Державний Університет Телекомунікацій

Наукова робота - Кафедра Української мови

Одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри є наукова робота викладачів, представлена науковими публікаціями у фахових виданнях, монографіями, посібниками, участю у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях, круглих столах та семінарах, а також захистами кандидатських та докторських дисертацій.

Завідувач кафедри доктор філологічних наук Грищенко Ірина Василівна

захист дисертації відбувся 26 травня 2017 р.

 

Векуа Оксана Віталіївна кандидат філологічних наук, доцент.

Векуа Оксана Віталіївна є здобувачем Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, працює над докторською дисертацією. Є авторкою понад 50-ти наукових праць; співавторкою 4-х колективних монографій.

У 2017 р. взяла участь у роботі 6-ти міжнародних наукових конференціях та круглому столі:

Векуа - Програма 

 

Назаров Назарій Анатолійович, кандидат філологічних наук

Публікації

Автор понад 100 наукових праць, опублікованих в Україні, Угорщині, Італії, Швеції, Греції, Бельгії, Франції, Болгарії, зокрема монографій:

Український етимологічний словник: витоки і розвиток. К., 2016.

Від пісні до мови: семіотика міжвидової комунікації. К., 2015.

Обрядове походження казкового тексту: «Телесик» з точки зору лінгвістики. К., 2015.

Участь у конференціях

Учасник понад 20 всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій

Наукові інтереси

Порівняльно-історичне мовознавство, етимологія, фольклористика, літературознавство, лінгводидактика

Переглядів: 98
^