XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Навчальні дисципліни

детальніше

Шановні випускники шкіл та їх батьки!

Кожний випускник школи мріє про престижну високооплачувану роботу та професійну кар’єру, що дозволить йому заробляти таку кількість грошей, яка надасть фінансову можливість здійснювати його бажання, бути фінансово незалежним від батьків і у майбутньому їм допомагати.

Всі батьки бажають, щоб їх діти були щасливими та успішними, а фінансові можливості сім’ї дозволили оплатити навчання, та після закінчення навчання влаштувались на престижну, високооплачувану роботу у провідну компанію в Україні або за кордоном.

Для того, щоб почати здійснювати свої мрії випускнику школи потрібно вибрати затребувану на ринку праці професію, яка буде актуальна протягом багатьох років, поступити в університет, який може надати необхідні теоретичні знання та практичні уміння і навики, щоб бути висококваліфікованим спеціалістом та відповідати вимогам роботодавців на ринку праці і завдяки цьому влаштуватись на роботу.

В Державному університеті телекомунікацій за пять останніх років кількість спеціальностей затребуваних на ринку праці збільшено з 8 до 24. На сьогодні в університеті відкриті всі затребувані на ринку праці спеціальності в галузі інформаційних технологій, телекомунікацій, кібербезпеки та економіки.

Тільки в Державному університеті телекомунікацій в освітньо-професійній програмі кожної кафедри закладено, що навчання по спеціальності починається з 1-го курсу, а не з 3-го курсу, на відміну від інших університетів. Заняття проводяться з урахуванням компетенцій компаній-партнерів кафедр. Половина занять, відповідно вимог компаній, проводиться практично на сучасному обладнанні останнього покоління, програмному забезпеченні та апаратно-програмних комплексах, які використовуються компаніями-партнерами кафедр у своїй роботі. Це дозволяє студенту оволодіти не тільки теоретичними знаннями, а й практичними уміннями і навиками, які необхідні для роботи в ІТ компаніях. Тільки в нашому університеті посилено вивчається англійська мова, необхідна для роботи в IT галузі. На 1-му та 2-му курсах англійська мова проводиться 3 пари занять на тиждень, для вивчення технічної англійської мови. А на 3, 4, 5 курсах по всім дисциплінам, які викладаються кафедрами, 20% занять викладачами кафедр проводяться англійською мовою з урахуванням своєї тематики підготовки. Це надає переваги випускникам нашого університету по отриманню необхідних знань для успішної роботи в компанії на відміну від інших університетів.

Крім того, навчання в Державному університеті телекомунікацій має значні переваги серед інших навчальних закладів України тому, що тільки випускники Державного університету телекомунікацій мають можливість отримати сертифікати компаній, з якими кафедрами заключені договори про співпрацю, таких договорів в університеті 134. В освітньо-професійних програмах кожної кафедри, в межах навчального процесу, сплановано отримання сертифікату компанії-партнера кафедри, що дає випускнику університету право працевлаштування на перше робоче місце в компанії.

В Державному університеті телекомунікацій 25 січня 2016 року відкритий перший, серед університетів Києва, сертифікаційний центр Пірсон Вує, який дозволяє пройти сертифікацію по любій із 148 компаній світу, які домовились між собою про створення сертифікаційного центру Пірсон Вує, і працевлаштуватися в одній із 175 країн, де ці компанії працюють.

Студенти нашого університету мають можливість отримання сертифікату, а значить права на робоче місце в будь якій із 148 компаній світу. Ці 148 компаній домовились між собою, що будуть приймати на роботу, для виключення можливості прийому на роботу непідготовлених випускників університетів, тільки тих, хто пройде здачу заліків в компанії Пірсон Вує і отримає сертифікат на право працевлаштування в одну з цих компаній, по якій проводилась здача екзаменів для отримання сертифікату. Завдяки системі навчання закладеній в офіційно-професійній програмі кожної кафедри 1246 студентів у 2018 році та 1270 у 2019 році отримало сертифікати, це говорить про те, що така кількість студентів отримала перше робоче місце.

Пропонуємо ознайомитись з перевагами навчання в Державному університеті телекомунікацій і що починаючи з 2015 року вже зроблено і на даний час робиться в Державному університеті телекомунікацій для здійснення мрій випускників шкіл та їх батьків.

 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Державний університет телекомунікацій - провідний навчальний заклад України в ІТ-галузі. У квітні 2016 року Університет був прийнятий до Міжнародного Союзу електрозв’язку, структурного підрозділу Організації об’єднаних націй, штаб квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Міжнародний союз електрозв’язку існує понад 155 років. Основним його завданням є розробка стандартів та рекомендацій в галузі інформаційних технологій.

Членство у Міжнародному союзі електрозв’язку відкрило Університету доступ до програм академічної мобільності, розвитку спільної науково-дослідної діяльності, участі у розробці міжнародних стандартів галузей за якими здійснюється підготовка студентів в Університеті, що забезпечило інтеграцію Університету в міжнародний освітній простір та підвищило авторитет Університету на міжнародному рівні.

Навчальний процес в Університеті організований таким чином, що випускники Університету є висококваліфікованими спеціалістами і провідні ІТ-компанії, які працюють в Україні,при працевлаштуванні надають пріоритет саме нашим випускникам.

Переважна більшість компаній, які працюють в Україні є міжнародними і являються потенційними роботодавцями для випускників нашого Університету. Власники компаній, таких як: Сіsco, Juniper, Apple, Microsoft, IBM знаходяться в Америці. Основною метою власників усіх компаній є отримання максимального прибутку. Тому, під час влаштування на роботу, від майбутніх працівників вимагають відмінних теоретичних знань та практичних вмінь та навичок,які вони повинні будуть ефективно використовувати для вирішення робочих задач.

Для того, щоб студент повноцінно оволодів теоретичними знаннями і практичними навиками майбутньої професії і мав фахову перевагу на ринку праці, серед випускників інших вузів, в Університеті втілено інноваційний зміст навчання.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що студентів ми зобов’язані навчати тому, чому потрібно і як потрібно, теоретично і практично відповідно компетенціям компаній-партнерів кафедр.

У період з 2013 по 2019 роки в Університеті в три рази збільшено кількість спеціальностей підготовки з 8 до 24, які є перспективними і затребуваними на ринку праці. З 1 березня 2020 року створено кафедру Штучного інтелекту, на якій відкрито двадцять четверту сучасну та перспективну спеціальність. Кафедра буде готувати спеціалістів, які зможуть вирішувати алгоритмічно складні задачі, аналізувати дані великих обсягів, розробляти алгоритми обробки відео, зображень, текстів, програмувати та керувати роботами.

Кафедрами Університету заключено 134 договори про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

Це дозоляє готувати наших студентів відповідно компетенціям компаній-роботодавців, проводити практики на їх базі та зі знижкою купувати для навчального процесу сучасне обладнання, програмне забезпечення, апаратно-програмні комплекси для забезпечення якісної підготовки студентів Університету.

Для того щоб студент повноцінно оволодів теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, в нашому Університеті навчання по спеціальності починається з 1-го курсу, а не з 3-го курсу, на відміну від інших університетів. Заняття проводяться з урахуванням компетенцій компаній-партнерів кафедр. Половина занять проводиться практично на сучасному обладнанні останнього покоління, програмному забезпеченні та апаратно-програмних комплексах, які використовуються компаніями-партнерами кафедр у своїй роботі. Це дозволяє студенту оволодіти не тільки теоретичними знаннями, а й практичними уміннями і навиками, які необхідні для роботи в ІТ компаніях.

Кафедрами Університету організовуються і проводяться начальні практики у компаніях партнерах кафедр – потенційних роботодавців:

  • на 2-му курсі - ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію;
  • на 3-му курсі - виробнича практика, для набуття студентом теоретичних знань і практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків;
  • на 4-му курсі - переддипломна практика, для набуття практичного застосування та удосконалення набутих в Університеті теоретичних знань і навиків на виробництві компаній-партнерів кафедр.

Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу.

Відмінна підготовка студентів Університету стала можливою завдяки укомплектуванню кафедр високопрофесійними викладачами та кращими працівниками компаній-партнерів кафедр. Вони надають нашим студентам теоретичні знання та практичні уміння і навики їх використання при роботі на обладнанні останнього покоління, апаратно-програмних комплексах та програмному забезпеченні компаній партнерів кафедр – потенційних роботодавців.

Для якісного проведення практичних занять в Університеті створено сучасну навчально-матеріальну базу. У 2013 році в Університеті було лише 2 навчальні лабораторії, а на сьогодні - 49 навчальних лабораторій укомплектованих сучасним обладнанням, апаратно-програмними комплексами та програмним забезпечення яке використовується у компаніях партнерах-кафедр. Міністерством освіти і науки України навчально-матеріальна база Університету визнана однією з найкращих в Україні. Про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази відповідно до вимог науково-технічного прогресу», яким був нагороджений Університет у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії наук України

Всі навчальні класи університету укомплектовано сучасними потужними комп’ютерами, відео проекторами з екранами, інтерактивними дошками, і підключені до мережі Інтернет за допомогою точок доступу Wi-Fi та проводової комп’ютерної мережі. Університет має повне покриття Wi-Fi, так в любій точці університету є безкоштовний доступ до мережі Інтернет, завдяки чому студенти можуть використовувати у своєму навчанні такі електронні ресурси Університету, як: Електронна бібліотека Державного університету телекомунікацій, дистанційне навчання MOODLE, Електронний розклад занять.

В межах і поза межами навчального процесу по всім спеціальностям і спеціалізаціям підготовки студенти мають можливість отримати сертифікати компаній-партнерів кафедр. Сертифікат дає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця.

У 2013 році в Університеті було тільки 2 сертифікованих курси навчання в межах навчального процесу, а поза межами навчального процесу не було зовсім. Так у 2018 році, кількість сертифікованих курсів в межах навчального процесу склала 64 та 40 поза межами навчального процесу. А в 2019 році кількість сертифікованих курсів в межах навчального процесу вже складала 65 та 44 поза межами навчального процесу.

Так в результаті навчання на курсах кількість студентів, які отримали сертифікати у 2018 році склала 1246, а у 2019 році – 1270 , це говорить про те, що всі ці студенти успішно працевлаштувались.

Підтвердженням цього є те, що у 2019 році Університет за рішенням Міністра освіти і науки України та Президента Національної академії наук України був нагороджений двічі гран-прі у номінації «Досягнення у працевлаштуванні випускників вищого навчального закладу».

Крім того, у складі Університету створений тестовий центр Пірсон ВУЕ (PearsonVUE). Це дозволяє проводити сертифікацію наших студентів за офіційно визнаними програмами тестування148 міжнародних компаній,серед яких такі відомі виробники інфо-комунікаційного обладнання і програмного забезпечення, як: Сіsco, Juniper, Huawei, ZTE, Apple, Microsoft, IBM та інші.

Сертифікати надають право отримати високооплачуване робоче місце у більш ніж 175 країнах світу де працюють ці компанії.

Під час проходження співбесіди при працевлаштуванні на роботу однією зважливих вимог більшості компаній є знання англійської мови, тому в Університеті втілена система поглибленого вивчення англійської мови, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівні В2.

На 1-му та 2-му курсах англійська мова проводиться 3 пари занять на тиждень, для вивчення технічної англійської мови. А на 3, 4, 5 курсах по всім дисциплінам, які викладаються кафедрами, 20% занять викладачами кафедр проводяться англійською мовою з урахуванням своєї тематики підготовки.

Окрім навчального процесу велику увагу в Університеті приділено студентському дозвіллю. В Державному університеті телекомунікацій активно працює Студентське самоврядування.

Завдяки тісній співпраці адміністрації Університету та Студентської ради, систематично відбуваються засідання, на яких розглядаються пропозиції студентів, щодо покращення та зміни змісту навчання відповідно до вимог науково-технічного прогресу, компетенцій компаній-партнерів кафедр та розвитку галузі. Ці пропозиції включаються в план роботи адміністрації Університету і виконуються.

Так за пропозицією Студентської ради та адміністрацією Університету був побудований та обладнаний сучасний студентський центр в якому за планом студентської ради, проводяться різноманітні соціальні та культурні проекти.

Студентський центр,обладнаний сучасною аудіо системою для гучних студентських дискотек, мультимедійним обладнанням для вечірніх кінопереглядів, має безкоштовний WI-FI доступ до мережі Інтернет що дозволяє студентам проводити вільний від навчання час в соціальних мережах, онлайн кінотеатрах, здійснювати огляд спортивних матчів.

За пропозицією Студентської ради, в гуртожитку для наших студентів було відкрито тренажерну та фітнес зали, що дозволяє студентам підтримувати себе в тонусі та самовдосконалюватися.

Студентською радою Університету разом з студентськими радами інститутів організовано кураторство студентів 3 курсу над студентами 1 курсу. Кураторами призначаються студенти 3 курсу. Основною метою кураторської роботи є всебічна допомога,у вирішенні питань студентів-першокурсників.

Крім того в університеті здійснюється навчання за програмою підготовки офіцерів запасу. На період навчання студент отримує відстрочку від призиву на строкову військову службу, а після проходження навчання студенту присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанту запасу, яке дає можливість влаштуватись на роботу в у різні силові структури.

Також можна зазначити про збільшення зацікавленості Університетом потенційними студентами про що свідчить збільшення відвідувачів сайту Університету за рік з 189283 у 2014 році до 868187 у 2019 році. А кожного дня сайт Університету у 2019 році відвідувало більше 2500 чоловік. Це є доказом зацікавленості молоді навчатись в нашому Університеті.

Саме в нашому Університеті ви можете здобути якісну професійну вищу освіту за доступною ціною і отримати право на перше високооплачуване робоче місце!

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2020 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "172 - Телекомунікації та радіотехніка" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, відносяться до циклу дисциплін базової професійної та практичної підготовки на освітні ступені бакалавр за спеціалізацією “Мобільні та відеоінформаційні технології” та магістр за спеціалізацією “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення”:

СИСТЕМИ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ. Вивчення дисципліни передбачає опанування стандартами мобільного зв’язку у розрізі поколінь від другого до четвертого. Особливий акцент робиться на причинно-наслідкового зв’язку переходу від однієї генерації надання послуги до іншої. Детально розглядається за рахунок яких технічних рішень забезпечується зростання якості та пропускної спроможності систем зв’язку. Опанування дисципліною нерозривно пов’язано з практичними питаннями застосування студентами усього спектру мобільних послуг.

ГЕНЕРУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ СИГНАЛІВ. Під час проходження дисципліни студенти вивчають процеси виникнення коливань, перенесення інформативних сигналів на робочі частоти, їх підсилення та узгоджена передача до антенних пристроїв. Особлива увага приділяється вивченню фізичних принципів що закладають підвалини вищенаведених процесів. Всі вищевказані перетворення сигналів розглядаються з позиції їх застосування у існуючих системах мобільного зв’язку та радіомовлення.

СИСТЕМИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ. Метою вивчення навчальної дисципліни є: оволодіння студентами основ побудови систем цифрового радіомовлення та цифрового телебачення; опанування студентами методів стиску та розпакування цифрової відео та аудіоінформації; вивчення принципів оптимальної організації ЦРМ та ЦТБ; опануванування методами організації цифрових потоків, модуляції і формування сигналів, цифрової фільтрації та захисту інформації від помилок; знайомство із основними стандартами ЦР та ЦТБ а саме DVB, Eureka 147/DAB, DRM; оволодіння знаннями щодо сучасної елементної бази цифрового телебачення та радіомовлення; створення цифрових радіо- і телеприймачів на основі мікропроцесорної елементної бази, а саме чипів, мікроконтролерів та спеціалізованих процесорів.

СИСТЕМИ ЦИФРОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА РАДІОДОСТУПУ є курсом поглибленої підготовки студентів і призначається для прискорення адаптації молодих спеціалістів в структурах мобільного радіозв'язку. Метою курсу є забезпечення студентів знаннями та принципами, що закладені в методи та методики технічного обслуговування засобів цифрового радіозв'язку і радіодоступу. Здобуття практичних навичок в підходах та виконання нових видів радіозв’язку. Ознайомлення з вимірами технічних характеристик обладнання та контроль цих технічних параметрів.

МЕРЕЖІ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ. Метою викладання навчальної дисципліни є: забезпечення студентів комплексними знаннями принципів функціонування мереж кабельного телебачення, методів формування передачі сигналів; ознайомлення студентів з особливостями побудови глобальної та локальних мереж кабельного телебачення; формування у студентів активної позиції (за вимогами до сучасних спеціалістів), спрямованої на практичне використання одержаних в процесі вивчення дисципліни знань для розробки курсових, дипломних робіт та проектів, на реалізацію завдань інформатизації держави та входження її до глобальної інформаційної інфраструктури; здатність до широкого використання засобів комп’ютерної графіки в навчальній та професійній діяльності.

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОНАГЛЯДУ. Навчальна дисципліна «Цифрові технології відеонагляду» є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують базові знання фахівця для розуміння техніки передачі та приймання інформації, про поточний стан об'єкту, що охороняється (технологічного процесу) шляхом збору, обробки, архівування, зберігання, відображення та аналізу цієї інформації.

Метою викладання дисципліни є: дослідження сучасних систем відеоспостереження на основі ІР-технологій, розглядаються основні технічні характеристики цифрових камер, основні вимоги до системи ІР-відеонагляду за об'єктом безпеки та вибір обладнання для її проектування.

ПРИЙМАННЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ. Дисципліна є базовою для фахівця в галузі телекомунікацій. Освітлює загальні характеристики радіоприймальних пристроїв (як побутового, так і вузьконаправленного призначення), основні заходи безпеки з експлуатації мобільних гаджетів (мобільні телефони, смартфони, планшетні комп'ютери і т. п.), їх конструкцію і основні функції, які вимагає користувач вищезгаданого пристрою.

БЕЗДРОТОВІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ є однією з фундаментальних дисциплін професійної підготовки фахівців-зв'язківців. Навчальна дисципліна знайомить з основами побудови сучасних радіотелекомунікаційних систем та основними тенденціями їх розвитку. Особливу увагу приділено вивченню умов функціонування радіосистем, методам оцінки ефективності радіоліній при різноманітних способах ведення радіозв'язку, аналізу завадостійкості радіосистем, шляхам підвищення ефективності радіотехнічних систем передачі інформації за рахунок адаптації до умов ведення радіозв'язку, структурам систем адаптивного управління, методам та пристроям контролю якості радіозв'язку, загальним питанням проектування систем та комплексів радіозв'язку. Студенти набувають навиків проводити аналіз архітектури сучасних радіотелекомунікаційних мереж, окремих технічних рішень мереж радіозв'язку; обґрунтовувати технічні характеристики засобів та комплексів радіозв'язку та проводити вибір раціональних шляхів підвищення їх ефективності.

ОСНОВИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ входить до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців-зв'язківців. При вивченні дисципліни студенти набувають знань щодо фізичних основ телебачення, принципів дії та характеристик фотоелектричних перетворювачів, стандартів кольорового телебачення, способів формування і передачі сигналів зображення великої чіткості, принципів побудови систем передачі зображення та основних вузлів телевізійного обладнання. Особлива увага надається методам оцінки якості передачі зображень та вивченню перспективних систем телевізійного мовлення.

МЕРЕЖІ БЕЗДРОТОВОГО ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців-зв'язківців і належить до дисциплін вибору ВНЗ. Навчальна дисципліна забезпечує знаннями щодо принципів побудови, логічної та фізичної структури бездротових систем передачі інформації, включаючи персональні системи (стандарти Bluetоoth, IEEE 802.15.1 (3,3а,4), локальні бездротові системи (стандарти IEEE 802.11 та DECT), регіональні системи стандарту широкосмугового мовлення IEEE 802.16, стільникові телефоні мережі, системи цифрового теле- та радіомовлення, супутникові системи та оптичні атмосферні системи зв'язку; принципів побудови та реалізації антенних систем широкосмугових систем зв'язку; новітніх технологій побудови широкосмугових бездротових мереж з використанням висотних платформ; тенденцій, динаміці, перспектив та основних направлень розвитку систем бездротового доступу, розвитку вітчизняних бездротових мереж. Дисципліна формує вміння студентів економічно та оперативно проектувати телекомунікаційні інфраструктури та добирати програмно-технічні засоби комплектації широкосмугових бездротових мереж (високошвидкісні радіомодеми, керовані антенні пристрої) вітчизняного та зарубіжного виробництва; оцінювати ефективність та проектувати локальні та регіональні бездротові мережі під керівництвом протоколів IEEE 802.11(16).

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОТОКОЛИ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ належить до нормативних навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців-зв'язківців. Навчальна дисципліна сконцентрована на архітектурі та принципах функціонування мереж операторського класу на базі стеку протоколів TCP/IP та архітектурі й принципах функціонування мереж операторського класу на базі технології IP/MPLS. Розглядаються архітектура та принципи функціонування алгоритмів забезпечення QoS в мережах на базі стеку протоколів TCP/IP та в мережах на базі технології IP/MPLS.

ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців-зв'язківців. Навчальна дисципліна сконцентрована на особливостях інформаційних систем в ІТ галузі, питаннях планування та проектування інформаційних систем. Надаються знання та навички з питань впровадження та управління інформаційними системами протягом їх всього життєвого циклу.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців-зв'язківців. Навчальна дисципліна сконцентрована на загальних характеристиках цифрових мереж; архітектурі мережі на базі стеку протоколів TCP/IP та технології IP/MPLS; протоколах та алгоритмах функціонування цифрових мереж за даними технологіями; використання методів забезпечення необхідної якості обслуговування (QoS) в мережах на базі відповідних технологій; математичних моделях опису характеристик продуктивності протоколів TCP/IP та IP/MPLS, в тому числі з урахуванням політик QoS та алгоритми вирівнювання трафіку.

ПЕРСПЕКТИВНІ КОМПОНЕНТИ ТА ЗАСОБИ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ предметом навчальної дисципліни є - технології обробки інформації в телекомунікація та операції технологічного процесу обробки інформації. Метою вивчення навчальної дисципліни є - формування базових знань, необхідних для розуміння широкого кола реальних проблем у сфері телекомунікацій та радіотехніки; вивчення загальних принципів побудови систем обробки інформації, інформаційного та телекомунікаційного обладнання, в якому відбувається обробка інформації, принципів кодування та стиснення інформації.

РАДІОТЕХНОЛОГІЇ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців-зв'язківців і належить до нормативних дисциплін. Навчальна дисципліна знайомить з особливостями побудови та функціонування мережевих технологій цифрових стільникових систем стандартів GSM і CDMA, системою UMTS та системою LTE Advanced Pro. У систематизованому виді розкритті принципи організації радіомереж та основні технічні характеристики радіоінтерфейсів і обладнання систем цифрового радіозв’язку нового покоління. Розглядаються перспективні технології і особливості реалізації цифрових систем радіозв’язку наступного покоління: нові алгоритми формування та обробки сигналів в системах радіозв'язку, принципи обробки сигналів у системах MIMO, принципи цифрового діаграмоутворення, системи та мережі цифрового радіозв'язку з ортогональними несучими, з просторово-часовим кодуванням та стандарту 4-го покоління LTE, фемтостільники в мережах мобільного зв'язку нового покоління, сенсорні мережі зв'язку, технічні аспекти побудови мобільних мереж цифрового мультимедійного інтерактивного мовлення. Окремий розділ присвячений аспектам визначення впливу електромагнітного випромінювання сучасних бездротових засобів зв'язку на здоров`я людини. Особливу увагу приділено питанням архітектури цих систем, протоколам й основним алгоритмам їх роботи, методам багатостанційного доступу. Детально розглядаються принципи кодування, питання побудови та використання смугово-ефективних та широкосмугових сигналів, протоколи сигналізації, нові інноваційні рішення. Студенти набувають навиків проводити аналіз архітектури сучасних мережевих технологій мобільного зв'язку, окремих технічних рішень мереж сучасних систем стільникового зв'язку, вибору раціональних варіантів при впровадженні нових мережевих рішень в сучасних та перспективних системах мобільного наземного та супутникового зв'язку.

ПРИЙМАННЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ входить до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців цифрового радіозв'язку. Метою викладення дисципліни є вивчення студентами особливостей побудови радіо трактів радіоприймальних пристроїв систем рухомого радіозв’язку різноманітних діапазонів частот, які здійснюють підсилення, фільтрацію і демодуляцію приймальних сигналів. В результаті вивчення дисципліни у студентів повинні сформуватися знання, уміння і навички, які дозволяють проводити самостійний аналіз фізичних процесів, які відбуваються у вузлах радіотракту приймального пристрою, проектувати радіоприймальні пристрої систем рухомого радіозв’язку різноманітних діапазонів частот по заданим технічним показникам, а також представляти перспективи розвитку схемотехніки радіоприймальних пристрої систем мобільного зв’язку. Вивчаються базові зразки радіоприймальних пристроїв систем та комплексів радіозв'язку, основні вимоги до радіоприймальних пристроїв та їх елементів.

СИСТЕМИ ЦИФРОВОГО РАДІОМОВЛЕННЯ входить до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців-зв'язківців. Забезпечує студентів знаннями з цифрового радіомовлення, діючим системам радіомовлення АМ, ЧМ діапазонів, новим перспективним, а також особливостям впроваджування системам цифрового радіомовлення. Навчальна дисципліна знайомить з фізичними основами цифрового радіомовлення, особливостями слухового сприймання звукових коливань, бінауральним ефектом, класами якості каналів та трактів звукового мовлення, мережевим плануванням мереж радіомовлення, особливостями радіомовлення в діапазонах гектометрових та декаметрових хвиль, фізичними основами стереофонічного радіомовлення, синхронним аналоговим та цифровим радіомовленням.

СИСТЕМИ ЦИФРОВОГО РАДІОЗВ`ЯЗКУ І РАДІОДОСТУПУ є однією з фундаментальних дисциплін професійної підготовки фахівців-зв'язківців. Навчальна дисципліна знайомить з основами побудови сучасних радіотелекомунікаційних систем та основними тенденціями їх розвитку. Особливу увагу приділено вивченню умов функціонування радіосистем, методам оцінки ефективності радіоліній при різноманітних способах ведення радіозв'язку, аналізу завадостійкості радіосистем, шляхам підвищення ефективності радіотехнічних систем передачі інформації за рахунок адаптації до умов ведення радіозв'язку, структурам систем адаптивного управління, методам та пристроям контролю якості радіозв'язку, загальним питанням проектування систем та комплексів радіозв'язку. Студенти набувають навиків проводити аналіз архітектури сучасних радіотелекомунікаційних мереж, окремих технічних рішень мереж радіозв'язку; обґрунтовувати технічні характеристики засобів та комплексів радіозв'язку та проводити вибір раціональних шляхів підвищення їх ефективності.

ОСНОВИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ входить до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців-зв'язківців. При вивченні дисципліни студенти набувають знань щодо фізичних основ телебачення, принципів дії та характеристик фотоелектричних перетворювачів, стандартів кольорового телебачення, способів формування і передачі сигналів зображення великої чіткості, принципів побудови систем передачі зображення та основних вузлів телевізійного обладнання. Особлива увага надається методам оцінки якості передачі зображень та вивченню перспективних систем телевізійного мовлення.

ІНФОРМАЦІЙНІ РАДІОСИСТЕМИ – нормативна навчальна дисципліна підготовки бакалаврів за напрямом 050901 – Радіотехніка. Мета дисципліни – викладення теоретичних основ сучасних статистичних методів передачі інформації в каналах із завадами. Задачі дисципліни – навчити фахівців грамотно оцінювати інформаційні характеристики джерел інформації і каналів, види радіотехнічних сигналів, які використовуються для передачі інформації (повідомлень). Навчальна дисципліна знайомить з базовими принципами організації та функціонування мобільних систем зв'язку, а саме, з основними підсистемами, обробки мови, кодування, модуляції. Особливу увагу приділено питанням організації внутрішніх та міжмережевих протоколів, технологіям пакетної передачі інформації, які являються основою розвитку нових послуг передачі даних й мобільного Інтернету, принципам та прикладам реалізації конкретних базових платформ провідних телекомунікаційних компаній.

АУДІО ТА ВІДЕОТЕХНІКА входить до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців - зв'язківців. В процесі вивчення курсу аудіо та відеотехніка особливу увагу приділено цифровій звукотехніці, зокрема, аналого-цифровому перетворенню аудіосигналів; статистичним і психоакустичним методам компресії цифрових аудіоданих; частотній, часовій і динамічній обробці аудіосигналів, методам отримання різноманітних звукових ефектів. Розглядається сучасне звукове обладнання і апаратно-програмні засоби апаратно-студійних комплексів, концертних залів, студій звукозапису; канальне кодування і цифрові аудіоінтерфейси; засоби контролю якості аудіосигналів, систем і пристроїв.

ОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ входить до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців-зв'язківців. В процесі вивчення курсу особливу увагу приділено питанням техніки, технологій телевізійних і радіомовних компаній в умовах впровадження сучасних технологій мовлення, побудові і функціонуванню сучасних цифрових комплексів мовлення з використанням локальних обчислювальних мереж, методикам поетапного переходу телерадіокомпаній на інноваційні технології мовлення.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ входить до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців-зв'язківців. В процесі вивчення курсу технічного обслуговування радіоелектронних засобів (РЕЗ) студенти набувають знань в організації, функціонуванні та технічному обслуговуванні підприємств в галузі радіозв'язку. Розглядаються різні види обслуговування та ремонту РЕЗ. На типових прикладах розглядається вимірювання режимів роботи радіотехнічного обладнання. Приділено увагу нормативним документам в галузі зв'язку по технічному обслуговуванню. Розглянуто метрологічні характеристики вимірювальних приладів та порядок їх атестації в лабораторії метрологічного центру.

ЦИФРОВІ СИСТЕМИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців-зв'язківців і належить до нормативних дисциплін. Навчальна дисципліна розширює знання та вміння студентів в галузі телебачення та радіомовлення. Особливу увагу приділено вивченню принципів побудови систем цифрового телерадіомовлення, компресії цифрових сигналів зображень і звуку. Вивчаються методи побудови апаратури супутникового, кабельного і ефірного цифрового телебачення. Розглядаються приклади конфігурування систем цифрового телерадіомовлення, етапи розвитку нелінійного монтажу. Особливу увагу приділено сучасним цифровим системам відеомонтажу, вивченню взаємодії технічних складових систем телебачення та радіомовлення. Розглядаються типові приклади розрахунку та планування телевізійної та радіо мережі за технічними вимогами Замовника. В процесі навчання слухач (студент) набуває практичних навичок в користуванні типовими вимірювальними приладами при проведенні обслуговування, ремонту та контролю телевізійної та радіомережі, а також окремих їх ланок. У студентів напрацьовуються практичні навички роботи з вимірювальними приладами та формуються принципи підходу до вирішення практичних завдань, які виникають в процесі проектування та експлуатації систем телебачення та радіомовлення.

МЕРЕЖЕВЕ ПЛАНУВАННЯ СИСТЕМ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ`ЯЗКУ, РАДІОЗВ`ЯЗКУ і РАДІОДОСТУПУ входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців-зв'язківців і належить до нормативних дисциплін. Метою навчальної дисципліни є вивчення та закріплення студентами практичних умінь в галузі мобільного зв'язку. Вивчення даного курсу забезпечує студентів знаннями основних методів, алгоритмів і технологій оптимального планування систем мобільного зв’язку, систем радіозв’язку і систем радіо доступу, із розгортання та технічної експлуатації систем та мереж мобільного зв'язку. В процесі навчання робиться ухил на використання нових, сучасних технологій, що використовуються для проектування мереж мобільного зв'язку. Одночасно розглядаються технології зв'язку первинної мережі та їх зв'язок та відмінність при експлуатації, обслуговуванні та обслуговуванні мереж мобільного зв'язку. Розглядаються тенденції розвитку різних технологій зв'язку, їх взаємодія та взаємне доповнення. При вивченні дисципліни студенти проводять розробку типового проекту будівництва базової станції, розрахунок зон радіопокриття систем мобільного зв'язку, конфігурування базової станції компанії Ericsson, моніторинг внутрішніх та зовнішніх помилок за допомогою ОМТ-терміналу.

МЕРЕЖЕВІ ТА СИСТЕМИ РАДІОЗВЯЗКУ І РАДІОДОСТУПУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців-зв'язківців і належить до нормативних дисциплін. Навчальна дисципліна знайомить з особливостями побудови та функціонування мережевих технологій цифрових стільникових систем стандартів GSM й CDMA, системою UMTS та системою "мобільного WiMAX" стандарту ІЕЕЕ 802.16е. У систематизованому виді розкритті принципи організації радіомереж та основні технічні характеристики радіоінтерфейсів і обладнання систем цифрового радіозв’язку нового покоління. Розглядаються перспективні технології і особливості реалізації цифрових систем радіозв’язку наступного покоління: нові алгоритми формування та обробки сигналів в системах радіозв'язку, принципи обробки сигналів у системах MIMO, принципи цифрового діаграмоутворення, системи та мережі цифрового радіозв'язку з ортогональними несучими, з просторово-часовим кодуванням та стандарту 4-го покоління LTE, фемтостільники в мережах мобільного зв'язку нового покоління, сенсорні мережі зв'язку, технічні аспекти побудови мобільних мереж цифрового мультимедійного інтерактивного мовлення. Окремий розділ присвячений аспектам визначення впливу електромагнітного випромінювання сучасних бездротових засобів зв'язку на здоров`я людини. Особливу увагу приділено питанням архітектури цих систем, протоколам й основним алгоритмам їх роботи, методам багатостанційного доступу. Детально розглядаються принципи кодування, питання побудови та використання смугово-ефективних та широкосмугових сигналів, протоколи сигналізації, нові інноваційні рішення. Студенти набувають навиків проводити аналіз архітектури сучасних мережевих технологій мобільного зв'язку, окремих технічних рішень мереж сучасних систем стільникового зв'язку, вибору раціональних варіантів при впровадженні нових мережевих рішень в сучасних та перспективних системах мобільного наземного та супутникового зв'язку.
 

СИСТЕМИ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ входить до циклу базових дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців-зв'язківців. Навчальна дисципліна розглядає: загальні принципи побудови систем зв'язку з рухомими об'єктами, структуру мереж мобільного зв'язку та їх класифікація, глобальну інформаційну інфраструктуру мереж мобільного зв'язку, принципи побудови систем рухомого радіозв'язку, комутаційні станції, базові приймально-передавальні станції, рухомі мобільні станції. Особливу увагу приділено питанням організації внутрішніх та міжмережевих протоколів, технологіям пакетної передачі інформації, які являються основою розвитку нових послуг передачі даних й мобільного Інтернету, принципам та прикладам реалізації конкретних базових платформ провідних телекомунікаційних компаній. При вивченні дисципліни студенти проводять розробку типового проекту будівництва базової станції GSM, розрахунок зон радіопокриття систем мобільного зв'язку, конфігурування базової станції компанії Ericsson, моніторинг внутрішніх та зовнішніх помилок за допомогою ОМТ-терміналу. Частотно-територіальне планування мереж мобільного зв'язку. Визначення просторових параметрів мереж. Визначення параметрів базової станції. Складення частотного плану. Системи макро-, мікростільникової структури. Мережі транкінгового та супутникового мобільного зв'язку. Методики прогнозування зон покриття мереж мобільного зв'язку. В навчальній дисципліні значна увага приділяється стану та перспективам розвитку систем і мереж мобільного зв'язку, послугам в мережах мобільного зв'язку, стратегіям переходу до мобільних систем наступних 4 і 5-го поколінь, провідним технологіям мобільних систем 4-го покоління LTE.

СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ РАДІО ТА ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ входить до циклу базових дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців-зв'язківців. Навчальна дисципліна забезпечує знаннями щодо основ телебачення та радіомовлення а також принципів побудови та функціонування загальних та найбільш важливих пристроїв телевізійних та радіомовних систем та мереж розподілу телевізійних та радіомовних програм. Дисципліна формує вміння студентів проводити типове проектування по вимогам, які задані та початковим даним, передавальної первинної мережі телерадіомовлення, системи розподілу програм, систем приймальних мереж; створювати розрахунок та оцінку основних параметрів, енергетичних параметрів систем, показників якості теле- та радіо повідомлень; планувати та організовувати роботу проектування приладів, систем та мереж за технічними завданнями на їхню розробку.

ОСНОВИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ входить до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців в галузі телекомунікацій. При вивченні дисципліни студенти набувають знань щодо фізичних основ телебачення, принципів дії та характеристик фотоелектричних перетворювачів, стандартів кольорового телебачення, способів формування і передачі сигналів зображення великої чіткості, принципів побудови систем передачі зображення та основних вузлів телевізійного обладнання. Особлива увага надається методам оцінки якості передачі зображень та вивченню перспективних систем телевізійного мовлення. Навчальна дисципліна знайомить з фізичними основами цифрового радіомовлення, особливостями слухового сприймання звукових коливань, бінауральним ефектом, класами якості каналів та трактів звукового мовлення, мережевим плануванням мереж радіомовлення, особливостями радіомовлення в діапазонах гектометрових та декаметрових хвиль, фізичними основами стереофонічного радіомовлення, синхронним аналоговим та цифровим радіомовленням.

CИСТЕМИ ДОСТУПУ – належить до нормативних дисциплін вищого навчального закладу, професійно-орієнтована дисципліна. Предметом навчальної дисципліни є система знань теоретичних основ, основних характеристик та особливостей реалізації платформ доступу, мережі систем доступу до телекомунікаційних послуг, технічні, економічні, організаційні проблеми реалізації мереж доступу, яка складається з наступних основних блоків:

  • основні характеристики та особливості реалізації платформи та мережі систем доступу;
  • застосування цифрових методів передавання в системах абонентського доступу;
  • основи технології побудови систем доступу;
  • технології багатоапаратного доступу до послуг електрозв’язку;
  • багатофункціональні системи доступу;
  • модернізація та проектування ліній передачі систем доступу.

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи понять, певної сукупності знань та умінь щодо технологій підвищення ефективності мереж доступу до телекомунікаційних послуг різних користувачів, вивчення теоретичних основ та принципів побудови цифрових систем доступу та модернізації мережі зв’язку в повністю цифрову на базі перспективних технологій телекомунікацій.

Завданнями навчальної дисципліни є формування наступних умінь: особисто чи у групі фахівців готувати завдання на пошуково-дослідні роботи для підготовки проектування (модернізації) систем, мереж, споруд і засобів електрозв’язку та проводити пошуково-дослідні роботи, використовуючи технічні характеристики обладнання, нормативні документи та інструкції; освоювати та впроваджувати новітню апаратуру та обладнання телекомунікаційних систем та мереж, використовуючи набуті знання із систем передачі в телекомунікаціях, рекомендації і стандарти ISO, ITU та національні стандарти України, знати принципи дії систем доступу та сучасних цифрових систем зв’язку (технологій xDSL, ISDN, WLL та ін.); оптимізувати техніко-економічні параметри проектних варіантів побудови (модернізації) систем, мереж, споруд і засобів електрозв’язку, використовуючи технічні характеристики обладнання, сучасні методи проектування та оптимізації, обчислювальну техніку.

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОНАГЛЯДУ є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують базові знання фахівця для розуміння техніки передачі та приймання інформації, про поточний стан об'єкту, що охороняється (технологічного процесу) шляхом збору, обробки, архівування, зберігання, відображення та аналізу цієї інформації.

Метою викладання дисципліни є: дослідження сучасних систем відеоспостереження на основі ІР-технологій, розглядаються основні технічні характеристики цифрових камер, основні вимоги до системи ІР-відеонагляду за об'єктом безпеки та вибір обладнання для її проектування.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 136
тел. (044) 249-25-04

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 11 016