Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Навчальні дисципліни - Кафедра Інформаційних систем та технологій

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, відносяться до циклу дисциплін загальної та професійної підготовки за спеціальністю «Інформаційні системи та технології».

ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

При вивченні дисципліни «Теорія інформаційних процесів та систем» розглядаються основні принципи і методи побудови інформаційних систем, необхідних при створенні, дослідженні та експлуатації систем різної природи. Дисципліна дозволяє студентам розуміти процеси, які відбуваються в інформаційних системах та підготувати студентів до діяльності, пов'язаної з використанням інформаційних технологій. Відбувається формування професійних компетенцій, що визначають здатність студента до використання теоретичних знань та практичних навичок при розробці, аналізі та застосуванні інформаційних систем.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_79197545.png

МОДЕЛЮВАННЯ IoT ADVACE

В дисципліні розкрито як працюють інтелектуальні пристрої: датчики, IoT, Big Data і AI, призначення і роль AI в їх використанні.  Описує найсучасніші теми у великих даних: збір даних (смартфони, сенсори, веб), зберігання даних і обробка (масштабовані реляційні бази даних, Hadoop, Spark), вилучення структурованих даних з неструктурованих даних, системні питання (використання багатоядерних процесорів, безпека), аналітика (машинне навчання, стиснення даних, ефективні алгоритми), візуалізація і ряд додатків.

Охоплює питання кібербезпеки, пов'язані з апаратним та програмним забезпеченням: системи (безпечні архітектури, мережева безпека, безпечні мови програмування, перевірка системи), алгоритмічні рішення (криптографія з відкритим ключем, багатопартійні обчислення, спільне використання секретів, поширення довіру, обчислення на зашифрованих даних); питання державної політики в області кібербезпеки і тематичні дослідження (BitLocker, веб-безпеку, безпеку мобільних телефонів).

Розкриває принципи об'єднання всіх інтелектуальних елементів, побудови технологічних та інноваційних продуктів. Фокус на реальних комерційних продуктах і методології впровадження проектів.

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Дисципліна «Основи інформаційних технологій» присвячена розвитку технічних знань, вмінь і навичок для студентів, що обирають сферу інформаційних технологій. Після успішного завершення вивчення дисципліни студенти отримають базові знання про технології адміністрування операційних систем ПК. Крім того, базою для вивчення дисципліни є веб-технології (розробка веб-сторінок) та системи обробки та представлення числової інформації (за допомогою забезпечення Microsoft Excel), а також апаратне забезпечення комп’ютерів; комп’ютерної техніки і способи її сполучення, основні проблеми комп’ютерів; комп’ютерної безпеки, структура існуючих джерел інформації, можливості архівів, методи пошуку інформації, вміння працювати в мережі, принципи кодування даних.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_26117225.png

СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ІНФОРМАЦІЇ

Вивчення дисципліни «Системи розподілу інформації» забезпечує формування базових знань студентів з аналізу та проектування систем розподілу інформації; придбання ряду вмінь із створення програмно-апаратних комп’ютерних систем та мереж; придбання ряду вмінь з модернізації систем розподілу інформації для надання інтелектуальних послуг. Студенти вивчають принципи розподілу інформації в системах інтегрованого доступу; системи сигналізації в системах розподілу інформації; принципи побудови управляючих пристроїв систем розподілу інформації; принципи побудови мультимедійної підсистеми IMS. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти конфігурувати робочі станції користувачів; здійснювати організацію інтерфейсів користувачів; здійснювати контроль працездатності програмного комплексу, контролювати функціональну відповідність програм вимогам клієнтів.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_10601043.png

ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ

Інтернет речей Internet of Things (IoT) – це мережа речей, які підключені до мережі Інтернет. Інтернет речей дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом і комп’ютером; комп’ютерними системами, за допомогою використання стандартних протоколів зв’язку. Основною концепцією ІР є можливість підключення всіляких об’єктів (речей), які людина може використовувати в повсякденному житті, наприклад, холодильник, кондиціонер, автомобіль, велосипед і навіть кросівки. Всі ці об’єкти (речі) повинні бути оснащені вбудованими датчиками або сенсорами, які мають можливість обробляти інформацію, що надходить з навколишнього середовища, обмінюватися нею і виконувати різні дії в залежності від отриманої інформації. Після успішного вивчення дисципліни студенти матимуть можливість створювати найпростіші пристрої для Інтернету речей за допомогою набору Arduino – апаратної обчислювальної платформи для аматорського конструювання.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_56871647.png

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ІоТ

На сьогоднішній день все більше речей, що нас оточують, стають «розумними». Це означає, що вони мають доступ до Інтернету, унікальну адресу та інтерфейс користувача, що дозволяє отримувати і надсилати дані, налагоджувати зворотній зв’язок. Від «розумних» лампочок до «розумного міста» Інтернет речі знаходять розповсюдження майже у всіх сферах людської діяльності. Вивчаючи дисципліну «Моделювання систем Інтернет речей» студенти навчаться створювати макети ІоТ систем. Наприклад, елементи розумного дому такі як: контроль освітлення приміщень, системи охорони, контроль опалення, клімат контроль, управління системою вентиляції. Дисципліна «Моделювання систем ІоТ» є логічним продовженням дисципліни «Технології ІоТ» з додаванням мережних технологій, таких як: Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi, GSM. Таким чином, студенти не тільки проектуватимуть макети «розумних» речей, а й будуть налагоджувати «спілкування» між ними.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_84393922.png

ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

При вивченні дисципліни «Інформаційні мережі» розглядаються основні компоненти комп’ютерних мереж та мережних структур, особливості проектування комп’ютерних мереж та принципи їх функціонування. Практичні та лабораторні роботи з дисципліни проводяться на ПК з використанням програми Cisco Packet Trace. Cisco Packet Tracer - це багатофункціональна програма моделювання мереж, яка дозволяє експериментувати з поведінкою мережі і створювати мережі з практично необмеженою кількістю пристроїв, підтримуючи накопичення практичного досвіду, прагнення до відкриттів і розвиток навичок щодо усунення несправностей. Це надасть змогу на практиці проводити установку, налаштування, експлуатацію та усунення несправностей мережевого обладнання Cisco.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_25434567.png

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_17549520.png

ТЕХНОЛОГІЯ VoIP

При вивченні дисципліни «Технологія VoIP» розглядаються принципи організації з’єднань в мережах ІР-телефонії; сервіси та послуги VoIP; архітектура SIP мережі; послуги на базі протоколу SIP; бізнес-моделі ІР-телефонії; програмна реалізація протоколів; функції та можливості ПЗ Asterisk, типи каналів та інтерфейсів. На практичних заняттях та лабораторних роботах студенти навчаються використовувати апаратні і програмні засоби систем ІР-телефонії для організації передавання голосової інформації; налаштовувати вузлові пристрої з ІР-адресою; конфігурувати VoIP-мережі, здійснювати підключення до локальної мережі, підключати ІР-телефони, програмувати та реєструвати IP–телефони; здійснювати контроль працездатності програмного комплексу, здійснювати управління транспортними шлюзами; налаштовувати ПЗ Asterisk.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_49664094.png

РОБОТОТЕХНІКА

Робототехніка пов'язана з проектуванням, конструюванням та експлуатацією роботів - широке та різноманітне поле, пов'язане з багатьма промисловими підприємницькими та споживчими цілями. Дисципліна пов’язана з такими галузями, як математика, фізика, біологія, машинобудування, електротехніка, обчислювальна техніка та інформатика.Завдяки роботам наше повсякденне життя значно покращилось, адже вони часто виконують важкі або зовсім нездійсненні для людини завдання, працюють в небезпечних або й смертельних для людини умовах і виконують повторювані дії значно точніше та швидше за людину. Викладається дисципліна «Робототехніка» англійською мовою, студенти вивчають загальну історію роботів, принципи маніпуляції та навігації, методи управління, види датчиків роботів та основи комп’ютерного зору. Завдяки сучасному обладнанню студенти навчаться проектувати, збирати та програмувати роботів, вирішувати задачі динаміки та кінематики, а також оброблювати зображення в системах технічного зору.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_51469064.png

МОДЕЛЮВАННЯ ДАНИХ

Дисципліна вивчає основні моделі даних і принципи їх побудови. Принцип обробки  та систематизації масивів даних. Розкриває питання моделювання на концептуальному та фізичному рівні, моделювання руху даних, основи побудови сховищ даних.  Розглядаються основи організації систем великих даних і яким чином вони втілюються на практиці. Вивчаються основи інфографіки та візуалізації даних.

ПРОГРАМУВАННЯ С++

При вивченні дисципліни формується система понять, знань, умінь і навичок в сучасному програмуванні, що включає в себе методи аналізу, проектування і створення програмних продуктів засобами синтаксису мови С++, процедурного та об’єктно-орієнтовного програмування. На практичних заняттях та лабораторних роботах студенти використовують сучасні ПК та програмні засоби. Дисципліна є базовою для вивчення дисциплін «Технології Інтернет речей», «Моделювання ІоТ» та «Моделювання ІоТ advance», які, у свою чергу, є основним напрямком підготовки спеціальності. Велика кількість пристроїв ІоТ, що доступні на даний час, програмуються саме мовою С++, оскільки такі пристрої не мають обчислювальної потужності, яка необхідна для роботи з більшістю мов програмування більш високого рівня. C ++ забезпечує більшу гнучкість при меншому енергоспоживанні, що робить його ідеальним для невеликих пристроїв, які не можуть підтримувати високий рівень активності через обмежені можливості живлення.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 203
тел. (044) 249-25-81

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 8 732
^