XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Відгуки роботодавців

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри маркетингу Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Маркетинг за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Маркетинг  складає 18 600 грн. на денній формі навчання  на рік, що значно нижче ніж у КПІ (30 600 грн. на рік) та НАУ (23 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра маркетингу готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей, при цьому не просто маркетологів, як в класичних вузах, а найсучасніших ІТ – маркетологів, Інтернет-маркетологів.

Кафедрою укладено договори про співпрацю з провідними компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників: ТОВ «UDS CONSULTING» ; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ТОВ «СТРІЧКА НОВИН»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER».  

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів (міжнародна компанія UDS CONSULTING, срібний партнер компанії Microsoft, у рамках дисципліни «CRM-системи в маркетингу»; Веб-студія «UpWay» у  рамках дисципліни «Електронний бізнес»; провідна рекламна агенція «ADPARTNER» у рамках дисципліни «Інтернет-маркетинг»  тощо), що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В сучасних компаніях велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2. На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі маркетингу створена сучасна навчально-матеріальна база. Лабораторія Digital-маркетингу та Google – аналітики функціонує на базі програмних комплексів та інструментів WordPress, Google forms, Google analytics, Google Trends, Google Tag Manager, Moqups, Asana, Wonderlist, Wonderlist, MS Dynamics CRM, CRM  Bitrix24, MS Power BI.  Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців.

Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри (ТОВ «UDS CONSULTING»; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER») на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю МАРКЕТИНГ, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Сучасна підготовка майбутніх висококваліфікованих кадрів у сфері маркетингу зумовлює інтеграцію теоретичної і практичної складової, яка є складовою навчального плану підготовки бакалаврів професійного напряму «Маркетинг».

Інноваційний підхід до підготовки фахівців з маркетингу висуває на перший план формування практичних навичок і вмінь на базі сучасних теоретичних знань відповідно до вимог роботодавців, які дозволять студентам відчувати переваги навчання у ДУТ та отримати впевненість у майбутньому працевлаштуванні, а саме:

  • здатність використовувати сучасний маркетинговий інструментарій для вирішення стратегічних, поточних та оперативних завдань;
  • проведення аналітичних маркетингових досліджень, розробки програм управління товарною, ціновою та комунікаційною політикою, товарорухом.
  • здатність оцінити економічну та маркетингову діяльність підприємства та окремих її складових (економічних та фінансових показників, склад та структуру асортименту товарів та послуг, ефективності цінової та комунікаційної політики, логістики тощо), знайти проблеми та запропонувати і економічно обґрунтовані шляхи їх вирішення.
  • здатність розробляти маркетингову стратегію, програми розвитку підприємств 
  • вміння застосовувати в роботі основні методи маркетингових досліджень та маркетингового аналізу, обробляти і представляти результати проведених досліджень і аналізу;
  • генерація ідей, нестандартних підходів і рішень, творчої діяльності, контруітивного мислення; здатність до формування рекламних звернень, інноваційних маркетингових пропозицій
  • вміння використовувати в роботі програмне забезпечення (як загального профілю, так і спеціалізоване),  навички ведення електронної комерції  та електронного документообігу;
  • здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій, пакетів прикладних програм, економіко-математичних методів та моделей;
  • здатність до інноваційного мислення,  ініціювання, регулювання і стимулювання інноваційної маркетингової діяльності підприємства, розробки та реалізації інноваційних маркетингових проектів; демонструвати розуміння маркетингового забезпечення інноваційної діяльності.

Кафедра маркетингу має договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників–маркетологів, а саме з ТОВ «СП Капрі», ПП «Автопродаж Україна», ТОВ «Інфоліга», ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «ДЦ Україна», ТОВ «Інтерфом-Консалтинг», ТОВ ТЦ «Анкомтех», Веб-студією «UpWay», ТОВ «Медіасаппорт», ТОВ «Ламізол», ТОВ «VENCON» та ін.

В рамках цих договорів на базі підприємств проводиться практика для студентів, семінари, практичні курси та зустрічі. Така взаємодія студентів з представниками компаній-партнерів кафедри маркетингу забезпечує підготовку конкурентоспроможних кваліфікованих фахівців-маркетологів, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці.

 

«Маркетолог – це той, хто може знайти для бізнеса відповіді на найголовніші питання: «Хто наш клієнт?» «Де шукати клієнтів?» «Як їм презентувати наш продукт?» «Як переконати купити?» «Як зробити клієнтів постійними покупцями?». Окрім того, саме маркетолог формує ціну продукту, відповідає за його візуальну і текстову презентацію для цільової аудиторії, яку він сам і зібрав. Маркетолог тісно взаємодіє з відділом продажів і з кол-центром, фактично відслідковує весь цикл життя продукту: від створення концепції і виробництва до реклами, продажів і пост-продажного сервісу. Отримати всі ці вміння можна лише на реальній практиці. Тому, робота UDS Consulting з кафедрою дає студентам можливість вдосконалити професійні компетенції, наблизитися до світових вимог у фаховій спеціалізації відповідно до запитів ринку та викликів сьогодення, бути обізнаними з інноваційними напрямами діяльності компаній».

Керівник відділу маркетингу UDS Consulting Каци Світлана

 

«Ті, хто професійно займається маркетингом – це люди з сукупністю знань (оволоділи теоретичними основами професії маркетолога), умінь (навчилися застосовувати отримані знання на практиці) і навичок (мають досвід застосування маркетингових рішень), притаманних маркетологу. Методи маркетингової діяльності потребують ґрунтовних знань правил ведення бізнесу, стратегічного мислення, постійної аналітичної роботи. Маркетинг крім спеціальних знань, передбачає практичні навички в різних суміжних сферах, на що слід спрямувати підготовку сучасного фахівця. Сучасна підготовка фахівців з маркетингу на кафедрі, проведення практики на підприємствах сфери, організація зустрічей надає можливість озброїти студентів знаннями теорії та методики маркетингу, проведення маркетингових досліджень, оцінювати ринки, потенційні можливостей та загрози для конкретного підприємства, розробляти програму маркетингової діяльності щодо товарної, цінової, збутової, комунікаційної, зокрема рекламної політики підприємства».

Директор з маркетингу Sales House Adpartner Іртлач Михайло

 

«Саме від маркетолога залежить, наскільки прибутковим буде підприємство на ринку. На кафедрі маркетингу використовується гнучка система підготовки фахівців заснована на практико орієнтованому підході.  Освітньо-професійна програма кафедри враховує вимоги ринку праці, які забезпечуються наданням компетенцій на базі дисциплін, що забезпечують здатність випускника виконувати професійну діяльність на первинній посаді, в управлінській, освітній, медійно-комунікативній, бізнесовій та інших дисциплінарно-професійних полях. Співробітництво веб-студії «UpWay» з кафедрою маркетингу однозначно сприяє кваліфікованої маркетингової підготовки, що вимагає надання майбутнім фахівцям знань, потрібних для дослідження і прогнозування ринку, його можливостей та ризиків для конкретного підприємства, можливості формувати інвестиційно-інноваційну діяльність підприємств телекомунікацій».

Директор веб-студії «UpWay» Яблонський Георгій

 

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 7 824