Державний Університет Телекомунікацій

Викладацький склад - Кафедра Публічного управління та адміністрування

Михальська Владислава Валеріївна

Завідувач кафедрою Публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій.

Кандидат наук з державного управління, доцент.

Базова вища освіта економічна - спеціальність „Економіка підприємства”, Національний технічний університет України „КПІ”. Наукова підготовка за спеціальністю «Механізми державного управління» – Національна академія державного управління при Президентові України. За час трудової діяльності набутий досвід практичної керівної роботи на великому підприємстві, викладацької роботи у вищих навчальних закладах та тренінгових бізнес-центрах. Автор понад 80 науково-методичних праць.

Андреєв Сергій Олександрович

професор кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій, доктор наук з державного управління.

Базова вища освіта – юридична, спеціальність – “Правознавство”, освітньо-кваліфікаційний рівень – “Спеціаліст”. Друга вища освіта за спеціальністю “Державне управління”, освітньо-кваліфікаційний рівень – “Магістр”.

У 2016 році закінчив докторантуру Національної академії державного управління при Президентові України, а в 2017 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління, здобувши науковий ступінь доктора наук з державного управління.

Має практичний досвід роботи на державній службі, а також досвід викладацької діяльності у вищих навчальних закладах.

На даний момент є автором більш ніж 100 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 1 одноосібної монографії, а також співавтором 1 винаходу, 6 корисних моделей, 1 колективної монографії та 1 підручника.

Ситник Григорій Петрович

Професор кафедри Публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій.

Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Автор та співавтор близько 400 наукових та науково-методичних праць, з актуальних проблем теорії і практики публічного управління у різних сферах життєдіяльності суспільства та держави, у тому числі одноосібних підручників та монографій. Заклав теоретичні підвалини нового наукового напрямку досліджень «Державне управління у сфері національної безпеки». Полковник запасу. Державний службовець 3 рангу. Президент громадської організації «Академія національної безпеки».

Ващенко Олександр Петрович

Професор кафедри Публічного управління та адміністрування, заступник директора Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій.

Доктор технічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Автор більше 140 наукових та навчально-методичних праць.

Боков Олександр Віталійович

Доцент кафедри Публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій. Кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник.

За час трудової діяльності набутий досвід практичної роботи на державній службі та викладацької роботи у вищих навчальних закладах.

Автор більше 50 наукових та навчально-методичних праць написаних особисто та в співавторстві, серед яких 5 монографій. Науковий керівник понад 10 науково-дослідних робіт в напрямках реформування соціальної сфери, результати яких впроваджені органами державної влади. Приймав участь у роботі міжвідомчих робочих груп по розробці нормативно-правової бази в сфері соціальної політики в комітетах Верховної Ради України, органах центральної виконавчої влади. Має значний досвід роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування. Державний службовець V рангу.

Переглядів: 2 137
^