XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Шановні абітурієнти!

УВАГА! Сьогодні у Вас є остання можливість до 18:00 подати заяву на вступ і поступити навчатись до нашого Університету!

Іншої можливості подати заяви на вступ в цьому році у Вас не буде!

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Партнери кафедри

Загальна інформація
Викладацький склад
Запрошуємо до навчання
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Матеріальна база
Робота із студентами
Відгуки студентів
Інформація по дипломам, курсовим роботам та практикам
Новини та подіі
Бібліотека
Переваги навчання на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
АБІТУРІЄНТУ 2021
Контактна інформація
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Дистанційне навчання
Академічна доброчесність

Партнери кафедри

Шановні абітурієнти!

УВАГА! Сьогодні у Вас є остання можливість до 18:00 подати заяву на вступ і поступити навчатись до нашого Університету!

Іншої можливості подати заяви на вступ в цьому році у Вас не буде!

Шановні абітурієнти!

Не втратьте можливість вступити на одну з найпрестижніших спеціальностей – підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Студенти нашої кафедри отримують знання зі створення та здійснення успішного бізнесу, прибуткової торгівлі, а також ефективної біржової діяльності. Випускники спеціальності – конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від ринку цінних паперів – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій.

Кафедра має найсучасніше обладнання останнього покоління від компаній-партнерів, з якими укладено договори про співпрацю: М.Е.ДОК, Спілка автоматизаторів бізнесу, Brightstyle import LP, Abital LP, Home Individual. Це дозволяє нашим студентам оволодіти теоретичними знаннями та практичними вміннями й навиками роботи на престижних посадах.

Якщо Ви бажаєте навчатися інноваційно, бути фінансово незалежним і започаткувати власний бізнес, отримувати знання та навички, які сформують Вас компетентними, прогресивними, сучасними та затребуваними на ринку праці, то Ваш вибір – це підприємництво, торгівля та біржова діяльність!

Не втратьте свій шанс, останній день подачі заяв на вступ на нашу кафедру 23 липня 2021 року.

Адреса приймальної комісії Університету:

місто Київ, вулиця Солом’янська 7

Приймальна комісія працює:

пн-пт з 08.00 до 17.00

сб-нд з 08.00 до 13.00

Забезпечення якісної практичної складової освітнього процесу здійснюється завдяки тісному співробітництву кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з провідними установами, організаціями у сфері підприємництва, які є партнерами кафедри, диктують наповнення змісту навчання та виступають потенційними роботодавцями для випускників.

Метою цього співробітництва є - залучення до участі в освітньому процесі підготовки студентів компаній – партнерів кафедри у формі:

 • участі у формуванні інноваційного змісту навчання відповідно до професійних компетенцій, які мають набути студенти під час навчання
 • проведення практичних занять провідними співробітниками компаній
 • організація та забезпечення проведення на своїй базі практик студентів
 • видачі сертифікатів компаній-партнерів
 • запрошення провідних фахівців – співробітників компаній-партнерів на профорієнтовані зустрічі зі студентами 
 • підвищення рівня професійної майстерності викладачів кафедри
 • надання спонсорської допомоги у створенні навчально-матеріальної бази кафедри

що дає можливість нашим випускникам без проблем виконувати свої посадові обов'язки та дозволить гарантовано отримати перше високооплачуване робоче місце.

Співпраця з компаніями-партнерами кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності забезпечує:

 1. Дієвість інноваційної моделі навчання на кафедрі
 2. Підготовку висококваліфікованих фахівців, які відповідають вимогам сучасного ринку праці
 3. Підвищення імовірності престижного працевлаштування випускників  кафедри
 4. Підвищення рейтингу університету на ринку освітніх послуг

Компанія,
договір про співпрацю

Сфера діяльності

Форма співпраці

Товариство з обмеженою відповідальністю «Атем Груп»

№ 03/2017
від 18 січня 2017 року

Підприємницька діяльність у сфері торгівлі

 • Участь у розробці освітніх програм та формуванні інноваційного змісту навчання
 • Проходження практики студентами
 • Стажування викладачів кафедри
 • Організація екскурсій
 • Працевлаштування випускників
 • Спонсорська допомога

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛіГа»

№ 07/12-2017
від 07 грудня 2017 року

Підприємницька діяльність у сфері торгівлі

 • Участь у розробці освітніх програм та формуванні інноваційного змісту навчання
 • Проходження практики студентами
 • Стажування викладачів кафедри
 • Організація екскурсій
 • Працевлаштування випускників

Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Е.ДОК»

№ 1
від 09 січня 2018 року

Розробка, поширення та оновлення ліцензійного програмного забезпечення

«M.E.Doc», проведення сертифікованих курсів

 • Участь у розробці освітніх програм та формуванні інноваційного змісту навчання
 • Спільне викладання дисциплін
 • Проходження практики студентами
 • Стажування викладачів кафедри
 • Участь у конференціях
 • Видача сертифікатів
 • Спонсорська допомога

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хоум Індівідуал»

№ 26/2019
від 20 грудня 2019 року

Підприємницька діяльність у сфері торгівлі, розробці бізнес-планів та проектів

 • Проходження практики студентами
 • Стажування викладачів кафедри
 • Організація екскурсій
 • Працевлаштування випускників
 • Участь у проведенні НДР

Спілка автоматизаторів бізнесу

Меморандум про співпрацю № 39
від 23 грудня 2019 року

Розробка, поширення та оновлення ліцензійного програмного забезпечення 1С:Підприємство 8 та BAS

 • Стажування викладачів кафедри
 • Участь у конференціях
 • Спонсорська допомога

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОКОМ»

№ 27/2019
від 26 грудня 2019 року

Надання спеціалізованого програмного забезпечення,

навчання спеціалістів і користувачів з його використання у професійній діяльності, проведення сертифікованих курсів

 • Участь у розробці робочих програм навчальних дисциплін та формуванні інноваційного змісту навчання
 • Спільне викладання дисциплін
 • Стажування викладачів кафедри
 • Участь у конференціях
 • Проведення сертифікованих курсів
 • Видача студентам сертифікатів 1С: Підприємство 8 та BAS

Brightstyle import LP

№ 06/2020
від 20 січня 2020 року

Підприємницька діяльність у сфері торгівлі на міжнародному рівні

 • Участь у розробці освітніх програм та формуванні інноваційного змісту навчання
 • Проходження практики
 • Стажування викладачів кафедри
 • Спонсорська допомога

Abital LP

№ 05/2020
від 20 січня 2020 року

Підприємницька діяльність у сфері торгівлі на міжнародному рівні

 • Участь у розробці освітніх програм та формуванні інноваційного змісту навчання
 • Проходження практики
 • Стажування викладачів кафедри
 • Спонсорська допомога

 

Співпраця з компаніями – партнерами є важливою складовою у визначенні професійних компетенцій випускників кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, як запит від роботодавців та їх вимога до якості підготовки фахівців.

Саме тому при розробці освітньо-професійної програми спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» враховано загальні та професійні компетенції, які визначені нашими партнерами як необхідні:

 • Здатність до застосування знань в процесі вирішення практичних завдань професійної діяльності
 • Здатність до ініціативи та відповідальності за прийняті рішення
 • Здатність розробляти оперативні та тактичні плани діяльності  підприємства
 • Здатність систематизувати документообіг та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення в роботі підприємства
 • Здатність до засвоєння сутності та впровадження на практиці ефективного обслуговування споживачів
 • Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення підприємницької діяльності
 • Здатність до підвищення рівня своїх знань
 • Здатність генерувати нові ідеї та впроваджувати їх
 • Здатність до використання сучасних  інформаційних і комунікаційних технологій у процесі здійснення професійної діяльності.
 • Здатність усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії виходу підприємства на іноземні ринки.

Володіння сучасними програмними продуктами для автоматизації бізнесу та ведення підприємницької діяльності є першочерговою вимогою сучасних компаній. Саме тому Університетом і кафедрою 23 грудня 2019 року укладено Меморандум про співпрацю з ВГО «Спілка автоматизаторів бізнесу». В рамках такої співпраці викладачі кафедри і студенти одними з перших дізнаються про нові програмні продукти і опановують їх, отримуючи відповідні сертифікати.

Ліцензовані програмні продукти, які вивчають наші студенти

1С: Підприємство 8 – управління невеликою фірмою

BAS ERP – комплексна інформаційна система для управління багатопрофільною компанією

M.E.Doc – електронне звітування та документообіг

Після оволодіння навиками роботи з відповідними програмними продуктами в ході вивчення дисциплін:

 • Автоматизоване робоче місце підприємця
 • Практикум комерсанта
 • Організація підприємницької діяльності

студенти кафедри мають унікальну можливість за результатами успішно складеного сертифікаційного екзамену у ТОВ «М.Е.ДОК» та ТОВ «ПРОКОМ» підтвердити рівень своїх знань  та отримати відповідні сертифікати, що підвищує їх можливості по працевлаштуванню по закінченню навчання.

Формування у студентів вміння приймати самостійні рішення у професійній діяльності, оволодіння сучасними методами та формами організації ведення бізнесу та інших видів професійної діяльності неможливо без набуття відповідного практичного досвіду у реальних умовах ведення підприємницької діяльності діючими суб’єктами господарювання, такими є партнери кафедри ТОВ «Видавництво «ЛіГа», ТОВ «Атем Груп», ТОВ «Хоум Індівідуал», ТОВ «ПРОКОМ», в яких студенти кафедри проходять практику. Для розширення можливостей для проведення практик кафедрою додатково у 2020 році укладено договори з Brightstyle import LP та Abital LP.

 

Співпраця з міжнародними компаніями дозволяє студентам, які навчаються на старших курсах спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», під час навчання проходити стажування за кордоном з можливістю подальшого працевлаштування в даних компаніях після закінчення навчання, а також дозволяє опанувати міжнародні біржові платформи та здійснювати торговельні операції на міжнародних біржах.

Переваги навчання на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 311, 312, 
тел. (044) 249-29-19

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 1 496
Інженерія програмного забезпечення автоматизованих систем
Одна з найпрестижніших нових спеціальностей
Дізнатись більше