Державний Університет Телекомунікацій

Викладацький і допоміжний склад - Кафедра Фізики

Зав. кафедри, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри

АНДРЕЄВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Викладає дисципліну “Фізика“. Педагогічний стаж 40 років. Основний напрям наукової діяльності - “Аеродинамічні дослідження стану граничного шару несучих поверхней літальних апаратів”, а також “Розробка фотоприйомних пристроїв для волоконно-оптичних систем в телекомунікаціях”.

Кандидат технічних наук, професор кафедри

ЛІСКОВСЬКИЙ ІГОР ОЛЕГОВИЧ

Закінчив МГТУ ім. Н.Е. Баумана за спеціальністю Автономні імпульсні та управляючі пристрої. Основні напрями наукової діяльності – створення захищеної мобільної інфраструктури, синтез параметрів якості надання телекомунікаційних послуг, розробка алгоритмів функціонування телекомунікаційних пристроїв на базі технології SDN. Викладає дисципліну «Фізика оптичного звязку».

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

ГОРИНЯ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА

Викладає дисципліну “Фізика“, педагогічний стаж поняд 40 років, основний напрям наукової роботи – “Моделювання контактних структур метал-напівпровідник, метал-діелектрик-напівпровідник для фотоприймачів оптичного зв’язку“.

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

РЕДЬКО РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ

Закінчив Волинський державний університет ім. Лесі Українки. Педагогічний стаж 17 років. Основний напрям наукової діяльності – «Модифікація приповерхневих шарів GaN – гетероепітаксійних приладових структур надвисокочастотним електромагнітним випромінюванням».

Старший викладач

КУФТЕРІНА СВІТЛАНА РОСТИСЛАВІВНА

Закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Педагогічний стаж понад 20 років. Основний напрямок наукових робот - магнітні властивості розбавлених фрустрованих феримагнетиків. Викладає дисципліну «Фізика оптичного зв’язку».

Старший викладач

МОРОЗОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького за спеціальністю Фізика і астрономія. Педагогічний стаж 28 років. Викладає дисципліну “Фізика“. Основний напрям наукової роботи – дослідження якості надання телекомунікаційних послуг.

Асистент викладача, аспірант ДУТ

ПОДРУШНЯК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Закінчив Державний університет телекомунікацій за спеціальністю Телекомунікаційні системи, викладає дисципліну «Фізика».

Завідувач лабораторіями 515 та 516

ВАРИЧ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Закінчила Державний університет телекомунікацій за спеціальністю Телекомунікаційні системи.

Переглядів: 11 337
^