Державний Університет Телекомунікацій

Навчальні дисципліни - Кафедра Інформаційних систем та технологій

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

На кафедрі викладаються такі дисципліни:

1.Системи комутації та розподілу інформації

Предметом навчальної дисципліни є принципи побудови та функціонування аналогових та цифрових систем комутації в електрозв'язку. Метою вивчення навчальної дисципліни є:

  • формування базових знань фахівців з аналогової та цифрової комутаційної техніки для вирішення різних задач;
  • поглиблене вивчення координатних і квазіелектронних систем комутації, які використовуються на місцевих та міжміських телефонних мережах України;
  • придбання ряду вмінь з експлуатації, аналізу та проектування систем автоматичної комутації.

2. Технічна експлуатація та вимірювання в системах електрозв'язку

Предметом навчальної дисципліни є: загальні принципи організації технічної експлуатації та вимірювання в системах комутації, а також принципи побудови і робота засобів технічної експлуатації систем комутації; організація технічної експлуатації і принципи побудови систем контролю та діагностики АТС; принципи вимірювання навантаження та здійснення статистичних вимірювань.

Метою вивчення навчальної дисципліни є:

  • отримати основні практичні навички по організації технічної експлуатації (ТЕ) систем комутації АТСК-У та АТСКЕ з програмним керуванням на лабораторному устаткуванні АТСКЕ "КВАНТ", а також сучасних цифрових систем комутації;
  • вивчити організацію вимірювання основних параметрів в комутаційних системах з програмним керуванням на вузлах зв'язку на всіх рівнях ієрархії державної системи телефонного зв'язку;
  • отримати первинні практичні навики в користуванні сучасними засобами сигналізації, підготовки системи в експлуатацію, контролю і діагностики АТС.

3. Комп ютерні технології та вимірювання в телекомунікаціях

Предметом навчальної дисципліни є методи технічного діагностування аналогових та цифрових (дискретних) пристроїв телекомунікацій.

Метою навчальної дисципліни є: вивчення студентами основних положень технічної діагностики, засвоєння методу аналізу математичних моделей несправностей аналогової та дискретних пристроїв апаратури різного призначення, формування у студентів практичних навичок побудови тестів технічного діагностування цих пристроїв.

4. Керувальні комплекси електрозв’язку

Метою навчальної дисципліни навчити будувати логічні моделі аналогових об'єктів пристроїв телекомунікацій, будувати тести пошуку несправностей аналогових пристроїв телекомунікацій та будувати раціональні умовні алгоритми пошуку несправностей цих пристроїв; уміти будувати перевіряючі тести дискретних пристроїв телекомунікацій за найбільш поширеними методами технічного діагностування цифрових систем комутації.

5. Мережні технології

Предметом навчальної дисципліни є: принципи аналізу, синтезу та оптимізації структури інформаційної та телекомунікаційної мереж, принципи функціонування мереж.

Метою вивчення навчальної дисципліни є:

  • формування базових знань фахівців з аналогової та цифрової комутаційної техніки для вирішення різних задач;
  • вивчення архітектурних принципів побудови мереж, принципів організації локальних, місцевих та глобальних мереж;
  • придбання ряду вмінь з аналізу та синтезу мереж зв'язку.
Переглядів: 5 075
^