XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Навчальні дисципліни спеціальності Інформаційні системи та технології

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії, завідувач кафедри Інформаційних систем та технологій Державного університету телекомунікацій Сторчак Каміла Павлівна.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 126 Інформаційні системи та технології, за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології складає 21000 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (33300 грн. на рік) та НАУ (26000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Інформаційних систем та технологій готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 7 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів Cisco, Hewlett-Packard, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Інформаційних систем та технологій. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри Pipl, Kyivstar, Ес Енд Бі Систем. На 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, відносяться до циклу дисциплін загальної та професійної підготовки за спеціальністю «Інформаційні системи та технології».

Дисципліни, що викладаються кафедрою ІСТ

ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

При вивченні дисципліни «Теорія інформаційних процесів та систем» розглядаються основні принципи і методи побудови інформаційних систем, необхідних при створенні, дослідженні та експлуатації систем різної природи. Дисципліна дозволяє студентам розуміти процеси, які відбуваються в інформаційних системах та підготувати студентів до діяльності, пов'язаної з використанням інформаційних технологій. Відбувається формування професійних компетенцій, що визначають здатність студента до використання теоретичних знань та практичних навичок при розробці, аналізі та застосуванні інформаційних систем.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_79197545.png

МОДЕЛЮВАННЯ IoT ADVACE

В дисципліні розкрито як працюють інтелектуальні пристрої: датчики, IoT, Big Data і AI, призначення і роль AI в їх використанні.  Описує найсучасніші теми у великих даних: збір даних (смартфони, сенсори, веб), зберігання даних і обробка (масштабовані реляційні бази даних, Hadoop, Spark), вилучення структурованих даних з неструктурованих даних, системні питання (використання багатоядерних процесорів, безпека), аналітика (машинне навчання, стиснення даних, ефективні алгоритми), візуалізація і ряд додатків.

Охоплює питання кібербезпеки, пов'язані з апаратним та програмним забезпеченням: системи (безпечні архітектури, мережева безпека, безпечні мови програмування, перевірка системи), алгоритмічні рішення (криптографія з відкритим ключем, багатопартійні обчислення, спільне використання секретів, поширення довіру, обчислення на зашифрованих даних); питання державної політики в області кібербезпеки і тематичні дослідження (BitLocker, веб-безпеку, безпеку мобільних телефонів).

Розкриває принципи об'єднання всіх інтелектуальних елементів, побудови технологічних та інноваційних продуктів. Фокус на реальних комерційних продуктах і методології впровадження проектів.

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Дисципліна «Основи інформаційних технологій» присвячена розвитку технічних знань, вмінь і навичок для студентів, що обирають сферу інформаційних технологій. Після успішного завершення вивчення дисципліни студенти отримають базові знання про технології адміністрування операційних систем ПК. Крім того, базою для вивчення дисципліни є веб-технології (розробка веб-сторінок) та системи обробки та представлення числової інформації (за допомогою забезпечення Microsoft Excel), а також апаратне забезпечення комп’ютерів; комп’ютерної техніки і способи її сполучення, основні проблеми комп’ютерів; комп’ютерної безпеки, структура існуючих джерел інформації, можливості архівів, методи пошуку інформації, вміння працювати в мережі, принципи кодування даних.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_26117225.png

АРХІТЕКТУРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Основною метою вивчення дисципліни «Архітектура інформаційних систем» є формування понять у студентів сучасної архітектури інформаційних систем, моделі їх функціонування та особливості реалізації інформаційних систем в різних предметних областях. В ході вивчення дисципліни у студентів формуються уявлення про загальні характеристики і моделі інформаційних систем; формування системи знань про сучасні архітектури інформаційних систем для вирішення бізнес задач;  формування навичок класифікації інформаційних систем, моделювання статичних і динамічних компонентів інформаційних систем; формування навичок використання забезпечення для побудови інформаційних систем бізнес додатків відповідно до прийнятої архітектури. Після вивчення дисципліни «Архітектура інформаційних систем» студенти повинні вміти вибирати методи моделювання ІС, проводити передпроектне обстеження об'єкта проектування, вибір вихідних даних для проектування ІС, системний аналіз предметної області з метою оптимального вибору архітектури системи, а також володіти навиками роботи з інструментами структурного і функціонального моделювання ІС.

СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ІНФОРМАЦІЇ

Вивчення дисципліни «Системи розподілу інформації» забезпечує формування базових знань студентів з аналізу та проектування систем розподілу інформації; придбання ряду вмінь із створення програмно-апаратних комп’ютерних систем та мереж; придбання ряду вмінь з модернізації систем розподілу інформації для надання інтелектуальних послуг. Студенти вивчають принципи розподілу інформації в системах інтегрованого доступу; системи сигналізації в системах розподілу інформації; принципи побудови управляючих пристроїв систем розподілу інформації; принципи побудови мультимедійної підсистеми IMS. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти конфігурувати робочі станції користувачів; здійснювати організацію інтерфейсів користувачів; здійснювати контроль працездатності програмного комплексу, контролювати функціональну відповідність програм вимогам клієнтів.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_10601043.png

ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ

Інтернет речей Internet of Things (IoT) – це мережа речей, які підключені до мережі Інтернет. Інтернет речей дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом і комп’ютером; комп’ютерними системами, за допомогою використання стандартних протоколів зв’язку. Основною концепцією ІР є можливість підключення всіляких об’єктів (речей), які людина може використовувати в повсякденному житті, наприклад, холодильник, кондиціонер, автомобіль, велосипед і навіть кросівки. Всі ці об’єкти (речі) повинні бути оснащені вбудованими датчиками або сенсорами, які мають можливість обробляти інформацію, що надходить з навколишнього середовища, обмінюватися нею і виконувати різні дії в залежності від отриманої інформації. Після успішного вивчення дисципліни студенти матимуть можливість створювати найпростіші пристрої для Інтернету речей за допомогою набору Arduino – апаратної обчислювальної платформи для аматорського конструювання.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_56871647.png

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ІоТ

На сьогоднішній день все більше речей, що нас оточують, стають «розумними». Це означає, що вони мають доступ до Інтернету, унікальну адресу та інтерфейс користувача, що дозволяє отримувати і надсилати дані, налагоджувати зворотній зв’язок. Від «розумних» лампочок до «розумного міста» Інтернет речі знаходять розповсюдження майже у всіх сферах людської діяльності. Вивчаючи дисципліну «Моделювання систем Інтернет речей» студенти навчаться створювати макети ІоТ систем. Наприклад, елементи розумного дому такі як: контроль освітлення приміщень, системи охорони, контроль опалення, клімат контроль, управління системою вентиляції. Дисципліна «Моделювання систем ІоТ» є логічним продовженням дисципліни «Технології ІоТ» з додаванням мережних технологій, таких як: Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi, GSM. Таким чином, студенти не тільки проектуватимуть макети «розумних» речей, а й будуть налагоджувати «спілкування» між ними.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_84393922.png

ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

При вивченні дисципліни «Інформаційні мережі» розглядаються основні компоненти комп’ютерних мереж та мережних структур, особливості проектування комп’ютерних мереж та принципи їх функціонування. Практичні та лабораторні роботи з дисципліни проводяться на ПК з використанням програми Cisco Packet Trace. Cisco Packet Tracer - це багатофункціональна програма моделювання мереж, яка дозволяє експериментувати з поведінкою мережі і створювати мережі з практично необмеженою кількістю пристроїв, підтримуючи накопичення практичного досвіду, прагнення до відкриттів і розвиток навичок щодо усунення несправностей. Це надасть змогу на практиці проводити установку, налаштування, експлуатацію та усунення несправностей мережевого обладнання Cisco.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_25434567.png

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_17549520.png

ТЕХНОЛОГІЯ VoIP

При вивченні дисципліни «Технологія VoIP» розглядаються принципи організації з’єднань в мережах ІР-телефонії; сервіси та послуги VoIP; архітектура SIP мережі; послуги на базі протоколу SIP; бізнес-моделі ІР-телефонії; програмна реалізація протоколів; функції та можливості ПЗ Asterisk, типи каналів та інтерфейсів. На практичних заняттях та лабораторних роботах студенти навчаються використовувати апаратні і програмні засоби систем ІР-телефонії для організації передавання голосової інформації; налаштовувати вузлові пристрої з ІР-адресою; конфігурувати VoIP-мережі, здійснювати підключення до локальної мережі, підключати ІР-телефони, програмувати та реєструвати IP–телефони; здійснювати контроль працездатності програмного комплексу, здійснювати управління транспортними шлюзами; налаштовувати ПЗ Asterisk.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_49664094.png

РОБОТОТЕХНІКА

Робототехніка пов'язана з проектуванням, конструюванням та експлуатацією роботів - широке та різноманітне поле, пов'язане з багатьма промисловими підприємницькими та споживчими цілями. Дисципліна пов’язана з такими галузями, як математика, фізика, біологія, машинобудування, електротехніка, обчислювальна техніка та інформатика.Завдяки роботам наше повсякденне життя значно покращилось, адже вони часто виконують важкі або зовсім нездійсненні для людини завдання, працюють в небезпечних або й смертельних для людини умовах і виконують повторювані дії значно точніше та швидше за людину. Викладається дисципліна «Робототехніка» англійською мовою, студенти вивчають загальну історію роботів, принципи маніпуляції та навігації, методи управління, види датчиків роботів та основи комп’ютерного зору. Завдяки сучасному обладнанню студенти навчаться проектувати, збирати та програмувати роботів, вирішувати задачі динаміки та кінематики, а також оброблювати зображення в системах технічного зору.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_51469064.png

МОДЕЛЮВАННЯ ДАНИХ

Дисципліна вивчає основні моделі даних і принципи їх побудови. Принцип обробки  та систематизації масивів даних. Розкриває питання моделювання на концептуальному та фізичному рівні, моделювання руху даних, основи побудови сховищ даних.  Розглядаються основи організації систем великих даних і яким чином вони втілюються на практиці. Вивчаються основи інфографіки та візуалізації даних.

ПРОГРАМУВАННЯ С++

При вивченні дисципліни формується система понять, знань, умінь і навичок в сучасному програмуванні, що включає в себе методи аналізу, проектування і створення програмних продуктів засобами синтаксису мови С++, процедурного та об’єктно-орієнтовного програмування. На практичних заняттях та лабораторних роботах студенти використовують сучасні ПК та програмні засоби. Дисципліна є базовою для вивчення дисциплін «Технології Інтернет речей», «Моделювання ІоТ» та «Моделювання ІоТ advance», які, у свою чергу, є основним напрямком підготовки спеціальності. Велика кількість пристроїв ІоТ, що доступні на даний час, програмуються саме мовою С++, оскільки такі пристрої не мають обчислювальної потужності, яка необхідна для роботи з більшістю мов програмування більш високого рівня. C++ забезпечує більшу гнучкість при меншому енергоспоживанні, що робить його ідеальним для невеликих пристроїв, які не можуть підтримувати високий рівень активності через обмежені можливості живлення.

УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ

Вивчення дисципліни «Управління ІТ-проектами» забезпечує  оволодіння студентами основними сучасними поняттями, методами управління та реалізації проектів в галузі інформаційних технологій, основними рекомендаціями по управлінню командою проекту, прийняттю рішень в умовах змін вимог до проекту, обмеження бюджету і т.д. Студенти набувають навиків управління проектами,  та вивчають основні інструменти планування,  процедуру створення задач, їх планування та призначення їм ресурсів; засоби планування проектів MS Project. За результатами вивчення дисципліни студенти будуть вміти: налагоджувати параметри проекту; реалізовувати функції менеджменту в управлінні ІТ проектами (планування, організація робіт, управління процесом виконання та контролю); володіти навиками практичного використання різних методів управління проектами; проводити аналіз одержаних результатів.

МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

В дисципліні розглянуті алгоритми моделювання дискретних та неперервних випадкових величин та процесів; викладені принципи і алгоритми моделювання інформаційних сигналів, а також принципи моделювання систем масового обслуговування, наведені особливості опису та використання самоподібних процесів для моделювання телекомунікаційного трафіку, проаналізовані методи моделювання інформаційних систем з використанням спеціалізованих пакетів прикладних програм.

Практики студентів

ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА
ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ підготовки бакалаврів Спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЙНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА

Дисципліни, що викладаються іншими кафедрами

Іноземна мова
Групова динаміка та комунікації
Ділові комунікації
Засади відкриття власного бізнесу
Філософія
Вища математика
Соціально-екологічна безпека життєдіяльності
Основи схемотехніки
Прикладні алгоритми та структура даних
Операційні системи
Хмарні технології
Штучний інтелект
Прикладне програмування JAVA
Організація баз даних та знань
Супутникові інформаційні технології
Системне програмування
Комп'ютерне моделювання
Програмування мобільних пристроїв
WEB-технології та WEB-дизайн
Спеціалізовані мови програмування
Інженерна інфраструктура ЦОД
Технології Business Intelligence
Перспективні радіотехнології
Сенсорні мережі
Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах
Конвергентна мережева інфраструктура
Серверні платформи НРЕ
Моделювання та проектування програмного забезпечення
Основи Data Science
Дослідження операцій
Об`єктно-орієнтоване програмування С#
Безпека програм та даних
Крос-платформне програмування

 

ДЛЯ ОБРАННЯ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ПЕРЕЙДІТЬ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

Для студентів, що зараз навчаються на 1-му курсі: список дисциплін вільного вибору на 3 та 4 семестри навчання.

Для студентів, що зараз навчаються на 2-му курсі: список дисциплін вільного вибору на 5 та 6 семестри навчання.

Для студентів, що зараз навчаються на 3-му курсі: список дисциплін вільного вибору на 7 та 8 семестри навчання.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 203
тел. (044) 249-25-81

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 12 128