Державний Університет Телекомунікацій

Видавнича діяльність - Кафедра Інформаційних систем та технологій

Професорсько-викладацький склад кафедри Інформаційних систем та технологій постійно працює над написанням посібників, методичних розробок для практичних та лабораторних занять з дисциплін кафедри. Всі розробки подаються в електронну бібліотеку університету. Викладачі кафедри активно беруть участь у конференціях та написанні наукових публікацій у фахових виданнях.

 1. Гостев В.И. «Cинтез нечетких регуляторов систем автоматического управления» К.: Издательство “Радіоаматор”, 2003.-512 с.
 2. Гостев В.И., Скуртов С.Н., Крайнев В.В. «Cинтез цифровых регуляторов систем автоматического управления параметрами теплоэнергетических объектов». К.: “Радіоаматор”, 2007.-264 с.
 3. Гостєв В.І., Кунах Н.І., Науменко М.І. «Системи автоматичного регулювання потужності передавача в каналах радіозв’язку». К.: “Радіоаматор”, 2007.-332 с.
 4. Гостев В.І. «Нечёткие регуляторы в системах автоматического управления». К.: “Радіоаматор”, 2008.-972 с.
 5. Гостев В.И., Скуртов С.Н. Фаззи–системы автоматического управления параметрами промышленных объектов: монография. – Нежин: ООО “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2009. – 432 с.
 6. Гостев В.И., Скуртов С.Н. Фаззи–системы частотной и фазовой автоподстройки: монография. – Нежин: ООО “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2010. – 388 с.
 7. Гостев В.И. Проектирование нечетких регуляторов для систем автоматического управления. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 416 с.
 8. Гостєв В.І., Кунах Н.І., Ткаленко О.М., Невдачина О.В. Мережні технології. Навчальний посібник для студентів ВНЗ – Київ: ДУІКТ, 2012.-101с.
 9. Зайцев Г.Ф. Повышение динамической точности и быстродействия систем традиционной фазовой автоподстройки и систем фазовой автоподстройки частоты. Монография/ Г.Ф.Зайцев, В.Г. Кривуца, В.Л. Булгач, А.В. Самков, Н.В. Градобоева, А.П. Полоневич// Институт электродинамики НАН Украины, Государственный университет информационно-комуникационных технологий. -К.: Ин-т электродинамики НАН Украины. - 2013. - 227 с.
 10. Кунах Н. І., Ткаленко О.М. «Основні принципи технічної експлуатації систем комутації. Навчальний посібник з дисципліни "ТЕ та ВСЕЗ"». 2011г.
 11. Мірталібов А.Я., Мірталібов Ф.А. «Системи комутації в електрозв’язку». Навчальний посібник. Частина ІІ. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. Київ – 2003р. - 255с.
 12. Полоневич О.В., Косенко В.Р. «Моделі систем. Опис структури та функціонування інформаційних систем». Методичний посібник для проведення лабораторних та практичних робіт – Київ: ДУТ, 2017. – 71с.
 13. Сторчак К.П. Дослідження комутаційного поля АТСЕ МТ-20/25. Методичне керівництво та завдання до лабораторної роботи з дисципліни «Основи цифрової комутації», 2009р.
 14. Сторчак К.П. «Пошукові системи та користування ними». Покрокова інструкція створення аккаунту – Київ: ДУТ, 2017. – 36с.
 15. Ткаленко О.М. «Побудова блоків просторової комутації (БПК) на логічних елементах, мультиплексорах та демультиплексорах». Київ, 2011 р.
 16. Ткаленко О.М. «Побудова блоку часової комутації (БЧК)». Київ, 2011 р.
 17. Ткаленко О.М. «Дослідження фізичних процесів просторових та часових комутаторів». Київ, 2012р.
 18. Ткаленко О.М. «Дослідження цифрового комутаційного поля (SN) системи EWSD». Київ, 2012р.
 19. Ткаленко О.М., Кучер С.В. «Дослідження підсистеми комутації та керування системи ALCATEL 1000 E-10. Комутаційна матриця МСХ». Київ, 2012р.
 20. Ткаленко О.М. «Елементна база та мережне обладнання в системах комутації». Київ, 2015 р.
 21. Ткаленко О.М. «Дослідження особливостей використання технологій сучасної мережі доступу та транспортної мережі». Методична розробка для проведення практичного заняття – Київ: ДУТ, 2017. – 40с.
 22. Ткаленко О.М. «Офісні системи». Методична розробка для проведення практичного заняття – Київ: ДУТ, 2017. – 20с.
 23. Ткаленко О.М., Невдачина О.В. «Дослідження способів перетворення аналогових сигналів для передавання по каналам зв’язку». Київ, 2013р.
 24. Невдачина О.В., Ткаленко О.М. Технічна експлуатація модулей підсистеми абонентського доступу ЦСК «EWSD». Київ, 2016р.
 25. Ткаленко О.М. «Дослідження принципів адресації в ІР мережах. Розрахунок масок і підмереж». Методичне керівництво для практичного заняття – Київ: ДУТ, 2016. – 36с.
 26. Полоневич О.В. «Дослідження видів модуляції». Методичне керівництво для практичного заняття з дисципліни «Теорія інформаційних процесів та систем» – Київ: ДУТ, 2017. – 16 с.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 203
тел. (044) 249-25-81

Отримати консультацію

Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 4 213
^