Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Інформаційних систем та технологій

Діяльність кафедри Інформаційних систем та технологій спрямована на розвиток технічної науки, а також на підтримку співпраці між фахівцями різних галузей для обговорення інноваційних ідей, розгляду сучасних проблем інформаційного розвитку, визначення шляхів їх вирішення, обміну досвідом, обговорення проектів та пошуку нових рішень.

Наукова діяльність забезпечується науково-дослідною роботою над актуальними на сьогоднішній день темами; високим рівнем кваліфікації професорсько-викладацького складу; сучасною матеріально-технічною базою університету.

Основними видами наукової діяльності кафедри є:

 • підготовка аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата технічних наук;
 • виконання науково-дослідних робіт;
 • публікації наукових статей, доповідей, тез, а також участь у наукових семінарах та конференціях;
 • робота по вдосконаленню навчального процесу та пошуку нових ефективних форм навчання.

 Науково-дослідна робота

Всі викладачі кафедри беруть активну участь у виконанні науково-дослідних робіт з проблем вищої школи та техніки, публікують наукові статті в спеціалізованих журналах галузі. До роботи залучаються студенти старших курсів, а також аспіранти, закріплені за кафедрою.

На кафедрі Інформаційних систем та технологій проводиться госпрозрахункова НДР "Визначення області прийняття рішень бортового радіолокаційного датчика цілі". Досліджено можливість використання методу математичного моделювання областей прийняття рішень (ОПР) імпульсних бортових радіолокаційних датчиків цілі (БРДЦ) на базі багатоточкової моделі радіолокаційної цілі.

Керівник проекту - завідувач каф. ІСТ Сторчак Каміла Павлівна - к.т.н., доцент.

Виконавці проекту - працівники кафедри Інформаційних систем та технологій:

 • Ткаленко Оксана Миколаївна, науковий ступінь - к.т.н., посада - доцент;
 • Полоневич Ольга Володимирівна, науковий ступінь - к.т.н., посада - доцент.

Основні теми наукових досліджень, які проводилися на кафедрі ІСТ за останні роки:

 1. Системи активного управління чергою пакетів в мережах TCP/IP на базі нечіткої логіки.
 2. Системи автоматичного нечіткого та ПІД-регулювання потужності передавачів (АРПП) в адаптивних каналах радіозв'язку.
 3. Проектування нечітких регуляторів для радіотехнічних систем.
 4. Дослідження радіотехнічних систем зв'язку на основі інтерактивної системи MATLAB.
 5. Підвищення показників якості конвергентної мережі.

Весь педагогічний склад кафедри бере активну участь в наукових і науково-методичних конференціях за участю партнерів кафедри, що проводяться в Україні та за її межами.

Викладачі кафедри ІСТ постійно публікують наукові статті та доповіді, беруть участь в наукових конференціях і семінарах. Особлива увага приділяється участі в науковій роботі молодих фахівців і вчених. Кращі випускники продовжують навчання в аспірантурі і успішно захистивши дисертаційні роботи, поповнюють ряди викладачів кафедри.

Наукова робота студентів – одна з головних складових навчального процесу кафедри Інформаційних систем та технологій. Студенти університету, всіх курсів, залучаються до наукової роботи у гуртках «Інтернет речей своїми руками»; «Уроки фотошоп», які проводяться на кафедрі.

Викладачі кафедри ІСТ у 2017/2018 навчальному році приймали активну участь у науково-технічних конференціях, міжнародних науково-практичних конференціях: VII Міжнародна науково-практична конференція “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” ОНАЗ ім.О.С. Попова, м.Одеса; LIIІ Міжнародна науково-практична конференція “Соціально-економічний розвиток в умовах євроінтеграції”, м.Чернівці; ІХ Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми інформатизації”, ДУТ м.Київ, м.Полтава, Катовице, Париж: Університет Париж VІІ Вєнсент-Сен-Дені; Вільнюс: ВДТУ; Харків: ХНДІТМ; ІХ Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми інформатизації” ДУТ, м. Київ; LIХ Міжнародна науково-практична конференція “Вплив глобалізації на соціально-економічний розвиток” м.Чернівці; VII Науково-технічна конференція студентів та молодих вчених факультету Телекомунікацій “Сучасні інфокомунікаційні технології” ДУТ, м. Київ; Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток технічних наук: проблеми та рішення» м. Брно, Чеська Республіка; 10th International Scientific and Technical Conference on Intellectual Technologies of Linguistic Analysis ITLA’2017; ХXІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції" Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, м.Житомир; Регіональна конференція МСЕ для країн Європи та СНГ «Цифрове майбутнє на основі 4G/5G», м.Київ.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 203
тел. (044) 249-25-81

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 6 318
^