Державний Університет Телекомунікацій

Робота із студентами - Кафедра Комп'ютерних наук

З стрімким розвитком інформації суспільства та входження до глобальної інформаційної інфраструктури, важливу роль відіграє впровадження та ефективне використання нових технологій в інформаційних технологій.

Ділова, ерудована, добре за фахом підготовлена молодь завжди бажана на ринку праці. Економіка країни потребує спеціалістів такого рівня. Наш навчальний заклад готує спеціалістів в галузі телекомунікацій.

Науково-педагогічний персонал кафедри приділяє велику увагу вихованню та адаптації молоді в стінах університету. Діяльність викладачів спрямована на підвищення рівня знань студентів, засвоєння ними навчального матеріалу, прищеплення умінь аналізувати, мислити і розвивати творчі здібності, необхідні для формування високого рівня майбутнього фахівця

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_167_98625660.png

Здібна до наукової роботи молодь, після закінчення Державного університету телекомунікацій, має можливість навчатися в аспірантурі. Випускниця Гайдур Г.І. продовжує свою діяльність на кафедрі як доцент. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію під керівництвом д.т.н., професора Беркман Л.Н. Випускниця Зінченко О. В. в 2016 р. захистила кандидатську дисертацію під керівництвом к.т.н., доцента Твердохліба М.Г.та продовжує свою діяльність на кафедрі в якості старшого викладача.

За кафедрою закріплено 3 аспіранти – випускники Державного університету телекомунікацій – Василенко В.В., Прилєпов Є.В., Підручний А.І. Їх науковою роботою керують професори кафедри.

Наукова робота студентів – одна з головних складових навчального процесу кафедри. Студенти університету, починаючи з 2-3 курсів, залучаються до наукової роботи в наукових гуртках

На кафедрі Комп’ютерних наук почав роботу гурток «Операційні системи LINUX, UNIX».

По закінченню вивчення навчальних дисциплін кафедри Комп’ютерних наук, що спрямовані на оволодіння технологіями Hewlett Packard, кращі студенти пройшли сертифікаційне тестування для отримання сертифікатів HP ATA – Networks та HP ATA – Connected Devices. Участь у тестуванні прийняли студенти 1 курсу за всіма спеціальностями університету та 2 і 3 курсів навчально-наукового інституту Телекомунікацій та інформатизації.

Студенти беруть активну участь в організації та проведенні наукових студентських конференцій, семінарів, беруть участь і досягли вагомих результатів у Всеукраїнських студентських олімпіадах. Щорічно науково-педагогічний персонал кафедри готує студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з технічних наук. Куратори та викладачі кафедри стимулюють відвідування занять і заохочують студентів до отримання знань, самостійної роботи над засвоєнням матеріалу. Своєчасно вирішуються проблеми і непорозуміння, які виникають. Тісна співпраця з батьками студентів і деканатами Державного університету телекомунікацій, а також роз'яснювальна робота серед молоді, сприяють своєчасної здачі предметів з дисциплін курсу.

  

Впровадження дистанційної форми навчання, здачі модульних контролів, надання матеріалу в електронному вигляді і можливість безпосередньо спілкуватися з викладачем по електронній пошті, а також додаткові консультації з дисциплін, які закріплені за кафедрою, сприяють кращому засвоєнню матеріалу і контролю рівня знань студента.

Молодь нашого університету відчуває себе впевнено, добре підготовленою, здатної до самореалізації. До захисту студенти приходять з високим рівнем знань, конкурентоспроможним на ринку праці.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 214, 222
Тел. (044) 249–25–64
E-mail: dut_k_it@ukr.net

Навчальний сайт кафедри

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 4 968
^