Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Публічного управління та адміністрування

Кафедра Публічного управління та адміністрування є структурним підрозділом  Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій.

Кафедра Публічного управління та адміністрування здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 281 – “Публічне управління та адміністрування”. Наша спеціальність відкриє двері у світле майбутнє.  Ми використовуємо новітні програмні комплекси управління та запроваджуємо систему бізнес-курсів, навчаючись на яких студенти отримують практичні уміння та навички, що підтверджуються відповідними сертифікатами та відіграють надзвичайно важливу роль при працевлаштуванні випускників.

Освітньо-професійна програма спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» в Державному університеті телекомунікацій є унікальною і надає можливість студентам опанувати як стандартні фахові компетентності так і ексклюзивні знання, вміння та навички, які цілком розширюють можливості випускників як на ринку праці, так і у особистому житті.

Саме ця спеціальність формує нове покоління управлінців, які адаптовані до роботи в публічних установах та організаціях, які мають глибокі знання, уміють системно та інноваційно мислити, приймати ефективні рішення, керуватися принципами гуманності та ставати на захист суспільних інтересів.

Програмне навчання із спеціальності побудоване таким чином, що всі теоретичні знання відразу ж реалізуються на практиці, тому аудиторні заняття із всіх дисциплін мають структурний вигляд 50х50, тобто, набуті знання з кожної лекції перетворюються в ході практичних або семінарських занять на уміння у публічному управлінні та адмініструванні.

В кінці кожного курсу навчання студенти проходять різні види практик, які, в свою чергу, є елементами єдиної наскрізної практичної підготовки із спеціальності і формують у студентів фахові навички з публічного управління та адміністрування.

Підготовка фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» програмними результатами навчання

 

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Державні органи влади;
 • Місцеві органи влади;
 • Громадські та самоврядувальні організації;
 • Підприємства та організації різних форм власності;
 • Фонди;
 • Некомерційні організації.

Потенційні посади, які може обіймати випускник ДУТ після навчання на спеціальності 281. «Публічне управління та адміністрування»:

 • Законодавці;
 • Вищі державні службовці;
 • Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій;
 • Керівник економічних, соціальних та адміністративних підрозділів (департаментів, структурних та автономних підрозділів, служб, тощо);
 • Директор департаменту по підбору, забезпеченню та управління персоналом (відділів кадрів, служб по роботі із персоналом, тощо);
 • Головний менеджер, провідний спеціаліст (директор підрозділу, начальник відділу, тощо) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів з перспективного розвитку;
 • Головний менеджер (директори підрозділів, начальники відділів, тощо) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів з ділових комунікацій;
 • Провідний спеціаліст державної служби;
 • Науковий співробітник;
 • Викладач ВНЗ.

Програма спеціальності «Публічне управління та адміністрування» нашого університету гарантує набуття компетентностей, які розширюють потенціал людини для реалізації себе й в інших сферах  професійного та особистого життя.

Для реалізації себе в інших сферах  професійного та особистого життя студентам  ДУТ проводять тренінги, курси та додаткові програмні навчання із отриманням відповідних сертифікатів вітчизняних та міжнародних компаній із зазначенням додаткових компетенцій. Наші міжнародні партнери в освіті забезпечують кожному нашому студенту знання та відповідні сертифікати  із:

 • ведення малого бізнесу (курси українською та англійською мовами),
 • організації роботи боса фірми (англійською мовою),
 • управління власною справою (англійська мова викладання),
 • основи комп’ютерних знань й володіння ІТ-технологіями у бізнесі (англійська мова та українська мова),
 • управління інформацією в інтернет-просторі (англійська мова та українська мова),
 • інтернет речей (англійська мова та українська мова) та багато ін.

В університеті телекомунікацій, кафедрою публічного управління та адміністрування впроваджено на постійній основі додаткові заняття із студентами у гуртку молодого управлінця та відкрито дозвілевий клуб молодих науковців, метою створення якого є  організація пізнавального дозвілля студентів ДУТ спеціальності Публічне управління та адміністрування та стимулювання студентів до саморозвитку у спеціальності.

Місією клубу є:

 • Прикладні наукові дослідження у галузі публічного управління,
 • Професійні та наукові зустрічі за круглим столом,
 • Екскурсії в органи державного управління і місцевого самоврядування, в організації, фірми, музеї, виставки тощо.
 • Пізнавальне проведення дозвілля.
Переглядів: 2 254
^