Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж

Коротка довідка

У 1988 році на базі секції Багатоканального електрозв'язку, яка входила до складу кафедри Передачі дискретних повідомлень, було організовано кафедру Багатоканального електрозв'язку. Першим завідувачем кафедри було призначено кандидата технічних наук, доцента П. С. Єщенка.

У 2002 році кафедру Багатоканального електрозв'язку перейменовано на кафедру Телекомунікаційних систем. З вересня 2014 року кафедрою керує кандидат військових наук, доцент Заїка Віктор Федорович.

Кафедра ТС підтримує міцні зв'язки з підприємствами галузі, що позитивно впливає на підготовку спеціалістів зв'язку та їх практичну діяльність на виробництві в умовах ринкових відносин.

Викладачі кафедри постійно приймають участь у НДР з проблем вищої школи на тему: "Організація самостійної роботи студентів", систематично публікують наукові статті, виступають з доповідями і повідомленнями на науково-теоретичних, науково-технічних семінарах, конференціях, методичних конференціях, на міжнародних науково-практичних конференціях.

Науково-педагогічний та науковий колектив кафедри

На даний час навчання студентів та аспірантів на кафедрі здійснюється за спеціальністю « Телекомунікаційні системи та мережі». У складі кафедри інституту працюють 20 висококваліфікованих викладачів: 5 професорів, 7 доцентів, 5 старших викладачів і 2 асистента.

Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації

Також на кафедрі проводиться підготовка аспірантів, наукових спеціалістів вищої кваліфікації за спеціальністю "Телекомунікаційні системи та мережі", "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій".

Випускники аспірантури мають змогу захищати дисертації у спеціалізованих вчених радах Університету.

Стан підготовки аспірантів (за останній рік)

 

Асистент кафедри, аспірант Куклов Валентин Михайлович

Тема дисертації: «Дослідження та синтез системи безшовного переходу рухомих абонентів в бездротовій локальній мережі Wi-Fi на базі концепції SDN»

Науковий керівник – к.в.н., доцент Заїка Віктор Федорович

 

 

 

 

 

Асистент кафедри, аспірант Катерина Олексіївна Домрачева

Тема дисертації: «Пропускна здатність телекомунікаційних систем за наявності завад»

Науковий керівник – д.т.н., професор Семенко Анатолій Іларіонович

 

 

Наукові гуртки

Наукова робота студентів – одна з головних складових навчального процесу кафедри Телекомунікаційних систем. Студенти університету, всіх курсів, залучаються до наукової роботи в двох наукових гуртках:

  1. «ІР Телефонія» - Науковий керівник - доцент кафедри ТС,  к.т.н., доц. Антонюк М.І.

Основна мета гуртка - вивчення принципів побудови мереж ІР телефонії з використанням протоколів Н.323, SIP, SIP-T, MGCP, MEGACO/H.248, SIGTRAN.

Учасники – студенти груп ТСД-12; КСД-11; КСД-32, студенти магістерських груп факультетів телекомунікацій, інформаційних технологій , студенти інших груп, аспіранти, викладачі.

  1. «Технології OFDM  та МІМО в безпроводових телекомунікаційних системах» - Науковий керівник професор кафедри ТС, д.т.н., проф. Семенко А.І.

Учасники гуртка:

1.Качайло А.Ю., ТСДМ-51

2.Мартинюк С.А., ТСДМ-51

3.Пічак А.В.,ТСДМ-51.

4.Ляшков М.В.,ТСДМ-51.

5.Разумова Ю.С.,ТСДМ-51.

6.Борисенков Є.А.,ТСДМ-51.

7.Ярошенко С.О.,ТСДМ-51.

8.Осецький В.Г.,ТСДМ-51.

9.Павловська О.Е.,ТСДМ-51.

10.Чук А.А.,КСДМ-51.

11.Тихонов Є.С.,КСДМ-51.

12.Коник Р.С.,КСДМ-51.

13.Денисюк І.А..КСДМ-51.

14.Ананченко В.Є.,ІМДМ-51.

15.Шевченко Д.Ю.,ІМДМ-51.


Фотографії

Переглядів: 6 103
^