Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Про журнал - Економіка. Менеджмент. Бізнес

Рік заснування журналу: 2010

Тематика журналу: Висвітлення актуальних питань економіки, теорії й практики управління, бізнесу.

Реферативні бази даних: НБУ ім. В.В. Вернадського. Видання входить до «Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

ISSN: 2415-8089 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20874-10674 ПР (зі змінами від 12.08.2014 р.)

Фахова реєстрація у ДАК МОН України: Постанова президії ВАК України від 30.03.2011 р. № 1-5/3; зі змінами від 29.12.2014 № 1528, зі змінами від 24.10.2017 №1413)

Спеціальність ДАК: економічні науки

Періодичність: чотирі рази на рік

Мова публікацій: українська, англійська, російська

Засновник: Державний університет телекомунікацій

Переглядів: 4 716
^