Державний Університет Телекомунікацій

Видавнича діяльність - Кафедра Інформаційних систем та технологій

Професорсько-викладацький склад кафедри Інформаційних систем та технологій постійно працює над написанням посібників, методичних розробок для практичних та лабораторних занять з дисциплін кафедри.

Всі розробки подаються в електронну бібліотеку університету. Викладачі кафедри активно беруть участь у конференціях та написанні наукових публікацій у фахових виданнях.

 1. Гостев В.И. «Cинтез нечетких регуляторов систем автоматического управления» К.: Издательство “Радіоаматор”, 2003.-512 с.
 2. Гостев В.И., Скуртов С.Н., Крайнев В.В. «Cинтез цифровых регуляторов систем автоматического управления параметрами теплоэнергетических объектов». К.: “Радіоаматор”, 2007.- 264 с.
 3. Гостєв В.І., Кунах Н.І., Науменко М.І. «Системи автоматичного регулювання потужності передавача в каналах радіозв’язку». К.: “Радіоаматор”, 2007.-332 с.
 4. Гостев В.І. «Нечёткие регуляторы в системах автоматического управления». К.: “Радіоаматор”, 2008.-972 с.
 5. Гостев В.И., Скуртов С.Н. Фаззи–системы автоматического управления параметрами промышленных объектов: монография. – Нежин: ООО “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2009. – 432 с.
 6. Гостев В.И., Скуртов С.Н. Фаззи–системы частотной и фазовой автоподстройки: монография. – Нежин: ООО “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2010. – 388 с.
 7. Гостев В.И. Проектирование нечетких регуляторов для систем автоматического управления. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 416 с.
 8. Гостєв В.І., Кунах Н.І., Ткаленко О.М., Невдачина О.В. Мережні технології. Навчальний посібник для студентів ВНЗ – Київ: ДУІКТ, 2012.-101с.
 9. Зайцев Г.Ф. Повышение динамической точности и быстродействия систем традиционной фазовой автоподстройки и систем фазовой автоподстройки частоты. Монография/ Г.Ф.Зайцев, В.Г. Кривуца, В.Л. Булгач, А.В. Самков, Н.В. Градобоева, А.П. Полоневич// Институт электродинамики НАН Украины, Государственный университет информационно-комуникационных технологий. -К.: Ин-т электродинамики НАН Украины. - 2013. - 227 с.
 10.  Кунах Н. І., Ткаленко О.М. «Основні принципи технічної експлуатації систем комутації. Навчальний посібник з дисципліни "ТЕ та ВСЕЗ"». 2011г.
 11. Мірталібов А.Я., Мірталібов Ф.А. «Системи комутації в електрозв’язку». Навчальний посібник. Частина ІІ. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. Київ – 2003р. - 255с.
 12. Сторчак К.П. Дослідження комутаційного поля АТСЕ МТ-20/25. Методичне керівництво та завдання до лабораторної роботи з дисципліни «Основи цифрової комутації», 2009 р.
 13. Ткаленко О.М. «Побудова блоків просторової комутації (БПК) на логічних елементах, мультиплексорах та демультиплексорах». Київ, 2011 р.
 14. Ткаленко О.М. «Побудова блоку часової комутації (БЧК)». Київ, 2011 р.
 15. Ткаленко О.М. «Дослідження фізичних процесів просторових та часових комутаторів». Київ, 2012 р.
 16. Ткаленко О.М. «Дослідження цифрового комутаційного поля (SN) системи EWSD». Київ, 2012 р.
 17. Ткаленко О.М., Кучер С.В. «Дослідження підсистеми комутації та керування системи ALCATEL 1000 E-10. Комутаційна матриця МСХ». Київ, 2012 р.
 18. Ткаленко О.М. «Елементна база та мережне обладнання в системах комутації». Київ, 2015 р.
 19. Ткаленко О.М., Невдачина О.В. «Дослідження способів перетворення аналогових сигналів для передавання по каналам зв’язку». Київ, 2013 р.
 20. Невдачина О.В., Ткаленко О.М. Технічна експлуатація модулей підсистеми абонентського доступу ЦСК «EWSD». Київ, 2016 р.
 21. Ткаленко О.М. «Дослідження принципів адресації в ІР мережах. Розрахунок масок і підмереж». Методичне керівництво для практичного заняття – Київ: ДУТ, 2016. – 36 с.
 22. Ткаленко О.М. Методичне керівництво для проведення практичного заняття з дисципліни «Технології програмної комутації» на  тему:  «Офісні системи» - К.: ДУТ, 2017. – 20 с.
 23. Ткаленко О.М. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Системи розподілу  інформації»  на  тему:  «Побудова комутаційних блоків систем розподілу інформації» - К.: ДУТ, 2017. – 24 с.
 24. Ткаленко О.М. Методичне керівництво для проведення практичного заняття з дисципліни «Технології програмної комутації» на тему: «Дослідження особливостей використання технологій сучасної мережі доступу та транспортної мережі» - К.: ДУТ, 2017. – 38 с.
 25. Ткаленко О.М. Методичне керівництво для проведення практичного заняття з дисципліни «Технології програмної комутації» на тему: «Дослідження особливостей використання технологій мереж з комутацією пакетів» - К.: ДУТ, 2017. – 32 с.
 26. Ткаленко О.М. Методичне керівництво для проведення практичного заняття з дисципліни «Технології програмної комутації» на тему:  «Розрахунок апаратних засобів програмного комутатора. Розробка функціональної схеми платформи надання послуг» - К.: ДУТ, 2017. – 32 с.
 27. Ткаленко О.М. Методичне  керівництво для виконання лабораторної роботи  з  дисципліни  «Системи розподілу  інформації»  на  тему:  «ІР-адресація» - К.: ДУТ, 2017. – 20 с.    
 28. Полоневич О.В. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Теорія інформаційних процесів та систем»  на  тему:  «Моделі систем» - К.: ДУТ, 2017.
 29. Полоневич О.В. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Теорія інформаційних процесів та систем»  на  тему:  «Онтологія поняття системи. Класифікація сутностей систем» - К.: ДУТ, 2017.
 30. Полоневич О.В. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Теорія інформаційних процесів та систем»  на  тему:  «Методи і принципи системного дослідження» - К.: ДУТ, 2017.
 31. Полоневич О.В. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Теорія інформаційних процесів та систем»  на  тему:  «Двійкова система числення. Арифметичні операції в двійковій системі числення» - К.: ДУТ, 2017.
 32. Полоневич О.В. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Теорія інформаційних процесів та систем»  на  тему:  «Вісімкова і шістнадцяткова системи числення» - К.: ДУТ, 2017.
 33. Полоневич О.В. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Теорія інформаційних процесів та систем»  на  тему:  «Перетворення аналогової форми сигналу у цифрову» - К.: ДУТ, 2017.
 34. Полоневич О.В. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Теорія інформаційних процесів та систем»  на  тему:  «Основи логіки. Основні поняття та операції алгебри логіки» - К.: ДУТ, 2017.
 35. Полоневич О.В. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Теорія інформаційних процесів та систем»  на  тему:  «Завадозахисні коди Хеммінга» - К.: ДУТ, 2017.
 36. Полоневич О.В. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Теорія інформаційних процесів та систем»  на  тему:  «Завадозахисне кодування. Циклічні коди» - К.: ДУТ, 2017.
 37. Полоневич О.В. Методичне  керівництво для виконання лабораторної роботи  з  дисципліни  «Теорія інформаційних процесів та систем»  на  тему:  «Опис структури та функціонування систем» - К.: ДУТ, 2017. 
 38. Полоневич О.В. Методичне  керівництво для виконання лабораторної роботи  з  дисципліни  «Теорія інформаційних процесів та систем»  на  тему:  «Побудова дерева функцій складних динамічних систем» - К.: ДУТ, 2017.
 39. Полоневич О.В. Методичне  керівництво для виконання лабораторної роботи  з  дисципліни  «Теорія інформаційних процесів та систем»  на  тему:  «Інформація у дискретних повідомленнях» - К.: ДУТ, 2017.
 40. Полоневич О.В. Методичне  керівництво для виконання лабораторної роботи  з  дисципліни  «Теорія інформаційних процесів та систем»  на  тему:  «Інформація в безперервних повідомленнях» - К.: ДУТ, 2017. 
 41. Полоневич О.В. Методичне  керівництво для виконання лабораторної роботи  з  дисципліни  «Теорія інформаційних процесів та систем»  на  тему:  «Дослідженя процесу перетворення аналогових сигналів у цифрову форму» - К.: ДУТ, 2017.
 42. Полоневич О.В. Методичне  керівництво для виконання лабораторної роботи  з  дисципліни  «Теорія інформаційних процесів та систем»  на  тему:  «Дослідження логічних схем та функцій» - К.: ДУТ, 2017. 
 43. Полоневич О.В. Методичне  керівництво для виконання лабораторної роботи  з  дисципліни  «Теорія інформаційних процесів та систем»  на  тему:  «Дослідження оптимальних кодів. Код Шеннон-Фано. Код Хаффмена» - К.: ДУТ, 2017. 
 44. Полоневич О.В., Полоневич А.П. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Пошук, обробка та аналіз інформації» на тему:  «Визначення кількості інформації» - К.: ДУТ, 2017.
 45. Полоневич О.В., Полоневич А.П. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Пошук, обробка та аналіз інформації» на тему:  «Визначення кількості інформації» - К.: ДУТ, 2017.
 46. Полоневич О.В., Полоневич А.П. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Пошук, обробка та аналіз інформації» на тему:  «Основи роботи з пошуковою системою Google» - К.: ДУТ, 2017.   
 47. Полоневич О.В., Полоневич А.П. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Пошук, обробка та аналіз інформації» на тему: «Робота з професійним ПЗ по пошуку інформації» - К.: ДУТ, 2017.
 48. Полоневич О.В., Полоневич А.П. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Пошук, обробка та аналіз інформації» на тему: «Кодування інформації, як один з основних процесів обробки інформації» - К.: ДУТ, 2017.
 49. Полоневич О.В., Полоневич А.П. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Пошук, обробка та аналіз інформації» на тему: «Візуалізація даних» - К.: ДУТ, 2017.
 50. Полоневич О.В., Полоневич А.П. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Пошук, обробка та аналіз інформації» на тему: «Створення, редагування та формування діаграм» - К.: ДУТ, 2017.
 51. Косенко В.Р. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Інформаційні технології» на тему: «Вікно редактора MS WORD» - К.: ДУТ, 2017.
 52. Косенко В.Р. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Інформаційні технології» на тему: «Створення візитівки за допомогою MS WORD» - К.: ДУТ, 2017.
 53. Косенко В.Р. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Інформаційні технології» на тему: «Введення, редагування та форматування табличних даних в MS EXCEL. Побудова діаграм та графіків» - К.: ДУТ, 2017.
 54. Косенко В.Р. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Інформаційні технології» на тему: «Power Point. Вставка графічних та математичних об’єктів у презентацію» - К.: ДУТ, 2017.
 55. Косенко В.Р. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Інформаційні технології» на тему: «HTML. Створення списків» - К.: ДУТ, 2017.
 56. Косенко В.Р. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Інформаційні технології» на тему: «HTML. Створення web-сторінки з таблицями» - К.: ДУТ, 2017.
 57. Косенко В.Р. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Інформаційні технології» на тему: «HTML. Створення гіперпосилань в HTML - сторінках» - К.: ДУТ, 2017.
 58. Косенко В.Р. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Інформаційні технології» на тему: «Створення зображень у HTML – сторінках» - К.: ДУТ, 2017.
 59. Косенко В.Р. Методичне  керівництво для виконання лабораторної роботи  з  дисципліни  «Інформаційні технології»  на  тему: «Загальні принципи створення текстових документів в MS WORD» - К.: ДУТ, 2017. 
 60. Косенко В.Р. Методичне  керівництво для виконання лабораторної роботи  з  дисципліни  «Інформаційні технології» на  тему: «Редагування тексту у редакторі MS WORD. Робота з редактором формул. Створення таблиць» - К.: ДУТ, 2017.
 61. Косенко В.Р. Методичне  керівництво для виконання лабораторної роботи  з  дисципліни  «Інформаційні технології» на  тему: «Введення, редагування та форматування табличних даних в MS EXCEL. Обчислення в таблицях. Відносні й абсолютні посилання на комірки» - К.: ДУТ, 2017. 
 62. Косенко В.Р. Методичне  керівництво для виконання лабораторної роботи  з  дисципліни  «Інформаційні технології» на  тему: «Power Point. Створення презентацій» - К.: ДУТ, 2017.
 63. Косенко В.Р. Методичне  керівництво для виконання лабораторної роботи  з  дисципліни  «Інформаційні технології» на  тему: «HTML. Створення простої web-сторінки та її форматування» - К.: ДУТ, 2017.
 64. Косенко В.Р. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Архітектура інформаційних систем» на тему: «Моделі систем. Опис структури та функціонування систем» - К.: ДУТ, 2017.
 65. Косенко В.Р. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Архітектура інформаційних систем» на тему: «Онтологія поняття системи. Класифікація сутностей систем» - К.: ДУТ, 2017.
 66. Косенко В.Р. Методичне  керівництво для проведення практичного заняття  з  дисципліни  «Архітектура інформаційних систем» на тему: «Методи і принципи системного дослідження» - К.: ДУТ, 2017.
 67. Косенко В.Р. Методичне  керівництво для виконання лабораторної роботи  з  дисципліни  «Архітектура інформаційних систем» на  тему: «Моделі систем. Опис структури та функціонування систем» - К.: ДУТ, 2017.
 68. Косенко В.Р. Методичне  керівництво для виконання лабораторної роботи  з  дисципліни  «Архітектура інформаційних систем» на  тему: «Аналіз функцій об’єкта. Дерево цілей» - К.: ДУТ, 2017.
 69. Косенко В.Р. Методичне  керівництво для виконання лабораторної роботи  з  дисципліни  «Архітектура інформаційних систем» на  тему: «Встановлення вимог до інформаційної системи» - К.: ДУТ, 2017.
 70. Косенко В.Р. Методичне  керівництво для виконання лабораторної роботи  з дисципліни «Архітектура інформаційних систем» на тему: «Опис функціональної моделі та управління вимогами» - К.: ДУТ, 2017.
 71. Косенко В.Р. Методичне  керівництво для виконання лабораторної роботи  з дисципліни «Архітектура інформаційних систем» на тему: «Опис процесу діяльності» - К.: ДУТ, 2017.
 72. Сторчак К.П., Полоневич О.В., Ткаленко О.М., Косенко В.Р. Навчальний посібник «Пошук, обробка та зберігання інформації».–К.: ДУТ, 2018.–135 с.
 73. Сторчак К.П., Ткаленко О.М., Полоневич О.В. Навчальний посібник «Технології програмної комутації». – К.: ДУТ, 2018. – 128 с.
 74. Сторчак К.П., Полоневич О.В., Полоневич А.П., Ткаленко О.М. Навчальний посібник «Теорія інформаційних процесів та систем».–К.: ДУТ, 2018.–130 с.
 75. Ткаленко О.М. Методичне керівництво для виконання лабораторно-практичної роботи з дисципліни «Технологія VoIP» на тему: «Дослідження процесів обробки та перетворення сигналів у мережах з пакетною комутацією».–К.: ДУТ, 2018.–28 с.
 76. Сторчак К.П., Ткаленко О.М. Навчальний посібник «Системи розподілу інформації». – К.: ДУТ, 2018. – 110 с.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 203
тел. (044) 249-25-81

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 5 161
^