XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Інноваційний зміст навчання

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 125 Кібербезпека за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 125 Кібербезпека складає 21800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (26800 грн. на рік) та НАУ (24000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 10 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів IBM, CISCO, ESET що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри IBM, ESET, EUROTELECOM, INTRASISTEM на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

1

Сучасна теоретична підготовка

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній — партнерів кафедри. З метою удосконалення навчального процесу кафедрою для викладання студентам впроваджено низку сучасних програмних/програмно-технічних засобів, що забезпечують процеси створення і функціонування систем інформаційної та кібернетичної безпеки.

Для студентів першого курсу викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів», метою якої є навчити наших студентів налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій.

В навчальному процесі застосовуються найсучасніші програмниі комплекси забезпечення кібербезпеки інформаційних систем самих передових компаній світу.

2

Якісна практична підготовка

Навчання студентів проводиться не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення. Впровадження в освітній процес інноваційної технології «Кіберполігон» дозволяє проводити навчання за фахом «Кібербезпека» на рівні міжнародних європейських стандартів і прищеплювати студентам практичні навички роботи з кібернетичної захисту інформаційних систем відповідно до світових вимог.

З метою поліпшення змісту навчання та проведення практичних занять з дисципліни «Інфраструктура відкритих ключів» в лабораторії 421 розгорнуто макет навчального ЦСК на базі програмно-технічного комплексу ЦСК «CryptoKDC», та систему засобів захисту IP-трафіку «CryptoIP» від партнерів нашої кафедри, української компанії «АВТОР».

Вже зараз можна казати про певні успіхи студентів у оволодінні знаннями та практичними навиками роботи з реально діючою системою IBM QRadar SIEM.

3

Договори з компаніями

На кафедрі підписані договори з такими  компаніями:

IBM лідирує у розробці, розвитку та виготовленні передових інформаційних технологій, включаючи комп'ютерні системи, програмне забезпечення, системи сховищ та мікроелектроніки

«АВТОР» є інтегратором систем інформаційної безпеки і одним з провідних розробників продуктів і рішень в області криптографічного захисту конфіденційної, службової і секретної інформації, у тому числі і з використанням електронного цифрового підпису на базі смарт-карт технологій.

«ESET» - лідер у галузі розробки антивірусного програмного забезпечення.

«Українські спеціальні системи» - розгортання та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку (далі - НСКЗ), прийняття комплексних рішень щодо захисту інформаційних ресурсів, надання послуг з конфіденційного та електрозв`язку, захищеного доступу до мережі Інтернет, проведення робіт із створення та атестації комплексних систем захисту інформації, проведення державних експертиз, впровадження единої системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Компанія «БМС Консалтінг» спеціалізується на розробці і реалізації проектів з побудови ІТ-інфраструктур, моніторингу та управлінні ІТ-середовищем, реалізації рішень по впровадженню і розгортання прикладних систем

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР "БЕЗПЕКА" - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації,надання послуг у галузі технічного захисту інформації.

Державний центр кіберзахисту та протидії кіберзагрозам. Безпечне функціонування інтернет-простору в Україні, його використання в інтересах особистості, суспільства і держави передбачені законом України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", працює над запобіганням кіберзагроз, а також їх невідкладною локалізацією, проводить розвідку в мережі для пошуку загроз і виявляє віруси.

4

Перелік компентенцій та їх опис

Кафедра готує у єдиній системі вищої освіти України фахівців з інформаційної та кібернетичної безпеки, спроможних:

 • виявляти і оцінювати ознаки стороннього кібернетичного впливу, а також моделювати можливі ситуації такого впливу та прогнозувати їх можливі наслідки;
 • організовувати й підтримувати комплекс заходів щодо забезпечення інформаційної і кібербезпеки з урахуванням їхньої правової обґрунтованості, адміністративно-управлінської й технічної реалізуємості та економічної доцільності, можливих внутрішніх і зовнішніх впливів, імовірних загроз та рівня розвитку технологій захисту інформації;
 • проводити дослідження у напрямах забезпечення інформаційної і кібербезпеки національних інтересів України та обґрунтовувати шляхи підвищення їх ефективності;
 • протидіяти несанкціонованому проникненню протиборчих сторін до власних ІТ систем і мереж, забезпечити стійкість їх роботи, а також відновлення їх нормального функціонування після здійснення кібернападів;
 • забезпечити криптозахист власного інформаційного ресурсу, тощо

5

Видача сертифікатів

Інноваційні зміни в навчальному процесі підготовки фахівців за спеціальністю 125 Кібербезпека, які впроваджуються в Університеті, направлені на вивчення студентами найкращих та найсучасніших рішень в даній галузі. Зокрема, такими рішеннями в галузі забезпечення кібербезпеки корпоративних інформаційних систем є продукти IBM Security.

Відмінною ознакою застосування рішення IBM QRadar SIEM є поєднання аналітичної діяльності щодо стану кібербезпеки корпоративних інформаційних систем та діяльності з адміністрування спеціальних інформаційних систем фахівців з кібербезпеки. Протягом семестру наші студенти опановували даний підхід до забезпечення кібербезпеки та досягли певних успіхів. Кафедра плідно співпрацює зпредставниками компанії IBM України, в особі Андрія Кузьменко, який  відмітив найкращих студентів академічними сертифікатами.

  

Вже на 1-му курсі наші студенти отримують сертифікати від Cisco Notworking Academy з курсу «Сibercecyrity Essentials».

Цей курс призначений для вивчення кібербезпеки як потенційної спеціалізації в ІТ-кар'єрі.

6

Підготовка спеціальності з 1-го курсу

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу. На 1 курсі викладаються такі дисципліни, як захист ПК та мобільних пристроїв від вірусів, прикладне програмування, вступ до спеціальності.

Перехід на іноваційний зміст навчання дає змогу студентам кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки відразу відчути переваги обраної спеціальності. Так уже при знайомстві зі спеціальностю студенти-першокурсники отримали свої перші сертифікати від академії CISCO пройшовши курс «Вступ до Кібербезпеки». Цей курс призначений для вивчення кібербезпеки як потенційної спеціалізації в ІТ-кар'єрі.

Матеріали цього курсу направлені на розвиток навичок, які необхідні для:

 • розуміння важливості безпечної поведінки в Інтернеті;
 • опису різних типів шкідливого ПЗ та атак;
 • опису стратегій, які використовують організації для захисту від атак.

Для студентів першого курсу викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів», метою якої є навчити наших студентів налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій. В рамках цієї дисципліни кафедра навчає студентів захисту персональних коп’ютерів та мобільних пристроїв від вірусів, що дозволяє студентам отримати навички налаштування та використання свої пристроїв у сьогоденні.

7

Про дисципліну «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів»

На першому курсі для всіх студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовували можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті. В рамках дисципліни кафедра викладає «Захист ПК та мобільних пристроїв від вірусів», що дозволяє кожному студенту з перших днвів навчання усвідомити важливість організації надійного захисту комп’ютерів та мобільних пристроїв, при цьому сфориїмувавши знання щодо основних загроз, зокрема вірусних атак, ризиків та наслідків порушення безпеки ПК та мобільних пристроїв. Студенти навчаються використовувати всі доступні механізми безпеки для організації надійного захисту персональних даних.

8

Про дисципліни для всіх спеціальностей

Для всіх студентів викладаються дисципліни: на 1 курсі — «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі — «Ділові комунікації», на 4 курсі — «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямованих на уміння працювати в команді, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

Дисципліни «Групова динаміка та комунікації» та «Ділові комунікації» допомагають студентам злагоджено працювати в команді, завжди знаходити порозуміння з товаришами, підготуватись до роботи в трудовому колективі. Адже спеціаліст з кібербезпеки повинен вміти спілкуватись від начальника до провідного інженера для забезпечення івнформаційної безпеки на підприємстві.

Дисципліна «Засади відкриття власного бізнесу» навчає студентів організаційно-правовим аспектам відкриття власної бізнес-структури та вивченню ключових економічних показників, які необхідно обґрунтувати, щоб власний бізнес був прибутковим. Така дисципліна дозволить студентам розпочати свій власний бізнес та стати упішною людиною. Що в свою чергу забезпечить впевненість у своєму майбутньому.

Дисципліна «Хмарні технології» дає студентам теоретичні знання і практичні навички з технологій хмарних обчислень, особливостей проектування «хмарних» сервісів, розробки додатків для основних існуючих «хмарних» платформ. Для забезпечення інформаційної безпеки та використання програмних продуктів цієї галузі, знання впровадження хмарних технологій та їх використання є основною перевагою сучасного високоосвіченного фахівця.

Дисципліна «Штучний інтелект» досліджує системи нечіткої логіки, експертні системи, штучні нейронні мережі та інше. Знання в цій сфері надають можливість студентам застосовувати свої знання при розробці та впровадженні систем штучного інтелекту, яка може збирати, систтематизувати та аналізувати отриману інформації від систем, які відслідковують та захищають від вторгнеь інформаційнщ-комунікаційні мережі, а також при розслідуванні кіберінцедентів.

9

Поглиблене вивчення англійської мови протягом усіх років навчання

Не варто багато говорити про те, наскільки необхідна англійська інженеру з кібербезпеки. Всі найважливіші та найцікавіші інформаційні ресурси – англомовні. Книги, аудіо та відеоматеріали, новини – на англійській. в багатьох компаніях англійську використовують для оформлення ділової документації або при спілкуванні з клієнтами.

Вивчення англійської мови на кафедрі Інформаційної та кібернетичної безпеки починається з першого курсу, по три пари на тиждень, вже з 3-го курсу 20% занять проводиться англійською мовою, що забезпечує поглиблене вивчення саме ділового спілкування. Це і розширення словникового запасу, і  розбір простих та складних граматичних конструкцій, і практика правильної вимови технічних термінів – при цьому це ще далеко не весь опис навчального процесу. Після закінчення університету наші випускники можуть:

 • грамотно спілкуватися на будь-які поширені теми щодо IT-сфери
 • вести основну кореспонденцію на англійській мові
 • швидко і впевнено розбиратися в технічній документації
 • сприймати на слух технічну термінологію і практикувати її в лексиці
 • з легкістю перекладати технічну та спеціалізовану літературу
 • вирости і підвищити свою цінність як фахівця з кібербезпеки

10

Обсяг практичних занять складає не менше 50%

З метою задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації з кібербезпеки, які не лише володіють теоретичними знаннями, але й мають практичні навички ефективно їх застосовувати в процесі експлуатації сучасного обладнання, на кафедрі Інформаційної та кібернетичної безпеки створена та постійно оновлюється лабораторна база, що інтегрована у Кіберполігоні Навчально-наукового інституту захисту інформації. Зазначимо, що половина занять проводяться практично. У ході підготовки майбутніх фахівців вивчаються рішення і технології провідних компаній світу , таких як IBM, Tenable, Cisco, ESET та інших.

11

Стажування, практики, працевлаштування

З початку навчального року викладачі та студенти кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки Навчально-наукового інституту захисту інформації беруть участь у програмі IBM Academic Initiative та вивчають продукти IBM Security.

В навчальному процесі застосовуються найсучасніші програмниі комплекси забезпечення кібербезпеки інформаційних систем самих передових компаній світу. У лабораторіях кафедри розгорнуті серверне обладнання та автоматизовані робочі місця адміністраторів та аналітиків безпеки – елементи сучасного Security Operations Center.

Компанії IBM, BACOTECH та інші ІТ-компаніії запрошують на стажування студентів кафедри ІКБ Навчально-наукового інституту захисту інформації.

12

Розподіл годин 25% (загальні дисципліни) + 75% (дисципліни професійного спрямування за спеціальністю); вивчення дисциплін загальної підготовки 1-8 семестр

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки є провідною випусковою кафедрою Університету, яка відповідає за формування програм навчання, зміст усіх навчальних дисциплін та якість підготовки фахівців за спеціальністю 125 «Кібербезпека».

При підготовці бакалаврів розподіл годин навчального плану здійснений з розрахунку — 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю.

На кафедрі Інформаційної та кібернетичної безпеки вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом всього терміну підготовки бакалавра.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
 Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 419
 Тел. (044) 249–29–17, 9–17, 5-14
E-mail: ikbdut@gmail.com

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 1 623