Державний Університет Телекомунікацій

Підготовка магістрів - Кафедра Комп'ютерних наук

  1. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ» другого (магістерського) рівня вищої освіти  Галузь знань       17. Електроніка та телекомунікації  Спеціальність 172. Телекомунікації та радіотехніка
  2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  до навчального плану підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
  3. Анотація Освітньо-професійної програми «Інформаційні мережі зв’язку» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації» спеціальність 172 «Телекомунікація та радіотехніка» кваліфікація «Магістр з телекомунікації та радіотехніки»

Презентація кафедри

Завантажити буклет

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 214, 222
Тел. (044) 249–25–64
E-mail: dut_k_it@ukr.net

Навчальний сайт кафедри

Переглядів: 76
^