Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Методична робота - Кафедра Інформаційних систем та технологій

Кафедра Інформаційних систем та технологій є учбово-науковим структурним підрозділом Державного університету телекомунікацій, що забезпечує проведення навчальної, методичної, виховної, наукової, організаційної роботи і входить до складу факультету Інформаційних технологій Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації.

В педагогічній роботі професорсько-викладацький склад кафедри дотримується вимог, які ставляться перед вищими навчальними закладами і базуються на принципах науковості, положеннях Державної національної програми „Освіта” (Україна ХХІ століття), Закону України „Про освіту”, Національної програми розвитку галузі зв’язку України, а також нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Положенням про організацію навчального процесу ДУТ.

Робота кафедри Інформаційних систем та технологій направлена на підготовку сучасних фахівців, що володіють глибокими теоретичними і практичними знаннями, високою професійною кваліфікацією. З усіх навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрою, розроблено навчально-методичне забезпечення для проведення практичних, лабораторних робіт та поглибленого вивчення матеріалу.

Методична робота кафедри є системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу, яка основана на досягненнях науки та передового досвіду.

Основними завданнями методичної роботи є: організаційно – методичне забезпечення програм розвитку закладу; удосконалення змісту, форм і методів навчання студентів; розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації умов для професійного вдосконалення; інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного досвіду; організаційно – методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально – дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій; створення комплексно – методичного забезпечення предметів, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання; забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики.

Викладачі кафедри здійснюють розробку складових стандартів вищої освіти; розробку навчальних планів, робочих навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін; підготовку комплекту матеріалів для електронного навчання, розроблення дидактичного та методичного забезпечення дистанційних курсів; підготовку нових лабораторних робіт; підготовку програмного забезпечення навчальних дисциплін; підготовку матеріалів для наповнення веб-ресурсів університету, факультету, кафедри; підготовку підручників, навчальних посібників; підготовку конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, практик, самостійної роботи студентів тощо; розробку засобів діагностики результатів навчальних досягнень студентів; розробку і впровадження нових форм методів і технологій навчання та методичного забезпечення інтерактивних методів навчання.

Велика увага на кафедрі приділяється новим формам представлення навчально-методичних матеріалів. На кафедрі систематично проходять інструкторсько-методичні заняття і взаємовідвідування навчальних занять.

Методична робота є невід’ємною складовою діяльності кафедри. Від її якості, уваги кожного співробітника до неї у значній мірі залежить ефективність навчального процесу в цілому і по кожній визначеній дисципліні, зокрема.

На кафедрі розроблені й щорічно оновлюються навчально-методичні комплекси з дисциплін, підготовлено тестові методики оцінювання якості знань студентів, методичні вказівки до виконання практичних, індивідуальних, самостійних робіт.

У викладацькій діяльності особлива увага приділяється організації самостійної роботи студентів. Закріплені за кафедрою навчальні дисципліни є фундаментальними для базової і професійної підготовки фахівців у сфері інформаційних технологій, забезпечують загальне професійне спрямування процесу навчання студентів. У навчальні посібники з дисциплін кафедри включені окремі теми для самостійного опрацювання. Для зручності опрацювання та підвищення рівня кращого, глибшого засвоєння матеріалу у процесі самостійної роботи наприкінці кожного розділу посібника подано контрольні запитання і список рекомендованої літератури. Самостійна робота є одним з найважливіших компонентів освітнього процесу, що передбачає інтеграцію різних видів індивідуальної та колективної навчальної діяльності.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 203
тел. (044) 249-25-81

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 5 735
^