Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Редакційна колегія - Економіка. Менеджмент. Бізнес

Головний редактор: Гудзь Олена Євгенівна, д-р екон. наук, професор. Завідувач кафедри менеджменту, Державний університет телекомунікацій.

Заступник головного редактора: Виноградова Олена Володимирівна, д-р екон. наук, професор. Завідувач кафедри маркетингу, Державний університет телекомунікацій.

Відповідальний секретар: Легомінова Світлана Володимирівна, к. екон. н., доцент. Професор кафедри економіки підприємств та соціальних технологій, Державний університет телекомунікацій.

 

Члени редколегії:

Апарова Оксана Володимирівна, д-р. екон. наук, доц.. Професор кафедри менеджменту, Державний університет телекомунікацій.

Беркман Любов Наумівна, д-р техн. наук, професор. Проректор з науково-педагогічної роботи, Державний університет телекомунікацій.

Боняр Світлана Михайлівна, д-р екон. наук, професор. Декан економічного факультету, Київська державна академія водного транспорту.

Ващенко Олександр Петрович, д-р техн. наук, професор. Заступник директора Навчально-наукового інституту Менеджменту та підприємництва. Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Державний університет телекомунікацій.

Гусєва Ольга Юріївна, д-р екон. наук, професор. Завідувач кафедри економіки підприємств та соціальних технологій, Державний університет телекомунікацій.

Дергачова Вікторія Вікторівна, д-р екон. наук, професор. Завідувач кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

Зеліско Інна Михайлівна, д-р екон. наук, професор. Професор кафедри менеджменту, Державний університет телекомунікацій.

Князєва Олена Альбертівна, д-р екон. наук, професор. Професор кафедри економіки підприємства та корпоративного управління, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова.

Прокопенко Наталія Семенівна, д-р екон. наук, професор. Завідувач кафедри фінансів та банківської справи, радник податкової служби І рангу, ПВНЗ "Європейський університет".

Стецюк Петро Антонович, д-р екон. наук, професор. Професор кафедри менеджменту. Державний університет телекомунікацій.

Толубко Володимир Борисович, д-р техн. наук, професор. Ректор Державного університету телекомунікацій, Державний університет телекомунікацій

Переглядів: 3 963
^