Державний Університет Телекомунікацій

Матеріальна база - Кафедра Фізики

За кафедрою фізики закріплені два лабораторних приміщення (ауд. 515 та 516), в яких розміщені стенди лабораторних робіт з фізики та фізики оптичного зв'язку. По технічному забезпеченню стендами, лабораторними макетами та вимірювальною апаратурою лабораторії кафедри фізики відповідають робочим навчальним програмам і навчальним планам дисциплін, що викладаються на кафедрі, а саме: фізики та фізики оптичного зв'язку.

Лабораторні роботи охоплюють значні розділи навчальних дисциплін й розраховані на розширення знань для практичного застосування у процесі фахової діяльності майбутнього фахівця щодо напряму телекомунікації.


1. Установка призначена для проведення лабораторних робіт з курсу “Електрика і магнетизм”. Установка дозволяє вивчити метод моделювання електростатичного поля і дослідити електростатичні поля заряджених тіл, характеристики електростатичного поля.

2. Установка призначена для вивчення Земного магнетизму. Установка дозволяє визначити горизонтальну складову індукції магнітного поля Землі методом впливу магнітного поля, що виникає в плоскій котушці на магнітну стрілку.

3. Установка призначена для вивчення хвильових явищ. Установка дозволяє досліджувати явище інтерференції, дифракції, визначити довжину хвилі і фазову швидкість поверхневих хвиль.

4. Установка призначена для вивчення розповсюдження повздовжніх звукових хвиль в повітрі і твердих тілах. Установка дозволяє визначити швидкість розповсюдження звукової хвилі в повітрі і твердих тілах.

5. Установка призначена для вивчення коливань гнучкої однорідної струни. Установка дозволяє досліджувати стоячи хвилі, визначити частоту власних коливань струни, фазову швидкість хвилі.

6. Установка призначена для вивчення методів визначення фокусної відстані тонкої збиральної лінзи.

7. Установка призначена для вивчення методів визначення фокусної відстані розсіювальної лінзи.

8. Установка призначена для ознайомлення з загальними закономірностями процесів збудження атомів газу електронним ударом і вимірюванням перших потенціалів збудження. Установка дозволяє відтворити класичний дослід Франка і Герца і дає експериментальне підтвердження постулатів Бора.

9. Установка призначена для вивчення деяких взаємозв’язків, які характеризують альфа-розпад, зокрема для визначення довжини пробігу альфа-частинок в повітрі.

10. Установка призначена для вивчення властивостей напівпровідників n-типу і p-типу (p-n перехід). Установка дозволяє знімати і досліджувати вольт-амперні характеристики (ВАХ) промислових діодів для прямої і зворотної напруги та вольт-фарадні характеристики (ВФХ).

11. Установка призначена для вивчення температурної залежності електропровідності твердих тіл і розрахунку основних параметрів зразків в рамках зонної теорії електропровідності. Установка дозволяє визначати: температурний коефіцієнт опору метала, ширину забороненої зони напівпровідника, енергію іонізації атомів домішок і енергії Фермі.

12. Установка призначена для ознайомлення з одним найбільш розповсюдженим методів вимірювання концентрації і рухомості носіїв струму в напівпровідниках, який полягає в вимірюванні сталої Холла і питомого опору зразка.

13. Установка призначена для дослідження спектра випромінювання нагрітого газу водню і визначенню сталої Рідберга. Установка дозволяє спостерігати лінійчатий спектр атому водню (серія Бальмера).

14. Установка призначена для вивчення явища зовнішнього фотоефекту, і дозволяє визначити сталу Планка.

15. Установка дозволяє досліджувати залежність теплового випромінювання (енергетичної світимості або інтегральної випромінювальної здатності) абсолютно чорного тіла від температури і перевірити виконання закону Стефана-Больцмана.

Також для проведення лаболаторних занять по відкритим курсам «Основи операційної системи AIX» компанія IBM Ukraine безкоштовно укомплектувала кафедру фізики серверним обладнанням IBM Power.

Переглядів: 3 675
^