XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Методична робота

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії, завідувач кафедри Інформаційних систем та технологій Державного університету телекомунікацій Сторчак Каміла Павлівна.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 126 Інформаційні системи та технології, за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології складає 21000 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (33300 грн. на рік) та НАУ (26000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Інформаційних систем та технологій готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 7 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів Cisco, Hewlett-Packard, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Інформаційних систем та технологій. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри Pipl, Kyivstar, Ес Енд Бі Систем. На 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Методична робота являє собою комплекс заходів, спрямованих на забезпечення освітнього процесу навчально-методичною документацією, підвищенням педагогічної майстерності викладачів, вдосконаленням аудиторної та самостійної роботи студентів, поліпшенням всіх форм, видів і методів навчальної роботи з урахуванням стану і перспектив розвитку ІТ компаній, для яких кафедра готує фахівців. Основна мета методичної роботи - створення умов, що сприяють підвищенню ефективності та якості навчального процесу.

У навчальному процесі застосовуються сучасні активні та інтерактивні технології навчання (тренінги, дискусії, кейс-методи, комп'ютерна профдіагностика, тести, презентації та ін.), електронні видання, сучасні програмні продукти, комп'ютерне обладнання (проектор, мультимедійна дошка та ін.).

Викладачі кафедри впроваджують у навчальний процес інноваційні освітні технології, які передбачають формування у студентів умінь, навичок і компетенцій, відповідних сучасній компетентнісно-орієнтованої моделі освіти. І як наслідок - це отримання сертифікатів студентів. Міжнародний сертифікат дає можливість оновити свої знання, які застосовуються для поліпшень в роботі.

 
 

Всі викладачі постійно підвищують свою кваліфікацію і освоюють нові інформаційні технології, беруть участь в міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

 
 
 
 

Якість проведення навчальних занять забезпечується:

  • використанням сучасних інформаційних технологій;
  • використанням сучасної навчально-матеріальної бази;
  • використанням навчальної документації для забезпечення навчального процесу;
  • виданням необхідної науково-методичної літератури.

Щорічно кафедра випускає навчальні посібники, які відображають теоретичні та методичні питання розвитку інформаційних систем і технологій управління.

 
 

Кафедрою активно проводиться робота по розробці та актуалізації робочих програм, методичних матеріалів та матеріалів для оцінювання студентів, методичних вказівок по організації самостійної роботи і підготовки до практичних (семінарських) занять з використанням інноваційних методів навчання з дисциплін бакалаврату та програмами магістратури.

Кафедрою застосовуються сучасні методи, спрямовані на вдосконалення методів викладання, а саме:

  • розробка дистанційного навчання в системі вищої освіти і навчання протягом усього часу;
  • підготовка науково-методичних рекомендацій з використання інформаційних технологій в навчальному процесі.

Методична робота є невід’ємною складовою діяльності кафедри. Від її якості, уваги кожного співробітника до неї у значній мірі залежить ефективність навчального процесу в цілому і по кожній визначеній дисципліні, зокрема.

 

Наш університет надає всі можливості для дистанційного навчання студентів. В університеті організовано систему дистанційного навчання Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Environment – модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) – програмне забезпечення, призначене для організації навчального процесу та контролю за навчанням через мережу Інтернет та/або локальну мережу.

Система дистанційного навчання нашого університету  – комплекс програмно-технічних засобів та електронних освітніх ресурсів університету, створений для організації індивідуального та групового навчання з використанням сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Кожний студент має доступ до дистанційних курсів, які передбачені навчальним планом його підготовки залежно від спеціальності (спеціалізації), за якою він навчається.

Адже у складних умовах сьогодення можливість дистанційного навчання сприятливо позначається і на особистісному розвитку, підвищуючи рівень самоорганізації і відповідальності студентів.

Для організації віртуальних конференцій у процесі навчання викладачі та студенти кафедри Інформаційних систем та технологій використовують програмний комплекс Webex, який дозволяє всім учасникам ділитися роздавальним матеріалом, призначати доповідачів та слухачів, показувати вміст свого екрану, відмічати примітки, а також записувати конференції для тих учасників, хто не зміг на них бути присутніми. До повнофункціональної системи для веб-конференцій Webex користувачі можуть під’єднуватися з багатьох типів пристроїв, включаючи на базі стандартів SIP та Н.323 кінцеві точки.

Можливості, які надаються програмним комплексом Webex, дозволяють легко і просто збирати слухачів для зустрічей, а студентам та викладачаам - проводити дистанційне навчання та вебінари, охоплюючи велику кількість слухачів.

Саме економія на поїздках, оперативне прийняття рішень, короткі і продуктивні наради, ефективний функціонал для сумісної роботи та дистанційного навчання, простота у використанні – все це описує можливості рішень Webex від вендора Cisco.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 203
тел. (044) 249-25-81

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 7 067