XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Викладацький склад

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Публічне управління та адміністрування за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю публічне управління та адміністрування складає 19800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (29000 грн. на рік) та НАУ (25000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра публічного управління та адміністрування готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для управління мультисистемами (корпораціями, містом, державою).

Кафедрою укладено 12 договорів про співпрацю з компаніями (установами), які є потенційними роботодавцями наших випускників – органами державної влади, місцевого самоврядування, Національними службами тощо.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів про стажування в усіх вказаних органах державної влади, які є партнерами кафедри, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в професійній сфері.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються партнерами кафедри у своїй професійній роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної управлінської роботи.

Сьогодні у професійній діяльності велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри публічного управління та адміністрування. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися компетенціям партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики  безпосередньо в органах державної влади, місцевого самоврядування, які є партнерами кафедри (Національне агентство з питань державної служби, Національна служба посередництва та примирення, Районні в м. Києві державні адміністрації тощо) на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Михальська Владислава Валеріївна

Завідувач кафедрою Публічного управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління, доцент.

Базова вища освіта економічна - спеціальність „Економіка підприємства”, Національний технічний університет України „КПІ”. Наукова підготовка за спеціальністю «Механізми державного управління» – Національна академія державного управління при Президентові України. За час трудової діяльності набутий досвід практичної керівної роботи на великому підприємстві, викладацької роботи у вищих навчальних закладах та тренінгових бізнес-центрах. Автор понад 80 науково-методичних праць.

Андреєв Сергій Олександрович

Професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор наук з державного управління.

Базова вища освіта – юридична, спеціальність – “Правознавство”, освітньо-кваліфікаційний рівень – “Спеціаліст”. Друга вища освіта за спеціальністю “Державне управління”, освітньо-кваліфікаційний рівень – “Магістр”. У 2016 році закінчив докторантуру Національної академії державного управління при Президентові України, а в 2017 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління, здобувши науковий ступінь доктора наук з державного управління. Має практичний досвід роботи на державній службі, а також досвід викладацької діяльності у вищих навчальних закладах. На даний момент є автором більш ніж 100 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 1 одноосібної монографії, а також співавтором 1 винаходу, 6 корисних моделей, 1 колективної монографії та 1 підручника.

Кринична Ірина Петрівна

Професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор наук з державного управління, професор.

Базова вища освіта – медична (Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України). Кандидат медичних наук.

Закінчила докторантуру з державного управління Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Доктор наук з державного управління  за спеціальністю 25.00.01. – теорія та історія державного управління. Автор 235 наукових та навчально-методичних праць з них: 8 монографій, 14 навчально-методичних. Нагороджена: Грамотою Верховної Ради України; Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України; Почесною грамотою Вищого адміністративного суду України; Дипломом пошани головного комітету виставки досліджень народного господарства України; Почесною грамотою Національної служби посередництва і примирення; Почесною грамотою Національної академії державного управління при Президентові України; Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації; Почесною відзнакою голови Дніпропетровської обласної ради. Член редакційної колегії журналів «Аспекти публічного урядування, «Публічне управління та національна безпека». Стаж педагогічної діяльності у вищих закладах освіти III–IV рівня акредитації 20 років.

Лук'янов Олексій Петрович

Доцент кафедри Публічного управління та адміністрування та завідувач навчальної лабораторії, кандидат історичних наук, доцент.

Базова вища освіта – педагогічна, спеціальність – “Історія”, освітньо-кваліфікаційний рівень – “Магістр”. Доцент з 2009 р. Має великий викладацький досвід у вищих навчальних закладах з підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та досід інноваційних розробок методичного матеріалу щодо впровадження тренінгових програм з управління. Фахівець з інтерактивного навчання. Має великий досвід практичної підприємницької діяльності. Автор понад 40 наукових праць у фахових вітчизняних та міжнародних виданнях.

Єжеєв Микола Федорович

Доцент кафедри Публічного управління та адміністрування, кандидат військових наук, доцент.

Базова вища освіта – Військова академія Протиповітряної оборони Сухопутних військ -1986 рік. Вищі академічні курси Академії оборони України – 1998 рік. Має практичний досвід роботи на державній службі, а також понад 20-річний досвід викладацької діяльності у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації. Має понад 120 наукових праці, у тому числі 1 підручник, 8 монографій (у співавторстві) та 12 навчальних посібників. Полковник у відставці. Державний службовець 6 рангу. 

Кострубіцька Аліна Володимирівна

Доцент кафедри Публічного управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління.

Базова вища освіта – політологічна, спеціальність “Політологія”, освітній рівень – “Магістр”. Друга вища освіта за спеціальністю “Правознавство”, освітній рівень –“Спеціаліст”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Має практичний досвід роботи в органах виконавчої влади та засобах масової інформації, а також викладацький досвід у вищих навчальних закладах. Автор 22 одноосібних наукових праць у фахових вітчизняних та міжнародних виданнях.

Загороднюк Сергій Васильович

Доцент кафедри Публічного управління та адміністрування, магістр державного управління, кандидат наук з державного управління. Кандидатську дисертація за темою "Розвиток управлінського спілкування в системі підготовки державних службовців" захистив у 2003 році в Національній академії державного управління при Президентові України. Державний службовець, досвід роботи на керівних посадах - 27 років. Загальний педагогічний стаж - близько 10 років. Викладацька й тренерська робота охоплює:

  • викладання модулів «Управління проектами у соціокультурній сфері», «Керування проектами»;
  • розробку й проведення тренінгів «Комунікації у державному управлінні», «Розробка і реалізації стратегії у державному управлінні» у Школі вищого корпусу державної служби;
  • розробку й проведення тренінгів «Техніка самопрезентації», «Техніка публічного виступу» у рамках модуля «Мистецтво ділового спілкування» в НАДУ.

Хлапонін Дмитро Юрійович

Доцент кафедри Публічного управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління.

Повна вища освіта – юридична, спеціальність – “Правознавство” (КНЕУ ім. В. Гетьмана). Навчався та захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Працював начальником юридичного відділу Шевченківського районного центру зайнятості м. Києва. Також має великий досвід юрисконсульта  на державних та приватних підприємствах. Фахівець із ведення договірних робіт. Має великий досвід із позовної роботи (складанням позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг по цивільним, господарським та адміністративним справам; позовна робота по стягненню заборгованості за господарськими договорами), а також у справах про банкрутство та щодо оскарження рішень податкових інспекцій. Нагороджений Подякою Київського міського центру зайнятості. Автор 24 наукових праць у фахових виданнях з державного управління та у зарубіжних виданнях, приймав участь у міжнародних науково-практичних конференціях, що проходили під егідою IEEE та має відповідні публікації, викладені в базах IEEEXplore.

Чукавіна Тетяна Едуардівна

Доцент кафедри Публічного управління та адміністрування та провідний інженер навчальної лабораторії, кандидат психологічних наук.

Базова вища освіта – педагогічна, спеціальність – “Педагогіка та методика навчання”, освітньо-кваліфікаційний рівень – “Спеціаліст”. Дисертаційна робота на звання кандидата психологічних наук за темою «Педагогічне спілкування як умова активізації навчальної діяльності студентів вищих медичних навчальних закладів» була захищена у 2018 році в Інституті психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України, за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. За час трудової діяльності набула майже 20‑річний досвід практичної викладацької роботи у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації, а також займалася розробкою та проведенням різноманітних тренінгів для бізнес-центрів. Автор понад 30 одноосібних науково-методичних праць та співавтор 3 навчальних посібників.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 6 428