Державний Університет Телекомунікацій

Видавнича діяльність - Кафедра Енергоефективних технологій

Видавнича діяльність кафедри енергоефективних технологій відбувається у двох напрямах:

  • видання наукових праць;
  • видання навчально-методичної літератури.

Викладачі кафедри регулярно публікують статті у передових періодичних виданнях, а також приймають активну участь у науково-методичних та Міжнародних конференціях, серед яких варто відмітити наступні:

  • Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології";
  • Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми інформатизації";
  • Науково-технічна конференція студентства та молоді "Світ інформації та телекомунікацій".

На кафедрі ЕЕТ значна увага приділяється методичному забезпеченню навчального процесу. Викладачі кафедри здійснюють розробку складових стандартів вищої освіти; робочих програм навчальних дисциплін; комплекту матеріалів для електронного навчання, підготовку нових лабораторних робіт; матеріалів для наповнення веб-ресурсів університету; розробку і впровадження нових форм методів і технологій навчання та методичного забезпечення інтерактивних методів навчання.

Професорсько-викладацький склад кафедри працює над виданням посібників, методичних розробок для лабораторних, практичних та семінарських занять з дисциплін кафедри, курсового та дипломного проектування, самостійної роботи студентів; розробкою засобів оцінювання результатів навчальних досягнень студентів. Усі розробки подаються в електронну бібліотеку університету для покращення рівня самостійного навчання студентів.

Створені фонди навчально-методичних матеріалів дисциплін кафедри, вживаються заходи щодо їх ефективного використання.

За час існування кафедри енергоефективних технологій видано наступні навчально-методичні матеріали.

Переглядів: 5 272
^