Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Інформаційних систем та технологій

Коротка довідка

Кафедру Інформаційних систем та технологій, яка до квітня 2017 року мала назву кафедра Проектування інтелектуальних систем, а до 2016 року - кафедра Комутаційних систем, було створено у 2001 році на базі кафедри автоматичного електрозв’язку, яка почала своє існування у 1984 році за наказом ректора Української державної академії зв'язку ім. О.С.Попова. Першим завідувачем кафедри з 1980 року був кандидат технічних наук, доцент Петро Іванович Кожем’якін. У 1992 році завідувачем кафедри став кандидат технічних наук, професор Ахмед Якубович Мірталібов. З 2001 року кафедру очолювала кандидат технічних наук, доцент Кунах Наталія Ігорівна. З 2003 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор Гостєв Володимир Іванович. З травня 2015 року кафедру очолював доктор технічних наук, старший науковий співробітник Степанов Михайло Миколайович. З квітня 2017 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Сторчак Каміла Павлівна.

Керівний та викладацький склад кафедри Інформаційних систем та технологій постійно працює над підвищенням якості освіти, використовуючи для цього різносторонні форми зв’язку з виробництвом, а також навчаючись за програмами, які організовуються Міністерством освіти і науки  України, підприємствами – лідерами галузі зв’язку: Watson Telecom, Alcatel-Lucent, Asterisk, профільними міжнародними організаціями, та партнерами з країн Європи та СНД.

Кафедра Інформаційних систем та технологій має лабораторію моделювання ЦСК, яка обладнана цифровою системою комутації (ЦСК) "Карпати", гнучкими мультиплексорами та IP-АТС. Для підвищення ефективності вивчення сучасних цифрових систем комутації типу EWSD, Alcatel-1000 E-10, SI-2000, С-32 лабораторія оснащена комп’ютерним класом.

Науково-педагогічний та науковий колектив кафедри

Колектив кафедри - це висококваліфіковані викладачі, які забезпечують викладання дисциплін на високому професійному рівні:

 1. Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент Сторчак Каміла Павлівна;
 2. Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент Ткаленко Оксана Миколаївна проводить заняття по дисциплінам: "Системи комутації електрозв’язку", "Мережні технології", "Комп’ютерні технології та вимірювання в телекомунікаціях";
 3. Доцент кафедри, кандидат технічних наук  Невдачина Ольга Володимирівна проводить заняття по дисциплінам: "Системи комутації електрозв’язку", "Програмне забезпечення телекомунікаційних систем", "Системи комутації та розподілу інформації", "Мережні технології", "Комп’ютерні технології та вимірювання в телекомунікаціях";
 4. Доцент кафедри, кандидат технічних наук  Косенко Вікторія Романівна проводить заняття по дисциплінам: "Технічна експлуатація та вимірювання в системах електрозв’язку", "Системи комутації та розподілу інформації", "Комп’ютерні технології та вимірювання в телекомунікаціях";
 5. Асистент кафедри Довженко Тимур Павлович проводить практичні та лабораторні заняття.

Наукові школи

Діяльність кафедри Інформаційних систем та технологій спрямована на розвиток технічної науки, а також на підтримку співпраці між фахівцями різних галузей для обговорення інноваційних ідей, розгляду сучасних проблем інформаційного розвитку, визначення шляхів їх вирішення, обміну досвідом, обговорення проектів та пошуку нових рішень.

Наукова діяльність забезпечується:

 • досягненнями визнаної наукової школи з напряму «Cистеми автоматичного управління з цифровими регуляторами»;
 • науково-дослідною роботою, зокрема над актуальною на сьогоднішній день темою "Фаззі-системи активного управління чергою пакетів в мережах TCP/IP";
 • високим рівнем кваліфікації професорсько-викладацького складу;
 • сучасною матеріально-технічною базою (обладнанням компаній WatsonTelecom та Alcatel Lucent).

Основними видами наукової діяльності кафедри є:

 • підготовка аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата технічних наук;
 • виконання науково-дослідних робіт;
 • публікації наукових статей, доповідей, тез, а також участь у наукових семінарах та конференціях;
 • робота по вдосконаленню навчального процесу та пошуку нових ефективних форм навчання.

На кафедрі з 2004 року діє наукова школа за напрямом «Cистеми автоматичного управління з цифровими регуляторами», засновником якої є доктор технічних наук, професор В.І. Гостєв. Він передає свій досвід студентам і викладачам кафедри Інформаційних систем та технологій. Зокрема, під особистим керівництвом завідувача кафедри проф. В.І. Гостєва було підготовлено одного доктора і чотири кандидати технічних наук з числа працівників кафедри.

Науково-дослідна робота

Всі викладачі кафедри беруть активну участь у виконанні науково-дослідних робіт з проблем вищої школи та техніки, публікують наукові статті в спеціалізованих журналах галузі. Науково-дослідна робота кафедри спрямована на підвищення ефективності роботи систем управління телекомунікаційних мереж вдосконалення методів їх проектування та оптимізації. До роботи залучаються студенти старших курсів, а також аспіранти, закріплені за кафедрою.

На кафедрі Інформаційних систем та технологій проводиться ініціативна НДР:

 • Керівник проекту Степанов Михайло Миколайович - д.т.н., посада - професор.
 • Виконавці проекту - працівники кафедри Інформаційних систем та технологій:
  - Сторчак Каміла Павлівна, науковий ступінь - к.т.н., посада - зав.каф.;
  - Ткаленко Оксана Миколаївна, науковий ступінь - к.т.н., посада - доцент;
  - Невдачина Ольга Володимирівна, науковий ступінь - к.т.н., посада - доцент;
  - Косенко Вікторія Романівна, науковий ступінь - к.т.н., посада - доцент.

Основні теми наукових досліджень, які проводилися на кафедрі ІСТ за останні роки:

 1. Системи активного управління чергою пакетів в мережах TCP/IP на базі нечіткої логіки.
 2. Системи автоматичного нечіткого та ПІД-регулювання потужності передавачів (АРПП) в адаптивних каналах радіозв'язку.
 3. Фазі-системи автоматичного регулювання частотою і фазою коливань генераторів.
 4. Проектування нечітких регуляторів для радіотехнічних систем.
 5. Дослідження радіотехнічних систем зв'язку на основі інтерактивної системи MATLAB.
 6. Підвищення показників якості конвергентної мережі.

Весь педагогічний склад кафедри бере активну участь в наукових і науково-методичних конференціях за участю партнерів кафедри, що проводяться в Україні та за її межами.

Викладачі кафедри ІСТ постійно публікують наукові статті та доповіді, беруть участь в наукових конференціях і семінарах. Зокрема, за останні роки співробітниками кафедри ІСТ було видано 4 монографії, 7 навчальних посібників і понад 50 наукових статей у фахових виданнях.

Особлива увага приділяється участі в науковій роботі молодих фахівців і вчених. Кращі випускники продовжують навчання в аспірантурі і успішно захистивши дисертаційні роботи, поповнюють ряди викладачів кафедри.

Переглядів: 5 172
^