Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Української мови

Знання однієї мови дозволяє ввійти в коридор життя,
знання двох мов – відкриває вам усі двері у цьому коридорі
(Фр. Сміт)

Кафедра української мови була створена 1 вересня 2017 року з метою забезпечення довузівської мовної підготовки іноземців та осіб без громадянства для вступу та успішного навчання на здобуття ступенів «Бакалавр», «Магістр», здобувачів вищої освіти ступенів «Доктора філософії» та «Доктора наук» у вищих навчальних закладах (наукових установах) України.

Метою кафедри є забезпечення кваліфікованої мовної підготовки для формування у іноземних слухачів мовної компетенції для створення необхідних умов у процесі адаптації іноземців у новому соціокультурному середовищі та здобуття освіти в Україні.

Науково-педагогічний колектив кафедри складається з 5 осіб, серед яких є 1 доктор філологічних наук, 2 кандидати філологічних наук, старші викладачі.

Усі члени викладацького складу кафедри мають базову педагогічну освіту та значний досвід роботи з іноземними студентами. Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію з володіння іноземними мовами та інноваційними методиками викладання, проходять стажування, беруть активну участь у роботі міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів, тісно співпрацюють з провідними інституціями України та близького і далекого зарубіжжя.

У викладанні української мови для слухачів-іноземців Підготовчого відділення  практичне оволодіння мовним матеріалом становить 90 %. Навчальний процес вивчення української мови складається з аудиторних практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи слухачів, консультацій.

З-поміж основних компетентностей викладання української мови для іноземців варто виокремити такі, які відображають конкретні життєві ситуації:

  • предметна компетентність – сукупність знань, умінь та навичок у межах змісту навчання конкретного предмета, які є необхідними при виконанні учасниками навчального процесу певного набору дій для розв’язання поставлених навчальних проблем, задач, ситуацій;
  • предметно-галузева компетентність – особистісний досвід, набутий у процесі навчання з певного предмета, діяльності, яка пов’язана із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань;
  • інформаційно-комунікаційна компетентність – застосування інформаційно-комунікаційні технології учасниками навчального процесу;
  • комунікативна компетентність – уміння застосовувати знання мови у різних життєвих ситуаціях, навички роботи у команді, налагодження міжкультурного діалогу;
  • міжпредметна компетентність – уміння правильно застосовувати набуті раніше знання та навички з інших навчальних дисциплін, у процесі набуття обраного фаху;
  • агальнокультурна компетентність – уміння робити аналіз та оцінку розвитку досягнень української та світової культури, орієнтуватися в культурному контексті сучасного світового суспільства.

Кваліфіковані викладачі кафедри української мови залучають сучасні методики, провадять якісне, цікаве навчання, залучають передові технології.

У результаті виконання навчальної програми, підтвердження знань за міжнародними нормами, успішного складання випускових іспитів випускник отримує свідоцтво державного зразка.

Навчання іноземних громадян розпочинається після результатів співбесіди з подальшим укладенням договору та оплати за навчання. Детальну інформацію можна дізнатися, надіславши лист із запитаннями на e-mail: dut_education@ukr.net, зателефонувавши за номером Приймальної комісії: +38 044 248-85-93; +38 044 249-25-91, перейшовши на сайт ДУТ

Переглядів: 3 987
^