Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій

Колектив кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій, поряд з плідною та успішною навчально–методичною роботою, веде активну наукову роботу, результати якої публікуються у загальногалузевому науково-виробничому журналі “Зв'язок”, наукових журналах «Телекомунікаційні та інформаційні технології» й “Сучасний захист інформації”, в збірниках наукових праць Національного авіаційного університету “Захист інформації”, Вісника Національного університету «Львівська політехніка» серія: Радіоелектроніка та телекомунікації».

НПП кафедри МВТ приймають активну участь у підготовці кандидатів наук з відповідних спеціальностей. В аспірантурі Університету по кафедрі МВТ за спеціальностями 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій та 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі навчаються Кравченко В.І., Дакова Л.В., Загряжська М.В., Скрипник В.В., що свідчить про наукову школу завідувача кафедри, к.т.н., професора С.І. Отроха і високий науковий авторитет та потенціал науково-педагогічного персоналу кафедри. Активну участь у підготовці науково-педагогічних кадрів приймають професор Плющ О.Г., доценти Пархоменко В.Л. та Макаренко А.О. Випускники аспірантури мають змогу захищати дисертації у спеціалізованих радах Університету. Наукова робота на кафедрі спрямована на проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, впровадження в навчальний процес результатів досліджень та створення на їх базі сучасних освітніх технологій, забезпечення системних зв’язків при вивченні навчальних дисциплін різних освітніх рівнів. Основні напрямки досліджень за спеціалізацією «Мобільні телекомунікацій та системи цифрового телебачення»:

1. Проведення досліджень по вдосконаленню методів оптимального прийому багатопозиційних сигналів в мобільних системах LTE:

 • дослідження алгоритмів оптимального когерентного прийому багатопозиційних АФМ сигналів в системах OFDM;
 • синтез універсальних алгоритмів оптимального автокореляційного прийому багатопозиційних сигналів із фазорізницевою модуляцією (ФРМ) високих порядків;
 • розробка методики розрахунку завадостійкості синтезованого алгоритму для конкретних систем сигналів;

Наукові дослідження дають можливість вирішити одну із задач підвищення ефективності багаточастотної передачі інформації за допомогою високошвидкісних радіопристроїв з ортогональними груповими сигналами.

2. Підвищення ефективності використання радіосигналів з розширеним спектром в системах переданих даних:

 • розробка методу розширення спектру для формування радіосигналу з великою базою на основі трипозиційної частотної модуляції з безперервною фазою з оптимізацією кореляційно-спектральних характеристик;
 • розробка методу оптимізації характеристик радіосигналу з розширеним спектром, що враховує необхідність підвищення прямокутності спектральної щільності потужності і збереження виграшу обробки сигналу.

3. Дослідження методів підвищення ефективності функціонування мереж цифрового радіозв’язку нового покоління по багатопроменевим каналам:

 • Дослідження проблемних аспектів щодо впровадження систем рухомого радіозв’язку нового покоління та шляхи їх вирішення, а також виявлення та аналіз найбільш значущих факторів, що впливають на побудову та процес функціонування таких мереж під час модернізації з урахуванням їх можливої кореляції.
 • Розробити адекватні імовірні моделі, які описують особливості функціонування високошвидкісних мереж рухомого радіозв’язку нового покоління з ортогональними піднесучими по багатопроменевим каналам, і на основі їх дослідити статистичні характеристики радіоканалів із завмираннями.
 • Розробити методику оцінки завадостійкості режимів роботи систем радіозв’язку з ортогональними піднесучими та провести порівняльний аналіз ефективності сучасних практичних алгоритмів при адаптивному відключенні піднесучих OFDM-системи.

На кафедрі ведуться наступні пошукові ініціативні науково-дослідні роботи, які мають номера державної реєстрації УкрІНТЕІ:

 1. Система широкосмугового радіодоступу на базі вітчизняних розробок.
 2. Дослідження каналу радіозв’язку в нижній частині терагерцового діапазону при швидкості передачі більше 1 Гбіт/с.
 3. Бездротова система передачі даних в НВЧ діапазоні.
 4. Статистична оцінка електромагнітної сумісності мереж бездротового зв’язку нового покоління.
 5. Дослідження властивостей кільцевих кодів для підвищення завадостійкості каналів мереж мобільного зв’язку стандарту LTE.
 6. Забезпечення ЕМС працюючих у групі РЕЗ в умовах динамічно-змінної ЕМО.

Протягом 2016-2017 роках колектив кафедри МВТ активно проводить наукові дослідження за проектом наукових досліджень МОН України, який фінансується з державного бюджету, під назвою «Розробка функціональних модулів радіочастотних трактів системи мультимедійного радіодоступу на основі діелектричних інтегральних схем діапазону частот 160-180 ГГЦ».

В травні 2017 р. колектив кафедри підготовив та подав на розгляд відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» проект наукових досліджень під назвою: «Радіолокаційна станція спостереження для одночасного далекого і близького моніторингу». Сучасні радіолокатори огляду льотного поля в Україні мають низьку точність у визначенні кутових координат цілей з огляду на їх протяжності, а також впливу потужних перевідбиттів від місцевих предметів і поверхні земля. Це є одним з найважливіших обмежень інтенсивності руху наземних транспортних засобів в зоні аеродрому, а, отже, і інтенсивності руху повітряних суден. Створення сімейства сучасних радарів, які можуть також виявляти та відстежувати живу силу супротивника, наземні транспортні засоби, морські суда та низько літаючих повітряних об’єктів, незалежно від часу доби і погодних умов (можливе застосування: військові сили, охорона кордонів, прибережних зон та акваторій, пости митниці, охорона об’єктів критичної інфраструктури). Невелика потужність в широкому діапазоні ускладнює його виявлення. Легко інтегрується в сучасну інформаційну розподілену систему. Тому розробка методичного апарату обґрунтування основних принципів побудови та параметрів радарів, що працюють в новому більш інформаційному терагерцевому діапазоні радіохвиль, використовуваних на охоронних територіях в умовах поганої оптичної видимості, є актуальною задачею.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 136
тел. (044) 249-25-04

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 4 507
^