XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Підготовка магістрів

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри маркетингу Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Маркетинг за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Маркетинг  складає 18 600 грн. на денній формі навчання  на рік, що значно нижче ніж у КПІ (30 600 грн. на рік) та НАУ (23 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра маркетингу готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей, при цьому не просто маркетологів, як в класичних вузах, а найсучасніших ІТ – маркетологів, Інтернет-маркетологів.

Кафедрою укладено договори про співпрацю з провідними компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників: ТОВ «UDS CONSULTING» ; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ТОВ «СТРІЧКА НОВИН»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER».  

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів (міжнародна компанія UDS CONSULTING, срібний партнер компанії Microsoft, у рамках дисципліни «CRM-системи в маркетингу»; Веб-студія «UpWay» у  рамках дисципліни «Електронний бізнес»; провідна рекламна агенція «ADPARTNER» у рамках дисципліни «Інтернет-маркетинг»  тощо), що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В сучасних компаніях велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2. На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі маркетингу створена сучасна навчально-матеріальна база. Лабораторія Digital-маркетингу та Google – аналітики функціонує на базі програмних комплексів та інструментів WordPress, Google forms, Google analytics, Google Trends, Google Tag Manager, Moqups, Asana, Wonderlist, Wonderlist, MS Dynamics CRM, CRM  Bitrix24, MS Power BI.  Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців.

Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри (ТОВ «UDS CONSULTING»; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER») на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю МАРКЕТИНГ, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Підготовка фахівців

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Спеціалізація - «Маркетинг»

Галузь знань - 07 «Управління та адміністрування»

Освітня кваліфікація - «Магістр з маркетингу»

Професійна кваліфікація - 1475 «Менеджер (управитель) з маркетингу»

 

Кафедрою маркетингу здійснюється  підготовка висококваліфікованих спеціалістів, обізнаних із найновішими теоріями, інтерпретаціями, методами і практичними прийомами маркетингу, здатних приймати стратегічні рішення, знаходити шляхи реалізації маркетингової стратегії з урахуванням особливостей  телекомунікаційної галузі.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів зі спеціальності «Маркетинг» в Навчально-науковому інституті Менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій передбачає навчання тривалістю 1,5 роки:

 • за денною і заочною формою;
 • на контрактній основі;
 • на базі освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності «Маркетинг» та будь-якої іншої спеціальності чи спеціалізації.

Метою магістерської програми є підготовка магістрів з маркетингу, які володіють інноваційним способом мислення та компетентностями, необхідними для ефективного управління маркетинговою діяльністю, і здатні вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання. Освітня програма підготовки фахівців з маркетингу орієнтована на потреби ринку галузевих підприємств телекомунікаційної сфери. Набуті компетентності можуть бути застосовані в дослідницькій, управлінській, освітній, медійно-комунікативній, бізнесовій та інших дисциплінарно-професійних полях.

Магістерська підготовка за спеціальністю «Маркетинг» є логічним продовженням професійної підготовки фахівців з маркетингу сфери телекомунікацій освітнього рівня «бакалавр», здатних вирішувати сучасні нестандартні задачі динамічного ринкового середовища з використанням сучасних аналітичних засобів, прогресивних маркетингових технологій впливу і сучасного інструментарію, а також передбачає поглиблення і розширення професійних знань маркетологів, що відповідатимуть останнім світовим тенденціям та трендам ринкового середовища.

Магістерська програма формує у студентів професійні компетенції для успішного виконання стратегічних і тактичних завдань, що постають перед маркетологами в сучасних умовах. Програма носить прикладний характер та зорієнтована на активну діяльність випускників у сфері  маркетингу та розвиток перспективи підготовки фахівців з  маркетингу на демократичних та інноваційних засадах з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі із широким застосуванням ІТ-технологій та набуття навичок педагогічної діяльності з спеціальності 075 Маркетинг.

Навчальним планом передбачено більш глибоке опанування тих напрямів маркетингової діяльності, які вивчались на освітньому рівні бакалавра, а також передбачено набуття навичок, які є найбільш актуальними в умовах глобалізації світової економіки, але не передбачені навчальними планами рівня «бакалавр».

Акцент у освітній програмі робиться на підготовці професійно-компетентних, креативних, високо-інтелектуальних фахівців, здатних працювати у сфері маркетингу та забезпечувати європейський рівень надання маркетингових послуг на інноваційних засадах, з навичками   впровадження інноваційних методів та технологій в процесі маркетингової діяльності на підприємствах, в установах і організаціях відповідно до сучасних вимог роботодавців.

Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу і його інформаційно-аналітичного забезпечення на базі програмних комплексів та інструментів WordPress, Google forms, Google analytics, Google Trends, Google Tag Manager, Moqups, Asana, Wonderlist, Asana, Wonderlist, MS Dynamics CRM, CRM  Bitrix24, MS Power BI, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Під час навчання викладачами широко використовуються кейси, рольові ігри, дискусії, реальні проекти від компаній. Залучення до навчального процесу провідних фахівців - маркетологів з компаній-партнерів: UDS CONSULTING – срібного партнера Microsoft,  МЕДІАСАППОРТ, ADPARTNER, СТРІЧКА НОВИН, веб-студії UPWAY, спрямоване на вдосконалення студентами професійних компетенцій, наближення до світових вимог у фаховій спеціалізації, знайомство з інноваційними напрямами діяльності компаній та передбачає отримання сертифікатів, які підтверджують наявність компетенцій  відповідно до вимог роботодавців.

Програма підготовки максимально враховує індивідуальні професійні інтереси магістранта та специфіку його дослідницької діяльності, і передбачає можливість вибору дисциплін варіативного блоку.

Задля набуття магістрантом фахових компетенцій з маркетингу в навчальному плані передбачено вивчення таких дисциплін:

Обов’язкові компоненти

Цикл дисциплін загальної підготовки

 • Захист професійної діяльності в галузі
 • Організація проведення наукових досліджень
 • Психологія та педагогіка у вищій школі
 • Математичні методи моделювання та організації процесів

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

 • Оцінка ефективності маркетингових рішень
 • Аналіз і планування маркетингової діяльності
 • Маркетингові ризики в сфері телекомунікацій
 • Маркетингові чинники результативності бізнесу
 • Маркетингова система взаємодії
 • Інноваційні технології в маркетинговій діяльності

 

 • Науково-педагогічна практика
 • Науково-дослідницька практика
 • Переддипломна практика
 • Дипломне проектування
 • Захист магістерської роботи

Вибіркові компоненти             

Цикл дисциплін загальної підготовки

Вибірковий блок 1

 • Іноземна мова за фаховім спрямування
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингової діяльності
 •  В2В – маркетинг

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

Вибірковий блок 1

 • Кроскультурний маркетинг
 • Етика та естетика маркетингових комунікацій

Вибірковий блок 2

 • Маркетингові технології управління Інтернет-проектами     
 • Інтернет-технології в управлінні маркетингом               

Вибірковий блок 3

 • Управління змінами
 • Корпоративне управління в галузі телекомунікацій               

Вибірковий блок 4

 • Мерчендайзінг в сфері телекомунікацій  
 • Креативні рекламні технології

 

Викладацький склад

З метою здійснення ефективної підготовки з магістрантами спеціальності «Маркетинг» працюють висококваліфіковані та досвідчені викладачі (доктор економічних наук та шість кандидатів економічних наук), які мають значний як науковий, так і практичний досвід, що дозволяє наповнювати курси актуальною інформацією та забезпечувати високий рівень конкурентоздатності випускників кафедри.

Фахові компетенції

За рахунок поєднання актуального наповнення курсів програми, їх безперервного оновлення і високого рівня педагогічного та практичного досвіду викладачів у сфері маркетингу та реклами стає можливим формування актуальних фахових компетенцій магістрантів ДУТ.

Програма спрямована на підготовку ініціативних спеціалістів, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для вирішення проблем і розв’язання складних задач маркетингової діяльності, що передбачають проведення досліджень і здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.  

Даною магістерською програмою передбачено науково-дослідницьку та науково-педагогічну практики, метою яких є формування аналітичних та творчих умінь та навичок для роботи в дослідницькій фірмі чи стратегічному відділі компанії або роботи в рекламній агенції чи PR відділі підприємств телекомунікаційної галузі.

Випускники зможуть працювати на керівних посадах підприємств чи організацій будь-якої форми власності, проектними менеджерами у міжнародних компаніях, консультантами з маркетингового управління.

 • Менеджер (управитель) з маркетингу.
 • Директор з маркетингу.
 • Начальник відділу збуту (маркетингу).
 • Начальник відділу (з реклами, зв'язків з громадськістю).
 • Менеджер (управитель) з маркетингу.
 • Молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва).
 • Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва).
 • Науковий співробітник-консультант (маркетинг, ефективність господарської діяльності.
 • Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної тощо).
 • Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним тощо).
 • Менеджер (управитель) з реклами.
 • Менеджер (управитель) із збуту.
 • Викладач закладу вищої освіти.
 • Науковий співробітник-консультант.

Талановиті випускники магістратури отримують переважне право на вступ до аспірантури за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Випускник магістратури Державного університету телекомунікацій Навчально-наукового інституту менеджменту володіє знаннями теорії та практики маркетингу, які дозволяють забезпечити створення служби маркетингу, проводити маркетингові дослідження, оцінювати ринки, потенційні можливості та загрози для конкретного підприємства, розробляти програми маркетингової діяльності щодо товарної, цінової, збутової, комунікаційної, зокрема рекламної політики підприємства галузі телекомунікацій.

Державний університет телекомунікацій є провідним вищим навчальним закладом у сфері підготовки фахівців з маркетингу (рівня магістр) для підприємств телекомунікаційної галузі в Україні, оскільки забезпечений потужною матеріально-технічною базою, високим рівнем кваліфікації науково-педагогічного персоналу та системою підготовки фахівців заснованої на практико орієнтованому підході.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 3 769