XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Телекомунікаційних технологій

Інноваційний зміст навчання

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Матеріальна база
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Дописи студентів
Партнери кафедри

Інноваційний зміст навчання

Зміст навчання кафедри Телекомунікаційні технології розроблено для навчання студентів тому, що є необхідним на ринку праці. Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка освітня програма «Волоконно-оптичні лінії передач» та магістрів заспеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка, освітня програма «Радіоелектронні пристрої системи та комплекси».

Майбутні фахівці по цим спеціальностям будуть здатні впроваджувати нові оптичні, фотонні, квантові та радіо технології, вміти розробляти нові радіоелектронні пристрої та системи, керувати процесами технічного обслуговування оптичних і радіоелектронних пристроїв та телекомунікаційних систем.

Кафедра телекомунікаційних технологій має висококваліфікований науково-педагогічний склад, який забезпечує якісне викладання актуальних на даний час навчальних дисциплін, а саме:

 1. Мультиплексні технології
 2. Системний аналіз в інфокомунікаціях
 3. Оптичні та перспективні проводові лінії зв'язку
 4. Основи теорії систем
 5. Інфокомунікаційні технології в системі інформаційної безпеки
 6. Сигналізація та протоколи телекомунікаційних мереж
 7. Телекомунікаційні оптичні технології
 8. Оптичні транспортні системи та мережі
 9. Напрямні системи зв'язку
 10. Функціональні пристрої волоконно-оптичних трактів
 11. Високошвидкісні засоби оптичного та бездротового зв'язку
 12. Структуровані кабельні системи та інші.

Після отримання диплому бакалавру  Ви будете володіти навичками:

 • проектування і створення мультисервісних мереж;
 • проектування будівництва та експлуатації волоконно-оптичних ліній передач;
 • забезпечення інформаційної безпеки інфокомунікаційних систем;
 • використання сучасних транспортних технологій;
 • використання багатоканальних телекомунікаційних систем;
 • проектування і побудова систем і мереж пакетної комутації та ін.

Після отримання диплому магістра  Ви будете володіти навичками:

 • розробки інформаційної інфраструктури, використання радіочастотного ресурсу України з врахуванням вимог міжнародних рекомендацій та стандартів;
 • системного і схемотехнічного проектування для розробки технічного завдання та побудови радіоелектронних засобів та комплексів інформаційної інфраструктури України;
 • побудови основних видів телекомунікаційних мереж; способами адміністрування та управління телекомунікаційними мережами; сучасним програмним забезпеченням для адміністрування та управління мережами;
 • адміністративного управління радіочастотним ресурсом, знати міжнародну та національну нормативну базу, стандарти та рекомендації.

Навчально-лабораторна база кафедри телекомунікаційних технологій дозволяє отримати практичні навики в межах навчального процесу та підвищити кваліфікацію на спеціалізованих курсах щодо:

 • зварювання оптичного волокна;
 • вимірювання втрат в оптичному кабелі за допомогою оптичного тестеру;
 • вимірювання конструктивних та оптичних параметрів оптичного кабелю та волокна;
 • вимірювання потужності джерел випромінювання оптичних систем зв’язку;
 • проведення робіт з комутації кросового волоконно-оптичного обладнання;
 • проведення робіт з комутації кросового обладнання мідних кабелів;
 • монтажу оптичних муфт;
 • вимірювання параметрів мідних кабелів зв’язку;
 • проведення аварійних вимірювань на лініях зв’язку з мідним кабелем;
 • проведення аналізу подій на оптичних рефлектограмах – результатах
 • рефлектометричних вимірювань;
 • визначення режимів узгодження на хвилеводних лініях передавання.

Наші випускники успішно працюють на посадах експертів, аналітиків, провідних менеджерів, інженерів-конструкторів в компаніях Укртелеком, «Укрчастотнагляд», Lifecell, Vodafone, Київстар, «Воля-Кабель», фірмах з розробки, збірки та обслуговування електронної, радіоелектронної та комп’ютерної апаратури, тощо. Крім того, вони успішно відкривають свої фірми з ремонту, розробки, виробництва та продажу апаратури і постачання комплектуючих деталей і вузлів.

Практична підготовка

Практична підготовка студентів починається з 1-го курсу при вивченні дисциплін «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів» та «Побудова та монтаж структурованих кабельних систем зв’язку». При вивченні дисципліни «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів» наші студенти набувають навичок налаштування та практичного користування сучасними побутовими гаджетами. Серед таких навичок – налаштування до роботи комп’ютерів та планшетів, підключення та налаштування переферійних пристроїв таких як принтер, сканер, акустичні системи, встановлення мобільних додатків на мобільні телефони та користування ними у побуті та навчанні, налаштування супутникових антен та встановлення простих телекомунікаційних з’єднань.

Практична дисципліна «Побудова та монтаж структурованих кабельних систем зв’язку» розвиває ці набуті навички в плані практичного встановлення  телекомунікаційних з’єднань різної складності, створення конфігурованих під різні задачі телекомунікаційних мереж та отримання базових навичок щодо профілактики, пошуку та усунення несправностей на кабельних системах зв’язку. Практичні заняття по дисципліні «Побудова та монтаж структурованих кабельних систем зв’язку» відбуваються на обладнанні та з використанням матеріалів наданих нашим партнером компанією Укрком Лайн. При успішному засвоєнні теоретичного і практичного матеріалу дисципліни «Побудова та монтаж структурованих кабельних систем зв’язку» студентам буде виданий сертифікат від компанії CommScope і Укрком Лайн.

Ряд дисциплін, що вивчаються, а саме: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

Ведення сучасного бізнесу це справа зазвичай колективна тому для отримання базових знань з питань роботи в колективі, створення та підтримки ділової атмосфери нашими студентами вивчається дисципліна «Групова динаміка та комунікації».

Набуття базових навичок налагодження та ведення ділових комунікацій всередині колективів, освоєння практики спілкування з іншомовними партнерами та ділового етикету відбувається при вивченні дисципліни «Ділові комунікації».

Дисципліна «Засади відкриття власного бізнесу» дає нашому студенту орієнтири при започаткуванні та становленні себе як бізнесмена. При вивченні даної дисципліни набуваються навички роботи з правовими та установчими документами, практики спілкування з органами влади, знаходженні та підтримки ділових стосунків у вибраній сфері діяльності.

Сучасний бізнес неможливий без комп’ютеризованих, часто розгалужених і рознесених територіально, систем. Зрозуміти та засвоїти правила роботи в таких системах допомагає вивчення дисципліни «Хмарні технології».  Тут вивчаються базові технології побудови бізнес систем різного призначення, даються основи фізичного і віртуального конфігурування таких систем, основи організації захищення корпоративної інформації.

Починаючи з 2 курсу студенти проходять практику на провідних підприємствах таких як: «Укртелеком», «Укрком Лайн», «Воля-Кабель», «DEPS», «Data group». Вже під час практики яка проходить на другому курсі до студентів приглядаються майбутні роботодавці на предмет відбору найбільш здібних для роботи у своїх компаніях. Надалі, під час практик на третьому та четвертому курсах, до 40-60% студентів вже надходять конкретні пропозиції щодо подальшої їх роботи в компаніях після завершення навчання.

На 3-му курсі викладається дисципліна «Функціональні пристрої оптичних трактів», яка є базовою для формування відповідних професійних умінь та виробничих навичок по спеціалізації «Волоконно-оптичні системи передачі». По закінченні вивчення даної дисципліни передбачено отримання сертифікату в межах начального процесу від компанії CommScope і Укрком Лайн.

На 4-му курсі вивчаються дисципліни практичного спрямування «Проектування, будівництво та експлуатація ВОЛС», «Проектування, будівництво та експлуатація СКС», в яких 75% це практичні та лабораторні заняття.

Дисципліни вивчаються для закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок необхідних для роботи середньостатистичному монтажнику ВОЛЗ або СКС. Набуті знання та навички є дуже корисними при подальшому дипломному проектуванні.

Посилення вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять на тиждень, на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються кафедрами 20% занять повинні проводитись англійською мовою. Це забезпечить можливість нашому студенту вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2.

По всіх дисциплінах кафедри які викладаються на третьому, четвертому та п’ятому курсах викладачами кафедри на англійській мові даються терміни та позначення які використовуються у міжнародних стандартах та при сертифікації продукції телекомунікаційного призначення.

При вивченні на третьому курсі дисципліни кафедри «Оптичні транспортні мережі» нашим студентам на англійській мові викладаються теми пов’язані з сертифікацією і стандартизацією волоконно-оптичних кабелів та правил організації ліній зв’язку що регулюються відповідними стандартами Міжнародного союзу електрозв’язку.

Питання будівництва структурованих кабельних систем,  маркування оптичних та мідних кабелів зв’язку, міжнародні стандарти які стосуються експлуатації мереж зв’язку викладаються англійською мовою при вивченні дисципліни «Проектування, будівництво та експлуатація структурованих кабельних систем» на четвертому курсі.

На п’ятому курсі дисципліна «Сучасні та перспективні системи зв’язку» викладається повністю на англійській мові.

Половина занять проводиться практично що відображено в усіх навчальних планах. Деякі дисципліни практичного спрямування мають більший відсоток практичних занять. Це такі дисципліни як «Проектування, будівництво та експлуатація ВОЛС» - 75%, «Проектування, будівництво та експлуатація СКС»  - 75%, «Основи схемотехніки» - 67%, «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку»  - 67%, «Оптичні транспортні мережі» - 60%.

По темам кожної дисципліни обов’язково проводяться лекції – як теоретична підготовка і практичні заняття та, при можливості, лабораторні заняття — як практична складова навчання. 12 дисциплін які викладаються кафедрою при підготовці бакалаврів мають у навчальному плані і практичні і лабораторні заняття.

По кожній темі занять лектор в кінці лекції надає перелік питань для опрацювання студентами при самостійній підготовці до практичних занять і лабораторних занять по темі, викладеній в лекції. Кожне заняття починається з короткого опитування по попередній темі та по завданню виданому для самостійного опрацювання.

При підготовці бакалаврів розподіл годин навчального плану здійснений з розрахунку – 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю. Такий розподіл дає змогу вже з першого курсу приділяти основну увагу набуттю професійних знань та навичок.

На кафедрі проводиться підготовка за спеціалізацією «Волоконно-оптичні системи передачі». Навчальний план складений з розрахунку  – 25% на дисципліни загальної підготовки, дисципліни професійної підготовки розподіляються 37,5% за спеціальністю, і 37,5% за спеціалізацією. Спеціалізація «Волоконно-оптичні системи передачі» включає в себе вивчення дев’яти дисциплін які викладаються на кафедрі телекомунікаційних технологій та формують необхідні знання і практичні навички майбутнього фахівця.

Основними дисциплінами спеціалізації є «Напрямні системи електричного та оптичного зв'язку», «Побудова та монтаж структурованих кабельних систем зв'язку», «Функціональні пристрої оптичних трактів», «Оптичні транспортні мережі».

Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-й семестр. Такий розподіл вивчення даних дисциплін дозволяє студентам набувати супутні професійні знання рівномірно протягом всього терміну підготовки бакалавра.

Навчальна матеріально-технічна база

На кафедрі Телекомунікаційни технології створена і функціонує сучасна матеріальна база, яка включає в себе: монтажну комутаційну стійку; оптичні бокси та панелі; кросові плінти, оптичні муфти; зразки всіх існуючих волоконно-оптичних і мідних кабелів; пачкорди, пігтейли, тощо. Нове сучасне обладнання: зварювальний апарат Fujikura 80S, рефлектометр EXFO FXS-100-023 В, набір інструментів для зварювального апарату, набір інструментів для монтажника.

Таким чином впевнено можна стверджувати що на кафедрі Телекомунікаційних технологій створені всі умови для реалізації стратегії інноваційного змісту навчання в Державному університеті телекомунікацій.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 226
Тел. (044) 249–25–21 

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит
Переглядів: 1 674