XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Навчальні дисципліни

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2020 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "172 - Телекомунікації та радіотехніка" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

 

1. Теорія електричних кіл та сигналів – 2 семестр (5 кредитів)

Мета та зміст: вивчення та засвоєння закономірностей фізичних процесів в електричних колах; основних методів і прийомів розрахунку та аналізу електричних кіл в стаціонарному та нестаціонарному режимах; вивчення основних властивостей електричних кіл, оволодіння студентами основними методами розрахунку електричних кіл, виявлення та дослідження їх властивостей та характеристик.

2. Електроживлення систем зв’язку – 4 семестр (3 кредити)

Мета та зміст: предметом навчальної дисципліни є експлуатація та ремонт систем та пристроїв електроживлення в галузі зв’язку. Джерела електроживлення, як невід’ємна частина апаратури зв’язку, визначають її надійність, енергоспоживання, масу та габарити. Різноманітні вимоги до джерел електроживлення вимагають глибоких знань основ силової електроніки, уміння орієнтуватися в її сучасних тенденціях.

3. Імітаційне моделювання динамічних систем – 5 семестр (3 кредити)

Дана дисципліна дозволяє засвоїтия метод дослідження, сутність якого полягає у тому, що будь-яка система, яка вивчається, може бути замінена імітатором, з яким будуть проводитися експерименти з метою отримання інформації про цю систему.

В дисципліні детально розглядаються можливості інтегрированого інструментального середовища, що побудоване на основі Matlab і Simulink, та його використання для динамічного моделювання телекомунікаційних систем в режимі симуляції.

 

4. Альтернативні і поновлювальні джерела енергії – 6 семестр (3 кредити)

У результаті вивчення модуля студент повинен:

  • знати: основні нетрадиційні та поновлювані джерела енергії, їх властивості, напрямки та особливості їх використання; технологічні схеми сучасних нетрадиційних джерел енергії; методи оцінки потенціальних можливостей виробництва електроенергії від різних джерел; основи техніко-економічного вибору варіантів схем джерел електроенергії; характеристики сучасних видів обладнання, яке застосовується в нетрадиційних джерелах електроенергії.
  • вміти: вибрати для заданих умов тип нетрадиційного джерела енергії та здійснити оцінку його можливостей;

Зміст навчального модуля:

Види джерел енергії. Резерви традиційних непоновлюваних джерел енергії. Загальні відомості про нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Енергія вітру. Ресурси вітру в Україні та їх попередня оцінка. Криві енергії вітру. Висота вежі. Графік роботи турбін. Приклад порівняння роботи турбін. Перші вітрові установки. Горизонтально-осьові вітрові установки. Основні компоненти вітрових установок. Вертикально-осьові вітрові установки. Структурно-функціональна будова вітроенергетичної установки (ВЕУ). Особливості роботи ВЕУ. Каскадна ВЕУ з асинхронним генератором з фазним ротором. Науково-технічні аспекти вітроенергетики. Економіка вітрових установок. Вплив вітрових установок на навколишнє середовище. Сонячна енергія. Історія розвитку сонячної енергетики. Оцінка потенціалу сонячної енергетики. Проблеми сонячної енергетики. Пасивна та активна сонячна енергія. Активна сонячна енергія для опалення. Активна сонячна енергія для генерації електроенергії. Сонячна фотоелектроенергетика. Економіка сонячних установок. Вплив сонячних установок на навколишнє середовище. Енергія води. Енергія припливів та відпливів. Енергія хвиль. Малі гідроелектростанції. Економіка та вплив на навколишнє середовище. Геотермальна енергія. Економіка геотермальної енергетики та її вплив на навколишнє середовище. Теплові помпи. Акумулювання енергії. Біопаливо та біопаливні технології. Використання поновлюваних джерел в Україні.

Потенціал енергоресурсів. Споживання енергоресурсів. Енергетика України як складова світової енергетичної системи. Сонячна енергетика. Теплоенергетика, теплоелектроененергетика, фотоелектроенергетика. Вітроенергетика. Потенціал. Обладнання. Використання енергії вітру в Україні. Біоенергетика. Класифікація та потенціал біомаси. Технології та обладнання. Мала гідроенергетика. Обладнання та технології. Геотермальна енергетика. Технології та обладнання. Теплові помпи. Технологія та обладнання. Схеми потоків для різних видів опалення. Енергія морів та океанів. Технологічні схеми використання енергії хвиль, течій, різниць температур води. Воднева енергетика. Характеристика водню як енергоносія. Технології та обладнання. Системи акумулювання енергії поновлювальних джерел. Класифікація, основні характеристики. Світовий досвід. Комплексне використання поновлювальних джерел і акумуляторів. Загальні поняття. Перспективи розробок.

5. Проектування інженерної інфраструктури центру обробки даних – 6 семестр (4 кредити), 7 семестр (2 кредити)

Дана дисципліна вивчає питання проектування та створення «з нуля» центрів обробки даних (ЦОД), починаючи з планування певним чином територій, зовнішніх майданчиків (анклавів), будівель, приміщень, і закінчуючи створенням інженерних систем забезпечення, фізичного простору і технологічного середовища для розміщення комп'ютерів, електронних та інших засобів прийому, передачі, обробки, зберігання інформації.

 

6. Енергоефективні рішення для центру обробки даних 7 семестр (3 кредити)

Дисципліна займається вивченням сучасних енергоефективних рішень для інформаційної складової центрів обробки даних (ЦОД) щодо серверного обладнання та забезпечення обробки і зберігання інформації; телекомунікаційної інфраструктури – щодо забезпечення взаємозв’язку елементів ЦОД та інженерної інфраструктури ЦОД, яка забезпечує нормальне функціонування його основних систем.

У результаті вивчення студент повинен:

  • знати організаційні, правові, технічні, економічні механізми енергозбереження в телекомунікаціях, методики оцінки ефективності використання енергії в телекомунікаціях; методики оцінки ефективності реалізації заходів по підвищенню енергоефективності телекомунікаційних систем; методи і засоби зниження втрат електроенергії в ТК; методи і засоби зниження втрат теплової енергії;
  • уміти: оцінювати ефективність використання енергоносіїв в телекомунікаціях, складати енергетичні баланси, розробляти і впроваджувати енергозберігаючі технології, оцінювати ефективність впровадження енергозберігаючих заходів, вибирати типові рішення по підвищенню енергоефективності, розробляти програми по енергозбереженню і підвищенню енергоефективності в ТК.

7. Проектування енергетичних систем на основі відновлювальних джерел енергії 7 семестр (3 кредити)

Дана дисципліна надає можливість отримання знань про основні технології вибору оптимального рішення у альтернативній енергетиці на основі ретельного аналізу вихідних даних для створення проектів комерційних сонячних та вітрових енергетичних систем необхідних потужностей, а також вибір устаткування для реалізації надійної проектної бази.

8. Системи автоматизованого проектування – 8 семестр (3 кредити)

Дана дисципліна допомогає майбутньому інженеру у вирішенні задач автоматизації робіт на стадіях проектування та підготовки виробництва.

Основна мета дисципліни – збільшення ефективності праці інженерів, включаючи:

  • скорочення трудоємкості проектування та планування;
  • скорочення строков проектування;
  • скорочення собівартості проектування та виготовлення, зменшення витрат на експлуатацію;
  • збільшення якості та техніко-економічного рівня результатів проектування;
  • скорочення витрат на натуральне моделювання і випробування.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 217
тел.  (044) 249-25-24

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 8 662