XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Матеріальна база

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Економіки підприємств та соціальних технологій Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Економіка чи Соціологія за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Економіка складає 18600 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (32700 грн. на рік) та НАУ (27000 грн. на рік).

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Соціологія складає 17950 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (29000 грн. на рік) та НАУ (21000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено (12) договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів («Miratech Corporation», аудиторська фірма Аудит Сервіс Груп, Навчально-тренувальний центр «SIONAS», телеканал «Прямий»), що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Економіки підприємств та соціальних технологій. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри («Miratech Corporation», аудиторська фірма Аудит Сервіс Груп, Навчально-тренувальний центр «SIONAS», телеканал «Прямий») на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій забезпечує постійне оновлення начально-матеріальної бази. Наразі, у навчальній аудиторії № 418 функціонує «Лабораторія соціально-економічних досліджень», яка дає змогу опанувати сучасними програмними продуктами з бізнес-планування (1С, Project Expert) та соціологічних і ринкових досліджень (IBM SPSS statistics, ОСА).

Презентація лекційних та тренінгових матеріалів здійснюється на сучасному комп’ютерному обладнанні з використанням інтерактивної дошки «GAOKE GK-880H/82S-Z» і мультимедійного проектору «Optoma Х341+».

За підтримки головного партнера кафедри компанії «Miratech» в аудиторії встановлено сучасні комп’ютери, які дозволяють скористатись найбільш сучасними програмними рішеннями для проведення соціально-економічної діагностики розвитку України, галузей та підприємств.

Також в лабораторії соціально-економічних досліджень студенти можуть провести професійні розрахунки прогнозної ефективності та терміну окупності власних бізнес-проектів.

На кафедрі Економіки підприємств та соціальних технологій використовується сучасне програмне забезпечення SPSS Statistics, яке з 1968 року розвивається для статистичного аналізу та обробки данних.

Продукт IBM SPSS Statistics (раніше відомий просто як «SPSS») надає широкі можливості для аналізу даних. Зрозумілий інтерфейс програмного забезпечення включає в себе всі функції управління даними, статистичні процедури і засоби створення звітів для проведення аналізу будь-якого ступеня складності.

IBM SPSS Statistics і продукти IBM SPSS Amos, Sample Power, VizDesigner, Data Collection, Collaboration and Deployment Services утворюють модульний, повністю інтегрований програмний комплекс, що охоплює всі етапи аналітичного процесу:

 • планування дослідження;
 • збір даних;
 • доступ і керування даними;
 • всебічний аналіз (від базових процедур виведення підсумків і класичної статистики до моделювання із застосуванням новітніх алгоритмів);
 • створення звітів;
 • зберігання і поширення результатів.

Інтеграція продуктів IBM SPSS в єдину лінійку дозволяє впевнено працювати, не стикаючись з проблемами переходу від одного програмного продукту до іншого.

Великий вибір процедур в базовому модулі IBM SPSS Statistics дає широкі можливості аналізу даних різних типів. Вбудовані додаткові модулі розширюють аналітичні можливості настільки, наскільки це необхідно.

Фахівці в галузі аналізу даних цінують логічність, продуманість і взаємопов'язаність компонентів програмного забезпечення IBM SPSS.

Також кафедра працює з програмним продуктом ОСА.

ОСА – це програмне забезпечення для обробки та аналізу даних соціологічних та маркетологічних досліджень, що була створена у 2001 році за підтримки Інституту соціології НАН України.

У 2001 році була написана перша версія OCA для Windows. Комп'ютерна складова технології стала використовуватись по всій території України. Маркетингові компанії України використовують технологію системи ОСА у своїй роботі. Поява ПО ОСА якісно змінило зміст курсів з обробки даних в соціології. У 2004 році автори проекту виводять на ринок нову технологію – ОСА New Line.

На платформі ОСА існують наступні програмні технології:

Збір і введення даних: 

 • OCA MakeForm – модуль введення даних в комп'ютер. 
 • OCA CATI – набір програм дозволяють проводити телефонні опитування за допомогою комп'ютера.
 • OCA MakeFormPsy – програма для проведення різного роду тестів (наприклад, психологічних тестів).

Робота з даними:

 • OCA for Windows – програма призначена для статистичного аналізу результатів соціологічних і маркетингових опитувань.

Передача даних замовнику: 

 • OCA New Line – оболонка для роботи з проектами різної структури (моніторинги, трекінгу, панелі, щоденники тощо), що володіє можливістю генерувати звіти по попередньо описаним шаблонам, підтримка не тільки формату даних ОСА, але й формату SPSS, можливість відображення результатів на інтерактивних картах-схемах.
 • OCA New Line Technology – набір програм для підготовки даних для їх подальшого аналізу в оболонці OCA New Line.

Публікація даних в Internet: 

 • OCA Online – система, що дозволяє розміщувати дані в мережі Internet і аналізувати їх, використовуючи звичайний браузер.

Інше:

 • SPSS to OCA – конвертор з формату статистичного пакету SPSS (sav-файлу) у формат ОСА (frm-файл).

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
каб.  509
тел. 249-25-16
e-mail: sociology_dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 6 251