XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Освітньо-професійні програми

Загальна інформація
Науково-педагогічний склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Новини та події
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Методичні рекомендації
Отримати консультацію
Дистанційне навчання

Освітньо-професійні програми

 Інноваційний зміст навчання кафедри

Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства", бакалаврський рівень

Освітньо-професійна програма "Економіка підприємств ІТ-бізнесу", бакалаврський рівень

Освітньо-професійна програма "Соціологія", бакалаврський рівень

Освітньо-професійна програма "Соціологія", магістерський рівень


 

Освітньо-професійна програма

другого (магістерського) рівня вищої освіти

 за спеціальністю 054 «Соціологія»

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Кваліфікація: «Магістр з соціології»

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів зі спеціальності «Соціологія» в Навчально-науковому інституті Менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій передбачає навчання тривалістю 1,5 роки:

 • за денною і заочною формою;
 • на контрактній основі;
 • на базі освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності «Соціологія» та будь-якої іншої спеціальності чи спеціалізації.

Метою магістерської програми є  підготовка  висококваліфікованих фахівців-магістрів соціології, які здатні проводити наукові дослідження, розвивати соціологічний спосіб мислення, описувати та пояснювати процеси, що відбуваються у  соціальній сфері суспільства, глибоко розуміти закономірності суспільних відносин та компетентно виінтерпретовувати поточні події в українському суспільстві, формувати теоретико-методологічне підґрунтя розвитку соціології, здійснювати апробацію та практичне впровадження наукових результатів, які володіють інноваційним способом мислення та компетентностями, необхідними для ефективного управління соціологічною діяльністю, і здатні вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання, володіють  навичками аналітичної роботи із соціальною інформацією, мають достатньо високий рівень володіння англійською мовою.

Набуті компетентності можуть бути застосовані в дослідницькій, управлінській, освітній, медійно-комунікативній, бізнесовій та інших дисциплінарно-професійних сферах.

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка успішно засвоїла освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється шляхом оцінювання ступеню сформованості компетентностей.

Форма атестації – захист кваліфікаційної магістерської роботи.

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю 054 «Соціологія» розрахований на 1,5 роки навчання і передбачає формування загальних та фахових компетентностей в обсязі 90 кредитів ECTS.  

При складанні навчального плану враховано вимоги компаній-роботодавців, які беруть учать у подальшому працевлаштуванні випускників. Програмою передбачено поглиблене вивчення англійської мови та підвищення годин на практичні заняття.

Задля набуття магістрантом фахових компетенцій з соціології в навчальному плані передбачено вивчення таких дисциплін:

ЗК19.1.01

Захист професійної діяльності в галузі

ЗК19.1.02

Іноземна мова

ЗК19.1.03

Організація проведення наукових досліджень

ЗК19.1.04

Педагогіка та психологія у вищій школі

ЗК19.1.05

Математичні методи моделювання та оптимізації процесів

ПП.19.2.01

Візуальна психодіагностика

ПП.19.2.02

Соціологія управління

ПП.19.2.03

Соціальна психологія організацій

ПП.19.2.04

Геополітичний вимір сучасного суспільного розвитку

ПП.19.2.05

Управління стратегічними змінами

ПП.19.2.06

Надійність а якість емпіричного дослідження

ППк.19.3.01

Соціологія безпеки сучасних екосистем

ППк.19.3.02

Аналіз соціальних систем

ППк.19.3.03

Електоральні технології

ППк.19.3.04

Соціологія інформаційного суспільства

ППк.19.3.05

Соціологія девіантної поведінки та соціального контролю

ППк.19.3.06

Соціальне прогнозування та моделювання

ППк.19.3.07

Гендерні відносини в інформаційному соціумі

ППк.19.3.08

Соціологічне забезпечення управлінських рішень в галузі ТК

ППк.19.3.09

Іноземна мова за фаховім спрямуванням

 

Працевлаштування: магістр зі спеціальності 054 «Соціологія» може виконувати професійну роботу згідно із Державним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • 1210  – Керівники підприємств, установ та організацій;
 • 1229.7 – Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності;
 • 1232  – Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин;
 • 1234  – Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю;
 • 1238  – Керівники проектів та програм;
 • 2310.2  – Викладач навчального закладу;
 • 241 – Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності;
 • 2442.1 –  Наукові співробітники;
 • 23667 – Науковий співробітник-консультант;
 • 24767.1  –  Соціолог;
 • 2310  – Викладачі університетів та вищих навчальних закладів.

Займати наступні посади: соціолог-дослідник, експерт з вивчення соціальних аспектів трудових відносин, конфліктолог, провідний спеціаліст в органах управління, науковий працівник, викладач, соціальний менеджер, фахівець консультаційних і кадрових служб центрів зайнятості та підрозділів. Випускники зможуть працювати в аналітичних центрах і консалтингових компаніях, в маркетингових і рекламних агенціях, в мас-медіа компаніях; у центрах виборчих технологій, вищих навчальних закладах, в органах державного і муніципального управління, в організаціях і на підприємствах усіх форм власності, де є служби управління персоналом, маркетингу, реклами, PR.

Випускник-магістр може також виконувати будь-які види завдань, що вимагають аналітичної роботи із соціальною інформацією, ефективної комунікації, достатньо компетентного управління соціальними відносинами та процесами.

Доступ до подальшого навчання: магістр зі спеціальності 054 «Соціологія» може продовжувати навчання на третьому освітньо-кваліфікаційному рівні доктора філософії PhD за спеціальністю 054 «Соціологія», а також за іншими спеціальностями гуманітарного та соціально-економічного напрямку.

Випускова кафедра: економіки підприємств та соціальних технологій.

Навчання включає проходження науково-педагогічної та науково-дослідної практик, у т.ч. у великих ІТ-компаніях. Науково-педагогічна практика передбачає методичну розробку і проведення лекційних та семінарських занять. Науково-дослідна практика передбачає здійснення самостійних емпіричних і теоретичних соціологічних досліджень, метою яких є збір матеріалів і інформації, необхідних для успішної підготовки випускної кваліфікаційної роботи.

Передбачено проведення лекційних курсів, семінарських та практичних занять, тренінгів, із залученням фахівців з соціології та самостійної науково-дослідної роботи.

Надати пропозицію до освітньої програми
Заповніть анкету та ваші пробозиції будуть надіслані до завідуючого кафедрою
Зауваження та пропозиції до освітньої програми
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
каб.  509
тел. 249-25-16
e-mail: sociology_dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 3 025