Державний Університет Телекомунікацій

Видавнича діяльність - Кафедра Інформаційних систем та технологій

Професорсько-викладацький склад кафери ПІС працює над виданням посібників, методичних розробок для лабораторних занять з дисциплін кафедри, регулярно публікуються наукові статті у видавництвах. Всі розробки подаються в електронну бібліотеку університету для полегшення роботи студентів. На кафедрі видано ряд підручників та монографій, а саме:

 1. Гостев В.И. «Cинтез нечетких регуляторов систем автоматического управления» К.: Издательство “Радіоаматор”, 2003.-512 с.
 2. Гостев В.И., Скуртов С.Н., Крайнев В.В. «Cинтез цифровых регуляторов систем автоматического управления параметрами теплоэнергетических объектов». К.: “Радіоаматор”, 2007.-264 с.
 3. Гостєв В.І., Кунах Н.І., Науменко М.І. «Системи автоматичного регулювання потужності передавача в каналах радіозв’язку». К.: “Радіоаматор”, 2007.-332 с.
 4. Гостев В.І. «Нечёткие регуляторы в системах автоматического управления». К.: “Радіоаматор”, 2008.-972 с.
 5. Гостев В.И., Скуртов С.Н. Фаззи–системы автоматического управления параметрами промышленных объектов: монография. – Нежин: ООО “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2009. – 432 с.
 6. Гостев В.И., Скуртов С.Н. Фаззи–системы частотной и фазовой автоподстройки: монография. – Нежин: ООО “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2010. – 388 с.
 7. Гостев В.И. Проектирование нечетких регуляторов для систем автоматического управления. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 416 с.
 8. Кунах Н. І., Ткаленко О.М. «Основні принципи технічної експлуатації систем комутації. Навчальний посібник з дисципліни "ТЕ та ВСЕЗ"». 2011г.
 9. Гостєв В.І., Кунах Н.І., Ткаленко О.М., Невдачина О.В. Мережні технології. Навчальний посібник для студентів ВНЗ – Київ: ДУІКТ, 2012.-101с.
 10. Зайцев Г.Ф. Повышение динамической точности и быстродействия систем традиционной фазовой автоподстройки и систем фазовой автоподстройки частоты. Монография/ Г.Ф.Зайцев, В.Г. Кривуца, В.Л. Булгач, А.В. Самков, Н.В. Градобоева, А.П. Полоневич// Институт электродинамики НАН Украины, Государственный университет информационно-комуникационных технологий. -К.: Ин-т электродинамики НАН Украины. - 2013. - 227 с.
 11. Мірталібов А.Я., Мірталібов Ф.А. «Системи комутації в електрозв’язку». Навчальний посібник. Частина ІІ. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. Київ – 2003р. - 255с.
 12. Сторчак К.П. Дослідження комутаційного поля АТСЕ МТ-20/25. Методичне керівництво та завдання до лабораторної роботи з дисципліни «Основи цифрової комутації», 2009р.
 13. Ткаленко О.М. «Побудова блоків просторової комутації (БПК) на логічних елементах, мультиплексорах та демультиплексорах». Київ, 2011 р.
 14. Ткаленко О.М. «Побудова блоку часової комутації (БЧК)». Київ, 2011 р.
 15. Ткаленко О.М. «Дослідження фізичних процесів просторових та часових комутаторів». Київ, 2012р.
 16. Ткаленко О.М. «Дослідження цифрового комутаційного поля (SN) системи EWSD». Київ, 2012р.
 17. Ткаленко О.М., Кучер С.В. «Дослідження підсистеми комутації та керування системи ALCATEL 1000 E-10. Комутаційна матриця МСХ». Київ, 2012р.
 18. Ткаленко О.М. «Елементна база та мережне обладнання в системах комутації». Київ, 2015 р.
 19. Ткаленко О.М., Невдачина О.В. «Дослідження способів перетворення аналогових сигналів для передавання по каналам зв’язку». Київ, 2013р.
 20. Невдачина О.В., Ткаленко О.М. Технічна експлуатація модулей підсистеми абонентського доступу ЦСК «EWSD». Київ, 2016р.
Переглядів: 3 589
^