XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Партнери кафедри

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» складає 17 950 грн. на рік, що значно нижче ніж у НАУ (24 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено сім договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів ТОВ «ПРОКОМ» та ТОМ «М.Е.ДОК», що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри ТОВ «Атем Груп», ТОВ «Хоум Індивідуал», Brightstyle import LP, Abital LP на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Забезпечення якісної практичної складової освітнього процесу здійснюється завдяки тісному співробітництву кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з провідними установами, організаціями у сфері підприємництва, які є партнерами кафедри, диктують наповнення змісту навчання та виступають потенційними роботодавцями для випускників.

Метою цього співробітництва є - залучення до участі в освітньому процесі підготовки студентів компаній – партнерів кафедри у формі:

 • участі у формуванні інноваційного змісту навчання відповідно до професійних компетенцій, які мають набути студенти під час навчання
 • проведення практичних занять провідними співробітниками компаній
 • організація та забезпечення проведення на своїй базі практик студентів
 • видачі сертифікатів компаній-партнерів
 • запрошення провідних фахівців – співробітників компаній-партнерів на профорієнтовані зустрічі зі студентами 
 • підвищення рівня професійної майстерності викладачів кафедри
 • надання спонсорської допомоги у створенні навчально-матеріальної бази кафедри

що дає можливість нашим випускникам без проблем виконувати свої посадові обов'язки та дозволить гарантовано отримати перше високооплачуване робоче місце.

 

Співпраця з компаніями-партнерами кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності забезпечує:

 1. Дієвість інноваційної моделі навчання на кафедрі
 2. Підготовку висококваліфікованих фахівців, які відповідають вимогам сучасного ринку праці
 3. Підвищення імовірності престижного працевлаштування випускників  кафедри
 4. Підвищення рейтингу університету на ринку освітніх послуг

Компанія,
договір про співпрацю

Сфера діяльності

Форма співпраці

Товариство з обмеженою відповідальністю «Атем Груп»

№ 03/2017
від
18 січня 2017 року

Підприємницька діяльність у сфері торгівлі

 • Участь у розробці освітніх програм та формуванні інноваційного змісту навчання
 • Проходження практики студентами
 • Стажування викладачів кафедри
 • Організація екскурсій
 • Працевлаштування випускників
 • Спонсорська допомога

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛіГа»

№ 07/12-2017
від
07 грудня 2017 року

Підприємницька діяльність у сфері торгівлі

 • Участь у розробці освітніх програм та формуванні інноваційного змісту навчання
 • Проходження практики студентами
 • Стажування викладачів кафедри
 • Організація екскурсій
 • Працевлаштування випускників

Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Е.ДОК»

№ 1 від
09 січня 2018 року

Розробка, поширення та оновлення ліцензійного програмного забезпечення

«M.E.Doc», проведення сертифікованих курсів

 

 • Участь у розробці освітніх програм та формуванні інноваційного змісту навчання
 • Спільне викладання дисциплін
 • Проходження практики студентами
 • Стажування викладачів кафедри
 • Участь у конференціях
 • Видача сертифікатів
 • Спонсорська допомога

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хоум Індівідуал»

№ 26/2019
від
20 грудня 2019 року

Підприємницька діяльність у сфері торгівлі, розробці бізнес-планів та проектів

 • Проходження практики студентами
 • Стажування викладачів кафедри
 • Організація екскурсій
 • Працевлаштування випускників
 • Участь у проведенні НДР

Спілка автоматизаторів бізнесу

Меморандум про співпрацю
№ 39
від 23 грудня

2019 року

Розробка, поширення та оновлення ліцензійного програмного забезпечення 1С:Підприємство 8 та BAS

 • Стажування викладачів кафедри
 • Участь у конференціях
 • Спонсорська допомога

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОКОМ»

№ 27/2019
від 26 грудня
2019 року

Надання спеціалізованого програмного забезпечення,

навчання спеціалістів і користувачів з його використання у професійній діяльності, проведення сертифікованих курсів

 

 • Участь у розробці робочих програм навчальних дисциплін та формуванні інноваційного змісту навчання
 • Спільне викладання дисциплін
 • Стажування викладачів кафедри
 • Участь у конференціях
 • Проведення сертифікованих курсів
 • Видача студентам сертифікатів 1С: Підприємство 8 та BAS

Brightstyle import LP

№ 06/2020 від
20 січня 2020 року

Підприємницька діяльність у сфері торгівлі на міжнародному рівні

 • Участь у розробці освітніх програм та формуванні інноваційного змісту навчання
 • Проходження практики
 • Стажування викладачів кафедри
 • Спонсорська допомога

Abital LP

№ 05/2020
від
20 січня
2020 року

Підприємницька діяльність у сфері торгівлі на міжнародному рівні

 • Участь у розробці освітніх програм та формуванні інноваційного змісту навчання
 • Проходження практики
 • Стажування викладачів кафедри
 • Спонсорська допомога

 

Співпраця з компаніями – партнерами є важливою складовою у визначенні професійних компетенцій випускників кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, як запит від роботодавців та їх вимога до якості підготовки фахівців.

 

Саме тому при розробці освітньо-професійної програми спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» враховано загальні та професійні компетенції, які визначені нашими партнерами як необхідні:

 • Здатність до застосування знань в процесі вирішення практичних завдань професійної діяльності
 • Здатність до ініціативи та відповідальності за прийняті рішення
 • Здатність розробляти оперативні та тактичні плани діяльності  підприємства
 • Здатність систематизувати документообіг та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення в роботі підприємства
 • Здатність до засвоєння сутності та впровадження на практиці ефективного обслуговування споживачів
 • Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення підприємницької діяльності
 • Здатність до підвищення рівня своїх знань
 • Здатність генерувати нові ідеї та впроваджувати їх
 • Здатність до використання сучасних  інформаційних і комунікаційних технологій у процесі здійснення професійної діяльності.
 • Здатність усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії виходу підприємства на іноземні ринки.

Володіння сучасними програмними продуктами для автоматизації бізнесу та ведення підприємницької діяльності є першочерговою вимогою сучасних компаній. Саме тому Університетом і кафедрою 23 грудня 2019 року укладено Меморандум про співпрацю з ВГО «Спілка автоматизаторів бізнесу». В рамках такої співпраці викладачі кафедри і студенти одними з перших дізнаються про нові програмні продукти і опановують їх, отримуючи відповідні сертифікати.

 

Ліцензовані програмні продукти, які вивчають наші студенти

1С: Підприємство 8 – управління невеликою фірмою

BAS ERP – комплексна інформаційна система для управління багатопрофільною компанією

M.E.Doc – електронне звітування та документообіг

 

Після оволодіння навиками роботи з відповідними програмними продуктами в ході вивчення дисциплін:

 • Автоматизоване робоче місце підприємця
 • Практикум комерсанта
 • Організація підприємницької діяльності

студенти кафедри мають унікальну можливість за результатами успішно складеного сертифікаційного екзамену у ТОВ «М.Е.ДОК» та ТОВ «ПРОКОМ»  підтвердити рівень своїх знань  та отримати відповідні сертифікати, що підвищує їх можливості по працевлаштуванню по закінченню навчання.

Формування у студентів вміння приймати самостійні рішення у професійній діяльності, оволодіння сучасними методами та формами організації ведення бізнесу та інших видів професійної діяльності неможливо без набуття відповідного практичного досвіду у реальних умовах ведення підприємницької діяльності діючими суб’єктами господарювання, такими є партнери кафедри ТОВ «Видавництво «ЛіГа», ТОВ «Атем Груп», ТОВ «Хоум Індівідуал», ТОВ «ПРОКОМ», в яких студенти кафедри проходять практику. Для розширення можливостей для проведення практик кафедрою додатково у 2020 році укладено договори з Brightstyle import LP та Abital LP.

Переваги навчання на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 311, 312, 
тел. (044) 249-29-19

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 726