Державний Університет Телекомунікацій

Викладацький склад - Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж

Професорсько-викладацький склад кафедри - це відомі доктори технічних наук, кандидати технічних наук, спеціалісти галузі зв'язку - мають багаторічний педагогічний досвід, досконало володіють сучасною методикою викладання навчальних дисциплін.

Завідуючий кафедрою,  доктор технічних наук, доцент

ЗАЇКА ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

Професор кафедри,
доктор технічних наук, професор

ВЛАСОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Викладає дисципліни: "Проектування телекомунікаційних систем та мереж". Здійснює керівництво дипломними роботами на освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст", "Магістр". Приймає участь у Державній екзаменаційній комісії.

Професор, кандидат технічних наук, академік Української академії наук

ТВЕРДОХЛІБ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Викладає навчальні дисципліни: «Основи технічної документації», «Інженерна та комп'ютерна графика»; керівництво дипломним проектуванням на освітньо-кваліфікаційні рівні «Бакалавр», «Спеціаліст»; магістерськими роботами на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»; участь в ДЕК.

Доцент, кандидат технічних наук

ТАРБАЄВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Викладає навчальні дисципліни: «Проектування інфокомунікаційних мереж»; керівництво дипломним проектуванням на освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», "Кінцеві пристрої абонентського доступу", магістерськими атестаційними роботами на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»; участь в ДЕК.

Доцент кафедри,
кандидат технічних наук, доцент

АНТОНЮК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ

Викладає дисципліну: "Телекомунікаційні систекми передачі". Здійснює керівництво дипломними роботами на освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", "Магістр".

Доцент кафедри,
кандидат технічних наук, доцент

ВАРФОЛОМЕЄВА ОКСАНА ГРИГОРІВНА

Викладає дисципліни: "Теорія передачи сигналів в інфокомунікаційних мереж", "Телекомунікаційні системи передачі", "Телекомунікаційні системи та мережі наступного покоління". Здійснює керівництво дипломними роботами на освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", "Магістр". Приймає участь у Державній екзаменаційній комісії.

Доцент кафедри,
кандидат технічних наук, доцент

ГРИГОРЕНКО ОЛЕНА ГРИГОРІВНА

Викладає дисципліну: "Основи мережних технологій", "Моделювання та оптимізація систем та мереж телекомунікацій". Здійснює керівництво дипломними роботами на освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", "Магістр".

Доцент кафедри,
кандидат технічних наук, доцент

ГОРБЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Викладає дисципліни: "Проектування телекомунікаційних систем", "Теорія електричного зв'язку". Приймає участь у Державній екзаменаційній комісії.

Доцент кафедри,
кандидат технічних наук, доцент

ТКАЧЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Викладає дисципліни: "Моделювання та оптимізація систем та мереж телекомунікацій". Здійснює керівництво дипломними роботами на освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", "Магістр". Приймає участь у Державній екзаменаційній комісії.

Доцент кафедри,
кандидат технічних наук

ГРИНКЕВИЧ ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Викладає дисципліни: "Управління телекомунікаційними системами і мережами", "Моніторінг телекомунікаційних мереж". Здійснює керівництво дипломними роботами на освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр" та "Магістр".

Старший викладач

КУКЛОВ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ

Викладає дисципліни: "Іноземна мова (за фахом)". Здійснює керівництво дипломними роботами на освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр".

Старший викладач

ДОМРАЧЕВА КАТЕРИНА ОЛЕКСІЇВНА

Викладає дисципліни: «Технічна експлуатація систем та мереж зв’язку», "Сенсорні мережи"

Навчально-допоміжний персонал

Перепелиця Наталя Леонідівна
Завідувач навчальною лабораторією, викладає дисципліну "Теорія електричного зв'язку"

Романов Антон Олександрович

Завідувач навчальною лабораторією

Завідувач навчальною лабораторією "Інфокомунікаційних мереж"

Житецький Анатолій Олександрович

Переглядів: 20 713
^