженерія програмного забезпечення», який проводився на факультеті Інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Вони представляли проект «Розрахунок координат критичних точок знятих з безпілотного літального апарату», шифр «ФОТО-БПЛА». Захист роботи відбувся 4 квітня 2018 року.

Куратори та викладачі кафедри стимулюють відвідування занять і заохочують студентів до отримання знань, самостійної роботи над засвоєнням матеріалу. Своєчасно вирішуються проблеми і непорозуміння, які виникають. Тісна співпраця з батьками студентів і деканатами Державного університету телекомунікацій, а також роз'яснювальна робота серед молоді, сприяють своєчасної здачі предметів з дисциплін курсу.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_167_79734011.png

Впровадження дистанційної форми навчання, здачі модульних контролів, надання матеріалу в електронному вигляді і можливість безпосередньо спілкуватися з викладачем по електронній пошті, а також додаткові консультації з дисциплін, які закріплені за кафедрою, сприяють кращому засвоєнню матеріалу і контролю рівня знань студента.

Молодь нашого університету відчуває себе впевнено, добре підготовленою, здатної до самореалізації. До захисту студенти приходять з високим рівнем знань, конкурентоспроможним на ринку праці.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 214, 222
Тел. (044) 249–25–64
E-mail: dut_k_it@ukr.net

Навчальний сайт кафедри

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 7 097