XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Партнери кафедри

детальніше

Шановні випускники шкіл та їх батьки!

Кожний випускник школи мріє про престижну високооплачувану роботу та професійну кар’єру, що дозволить йому заробляти таку кількість грошей, яка надасть фінансову можливість здійснювати його бажання, бути фінансово незалежним від батьків і у майбутньому їм допомагати.

Всі батьки бажають, щоб їх діти були щасливими та успішними, а фінансові можливості сім’ї дозволили оплатити навчання, та після закінчення навчання влаштувались на престижну, високооплачувану роботу у провідну компанію в Україні або за кордоном.

Для того, щоб почати здійснювати свої мрії випускнику школи потрібно вибрати затребувану на ринку праці професію, яка буде актуальна протягом багатьох років, поступити в університет, який може надати необхідні теоретичні знання та практичні уміння і навики, щоб бути висококваліфікованим спеціалістом та відповідати вимогам роботодавців на ринку праці і завдяки цьому влаштуватись на роботу.

В Державному університеті телекомунікацій за пять останніх років кількість спеціальностей затребуваних на ринку праці збільшено з 8 до 24. На сьогодні в університеті відкриті всі затребувані на ринку праці спеціальності в галузі інформаційних технологій, телекомунікацій, кібербезпеки та економіки.

Тільки в Державному університеті телекомунікацій в освітньо-професійній програмі кожної кафедри закладено, що навчання по спеціальності починається з 1-го курсу, а не з 3-го курсу, на відміну від інших університетів. Заняття проводяться з урахуванням компетенцій компаній-партнерів кафедр. Половина занять, відповідно вимог компаній, проводиться практично на сучасному обладнанні останнього покоління, програмному забезпеченні та апаратно-програмних комплексах, які використовуються компаніями-партнерами кафедр у своїй роботі. Це дозволяє студенту оволодіти не тільки теоретичними знаннями, а й практичними уміннями і навиками, які необхідні для роботи в ІТ компаніях. Тільки в нашому університеті посилено вивчається англійська мова, необхідна для роботи в IT галузі. На 1-му та 2-му курсах англійська мова проводиться 3 пари занять на тиждень, для вивчення технічної англійської мови. А на 3, 4, 5 курсах по всім дисциплінам, які викладаються кафедрами, 20% занять викладачами кафедр проводяться англійською мовою з урахуванням своєї тематики підготовки. Це надає переваги випускникам нашого університету по отриманню необхідних знань для успішної роботи в компанії на відміну від інших університетів.

Крім того, навчання в Державному університеті телекомунікацій має значні переваги серед інших навчальних закладів України тому, що тільки випускники Державного університету телекомунікацій мають можливість отримати сертифікати компаній, з якими кафедрами заключені договори про співпрацю, таких договорів в університеті 134. В освітньо-професійних програмах кожної кафедри, в межах навчального процесу, сплановано отримання сертифікату компанії-партнера кафедри, що дає випускнику університету право працевлаштування на перше робоче місце в компанії.

В Державному університеті телекомунікацій 25 січня 2016 року відкритий перший, серед університетів Києва, сертифікаційний центр Пірсон Вує, який дозволяє пройти сертифікацію по любій із 148 компаній світу, які домовились між собою про створення сертифікаційного центру Пірсон Вує, і працевлаштуватися в одній із 175 країн, де ці компанії працюють.

Студенти нашого університету мають можливість отримання сертифікату, а значить права на робоче місце в будь якій із 148 компаній світу. Ці 148 компаній домовились між собою, що будуть приймати на роботу, для виключення можливості прийому на роботу непідготовлених випускників університетів, тільки тих, хто пройде здачу заліків в компанії Пірсон Вує і отримає сертифікат на право працевлаштування в одну з цих компаній, по якій проводилась здача екзаменів для отримання сертифікату. Завдяки системі навчання закладеній в офіційно-професійній програмі кожної кафедри 1246 студентів у 2018 році та 1270 у 2019 році отримало сертифікати, це говорить про те, що така кількість студентів отримала перше робоче місце.

Пропонуємо ознайомитись з перевагами навчання в Державному університеті телекомунікацій і що починаючи з 2015 року вже зроблено і на даний час робиться в Державному університеті телекомунікацій для здійснення мрій випускників шкіл та їх батьків.

 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Державний університет телекомунікацій - провідний навчальний заклад України в ІТ-галузі. У квітні 2016 року Університет був прийнятий до Міжнародного Союзу електрозв’язку, структурного підрозділу Організації об’єднаних націй, штаб квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Міжнародний союз електрозв’язку існує понад 155 років. Основним його завданням є розробка стандартів та рекомендацій в галузі інформаційних технологій.

Членство у Міжнародному союзі електрозв’язку відкрило Університету доступ до програм академічної мобільності, розвитку спільної науково-дослідної діяльності, участі у розробці міжнародних стандартів галузей за якими здійснюється підготовка студентів в Університеті, що забезпечило інтеграцію Університету в міжнародний освітній простір та підвищило авторитет Університету на міжнародному рівні.

Навчальний процес в Університеті організований таким чином, що випускники Університету є висококваліфікованими спеціалістами і провідні ІТ-компанії, які працюють в Україні,при працевлаштуванні надають пріоритет саме нашим випускникам.

Переважна більшість компаній, які працюють в Україні є міжнародними і являються потенційними роботодавцями для випускників нашого Університету. Власники компаній, таких як: Сіsco, Juniper, Apple, Microsoft, IBM знаходяться в Америці. Основною метою власників усіх компаній є отримання максимального прибутку. Тому, під час влаштування на роботу, від майбутніх працівників вимагають відмінних теоретичних знань та практичних вмінь та навичок,які вони повинні будуть ефективно використовувати для вирішення робочих задач.

Для того, щоб студент повноцінно оволодів теоретичними знаннями і практичними навиками майбутньої професії і мав фахову перевагу на ринку праці, серед випускників інших вузів, в Університеті втілено інноваційний зміст навчання.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що студентів ми зобов’язані навчати тому, чому потрібно і як потрібно, теоретично і практично відповідно компетенціям компаній-партнерів кафедр.

У період з 2013 по 2019 роки в Університеті в три рази збільшено кількість спеціальностей підготовки з 8 до 24, які є перспективними і затребуваними на ринку праці. З 1 березня 2020 року створено кафедру Штучного інтелекту, на якій відкрито двадцять четверту сучасну та перспективну спеціальність. Кафедра буде готувати спеціалістів, які зможуть вирішувати алгоритмічно складні задачі, аналізувати дані великих обсягів, розробляти алгоритми обробки відео, зображень, текстів, програмувати та керувати роботами.

Кафедрами Університету заключено 134 договори про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

Це дозоляє готувати наших студентів відповідно компетенціям компаній-роботодавців, проводити практики на їх базі та зі знижкою купувати для навчального процесу сучасне обладнання, програмне забезпечення, апаратно-програмні комплекси для забезпечення якісної підготовки студентів Університету.

Для того щоб студент повноцінно оволодів теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, в нашому Університеті навчання по спеціальності починається з 1-го курсу, а не з 3-го курсу, на відміну від інших університетів. Заняття проводяться з урахуванням компетенцій компаній-партнерів кафедр. Половина занять проводиться практично на сучасному обладнанні останнього покоління, програмному забезпеченні та апаратно-програмних комплексах, які використовуються компаніями-партнерами кафедр у своїй роботі. Це дозволяє студенту оволодіти не тільки теоретичними знаннями, а й практичними уміннями і навиками, які необхідні для роботи в ІТ компаніях.

Кафедрами Університету організовуються і проводяться начальні практики у компаніях партнерах кафедр – потенційних роботодавців:

 • на 2-му курсі - ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію;
 • на 3-му курсі - виробнича практика, для набуття студентом теоретичних знань і практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків;
 • на 4-му курсі - переддипломна практика, для набуття практичного застосування та удосконалення набутих в Університеті теоретичних знань і навиків на виробництві компаній-партнерів кафедр.

Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу.

Відмінна підготовка студентів Університету стала можливою завдяки укомплектуванню кафедр високопрофесійними викладачами та кращими працівниками компаній-партнерів кафедр. Вони надають нашим студентам теоретичні знання та практичні уміння і навики їх використання при роботі на обладнанні останнього покоління, апаратно-програмних комплексах та програмному забезпеченні компаній партнерів кафедр – потенційних роботодавців.

Для якісного проведення практичних занять в Університеті створено сучасну навчально-матеріальну базу. У 2013 році в Університеті було лише 2 навчальні лабораторії, а на сьогодні - 49 навчальних лабораторій укомплектованих сучасним обладнанням, апаратно-програмними комплексами та програмним забезпечення яке використовується у компаніях партнерах-кафедр. Міністерством освіти і науки України навчально-матеріальна база Університету визнана однією з найкращих в Україні. Про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази відповідно до вимог науково-технічного прогресу», яким був нагороджений Університет у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії наук України

Всі навчальні класи університету укомплектовано сучасними потужними комп’ютерами, відео проекторами з екранами, інтерактивними дошками, і підключені до мережі Інтернет за допомогою точок доступу Wi-Fi та проводової комп’ютерної мережі. Університет має повне покриття Wi-Fi, так в любій точці університету є безкоштовний доступ до мережі Інтернет, завдяки чому студенти можуть використовувати у своєму навчанні такі електронні ресурси Університету, як: Електронна бібліотека Державного університету телекомунікацій, дистанційне навчання MOODLE, Електронний розклад занять.

В межах і поза межами навчального процесу по всім спеціальностям і спеціалізаціям підготовки студенти мають можливість отримати сертифікати компаній-партнерів кафедр. Сертифікат дає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця.

У 2013 році в Університеті було тільки 2 сертифікованих курси навчання в межах навчального процесу, а поза межами навчального процесу не було зовсім. Так у 2018 році, кількість сертифікованих курсів в межах навчального процесу склала 64 та 40 поза межами навчального процесу. А в 2019 році кількість сертифікованих курсів в межах навчального процесу вже складала 65 та 44 поза межами навчального процесу.

Так в результаті навчання на курсах кількість студентів, які отримали сертифікати у 2018 році склала 1246, а у 2019 році – 1270 , це говорить про те, що всі ці студенти успішно працевлаштувались.

Підтвердженням цього є те, що у 2019 році Університет за рішенням Міністра освіти і науки України та Президента Національної академії наук України був нагороджений двічі гран-прі у номінації «Досягнення у працевлаштуванні випускників вищого навчального закладу».

Крім того, у складі Університету створений тестовий центр Пірсон ВУЕ (PearsonVUE). Це дозволяє проводити сертифікацію наших студентів за офіційно визнаними програмами тестування148 міжнародних компаній,серед яких такі відомі виробники інфо-комунікаційного обладнання і програмного забезпечення, як: Сіsco, Juniper, Huawei, ZTE, Apple, Microsoft, IBM та інші.

Сертифікати надають право отримати високооплачуване робоче місце у більш ніж 175 країнах світу де працюють ці компанії.

Під час проходження співбесіди при працевлаштуванні на роботу однією зважливих вимог більшості компаній є знання англійської мови, тому в Університеті втілена система поглибленого вивчення англійської мови, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівні В2.

На 1-му та 2-му курсах англійська мова проводиться 3 пари занять на тиждень, для вивчення технічної англійської мови. А на 3, 4, 5 курсах по всім дисциплінам, які викладаються кафедрами, 20% занять викладачами кафедр проводяться англійською мовою з урахуванням своєї тематики підготовки.

Окрім навчального процесу велику увагу в Університеті приділено студентському дозвіллю. В Державному університеті телекомунікацій активно працює Студентське самоврядування.

Завдяки тісній співпраці адміністрації Університету та Студентської ради, систематично відбуваються засідання, на яких розглядаються пропозиції студентів, щодо покращення та зміни змісту навчання відповідно до вимог науково-технічного прогресу, компетенцій компаній-партнерів кафедр та розвитку галузі. Ці пропозиції включаються в план роботи адміністрації Університету і виконуються.

Так за пропозицією Студентської ради та адміністрацією Університету був побудований та обладнаний сучасний студентський центр в якому за планом студентської ради, проводяться різноманітні соціальні та культурні проекти.

Студентський центр,обладнаний сучасною аудіо системою для гучних студентських дискотек, мультимедійним обладнанням для вечірніх кінопереглядів, має безкоштовний WI-FI доступ до мережі Інтернет що дозволяє студентам проводити вільний від навчання час в соціальних мережах, онлайн кінотеатрах, здійснювати огляд спортивних матчів.

За пропозицією Студентської ради, в гуртожитку для наших студентів було відкрито тренажерну та фітнес зали, що дозволяє студентам підтримувати себе в тонусі та самовдосконалюватися.

Студентською радою Університету разом з студентськими радами інститутів організовано кураторство студентів 3 курсу над студентами 1 курсу. Кураторами призначаються студенти 3 курсу. Основною метою кураторської роботи є всебічна допомога,у вирішенні питань студентів-першокурсників.

Крім того в університеті здійснюється навчання за програмою підготовки офіцерів запасу. На період навчання студент отримує відстрочку від призиву на строкову військову службу, а після проходження навчання студенту присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанту запасу, яке дає можливість влаштуватись на роботу в у різні силові структури.

Також можна зазначити про збільшення зацікавленості Університетом потенційними студентами про що свідчить збільшення відвідувачів сайту Університету за рік з 189283 у 2014 році до 868187 у 2019 році. А кожного дня сайт Університету у 2019 році відвідувало більше 2500 чоловік. Це є доказом зацікавленості молоді навчатись в нашому Університеті.

Саме в нашому Університеті ви можете здобути якісну професійну вищу освіту за доступною ціною і отримати право на перше високооплачуване робоче місце!

Увага! Шановні абітурієнти!
Звертаємо Вашу увагу, що під час подачі електронних заяв на вступ до Університету на місце державного замовлення, якщо Ви не поступите на місце державного замовлення, для того щоб мати право вступу на місце за кошти фізичних та/або юридичних осіб, Вам обов’язково необхідно в електронній заяві поставити відмітку перед таким текстом:
«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)».
Якщо Ви так не зробите, то в разі Вашого не поступлення на місце державного замовлення, Ви не будете мати права вступу на місце за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Так прописано в умовах вступу і в електронній заяві на вступ на навчання.
Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2020 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "124 - Системний аналіз" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Список компаній-партнерів кафедри Системного аналізу, з якими укладено договори про співробітництво

 • ОДОО Україна - договір про співробітництво № 12/1 від 29 серпня 2017 року.
 • ТОВ «Центр Бізнес-технологій» - договір про співробітництво № 3/18 від 24 січня 2018 року.
 • Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України – договір про співробітництво № 12/18 від 2 квітня 2018 року.
 • Oracle – угода про членство освітньої установи в академії ОРАКЛ від 10 червня 2019 року.
 • Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики» - договір про співробітництво
 • Центральний державний електронний архів України – договір про співробітництво № 24/18 від 28 вересня 2018 року.

 

Основними замовниками фахівців спеціальності системний аналіз, є перш за все компанії партнери, з якими укладено договори від кафедри системного аналізу та від інших кафедр університету:

 • ODOO Україна
 • Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України
 • ТОВ «Центр Бізнес-Технологій»
 • Центральний державний електроний архів України
 • ORACLE
 • Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики»
 • InterSystems
 • lifecell
 • Київстар
 • EPAM
 • Укртелеком

 

В результаті співпраці:

 • компанії надали компетенції, якими повинні володіти студенти за спеціальністю Системний аналіз для призначення на посаду в компанії.
 • компетенції компаній визначають, що їх працівник повинен знати теоретично та зобов’язаний уміти робити практично;
 • кожний науково-педагогічний працівник кафедри, на основі компетенцій компанії, які визначають теоретичні знання та практичні уміння і навики, розробив робочі навчальні програми дисциплін, які він викладає, визначив теми, питання лекцій, практичних та лабораторних занять для засвоєння студентом теоретичних знань та отримання практичних умінь і навиків, визначених компетенція ми компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців.
 • для того, щоб навчити студента практичним умінням та навичкам компанії-партнери Oracle, IBM та ODOO надали сучасне програмне забезпечення.
 • компанії-партнери надають можливість студентам отримати практичні навички за спеціальністю безпосередньо на підприємствах під час проходження практик.

Для формування компетенцій роботодавців використовуються вимоги до позицій, що відповідають професійним ролям системного аналітика, надані компаніями-партнерами, а також відповідні вакансії різних підприємств, представлені в мережі інтернет.

 

Перелік вимог, висунутих компаніями-партнерами до позицій, що відповідають професійним ролям системного аналітика

 • Вміння проектувати, створювати та супроводжувати бізнес-орієнтовані інформаційні системи
 • Вміння збирати та аналізувати інформацію про споживачів, постачальників, партнерів, а також про внутрішні процеси компанії
 • Знання сучасних архітектур інформаційних систем та вміння розробляти архітектуру інформаційної системи з урахуванням вимог бізнесу
 • Вміння працювати із базами а сховищами даних
 • Вміння працювати з розподіленими системами
 • Вміння будувати математичні моделі складних процесів та застосовувати результати моделювання для вирішення бізнес-задач
 • Навички свотрення web-додатків
 • Аналітичне мислення та вміння розробляти аналітичні підсистеми
 • Вміння проектувати інтерфейси систем з урахуванням користувацього досвіду
 • Вміння візуалізувати аналітичні дані
 • Здатність до систематизації, аналізу та візуалізації інформації, що надходить з різних джерел та у різних формах

 

В результаті співпраці з компаніями-партнерами та на основі вимог сучасного ринку сформовано перелік додаткових фахових компетенцій для майбутніх системних аналітиків

 • Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної реалізації конкретних систем а саме: об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні складних систем різної природи, прикладні математичні пакети, проектувати бази даних і знань.
 • Здатність організовувати та виконувати роботу з аналізу та проектування складних систем, формування та аналізу вимог, розробки технічної документації, створення, тестування і впровадження відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення.
 • Здатність розуміння законів і категорій економіки, закономірностей функціонування і розвитку економічних систем, сутності ринкової економіки, способів і методів ефективного використання обмежених економічних ресурсів і проблем, пов’язаних з переходом українського суспільства до соціально-орієнтованої ринкової економіки
 • Здатність використання систем штучного інтелекту для вирішення прикладних задач, оволодіння засобами проектування та розробки систем штучного інтелекту.
 • Здатність використання мультимедійної обробки інформації, графічних зображень, звуку, анімації.
 • Здатність використання WEB-технології та WEBдизайну, основних інструментальних засобів створення WEB-ресурсів, можливостей підготовки базових елементів WEB.
 • Здатність використовувати сучасні інфокомунікаційні системи та технології

 

Таким чином, завдяки співробітництву з компаніями-партнерами реалізується інноваційний зміст навчання, суть якого полягає в тому, що студентів навчають як потрібно і тому що потрібно згідно компетенцій компаній-партнерів для гарантованого отримання першого високооплачуваного робочого місця.

 

InterSystems – міжнародна компанія з більш ніж 30-річним стажем, знаходиться у групі лідерів виробників програмного забезпечення інформаційних систем.

Виучувані технології і платформи.  СУБД Caché, система бізнес-аналізу у реальному часі DeepSee, середовище розробки об’єктної БД Ensemble, технологія розробки WEB-клієнта Caché Server Pages та Zen.

              

Щоденна літня школа проходить у форматі інтенсивного вивчення із застосуванням сучасних проектних і практико-орієнтованих методів. Учасники школи отримують унікальний досвід роботи в команді під керівництвом наставників, вивчаючи необхідні для розробки сучасних веб-додатків технології. Кожному учаснику або команді видаються індивідуальні завдання і прикріплюється індивідуальний наставник. Результатом навчання є веб-додаток, створений учасником або командою.

У InterSystems відкритий набір на літнє стажування. Стажерами можуть стать студенти або аспіранти. Стажери проходять навчання і виконують задачі по розробці програмного забезпечення під керівництвом менторів. Стажування оплачуване, зарплата на рівні молодшого інженера InterSystems. Стажування проходить у Москві та штаб-квартирі InterSystems у США. Відкриваються стажування у Європі та Китаї.

Для стажування в США, Європі та Китаї потрібен рівень знання англійської мови Upper Intermediate.

Для проходження стажування достатньо пройти тести і співбесіду (можлива онлайн-форма співбесіди). Знання та досвід з технологій InterSystems вітаються, але не є обовязковими.

Напрями співробітництва із кафедрою Системного аналізу:

 • Сервер БД Caché,
 • Система бізнес-аналізу DeepSee,
 • Технологія розробки web-клієнта Zen.

IBM – один із найкрупніших у світі виробників і постачальників апаратного і програмного забезпечення та IT-сервісів.

IBM співпрацює з провідними вишами по всьому світу, сприяючи накопиченню знань і розвиненню навичок роботи з провідними технологіями. Виділяючи найкращих студентів, компанія залучає їх безпосередньо до роботи – не тільки в IBM, але й у компаніях, які є її клієнтами та бізнес-партнерами.

В Україні успішно запущені декілька програм IBM. Вони передбачають надання грантів провідним професорам світу, які співробітничають з IBM в області просування технологій, сучасного навчання та досліджень.

У рамках цієї програми IBM співробітничає також зі студентами та аспірантами, для яких передбачена програма – IBM Academic Initiative.

Вона доступна для викладачів і студентів, які зареєструвалися на сайті, де можуть безкоштовно отримати доступ до багатьох програмних продуктів та документів IBM. Існує можливість завантажити повні дистрибутиви програм, отримати всі необхідні матеріали англійською або російською мовами.

Найбільшу цікавість для українських вузів сьогодні являють наступні сім'ї продуктів компанії:

 • IBM DB2 – засоби керування даними;
 • IBM Rational – засоби розробки;
 • IBM WebSphere – продукти для інтеграції та виконання додатків;
 • IBM Tivoli – засоби для керування IТ-інфраструктурою та безпекою.

На додачу, IBM активно організовує і бере участь у різних конкурсах для студентів. Добре відомою ініціативою, в якій IBM бере найактивнішу участь, є чемпіонат світу з програмування серед студентів (ACM Contest). Задачі, що розв’язуються там, відображають реально існуючі бізнес-задачі. Студенти з України, Росії, Білорусі є традиційними учасниками цього змагання і регулярно займають на ньому призові місця. ACM Contest також є відмінним стартовим майданчиком для студентів у виборі місця своєї майбутньої роботи.

Напрями співробітництва із кафедрою Системного аналізу:

 • Сертифікація спеціалістів СУБД DB2 Express;
 • CASE Rational Rose.

Odoo – це Open Source програмне забезпечення для бізнесу, модульна ERP система. Постачальник системи – бельгійська компанія Odoo S.A. Вона була заснована у 2002 році, сьогодні в Odoo S.A. працює понад 250 співробітників, 6 її офісів розташовані в Бельгії, США, Люксембурзі, Індії та Гонконзі. Завдяки мережі з понад 550 партнерів, компанія і система Odoo представлені в 120 країнах світу та мають 2,5 млн користувачів. 2012 року компанія отримала найвищій рейтинг "Deloitte Technology Fast50 Benelux" по оцінці компаній, що найдинамічніше зростають. У 2013 році Odoo отримала приз «L’Entreprise Prometteuse» від Ernst & Young.

Компанія ODOO пропонує для українського бізнесу адаптовані рішення в галузі ERP- та CRM-систем. Використання програмних продуктів ODOO за останній час в Україні набирає обертів виходячи з необхідності підприємств працювати у правовому полі із застосуванням легального програмного забезпечення. Серед користувачів системи багато підприємств великого, середнього та малого бізнесу, наприклад, Приват-банк, Нова пошта і Auchan. Але існує проблема підготовки фахівців, які б могли забезпечувати використання та розробку додатків ODOO.

Виходячи з потреб ринку, в Державному університеті телекомунікацій на базі кафедри Системного аналізу створено Навчально-науковий Центр Технологій ODOO. Головна мета діяльності Центру – здійснення комплексної підтримки розвитку, використання та поширення нових інформаційних технологій компанії ODOO у сфері освіти, науки та виробництва.

Напрями співробітництва із кафедрою Системного аналізу:

 • Здійснення комплексної підтримки інформаційних технологій компанії ODOO у різних сферах,
 • Підвищення рівня студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників і співробітників університету, інших навчальних закладів, державних і недержавних організацій, промислових підприємств та приватних осіб в користуванні і розробці програмних засобів ODOO.

Інститут проблем штучного інтелекту Національної Академії Наук України – науково-дослідний заклад в в Україні. До 2011 року мав назву «Інститут проблем штучного інтелекту НАН і МОН України» та підпорядковувався Державному університету інформатики і штучного інтелекту.​

Основними напрямками наукової діяльності інституту є:

 • створення інтелектуальних інтерфейсів і комп'ютерів нового покоління;
 • дослідно-конструкторські розробки;
 • створення робототехнічних систем і комп'ютерів нової генерації;
 • вирішення загальнотеоретичних і прикладних проблем штучного інтелекту;
 • комп'ютерна обробка і розпізнавання мовних і зорових образів;
 • створення природномовних інтерфейсів сучасних комп'ютерів та розпізнавання мовних образів;
 • впровадження елементів штучного інтелекту при створенні інтелектуальних роботів;
 • впровадження сучасних комп'ютерних технологій: до медико-біологічних досліджень функціональних можливостей людського мозку; до сфери освіти (створення інтелектуальних інформаційно-навчальних систем і розробка комп'ютерних підручників та навчальних посібників); до сфери психофізіологічних досліджень інтелектуальної діяльності людини (розробка тестів для визначення загального рівня й кількісної оцінки інтелекту).
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 202
Тел. (044) 249–25–67, 5–67
E-mail: kafedra_sa@dut.edu.ua
Сторінка у Facebook

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 8 044