Державний Університет Телекомунікацій

Робота із студентами - Кафедра Інформаційних систем та технологій

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить роботу зі студентами з метою підвищення ефективності процесу навчання, а також підготовки висококваліфікованих спеціалістів для однієї з найбільш перспективних галузей народного господарства - галузі зв'язку. Студенти активно залучаються до наукової роботи. Серед основних поширених тем можна виділити наступні: "Системи активного управління чергою пакетів в мережах TCP/IP", "Системи ФАП в каналах синхронізації", "Системи і процеси синхронізації". Під керівництвом викладачів кафедри студенти приймають участь в олімпіадах за спеціальністю "Телекомунікації та радіотехніка", наукових конференціях, які проводяться в ДУТ та за його межами.

Однією з найважливіших частин роботи зі студентами є кураторська робота в групах. Її метою є допомога студентам в адаптації до навчання в університеті, розвиток самостійної та творчої роботи студентів, створення всіх умов для того, щоб студенти могли знайти своє місце у студентському колективі та в соціальному житті. Куратори проводять бесіди зі студентами на актуальні для української молоді теми, відвідують культурні заходи.

Працівники кафедри Інформаційних систем та технологій приділяють максимум зусиль, щоб студенти ДУТ стали не тільки першокласними фахівцями в галузі зв'язку, але й висококультурними та всебічно розвиненими людьми.

Найбільш здібні випускники мають можливість продовжити своє навчання в аспірантурі та докторантурі.

Переглядів: 3 600
^