Викладацький і допоміжний склад - Кафедра Фізики

Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, професор

ЛІСКОВСЬКИЙ ІГОР ОЛЕГОВИЧ

Закінчив МГТУ им. Н.Э. Баумана за спеціальністю автономні імпульсні та управляючі пристрої. Основні напрями наукової діяльності – створення захищеної мобільної інфраструктури, синтез параметрів якості надання телекомунікаційних послуг, розробка алгоритмів функціонування телекомунікаційних пристроїв на базі технології SDN. Викладає дисципліни «Синхронізація в інфокомунікаційних мережах», «Телекомунікаційні системи та мережі наступного покоління», «Сучасні та перспективні системи мобільного зв'язку». Друкованих праць – більше 40.

Кандидат технічних наук, доцент

АНДРЄЄВА НАТАЛЬЯ ОЛЕКСІЇВНА

Викладає дисципліну “Фізика“. Педагогічний стаж понад 30 років. Основний напрям наукової праці - “Аеродинамічні дослідження ранічного стану оптичних поверхней літальних апаратів.”

Кандидат педагогічних наук, доцент 

ШАТКОВСЬКА ГАЛИНА ІВАНІВНА 

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет. Спеціальність: оптичні прилади і спектроскопія. Кваліфікація: фізик – оптичні прилади і спектроскопія. Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Друкованих праць понад 70. Наукові інтереси: Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу з фізики. Теорія і методика навчання фізики, інноваційні технології навчання у вищій школі.

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

ГОРИНЯ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА

Викладає дисципліну “Фізика“, педагогичний стаж більше 30 років, основний напрям науковох роботи – “Моделювання контактних структур метал-напівпровідник, метал-діелектрик-напівпровідник для фотоприймачів оптичного зв’язку“

Старший викладач

МОРОЗОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького за спеціальністю фізика і астрономія. Педагогічний стаж 25 років. Викладає дисципліну “Фізика“. Основний напрям наукової роботи – дослідження якості надання телекомунікаційних послуг.

Асистент викладача, аспірант ДУТ

ПОДРУШНЯК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Закінчив Державний університет телекомунікацій за спеціальністю телекомунікаційні системи, викладає дисципліни «Фізика».

Асистент викладача, аспірант ДУТ

МЕЛЬНІКОВ ПАВЛО ІГОРОВИЧ

Закінчив Державний університет телекомунікацій за спеціальністю телекомунікаційні системи. Викладає дисципліни «Фізика оптичного зв’язку».

Переглядів: 8 408
^