XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Публічного управління та адміністрування

Модернізована система підготовки магістрів

Загальна інформація
Викладацький склад
Умови вступу на спеціальність
Наші студенти про нас
Оригінальна система виховання професіоналів нової формації
Інноваційна програма бакалаврату
Методичне забезпечення
Партнери кафедри
Бібліотека
Наукова галерея
Отримати консультацію
Новини та події
Фотогалерея студентського життя

Модернізована система підготовки магістрів

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2021 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "281 - Публічне управління та адміністрування" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Модернізована система підготовки магістрів з публічного управління та адміністрування в Державному університеті телекомунікацій
 

Підготовка студентів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти  спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» відбувається за відповідною освітньо-професійною програмою, розробленою професорсько-викладацьким складом кафедри Публічного управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва  Державного університету телекомунікацій.

Програма схвально оцінена та прорецензована провідними фахівцями даної галузі та відповідними організаціями та установами з фаху.

Кадрове забезпечення реалізації програми - висококваліфікований науково-педагогічний склад, який включає провідних науковців з публічного управління та адміністрування  та  фахівців органів державної влади.

Метою магістерської програми є підготовка магістрів з публічного управління та адміністрування, які здатні використовувати набуті компетентності в межах управлінської та адміністративної діяльності і вирішувати науково-дослідні завдання.

Програма носить прикладний характер, спрямована на забезпечення потреб в  системі публічного управління та адміністрування із спеціалізацією у частині їх інформаційно-аналітичного забезпечення.

Програмними результатами навчання є:

 • Знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, основ та технологій прийняття управлінських рішень, управління ресурсами.
 • Знати сучасні підходи до публічного управління та адміністрування.
 • Знати та уміти використовувати нормативно-правові акти, що регулюють сферу публічного управління та адміністрування.
 • Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.
 • Уміти визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії.
 • Використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю.
 • Уміти застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур.
 • У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та комплексного підходу уміти готувати програмні документи щодо розвитку публічного урядування та адміністрування.
 • Уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування.
 • Знати іноземну мову на рівні, який відповідає рівню В2 (відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).
 • Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.
 • Уміти використовувати інструменти електронної демократії в сфері публічного управління та адміністрування.
 • Уміти представляти органи публічного управління й організації, та презентувати для широкого загалу результати їх діяльності.

Програмні результати навчання досягаються шляхом реалізації відповідного навчального плану.

Практична підготовка зі спеціальності закріплюється під час проходження ряду практик:

та написання Кваліфікаційної роботи.

Після навчання за даною програмою здобуті професійні компетентності нададуть можливість реалізуватись магістру навіть у роботі законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів (управителів). Також програмне навчання забезпечує високо професійними  компетентностями  у галузі цивільного будівництва та готує до викладацької діяльності у вищих навчальних закладах.

Сутність модернізації магістерської освіти з Публічного управління та адміністрування в Державному університеті телекомунікацій

Програма магістерської підготовки зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» в Державному університеті телекомунікацій є унікальною та цілком відмінною від інших програм, що пропонуються на теренах освітнього простору України. Унікальність програми та її автентичність забезпечується особливими принципами її побудови та інноваційними шляхами її реалізації.

 1. ОСОБЛИВІ Принципи побудови освітньо-професійної програми.

Освітньо-професійна програма складена у відповідності до головних вимог фаху, визначеними фахівцями у галузі публічного управління та адміністрування та у галузі вищої освіти. Головні вимоги висвітлені у практичних результатах навчання та у змісті інтегральної компетентності спеціальності. Однак, професорсько-викладацьким складом кафедри Публічного управління та адміністрування ДУТ визначені та реалізовані принципово нові підходи до формування компетентностей, які мають забезпечувати програмні дисципліни. Для забезпечення більш гнучкої та більш широко адаптивної системи знань магістрів у реальній практичній діяльності з публічного управління розроблені інноваційні програми дисциплін. Їх інноваційність полягає у наступному:

 1. Переважна більшість дисциплін програми фактично мають зміст і форму комбінованих надсучасних знань, які у поєднанні та у реалізації на практичних заняттях формуються у системні більш варіативні та гнучкі компетентності студента з фахової діяльності, ніж могли би бути надані студентові базовими стандартними дисциплінами, якими користуються переважна більшість вищих навчальних закладів. На прикладі це виглядає наступним чином.

Наприклад, дисципліна «Сучасні інструменти та технології в публічному управлінні». У назві дисципліни словосполучення «сучасні інструменти» застосовується не випадково і не для пафосності назви. Це словосполучення дійсно підкреслює модернізоване наповнення даної дисципліни, яка в інших навчальних закладах має вигляд як «Технології публічного адміністрування». Крім того  в назві нашої дисципліни використовується словосполучення «публічне управління», а не «публічне адміністрування», що, в свою чергу, розширює якісний й кількісний спектр професійних знань, умінь і навичок, оскільки «адміністрування» має більш звужене значення за сутністю й компетентнісним наповненням. За словом «сучасні» також стоять і  особливості програми. У нашому варіанті це є наголос на ті інструменти, що активно використовуються в Україні, Європі та світі в цілому на день сьогоднішній. Однак, необхідно зауважити, що не всі європейські чи світові управлінські інструменти вже повністю й адекватно функціонують в нашій державі. Таким чином, в контексті реформ, що відбуваються в Україні, та розвитку публічного управління в нашій країні, наші програми надають ще й перспективні знання, тобто ті, що з часом обов’язково будуть вводитися і в нашу систему управління.

Така сама модернізація відбувається із кожною нашою дисципліною професійного блоку освітньо-професійної програми спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

 1. Особливої уваги потребує блок пропонованих вибіркових дисциплін з підготовки магістрів. Його особливістю є те, що кожна дисципліна блоку фактично відображає певні види професійної діяльності в публічному управління та надають компетентності для повної адаптованості магістра до відповідної роботи у органах державної влади, установах і організаціях. Тобто, після вивчення кожної з дисциплін фактично магістр може претендувати на керівні посади з цих видів діяльності відповідних департаментів, відділів, підрозділів, секторів, управлінь тощо. Ці дисципліни також уособлюють  модернізовані перетворення усталених підходів до освіти з публічного управління.
 2. Інноваційні особливості компетентісного наповнення програми магістерської підготовки – читайте Новітні програми підготовки магістрів з Публічного управління та адміністрування в ДУТ.

 

 1. ІННОВАЦІЙНІ Шляхи реалізації освітньо-професійної програми.

В Державному університеті телекомунікацій побудована нова система вищої освіти, в основі якої покладено інноваційний зміст навчання. В освіті з Публічного управління та адміністрування вибудувана науково-обґрунтована інноваційна система навчання за фахом. Ця система застосовується як на бакалавраті, так і в магістратурі.  Її особливості та відмінності від систем навчання інших  вищих навчальних закладів України можна ознайомитися у підрозділі «Програмна інноваційність» на сторінці кафедри публічного управління та адміністрування -  Інноваційна програма бакалаврату.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 2 654