XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Загальна інформація

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Публічне управління та адміністрування за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю публічне управління та адміністрування складає 19800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (29000 грн. на рік) та НАУ (25000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра публічного управління та адміністрування готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для управління мультисистемами (корпораціями, містом, державою).

Кафедрою укладено 12 договорів про співпрацю з компаніями (установами), які є потенційними роботодавцями наших випускників – органами державної влади, місцевого самоврядування, Національними службами тощо.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів про стажування в усіх вказаних органах державної влади, які є партнерами кафедри, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в професійній сфері.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються партнерами кафедри у своїй професійній роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної управлінської роботи.

Сьогодні у професійній діяльності велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри публічного управління та адміністрування. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися компетенціям партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики  безпосередньо в органах державної влади, місцевого самоврядування, які є партнерами кафедри (Національне агентство з питань державної служби, Національна служба посередництва та примирення, Районні в м. Києві державні адміністрації тощо) на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

 

Кафедра публічного управління та адміністрування
здійснює підготовку фахівців у галузі знань
28 “Публічне управління та адміністрування”

 

 

Вперше в Україні проваджені новітні спеціальності в галузі Публічного управління та адміністрування

Спеціальність (освітня програма):

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПРОСТОРОМ»

За цією спеціальністю (освітньою програмою) ведеться підготовка фахівців, які здатні до професійної управлінської діяльності:
 • із експертної аналітики інформаційного простору в державному та корпоративному управлінні;
 • із управління процесами технічного супроводу безпеки національного інформаційного простору країни  або інформаційного простору бізнесу (ТНК та ін.)

 • із забезпечення безпеки національного інформаційного простору та інформаційного простору бізнесу;
 • із розробки політик безпеки держави або бізнесу;
 • із організаційного забезпечення кібербезпеки регіонів, держави, корпорацій
 • із організації інформаційної безпеки процесів управління

 • із оцінки якості інформації та інформаційного впливу на масову, колективну та індивідуальну поведінку;
 • із протидії інформаційному засиллю хибної інформації із метою впливу на масову свідомість (розробка програм та інформаційних заходів)

 • із інформаційно-комунікативних політтехнологій;
 • із взаємодії з медіа (речники);
 • із стратегічних комунікацій в державному та бізнес-управлінні;
 • із управління процесами публічної діпломатії в міжнародному інформаційному середовищі;

 • із інформаційних війн та інформаційної протидії у державі та бізнесі
 • із розробки та впровадження в державі та бізнесі інформаційних заходів для деактивації «отруйного» інформаційного втручання ззовні.

Спеціальність (освітня програма):

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ У СУСПІЛЬСТВІ»

За цією спеціальністю (освітньою програмою) ведеться підготовка фахівців, які здатні до професійної управлінської діяльності:
 • із експертизи соціальних процесів і явищ у суспільстві, громаді, колективі та їх впливу на психологічний стан суспільства та людини;
 • із психологічного аналізу  емоційного сприйняття різних видів інформації людиною та суспільством;
 • із стратегічних комунікацій в державному та бізнес-управлінні

 • із оцінки якості інформації та її впливу на суспільство, громаду, колектив, людину;
 • із протидії маніпулятивному програмуванню людини та суспільства. 

 • із налагодження взаємодії та партнерства державних органів влади, бізнесу та громадськості,
 • із управління процесами публічної діпломатії ;
 • із розробки соціальних регіональних та державних програм та корпоративних соціальних проектів

 • із організації досліджень соціально-психологічного впливу на суспільство діяльності релігійних організацій, громадських об’єднань та політичних партій та ін.;
 • із профілактики соціальних конфліктів і народних хвилювань;

 

 • із аналізу інформації та її психологічного впливу на індивідуальну та масову свідомість у соціальних мережах, у засобах масової інформації тощо,
 • із координації суспільної поведінки у соціальних мережах,
 • із управління реалізацію державних і бізнес-програм і проектів у питаннях психологічної адаптації  суспільства, громади, колективу до сприйняття нововведень

 

 • із координації робочих груп по переговорах із громадськими осередками, угрупуваннями та ін. у роботі під час форс-мажорних та кризових процесів і явищ (війни, терористичні акти та ін.);
 • із технологій розробки й впровадження профілактичних і реабілітаційних програм у кризових соціально-психологічних ситуаціях у державі та бізнесі,

Спеціальність (освітня програма):

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

За цією спеціальністю (освітньою програмою) ведеться підготовка фахівців, які здатні до професійної управлінської діяльності:
 • із інформаційно-аналітичного забезпечення процесів державного та бізнес-управління;
 • із професійної організації електронного документообігу в управлінні державою, регіоном та у бізнесі;

 • із технологій розробки, впровадження та управління процесами реалізації державних та бізнес-реформ;
 • із створення іміджу політичного, громадського та державного діяча

 • із надання адміністративних послуг, управління процесами взаємодії органів державної влади та населення, із розвитку програм «Держава в смартфоні» та ін.,
 • із управління процесами розробки та інформаційного обслуговування державних, соціальних та підприємницьких  платформ для створення комунікаційних осередків й спільнот для реалізації державних або підприємницьких цілей та їх професійний маркетинг (промоушн та ін)

 • із розвитку міжнародних програм і проектів у державі та у бізнесі,
 • із управління процесами транснаціоналізації бізнесу та міжнародними економічними звя’зками держави та  бізнесу

 • із зв’язків із громадськістю;
 • із управління процесами публічної діпломатії
 • із професійної підготовки звітів, доповідей та інформаційних повідомлень для громадськості в органах публічної влади, політпартіях, громадських об’єднаннях, бізнес-структурах;

 • у професійній роботі секретарів адміністративних органів та державних уповноважених.

ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ОСВІТА ЗА ЦИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ В ДУТ ВІД ОСВІТИ В ІНШИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 1. Всі спеціальності, що пропонуються, за змістом навчання та наповненням практичними знаннями не мають аналогів. Освітні програми розроблені провідними науковцями галузі: штатними науково-педагогічними кадрами університету у тісній співпраці із партнерами кафедри (органами державної влади, які і пропонуватимуть нашим випускникам робочі місця за фахом).
 2. Освітні програми (спеціальності) «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ У СУСПІЛЬСТВІ» та «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПРОСТОРОМ» - розроблені тільки в ДУТ і в Україні подібних не існує! Ми вперше в Україні беремось за підготовку фахівців, які конче потрібні країні та запит на які у професійному середовищі державного управління та бізнесу давно вже склався і має великі перспективи!
  При цьому абітурієнт має знати, що однакова назва спеціальності, наприклад «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ», у різних закладах вищої освіти не означає отримання однакових знань і перспектив у майбутньому. Цим на день сьогоднішній і відрізняється вища освіта в різних ЗВО України.
 3. Навчання за всіма спеціальностями, що пропонує кафедра публічного управління та адміністрування, відрізняється інноваційними особливостями побудови процесу навчання. Це полягає у введенні студента у професійну галузь вже з першого дня його навчання в ДУТ. З першого курсу студенти починають опановувати професійні дисципліни. У порівнянні із іншими  закладами вищої освіти (ЗВО), де перших 2-3 роки навчання студента навчають загальним дисциплінам, які не мають прямого відношення до професії. Серед ЗВО нерідко зустрічаються випадки, коли студент змушений опановувати безліч дисциплін навчального плану, які не відносяться до його спеціальності. Ця ситуація в ДУТ виключена повністю!
 4. Сучасний високооплачуваний управлінець сьогодні не може існувати без знань із використання інформаційних технологій та комунікаційних пристроїв у своїй професійній діяльності та у власному житті. Саме цю підготовку також забезпечують наші освітні програми у абсолютно доступному форматі для будь-якої людини. І саме профільність ДУТ, його надсучасне матеріально-технічне забезпечення та обладнання останнього покоління надає цю можливість.
  Інші ЗВО, не маючи такої потужної матеріально-технічної бази, часто просто не ведуть такої підготовки або формально її декларують, не надаючи реально цих практичних знань.
 5. Навчання за всіма нашими Освітніми програмами забезпечує випускнику ДУТ отримання на ринку праці  позиції універсального професійного управлінця, здатного для професійної реалізації і у державному (публічному) управлінні (!) і у бізнесі (!). Без жодних обмежень у сфері управлінської діяльності! А унікальність отриманих професійних знань, вмінь і навиків гарантовано забезпечить високі доходи і динамічне кар’єрне зростання! Натомість освіта за програмами «Публічне управління та адміністрування» в інших ЗВО  враховує підготовку фахівців тільки для публічної служби.
 6. Тільки в ДУТ за нашими освітніми програмами студенти всі роки навчання вивчають іноземну мову (загальна підготовка на першому та другому курсах) та іноземну мову професійного спрямування (на третьому і четвертому курсах бакалаврату та у магістратурі ведеться висока професійна управлінська підготовка для міжнародних відносин у державному управлінні та бізнесі) – рівень В2. Аналогічних пропозицій в подібній освіті інші ЗВО не надають.
 7. Унікальність управлінської освіти за всіма нашими спеціальностями у галузі «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» полягає і у інноваційності побудови навчального процесу: після кожної (!) лекції кожної (!) дисципліни проводиться відповідна практична робота. Все навчання за спеціальностями побудовано у форматі 50х50: 50% аудиторного часу – лекції, інші 50% - практичні роботи студентів. Це свідчить про те, що наші студенти опановують виключно ті знання, що мають реальне значення в реальній управлінській діяльності. А, отже, ми надаємо виключно практичні управлінські знання, життєздатність яких підтверджується і «відточується» у професійному середовищі на обов’язкових для всіх студентів щорічних тривалих практиках-стажуваннях в органах державної влади. Для порівняння – переважна більшість вітчизняних ЗВО взагалі не приділяють великої уваги практичним роботам студентів в аудиторії і у розподіл аудиторних годин завжди найбільша частка приділяється леціям. Саме така хибна традиція ЗВО і викликала у суспільства думку, що освіта у ЗВО – це теорія, а практиці людина навчається на роботі. ДУТ подолав це упередження! Ми навчаємо виключно практичним знанням!
 8. Особливої уваги заслуговує матеріально-технічне забезпечення навчального процесу за нашими спеціальностями. ДУТ чи не єдиний ЗВО, який для забезпечення навчального процесу в аудиторії за всіма спеціальностями галузі «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» оснастив обладнанням останнього покоління та використовує унікальні профільні лабораторії для кожної (!) дисципліни. Крім того, кафедра має власні професійні лабораторії, призначення і наповнення яких цілком відображає сучасне професійне середовище управлінця високого рівня із врахування специфіки й особливостей саме публічної діяльності. Для порівняння – інші ЗВО взагалі не будують освіту за принципом ПОВНОГО лабораторного забезпечення кожної дисципліни. Це є тільки в ДУТ!
 9. Практика під час навчання за спеціальністю є невід’ємною і обов’язковою складовою навчального процесу. Партнери кафедри публічного управління та адміністрування повністю відповідають профілю підготовки та цілком забезпечують виконання всіх видів програм практик. Особливою відмінністю навчання саме в ДУТ є отримання нашими студентами унікальних сертифікатів про реальне довготривале стажування в органах публічної влади із зазначенням здобутих професійних практичних компетенцій. Ці сертифікати є підтвердженням професійного практичного досвіду роботи і у сукупності із дипломом ДУТ мають цілковитий влив на отримання робочого місця в органах публічної влади. Переваги наших випускників на ринку праці ДУТ забезпечує повністю!
  Для порівняння – у ЗВО України до такого виду навчання студентів як Практика ставляться у переважній більшості формально: або змушують студентів самостійно знаходити місця практики (і тут вже не йдеться про відповідність фаху і спеціальності), або «завуальовують» проходження практики студентами іншим чином (наприклад, в кращому випадку можуть направити студентів у непрофільні підприємства й організації із непрофільною до фаху діяльністю), або взагалі ніяк не проводять.
 10. Тільки під час навчання в ДУТ студентам гарантоване над цікаве студентське життя! Безліч заходів, що організує студентська рада за підтримки адміністрації університету, пізнавально-навчальні та культурні  заходи університету у поєднанні із інноваційними методами навчання (виїздні практичні роботи-тренінги у професійному середовищі, професійні екскурсії, ділові ігри та ін.)  забезпечують нашим студентам яскраві і незабутні враження на все життя та гідно виховують справжніх громадян нашої держави, яким можна довірити майбутнє нашої рідної Батьківщини!

Детальніше про кафедру

Перелік ЗНО, вступних іспитів

Кафедра публічного управління та адміністрування здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”.

ОСВІТНІ РІВНІ:

 • БАКАЛАВР
 • МАГІСТР

ФОРМИ НАВЧАННЯ:

 • ОЧНА (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)
 • ДИСТАНЦІЙНА (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

Сертифікати ЗНО, що необхідні для вступу на бакалаврат:

НА БЮДЖЕТ:

 • Українська мова та література;
 • Математика;
 • Історія України або Іноземна мова.

НА КОНТРАКТ:

 • Українська мова та література;
 • Історія України;
 • Математика або Географія.

Сертифікати ЗНО, що необхідні для вступу на магістратуру:

і на БЮДЖЕТ, і на КОНТРАКТ:

 • Іноземна мова.
   

Вартість навчання

Бакалаврат, денна форма – 16100 грн. на рік

Магістратура, денна форма – 18550 грн. на рік  

Нові умови вступу-2020 та особливі пропозиції

Увага всім студентам України, що закінчили 3 курс за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» або за спорідненими спеціальностями! Унікальна пропозиція саме для вас!

Наявність зворотного зв'язку (контакти осіб, які надають консультацію абітурієнтам)

Можливість абітурієнтів отримати консультацію від завідувача кафедри через сайт університету.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 29 656