XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Наукова робота

1. Коротка довідка

Наукова робота кафедри Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання організована у відповідності до основних документів, що регламентують діяльність вищих навчальних закладів України і спрямована на: розробку і впровадження сучасного науково-методичного та інформаційного забезпечення у освітній процес кафедри; проведення ініціативних науково-дослідних робіт, публікацію наукових статей, участь з доповідями і повідомленнями на науково-теоретичних, науково-технічних семінарах, конференціях, методичних конференціях, на міжнародних науково-практичних конференціях.

2. Науково-педагогічний та науковий колектив кафедри

Співробітники кафедри мають багатий багаторічний педагогічний досвід у викладанні відповідних дисциплін кафедри, володіють сучасною методикою їх викладання із застосуванням інтерактивних комп’ютерних технологій, своєчасно з періодичністю 1 раз на три роки проходять курси підвищення кваліфікації та відповідну перевірку рівня знань у Головному навчально-методичному центрі Держпраці м. Києва.

У складі кафедри Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання Навчально-наукового інституту гуманітарних та природничих дисциплін працюють 7 висококваліфікованих викладачів, з них 1 доктор та 4 кандидати наук:

 • завідувач кафедри кандидат військових наук, доцент Вальченко О.І.;
 • професор кафедри доктор педагогічних наук, професор Присяжнюк С.І.;
 • доцент кафедри кандидат технічних наук, доцент Гунченко О.М.;
 • доцент кафедри кандидат медичних наук, доцент Сергєєва Л.А;
 • доцент кафедри кандидат технічних наук, с.н.с. Откідач М.Я.

На кафедрі працює науковий гурток «Екологічні аспекти у професійній діяльності», керівником якого є старший викладач кафедри Глєбова О.І. У складі наукового гуртка працюють студенти університету, які не тільки розробляють обрані теми досліджень, а і активно приймають участь у науково-технічних конференціях студентів та молоді.

3. Науково-дослідні роботи

На кафедрі Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання виконуються 1 науково-дослідна робота: «Вплив здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання на зміцнення здоров’я, підвищення розумової працездатності студентів та формування системи профілактичних заходів щодо зниження ризику професійної захворюваності в галузі інформаційних технологій».

Основними завданнями роботи є:

 • Проведення системного теоретико-методологічного аналізу проблеми фізичного виховання студентів Державного університету телекомунікацій.
 • Виявлення впливу здоров’язбережувальних технологій на фізичне здоров’я, морфофункціональний стан, біологічний вік та розумову працездатність студентів Державного університету телекомунікацій.
 • Дослідження загальних закономірностей, що об’єктивно визначають планування окремих компонентів здоров’язбережувкальних технологій в різних видах засобів активного відпочинку студентів Державного університету телекомунікацій.
 • Обґрунтування ефективності використання компонентів здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихованні студентів 1 курсу навчальних груп, які вивчають англійську мову в умовах тривалого педагогічного експерименту і розроблення практичних рекомендацій.
 • Обґрунтування системи педагогічного контролю за станом здоров’я, розумовою працездатністю та фізичною підготовленістю студентів в процесі фізичного виховання.
 • Розроблення змістовних та організаційно-методичних рекомендацій щодо впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчальний процес теоретичних дисциплін студентів Державного університету телекомунікацій.

4. Реалізація та впровадження наукових результатів

Наукові результати, які отримані в науково дослідних роботах «Аналіз методів радіолокаційного виявлення людей під завалами при надзвичайних ситуаціях» та «Екологічні аспекти електромагнітного випромінювання та його вплив на людину і навколишнє середовище» реалізовані в 1 докторській дисертації, а також використовуються в навчальному процесі Державного університету телекомунікацій при викладанні навчальних дисциплін: «Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності», «Захист професійної діяльності в галузі», про що є відповідні акти впровадження.

5. Участь членів кафедри в наукових, науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах тощо

Науково-педагогічні працівники кафедри Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання беруть участь у щорічних конференціях серед яких варто відмітити наступні:

 • Науково-технічна конференція «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави»;
 • «Проблеми розвитку науки та освіти: теорія і практика»;
 • «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Наукові дослідження: перспективи інноваційного розвитку суспільства і технологій»;
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми розвитку науки і техніки»;
 • «Інноваційні наукові дослідження: Теорія, методологія, практика» - Міжнародна науково-практична конференція;
 • «Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики» - Міжнародна науково-практична конференція;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об’єктах»;
 • «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» - Всеукраїнська науково-методична конференція;
 • Міжнародна науково-методична конференція «Безпека людини у сучасних умовах»;
 • Міжнародна науково-методична конференція «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика»;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Технології навчання управлінню ризиками виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій»;
 • Proceeding of the International Scientific and Practical Conference «Scientific and Practical Results in 2014. December 22-24, 2014, Dubai, UAE»;
 •  Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування»;
 • Міжнародна конференція «Перспективні технології для забезпечення безпеки життєдіяльності та довголіття людини»;
 • «European Conference on Innovation in Technical and Natural Sciences». Proceedings of the 5th Internationals scientific conference. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях»;
 • The 5th International scientific and practical conference “Dinamics of the development of world science” (January 22-24, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020.
 • «Perspectives of word science and education» - the 5th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020.
 • The 6 th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (February 5-7, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020.

 

Наукові публікації викладачів кафедри:

2015 рік

 1. Сергєєва Л.А., Оленєв Д.Г., Вальченко О.І., Гунченко О.М. Спостереження довгочасного навантаження забруднень навколишнєго середовища на людину та її нащадків // Збірка наукових статей, що видана за матеріалами VII-ї міжнародної науково-методичної конференції ЕАS – «Безпека людини у сучасних умовах», 3 -4 грудня 2015 року: за ред. проф. В.В. Березуцького. – Харків, ГО СФБЖДЛ, 2015. – С.362 – 372.
 2. О.М. Гунченко. Дослідження методів оцінки показників виробничого ризику для вдосконалення системи управління охороною праці (СУОП) // М.А. Касьянов, І.В. Савченко, О.М. Гунченко, Д.О. Вишневський // Комунальне господарство міст: збірник наукових праць НУМГ ім. О.М. Бекетова. – Вип. 1 (2015).– Харків: ХНУМГ, 2015 М.А. Касьянов, І.В. Савченко, Д.О. Вишневський.

2016 рік

 1. Оленєв Д.Г. Теоретико-методологічні основи прикладної функції фізичного виховання у вищому навчальному закладі // Наук. часоп. НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 2 (71) 16. – С. 234-238.
 2. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І., Глєбова О.І. Екологічні дослідження мутагенних чинників // Наукова дискусія: теорія, практика, інновації /Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 25 – 26 березня 2016 року, м. Київ. - Київ, 2016- С. 63 – 66.
 3. Присяжнюк С.І. Вплив активного відпочинку на підвищення розумової працездатності студентів // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 2 (57) 15. – С. 269-274.
 4. Присяжнюк С.І. Вплив малих форм активного відпочинку на розумову працездатність учнів початкової школи // Науковий вісник Південно-українського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – Випуск 3 (110). – Серія : Педагогіка. – Одеса : ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2016. – С. 89-93.
 5. Оленєв Д.Г. Здоровий спосіб життя, як основна концепція студентської молоді // Фізична культура в режимі навчальної діяльності та активного відпочинку студентства. Наукова монографія за матеріалами міжнародної науково-методичної конференції. – К.: Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 2016. – С. 188-197.
 6. Сергєєва Л.А., Оленєв Д.Г., Вальченко О.І. Безпека життєдіяльності при харчуванні дитини // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: 3415 збірник наукових праць XV між нар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19-20 травня 2016 р. – К.: «Темпо», 2016. – С. 225-229
 7. Присяжнюк С.І. Основні закономірності формування ефекту активного відпочинку // Фізична культура в режимі навчальної діяльності та активного відпочинку студентства. Наукова монографія за матеріалами міжнародної науково-методичної конференції. – К.: Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 2016. – С. 9-12.

2017 рік

 1. Оленєв Д.Г. Проблема рухової активності студентів вищих навчальних закладів ІТ-технологій // Наук. часоп. НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – Вип. 3 К 2 (57) 15. – С. 93-96.
 2. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І., Глєбова О.І. Гігієнічні аспекти охорони здоров’я мешканців забруднених територій // Актуальні наукові проблеми. Розгляд, рішення, практика. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 26-27 травня 2017 р.)/ ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. У 2-х  частинах.- Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. - С.178 – 182.
 3. Victoria S. Sergeeva, Alexander I. Valchenko, Lyubov A. Sergeeva, Olena I. Glebova Методичні підходи в дослідженні впливу неіонізуючого випромінювання в період зростання і дозрівання організму людини// Сборник материалов II Международной научно-практической конференции «Актуальные исследования прикладных наук (ISSN: 2411-3409), 2-3 ноября 2017 года/ «Recent Studies of  Applied Sciences». International scientific-practical conference. - Опубликовано 4.11.2017. – №2 (2017). - С.29-36.
 4. Оленєв Д.Г., Вальченко О.І., Сергєєва Л.А. Інтеграція статистичних методів аналізу у викладанні екологічних знань, безпеки життєдіяльності та охорони праці в галузі // Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 – 25 листопада 2017 р.)/ ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО “Інститут інноваційної освіти”, 2017. - С.42-44.

2018 рік

 1. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І., Оленєв Д.Г., Глєбова О.І., Сергєєва Л.А. Порівняльний аналіз впливу на організм людини електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону від мобільників та комп’ютерів // Інноваційні наукові дослідження: Теорія, методологія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23-24 лютого 2018р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України – Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 141 – 147.
 2. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І., Оленєв Д.Г., Глєбова О.І., Сергєєва В.С. Залежність формування нейроциркуляторної дистонії від терміну дії електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону // Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 30-31 березня 2018 р.)/ ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 174 – 178.
 3. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І., Оленєв Д.Г., Глєбова О.І., Сергєєва В.С. Вплив електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на серцево-судинну систему організму людини // Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ,27-28 квітня 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. -  С. 177 – 183.
 4. Сергєєва Л.А., Оленєв Д.Г., Вальченко О.І., Глєбова О.І. Деякі аспекти викладання тактичної медицини щодо домедичної допомоги пораненим і постраждалим, які перебувають у шоковому стані // Стратегія реформування організації цивільного захисту. Том.1. Цивільний захист України: сучасний стан, здобутки, проблеми, перспективи розвитку: Матеріали науково-практичної конференції. – Київ: ІДУЦЗ, 2018. – С. 248 – 250.
 5. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І., Оленєв Д.Г., Глєбова О.І., Сергєєва В.С. Вплив електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на центральну та вегетативну нервову систему людини Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25-26 травня 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти», науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 174 – 182.
 6. Сергєєва Л.А., Сергєєва В.С., Оленєв Д.Г., Вальченко О.І., Глєбова О.І. Вплив електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на вегетативне забезпечення серцево-судинних реакцій організму людини - ISSN 1019 – 5297 - DOI 10.31640 - Журнал «Лікарська справа», 2018, №1-2, С.56 – 62.
 7. Prysiazhniuk S. The influence of physical activities on biological age parameters of the first-year female students from the special medical department / S. Prysiazhniuk, V. Tolubko, D. Oleniev, Y. Parczevskyy, K. Prontenko, G. Griban, O. Zhyrnov // Journal of Physical Education and Sport (JPES), 2018. ‑ Art 81 pp. 561 – 564.
 8. Gunchenko O.M. Research of the use of «ecological niche» model for definition of production risk indicators / O.M. Gunchenko, O.S. Voloshkina // Екологічна безпека та природокористування. ‑ № 1(25), 2018. – С. 5-11.
 9. Гунченко О.М. Управління ризиками у системі управління охороною праці /О.М. Гунченко, П.І. Стефанович // Scientific Letters of Academic Society Of Michal Baludansky. – Kosice, Slovakia, ‑ Volume 6, № 2А/2018. ‑ С. 65-69.
 10. Сергєєва Л.А., Сергєєва В.С., Оленєв Д.Г., Вальченко О.І., Глєбова О.І. Вплив електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на вегетативне забезпечення серцево-судинних реакцій організму людини - ISSN 1019 – 5297 - DOI 10.31640 - Журнал «Лікарська справа», 2018, №1-2, С.56 – 62.

2019 рік

 1. Prysiazhniuk S, O. Prymakov, D. Oleniev Research health-keeping technologies in the system of physical education of students from special medical groups // Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 19.(3), Art 241 pp. 1663-1669, 2019 online ISSN:  2247-806X; p-ISSN: 2247-8051; ISSN-L = 2247-8051 © JPES. DOI: 10.7752 /jpes. 2019.03241.
 2. Prysiazhniuk S, M. Нoroshukha1, G. Lopatenko The Impact of Training Efforts of Various Focuses on the Development of the Function of the Visual Memory of Student-Athletes of 17-20 Years Old High Schools of Physical Culture. // International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP), ISSN: 2322-3537. Vol. 8, (3.1), 2019.  P. 230-236.
 3. Prysiazhniuk S, D. Oleniev, A. Tiazhyna Formation of heath preserving competence of students of higher educational institutions of information technologies specialties/ // International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP), ISSN: 2322-3537. Vol. 8, (3.1), 2019.  P. 283-292.
 4. S Prysiazhniuk, D. Oleniev, M. Popov. La Educación Física de los jóvenes en edad de estudiar: cuestiones problemáticas e investigación // Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. VII Número: Edición Especial Artículo no.:80 Período: Noviembre, 2019. Private Research Centre (RENIECYT-CONACYT) no:197386, registry no.2016-16735, located at Pino Suárez, 400-2, Col. Santa Clara, Toluca, Estado de México, México.
 5. Prysiazhniuk S. Formation of heath preserving competence of students of higher educational institutions of information technologies specialties / S. Prysiazhniuk, D. Oleniev, A. Tiazhyna, M. Popov, O. Hunchenko, Y. Parczevskyy, O. Pryimakov, V. Lyshevska, V. Krasnov, E. Ejder, I. Bloshchynskyi, K. Prontenko // International Journal of Applied Exercise Physiology, 2019. ‑ vol. 8 No.(3.1). – P. 274-283. ISSN: 2322-3537 (Web of Science)
 6. Гунченко О. М. Оцінка рівня виробничого травматизму та шляхи його подолання у будівельній галузі // Тези доповідей другої міжнародної конференції «Перспективні технології для забезпечення безпеки життєдіяльності та довго-ліття людини», 15-16 травня 2019 р. м. Одеса. – Одеса: ОНМУ, 2019. С. 41-45.
 7. Gunchenko O,  Bereznytska Y., Chernyshev D. Methodology for assessment and management of industrial risks // International May Conference on Strategic Manage-ment «IMCSM19» 24 – 26 May, 2019, Bor, Serbia. ‑ Volume XV, Issue (1), ISSN 2620-0597 Р. ‑311-319.
 8. Hunchenko O. Methodology of risk-oriented on the basis of safety function deployment / O. Hunchenko // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). ISSN: 2277-3878, Volume-8, Issue-2, July 2019. Р. 5787-5790. (SCOPUS).
 9. О. М. Гунченко, Т.М. Ткаченко, В.О. Мілейковський Оцінка заощадження енергії та непрямого зменшення викидів CO2 вертикальним озелененням // Вентиляція, освітлення та газопостачання, 2019. ‑ №31 С. 16-23.
 10. Сергєєва Л.А., Оленєв Д.Г., Вальченко О.І., Глєбова О.І. Рекомендації щодо визначення чутливості організму людини до електромагнітного радіохвильового випромінювання. – ISSN 2522-4131 - Журнал «Альманах науки». - 2019.- №5/1(26) - С.15-17.
 11. Оленєв Д.Г., Сергєєва Л.А., Вальченко О.І. Рекомендації щодо професійного відбору осіб, які працюють в галузі телекомунікацій // Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки: Збірник матеріалів Двадцятої Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Київ, 15-17 травня 2019 р. –К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. - С.329 - 333.

2020 рік

 1. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І., Глєбова О.І. Деякі особливості харчування при дії електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на організм людини. (UDC 001.1; BBK 87) The 5th International scientific and practical conference “Dinamics of the development of world science” (January 22-24, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. pp. 953 – 962. ISBN 978-1-4879-3791-1.
 2. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І., Глєбова О.І. Лікувально-профілактичне харчування при роботі з джерелами електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону // Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій : Матеріали IІI Міжнародної науково- практичної конференції (м. Київ, 24–25 січня 2020 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2020. – С. 213 - 217.
 3. Sergeeva L., Valchenko O., Hliebona O. Study of antioxidative and antimutagenic properties of Ginkgo biloba extract // Perspectives of word science and education. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 199 – 207. URL: http://sci-conf.com.ua
 4. Sergeeva L.A., Valchenko O.I., Hliebova O.I. Changes the functional state of endocrine glands with combined exposure to immunomodulating factors // The 6 th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (February 5-7, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020. pp. 335 - 340.
 5. Присяжнюк С., Хорошуха М. Іващенко С. Експрес-метод оцінки рівня соматичного здоров՚я спортсменів з порушенням функцій опорно-рухового апарату (проблема оцінки здоров՚я спортсменів) // Спортивна наука та здоров՚я людини (електронне науково періодичне видання). – К.: КУ імені Бориса Грінченка, № 2, 2020. – С. 57-63.
 6. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І., Глєбова О.І. Залежність психічного здоров’я молоді від радіохвильового електромагнітного навантаження // Актуальні проблеми громадського здоров’я: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Освіта і здоров’я» /відп.ред. І.О. Калиниченко, наук.ред. М.О. Лянной. Т1(4). – Суми: ФОП Цьома С.П., 2020. – С. 142 – 145.

Патент:

Патент України на корисну модель № 124662 UA МПК (2018.01), А61В 5/00, А61В 5/0205(2006.01), А61В 5/107(2006.01), А61В 5/16 (2006.01). Спосіб комплексної оцінки чутливості організму до дії електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону/ В.Б. Толубко, В.С. Сергєєва, Є.В. Гаврилко, О.І. Вальченко, Д.Г. Оленєв. - №124662; завл.03.11.2017; опубл. 25.04.2018. – Бюл. № 8/2018.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7,
каб. 106 (гуртожиток)
тел. 249-25-23

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 2 163