Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Публічного управління та адміністрування

Кафедра публічного управління та адміністрування здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”
 

Вперше в Україні новітня освітньо-професійна програма спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», що розроблена в університеті телекомунікацій, надає можливість реалізуватися нашим випускникам як в публічному управлінні, так і у бізнесі! Це більш широка підготовка, ніж пропонується в інших закладах вищої освіти!

Головним пріоритетом у навчанні є фахова управлінська підготовка практичного спрямування! Тільки в ДУТ – всі дисципліни спеціальності викладаються у форматі 50х50! Кожна лекція має практичне навчання! Кожна практична робота надає функціональні управлінські компетентності! Після курсу навчання не потрібний період адаптації до професійної управлінської роботи (і в органах державного управління, і в бізнес-управлінні!).

Гарантоване працевлаштування випускників

Наша освітньо-професійна програма є унікальною і надає можливість студентам опанувати як стандартні фахові компетентності так і ексклюзивні знання, вміння та навички, які цілком розширюють можливості випускників як на ринку праці, так і у особистому житті! А крім того – компетентності, які надає наша програма, можуть бути реалізовані в управлінській роботі в нашій країні і на міжнародному рівні! Крім фахових знань з управління надається ґрунтовна підготовка з іноземної мови протягом всіх років навчання на рівні В2 (вільне володіння для фахового та загального спілкування)!

Всі ВНЗ України, а також ДУТ, в контексті загальних стандартних вимог до спеціальності, надають можливість реалізуватись випускникам в органах публічної влади, некомерційних організаціях та фондах

Основні місця роботи, де може працювати випускник університету телекомунікацій за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Потенційні посади, які може обіймати випускник університету телекомунікацій за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

 • Державні органи влади;
 • Місцеві органи влади;
 • Громадські та самоврядувальні організації;
 • Фонди;
 • Некомерційні організації.
 • Державні службовці;
 • Вищі посадові особи, фахівці, спеціалісти громадських і самоврядувальних організацій;
 • Керівник (провідний спеціаліст) економічних, соціальних та адміністративних підрозділів (департаментів, структурних та автономних підрозділів, служб, тощо) в органах публічної влади;
 • Директор департаменту з підбору, забезпеченню та управління персоналом (відділів кадрів, служб по роботі із персоналом, тощо);
 •  Головний, провідний спеціаліст (директор підрозділу, начальник відділу, тощо) міністерств, відомств та ін. установ публічної влади та їх підрозділів з перспективного розвитку;
 • Головний спеціаліст (директори підрозділів, начальники відділів, тощо) міністерств, відомств та ін. органів публічної влади та їх підрозділів із комунікацій;
 • Провідний спеціаліст державної служби;
 • Інші посади в органах публічної влади (від провідного спеціаліста до директорів департаментів).
 • Науковий співробітник;
 • Викладач ВНЗ.

Завдяки інноваційному змісту освітньо-професійної програми спеціальності, розробленої ексклюзивно в ДУТ, наші випускники, на відміну від випускників інших ВНЗ України, можуть професійно реалізуватись ще й у бізнес-структурах.

Вища освіта за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» в ДУТ надає компетентності для професійної діяльності в управлінні високого рівня (топ-менеджменті) у бізнес-структурах:

 • управління діяльністю з територіального розвитку бізнесу міжнародного рівня (міжнародні принципи організації дочірніх підприємств за кордоном – менеджмент з транснаціоналізації бізнесу),
 • дослідження територій (територіальний аналіз) з позиції ефективності розміщення бізнес-підрозділів та розвитку бізнесу фірм,
 • маркетингові дослідження ринку послуг;
 • організація просування послуг на ринок;
 • ефективний промоушн послуг;
 • організація роботи економічних, соціальних та адміністративних підрозділів (департаментів, структурних та автономних підрозділів, служб, відділів тощо);
 • налагодження ефективного управлінського документообігу організації, електронного документообігу, управління аналітично-інформаційним забезпеченням менеджменту та підрозділів фірми,
 • розробка нормативних документів фірми з оцінки якості та ефективності управлінської діяльності топ-менеджерів, менеджерів та працівників інтелектуальної сфери діяльності,
 • організація роботи з підбору, забезпечення та управління персоналом (відділів кадрів, служб по роботі із персоналом, тощо);
 • організація ефективної кадрової роботи з позиції перспектив розвитку фірми,
 • налагодження ефективного діалогу із населенням, професійний спічрайтинг, підготовка та проведення виступів перед великою аудиторією;
 • розробка програм, планів та політик організацій,
 • управління процесами перспективного розвитку бізнес-структур;
 • налагодження діяльності підприємств, установ, організацій та їх підрозділів, відділів  з ділових комунікацій;
 •  організація роботи підрозділу (відділу) з управління змінами організації,
 • проектні бізнес-розробки фірм (підприємств, корпораций) відповідно до економічних можливостей регіонів та секторів економіки із врахуванням соціальних та політичних регіональних особливостей,
 • визначення психологічної адаптованості населення регіонів до корпоративних або державних інноваційних впроваджень або бізнес-впроваджень;
 • розробка і впровадження антикризових заходів організації у його внутрішньому середовищі та антикризових заходів, пов’язаних із реалізацією програм у зовнішньому середовищі,
 • професійний збір, обробка та аналіз інформації,
 • розробка заходів інформаційного впливу на населення з метою запобігання конфліктів інтересів для бізнесу,
 • налагодження ефективної взаємодії бізнес-структури із органами влади задля досягнення бізнес-інтересів,
 • підготовка і ведення спільних міжнародних проектів і програм,
 • аналітична робота у питаннях оперативної, поточної та перспективної економічної оцінки наслідків для підприємства від зовнішніх змін контрольованого та неконтрольованого характеру та багато інших компетенцій.

 

Практична підготовка з дисциплін забезпечується сучасним науковим змістом та практичним досвідом партнерів нашого університету. З публічного управління провідним партнером навчального процесу виступає Національне агентство України з питань державної служби (м. Київ, вул. Прорізна, 15). Також у навчальному процесі задіяні громадські організації, відомства, адміністрації та інші установи й організації.

 

Під час навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» з окремих дисциплін наші студенти отримують сертифікати провідних компаній, які є додатковим бонусом на ринку праці. Так, наприклад, під час навчання з інформаційно-аналітичних дисциплін спеціальності, кращі студенти отримують сертифікат  про опанування знань системи електронного документообігу «АСКОД» Центру комп’ютерних технологій.

У навчальний процес для майбутніх управлінців введено адаптовані до їх фаху дисципліни «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів», «Штучний інтелект», «Хмарні технології», які викладаються за допомогою надсучасних програмно-апаратних комплексів та програмного забезпечення  світового рівня у власних модернізованих лабораторіях університету, що є безперечною перевагою нашого навчального закладу у системі вищої освіти України.  

Крім того, ці дисципліни надають підґрунтя для подальшого вивчення всіх дисциплін спеціальності із застосуванням всіх інформаційно-телекомунікаційних засобів, чим насичений навчальний процес в нашому університеті.

Спеціальними курсами для публічних управлінців введено практичні дисципліни для набуття додаткових компетенцій у сфері бізнесу, такі як «Ділові комунікації» та «Основи відкриття власного бізнесу».

В кінці кожного курсу навчання студенти проходять різні види практик, які, в свою чергу, є елементами єдиної наскрізної практичної підготовки із спеціальності і формують у студентів фахові навички з публічного управління та адміністрування.

Для реалізації себе в інших сферах  професійного та особистого життя студентам  ДУТ проводять тренінги, курси та додаткові програмні навчання із отриманням відповідних сертифікатів вітчизняних та міжнародних компаній із зазначенням додаткових компетенцій. Наші міжнародні партнери в освіті забезпечують кожному нашому студенту знання та відповідні сертифікати  із:

 • ведення малого бізнесу (курси українською та англійською мовами),
 • організації роботи боса фірми (англійською мовою),
 • управління власною справою (англійська мова викладання),
 • основи комп’ютерних знань й володіння ІТ-технологіями у бізнесі (англійська мова та українська мова),
 • управління інформацією в інтернет-просторі (англійська мова та українська мова),
 • інтернет речей (англійська мова та українська мова) та багато ін.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 12 217