Державний Університет Телекомунікацій

Методична робота - Кафедра Інформаційних систем та технологій

Кафедра Інформаційних систем та технологій є учбово-науковим структурним підрозділом Державного університету телекомунікацій, що забезпечує проведення навчальної, методичної, виховної, наукової, організаційної роботи і входить до складу факультету Інформаційних технологій Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації.

В педагогічній роботі професорсько-викладацький склад кафедри дотримується вимог, які ставляться перед вищими навчальними закладами і базуються на принципах науковості, положеннях Державної національної програми „Освіта” (Україна ХХІ століття), Закону України „Про освіту”, Національної програми розвитку галузі зв’язку України, а також нормативних документів Міністерства освіти і науки України.Положенням про модернізацію вищої освіти України і Болонський процес, Положенням про організацію навчального процесу ДУТ.

Робота кафедри Інформаційних систем та технологій направлена на підготовку сучасних фахівців, що володіють глибокими теоретичними і практичними знаннями, високою професійною кваліфікацією. З усіх навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрою, розроблено навчально-методичне забезпечення для проведення практичних, лабораторних робіт та поглибленого вивчення матеріалу.

Колектив постійно працює над підвищенням педагогічної кваліфікації: проходить стажування на підприємствах зв'язку, бере участь у науково-технічних виставках, конференціях що проводяться в ДУТ та за його межами. На кафедрі систематично проходять інструкторсько-методичні заняття і взаємовідвідування навчальних занять.

Під час проведення занять використовується система Moodle, що дозволяє підвищити якість проведення контрольних заходів (модульних контролів) з навчальних дисциплін - освоєння знань студентами.

Переглядів: 3 428
^