Державний Університет Телекомунікацій

Робота із студентами

Умови формування ринку праці в Україні ставлять перед сучасними спеціалістами особливі задачі, спрямовані на прискорення виконання важливого політичного завдання - інформатизації держави, входження до глобальної інформаційної інфраструктури та побудови Глобального інформаційного суспільства. Тому комплекс вимог сприяє та визначає основні напрямки підготовки висококваліфікованих фахівців для однієї з найбільш динамічних та перспективних галузей народного господарства України - телекомунікації. Наш навчальний заклад особливий - готує спеціалістів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

Професорсько-викладацьким складом кафедри радіомоніторингу та радіочастотного менеджменту (РРМ) ведеться активна робота з студентами по різним напрямкам.

Випускною кафедрою значна увага приділяється науково–дослідній роботі студентів (НДРС). В аудиторії № 325 створена комп`ютерна секція лабораторії «Радіомоніторингу та електромагнітної сумісності» з сучасними комп’ютерами, яка використовуються для науково-дослідної роботи студентів та підготовки випускних кваліфікаційних робіт.

Первинні навички НДРС студенти отримують при виконанні курсових проектів (робіт) та робіт за індивідуальними завданнями. Студенти старших курсів виконують дипломні та магістерські роботи за тематикою науково-дослідних робіт випускної кафедри.

Під керівництвом завідувача кафедри та викладачів кафедр студенти та аспіранти готуються до участі у науково-технічних конференціях різних рівнів, семінарах, «круглих столах», олімпіадах .

Студенти також приймають активну участь в роботі студентської олімпіади Університету за напрямом„ Радіотехніка” та Всеукраїнської студентської олімпіади і Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з розділу „Радіотехніка та телекомунікації”.

Формування контингенту студентів здійснюється у відповідності до прийнятих в Університеті процедур професійної орієнтації випускників шкіл та навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації і конкурсного відбору абітурієнтів, у тому числі і тих, які закінчили підготовчі курси при Університеті. Високий вступний конкурс дозволяє відібрати для навчання молодих людей з високим рівнем початкової підготовки, здатних ефективно засвоювати знання та формувати відповідні фахові вміння. В основному контингент студентів ННІТІ поповнюється за рахунок абітурієнтів з Києва, Київської та прилеглих областей України, а також західних областей. Університет проводить планову профорієнтаційну роботу в школах м. Києві та Київській області з метою виявлення потенційних абітурієнтів для вступу до Університету. Велику роль у формуванні контингенту студентів за напрямом „Радіотехніка” відіграють щорічні підготовчі курси.

Кафедра бере активну участь у проведенні “Дня відкритих дверей” в Університеті.

Переглядів: 2 361
^