Державний Університет Телекомунікацій

Наукова робота - Кафедра Української мови

Одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри є наукова робота викладачів, представлена науковими публікаціями у фахових виданнях, монографіями, посібниками, участю у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях, круглих столах та семінарах, а також захистами кандидатських та докторських дисертацій.

Завідувач кафедри доктор філологічних наук Грищенко Ірина Василівна

захист дисертації відбувся 26 травня 2017 р.

Векуа Оксана Віталіївна кандидат філологічних наук, доцент.

Векуа Оксана Віталіївна є здобувачем Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, працює над докторською дисертацією. Є авторкою понад 50-ти наукових праць; співавторкою 4-х колективних монографій.

У 2017 р. взяла участь у роботі 6-ти міжнародних наукових конференціях та круглому столі:

Векуа - Програма 

Назаров Назарій Анатолійович, кандидат філологічних наук

Публікації

Автор понад 100 наукових праць, опублікованих в Україні, Угорщині, Італії, Швеції, Греції, Бельгії, Франції, Болгарії, зокрема монографій:

Український етимологічний словник: витоки і розвиток. К., 2016.

Від пісні до мови: семіотика міжвидової комунікації. К., 2015.

Обрядове походження казкового тексту: «Телесик» з точки зору лінгвістики. К., 2015.

Участь у конференціях

Учасник понад 20 всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій

Наукові інтереси

Порівняльно-історичне мовознавство, етимологія, фольклористика, літературознавство, лінгводидактика


15-16 лютого 2018 року Розумна Віра Романівна, провідний інженер кафедри української мови Державного університету телекомунікацій, взяла участь у міжнародному науково-методичному семінарі «Новітні педагогічні технології викладання мов іноземним студентам» у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.

В електронному збірнику надрукована стаття «Лінгвокультурні чинники формування мовного етикету у процесі вивчення української мови у студентів-іноземців».

Переглядів: 447
^