XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Оригінальна система виховання професіоналів нової формації

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Публічне управління та адміністрування за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю публічне управління та адміністрування складає 19800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (29000 грн. на рік) та НАУ (25000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра публічного управління та адміністрування готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для управління мультисистемами (корпораціями, містом, державою).

Кафедрою укладено 12 договорів про співпрацю з компаніями (установами), які є потенційними роботодавцями наших випускників – органами державної влади, місцевого самоврядування, Національними службами тощо.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів про стажування в усіх вказаних органах державної влади, які є партнерами кафедри, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в професійній сфері.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються партнерами кафедри у своїй професійній роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної управлінської роботи.

Сьогодні у професійній діяльності велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри публічного управління та адміністрування. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися компетенціям партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики  безпосередньо в органах державної влади, місцевого самоврядування, які є партнерами кафедри (Національне агентство з питань державної служби, Національна служба посередництва та примирення, Районні в м. Києві державні адміністрації тощо) на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Професіоналізм – головна мета й справа честі кожної людини у спеціальності, в якій вона реалізується. Звісно, гідне програмне навчання з фаху є домінуючою умовою для досягнення цієї бажаної вершини – ПРОФЕСІОНАЛІЗМ. Однак чи замислюємося ми, коли кажемо про професіоналізм, про систему виховання та психологічної адаптації особистості до повноцінної реалізації набутих у виші компетенцій?

А професійно-адаптивна підготовка та власне виховання є невід’ємною частиною освіти. Які вищі навчальні заклади у процесі діалогу із майбутніми студентами можуть робити наголос, крім формального, що вони саме вирощують професіоналізм майбутнього фахівця не тільки дисциплінарним навчанням, а ще й спеціальним професійним вихованням. В ДУТ це питання постійно підіймається на вчених радах та на засіданнях кафедр. Особливий наголос завжди ставиться саме на підготовці професіоналів з публічного управління, оскільки результативність їх роботи є набагато значущою для країни.

Для початку необхідно зрозуміти, що ж насправді є професійно-адаптивне виховання. Повноцінне професійне виховання не є процесом відокремленим від студентського життя і процесу навчання. Мабуть, тому студенти, якщо їх запитати про процес виховання у ВНЗ, можуть  відразу згадати тільки про щотижневі кураторські години та про комплекс позанавчальних розважально-пізнавальних заходів. Але це насправді не все. 

В цілому виховання – це процес взаємодії того або тих, хто виховує з тим, кого виховують, задля досягнення певної мети. Професійне виховання в Публічному управління та адмініструванні є надто особливим, відмінним від виховання простого управлінця чи іншого фахівця та більш трудомістким, глибоким та змістовним. Воно  являє собою громадянське виховання із акцентом на високий ступінь відповідальності майбутнього управлінця не тільки за свої управлінські дії та відповідальності за підлеглих, а й більш масштабного відчуття своєї відповідальності перед українським народом та за рідну Батьківщину.

Тобто виховання так званої державно-управлінської громадянськості як інтегрованої якості особистості майбутнього керівника, що спрямоване на розвиток:

  • патріотизму,
  • національної свідомості,
  • політичної свідомості,
  • дбайливого ставлення до природи, людей та культурного надбання,
  • високої моральності,
  • громадянської та управлінської культури поведінки особистості.

Отже, це фактично виховання морально, соціально та юридично дієздатного не тільки управлінця, а розбудовника власної держави.

Не є секретом, що частина виховного процесу у ВНЗ спрямована іноді і на так зване перевиховання особистості. Це не означає, що особистісно певні студенти є «аморальними». Зовсім ні. Однак, ситуації, коли спостерігаються ознаки не досить дбайливого ставлення студентів до природи, чи то недостатній рівень культури іноді мають місце. Це й свідчить про наявність певних негативних рис особистості, що вже сформовані попереднім неякісним процесом виховання або під впливом несприятливих умов довузівського виховання. Саме тут і має місце процес перевиховання, який є більш складним й трудомістким для науково-педагогічного колективу.

Необхідно зазначити, що професійне виховання за змістом в багатьох випадках вмішує й елементи звичайного виховання. Але головне, що надає професійне виховання, це, в певному сенсі, соціально-психологічна адаптація особистості до професійної сфери, до професійної діяльності.

Саме виховання допомагає як найшвидше сформувати професійну рефлексію, без якої фахівець, здобувши найсучасніші та найповніші знання, не зможе швидко повноцінно виробляти професійні рішення, особливо в умовах невизначеності, яким насичене саме публічне управління. Без цієї складової формальне «поглинання знань» не надасть особистості в професійній діяльності впевненості у собі та можливості легко адаптуватися до нових умов й завдань в роботі.

Крім того, як зазначають науковці, входження у професію таких людей триває набагато більше часу, період адаптації більш тривалий, а, значить, кар’єрне зростання даної людини гальмується або уповільнюється. Отже, недооцінювати процес професійного виховання у ВНЗ – означає не поважати своїх студентів, позбавляючи їх можливості швидко досягати успіхів в професії та у кар’єрному зростанні.

До системи професійного виховання в Державному університеті телекомунікацій ставляться з особливою відповідальністю, тому вона цілком   інтегрована у життя студентів. Але всі ці виховні елементи студентського життя не є випадковими, а є заздалегідь виваженими та науково обґрунтованими.

Вони, можливо, не є дуже помітними для студентів, та сприймаються як загальні традиції або правила. Але саме ця «невимушеність» стилю   виховання і надає найбільшого ефекту для сучасної молоді.                                 

Одним з останніх нововведень у процесі професійного виховання публічних управлінців у ДУТ є певна реформація інституту старостату.

Стороннє уявлення про старост груп дуже формальне. Робота старости сприймається як, з одного боку, обтяжлива рутинна робота з паперами та групою, з іншого – певним чином керівна, або така, що надає «пільги» від деканату або викладачів під час сесії або у процесі навчання, та наділяє хоч невеличкою, але п’янкою владою.

Ситуація із формальними підходами у вищих навчальних закладах до старост як до помічників деканатів та кафедр у спілкуванні із групою частіше створюють прецедент навіть для професійної управлінської деформації даного старости, а іноді й всієї студентської групи.

Деформації виникають різні. Так, наприклад, можна спостерігати «загравання» старост із групою у вигляді прикривання невиправданих пропусків занять або інші порушень студентів задля отримання від групи фальшивого авторитету з метою подальшого «утримання при владі» на своїй керівній посаді.

А як ця вада трансформується та у що випливає у професійній роботі державного управлінця на керівній посаді? І у таких старост, і у студентів таких груп провокується формування вмінь і навичок налагодження або не зовсім законних, або зовсім незаконних змов із колективом підлеглих та колегами, які можуть зашкодити інтересам суспільства.

В процесі довготривалого терміну перебування на посаді старости групи можна спостерігати  у особистості старости й інші деформації у вигляді проявів нечесних управлінських маніпуляцій у колективі групи, у спілкуванні із професорсько-викладацьким складом та працівниками деканатів, які загострюються та прогресують із часом. Все це породжує у студентів такої групи спочатку звикання до такої ситуації, а потім й певну власну інертність у процесах, на які вони можуть і мають впливати. Це також є підґрунтям для прогресування професійних деформацій ще з лав вишу.

Цьому виробленню деформацій може сприяти багато факторів, але головними є два. Перший – це занадто пролонгований термін перебування людини на посаді старости (майже все студентське життя), що, як правило, знижує з часом ділову активність старости.  Другий – недостатність контролю та контактності у ланцюгах куратор-староста та куратор-група. Все це і є елементами недоброякісного професійного виховання управлінця.

Задля уникнення подібних негативних впливів на особистість студента  науково-педагогічною радою колективу Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва ДУТ було розроблено систему  інноваційних підходів до професійного виховання майбутніх управлінців  державного рівня.

В першу чергу змінено парадигму інституту старостату в ДУТ для студентів спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

Головне завдання цієї інституції сьогодні – не допомога старости університетові в організації навчального процесу та в роботі з групою, як це є на сьогодні у всіх вищих навчальних закладах України, а повноцінна управлінська робота в системі студентського самоврядування групи із відповідними до такого статусу повноваженнями й обов’язками.

На цю посаду обирається студент (студентка) терміном на півроку і може обіймати її не більше, ніж два терміни поспіль (не більше 1 року), тобто студенти групи кожні півроку таємним голосуванням обиратимуть собі нового керманича. Внутрішня університетська організація офіційної взаємодії директорату, кураторів, представників студради із старостою й групою та організація щомісячних підсумкових звітів старости перед групою і вище зазначеними особами за формою та змістом максимально наближені до реальної професійної діяльності в органах державної влади, місцевого самоврядування та громадських організаціях.

Психологічно старости за такий короткий термін перебування на посаді працюють з повною віддачою на максимумі своїх можливостей і фактично такий темп роботи запам’ятовується і фіксується людиною і формує професійну рефлексію вже із студентських років. Для групи студентів досвід роботи із різними керманичами надають можливість оцінювати  якості управління старост, порівнювати їх та робити для себе висновки, що і як можна застосовувати в управлінні; набувати досвіду спілкування із різними характерами та стилями управлінців, знаходячи різні методи і підходи до взаємодії із ними, і т.ін.

Таким чином, за час навчання в Державному університеті телекомунікацій абсолютно кожний студент  спеціальності «Публічне управління та адміністрування» по закінченню нашого вишу стає професійно та соціально-психологічно адаптованим до своєї майбутньої професії, а чи не кожний з активних та успішних в навчанні студентів має можливість пройти шлях справжнього професійного управлінця.

Крім інституту старостату у професійному вихованні студентів в ДУТ задіяна ціла система організаційних, розважальних та пізнавальних педагогічних заходів, які формують професійну соціально-психологічну адаптованість студента до обраної спеціальності.                                                         

Спостерігаються іноді ситуації, коли студенти поступають на спеціальність «Публічне управління та адміністрування», не маючи чітких розумінь майбутнього фаху та намірів працювати у даній сфері, але під час навчання в ДУТ цілком захоплюються своєю спеціальністю і стають чи не найкращими студентами із великими планами на майбутнє у цій професійній діяльності.

По закінченню ДУТ наші студенти отримають не тільки надсучасні високоякісні професійні знання, вміння та навички у галузі публічного управління, а й будуть цілком психологічно адаптовані до будь-якої ефективної управлінської роботи в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських та інших організаціях. Наші випускники матимуть змогу за рахунок оригінальних науково виважених навчальних та професійно-адаптивних виховних програм ДУТ вільно реалізовувати здобуті компетенції з публічного управління  із максимальною користю для себе та суспільства.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 2 198