XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Соціології

Загальна інформація

Викладацький склад
Наукова діяльність
Бібліотека
Новини та подіі
Контактна інформація
Партнери кафедри
Дистанційне навчання
Працевлаштування випускників

Загальна інформація

ЗАПРОШУЄМО ЗДОБУТИ ВИЩУ ОСВІТУ ЗА ПРЕСТИЖНОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 054 «СОЦІОЛОГІЯ»

Кафедра Соціології пропонує спектр освітніх послуг відповідно до стандартів вищої освіти України в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», зокрема здійснює підготовку фахівців спеціальності 054 «Соціологія» за двома освітніми рівнями: «бакалавр», «магістр» та освітньо-науковим рівнем «доктор філософії», здатних розробляти, організовувати і проводити соціологічні дослідження, соціальні проекти та інформаційні компанії у бізнесі в умовах динамічного конкурентного середовища.

Соціолог займає ТОП-позицію у рейтингу найбільш затребуваних професій з високою оплатою праці

По завершенню навчання випускники можуть обіймати такі посади:

 • Аналітик статистичного відділу;
 • Викладач соціології;
 • Соціолог аналітик;
 • Соціолог-дослідник;
 • Соціолог-психолог;
 • Спеціаліст з медіапланування
 • Спеціаліст з розвитку персоналу;
 • Організатор виборчих компаній;
 • Організатор масових заходів;
 • Коучер;
 • HR – менеджер;
 • PR – менеджер

СОЦІОЛОГИ ЗАТРЕБУВАНІ У НАСТУПНИХ СФЕРАХ

Державне управління та місцеве самоврядування

ІТ-СФЕРА

 • Формування громадської думки.
 • Надання консалтингових послуг соціально-поведінкового характеру.
 • Зв’язки з громадськістю.
 • Соціальне забезпечення та соціальна допомога.
 • Комунікація.
 • Зв'язки з громадськістю.
 • Участь в переговорному процесі.
 • Моніторинг соціальної сфери.
 • Розв'язання конфліктів.
 • Розробка стратегій залучення клієнтів.
 • Соціометрія.

ПОЛІТИКА

БІЗНЕС

 • Супровід виборчих кампаній.
 • Проведення екзитполів.
 • Стратегічна аналітика.
 • Формування електоральної думки.
 • Дослідження електоральної поведінки.
 • Створення політичної реклами.
 • Підбір персоналу.
 • Управління персоналом.
 • Формування іміджу кампанії.
 • Діагностика соціально-психологічного клімату в колективі.
 • Формування корпоративної культури.

Високий рівень професійної підготовки соціологів та ефективне напрацювання soft-skills починається з першого курсу, оскільки навчання проводиться на високому рівні у співвідношенні 50% і 50% практики.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчальна лабораторія прикладних соціологічних досліджень, оснащена обладнанням останнього покоління та сучасним програмним забезпеченням.

В Україні на рік, в середньому, проводиться до 1000 соціологічних досліджень, тому на ринку праці кваліфіковані фахівці – соціологи є затребуваними майже в усіх галузях – від науково-дослідної та педагогічної роботи до державної служби, маркетингу та реклами.

Професійний соціолог сьогодні затребуваний майже скрізь – від науково-дослідної та педагогічної роботи до державної служби, маркетингу та реклами. Бо представники саме цієї спеціальності працюють з колосальними масивами даних, які дозволяють оцінити стан суспільства та зрозуміти, чого воно хоче, в який бік може піти та яку позицію зайняти. Соціолог-інтелектуал може пройти за ланцюжком – від загальнонаціональних інтересів до того, що хвилює конкретну людину, в конкретний час та в конкретному місті. Це професія є взірцем соціальної дешифровки, оскільки справжні фахівці вміють з суцільного ряду цифр виділити та чітко сформулювати «повідомлення», яке надійшло від звичайних людей до тих, хто намагається вершити їх долі.

КОМПАНІЇ-ПАРТНЕРИ КАФЕДРИ

 • Учбово-тренінговий центр S.I.O.N.A.S., заснований у 2005 р.

Це інноваційна платформа для навчання, практики, обміну інформацією, менторства з сучасними підходами до навчання. З часу створення центру його експертами було проведено понад 2000 тренінгів та майстер-класів, розроблено унікальні авторські навчальні програми. Експерти центру є співавторами законопроекту щодо запобігання мобінгу та булінгу. Командою «S.I.O.N.A.S.» ініційовано та розроблено авторський курс «Менеджер з фандрейзингу та грантової діяльності».
 

 • Міжнародний центр неформальної освіти, заснований у 2015 р.

Громадська організація, яка займається популяризацією та розвитком неформальної освіти для розкриття і підвищення емоційного, фізичного, інтелектуального, соціального та й духовного потенціалу українців. Пріоритетними напрямками роботи є проведення тренінгів для студентів та викладачів з неформальної освіти, розробка он-лайн платформ, експертна учать у роботі МОН України для формування нормативної бази щодо неформальної освіти та освіти дорослих.
 

Кафедра Соціології співпрацює з компаніями-партнерами за наступними перспективними напрямками:

 • Адаптація програмного забезпечення для проведення соціологічних досліджень.
 • Стратегічне консультування з питань архітектоніки соціальних ігор.
 • Проведення соціологічних досліджень;
 • Організація симпозіумів, міжнародних конференцій, круглих столів та вебінарів;
 • Організація і створення науково-дослідної бази;
 • Проведення практики;
 • Працевлаштування випускників.

Викладачі кафедри та студенти спеціальності 054  «Соціологія» після проходження тренінгів та навчальних курсів отримують сертифікати встановленого зразка

 
 
 

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

У програмі підготовки студентів освітніх рівнів  «бакалавр» та «магістр» спеціальності 054 «Соціологія» враховані професійні компетентності, визначені нашими партнерами, які необхідні для безпроблемного працевлаштування та професійного зростання.

Метою кафедри є підготовка фахівців з соціології, які володіють сучасним соціологічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання складних задач та практичних проблем соціології.

Зміст навчання складається з: соціальні відносини та взаємодія; особистість, соціальні групи та спільноти; соціальні явища та процеси; соціальні практики; соціальні інститути; культура; соціальні структури та нерівності; соціальні зміни та впливи; соціальні проблеми та конфлікти в соціумі, як на національному, так і глобальному рівнях.

Наші студенти:

 • опановують сучасні мови програмування та ІТ-сервіси в лабораторіях компаній Cisco, Huawei, HP, IBM, Nokia, Pearson VUE, Miratech і отримують міжнародні сертифікати знання програм ОСА та SPSS;
 • проходять практику та стажування у провідних компаніях «Міжнародний центр неформальної освіти» та «S.I.O.N.A.S.»;
 • беруть участь у міжнародних проектах.


 

ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОТЯГОМ УСІХ РОКІВ НАВЧАННЯ

на 1-2 курсі − для студентів-соціологів викладається 3 пари занять на тиждень,

на 3-4 курсах − для студентів-соціологів викладається 2 пари занять на тиждень,

20% навчальних дисциплін з освітніх програм викладається англійською мовою
 

СКЛАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

Клименко Олена Юріївна – завідувач кафедри соціології, доктор соціологічних наук, професор.

Освіта: історик, викладач історії, Донецький національний університет (2001 р.).

Науковий ступінь: доктор соціологічних наук  (2016 р.), дисертація «Особливості інституціоналізації соціального захисту дітей у кризових ситуаціях у сучасному українському суспільстві» за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Вчене звання: професор (2021 р.) отримано по кафедрі економіка підприємств та соціальних технологій.
 

Ятченко Володимир Феодосійович – доктор філософських наук, професор.

Освіта: філософ, доктор філософських наук, викладач філософії й суспільствознавства, Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (1972 р.).

Науковий ступінь: доктор філософських наук (2003 р.), дисертація «Метафізичні виміри української дохристиянської міфології» за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури.

Вчене звання: професор (2006 р.) отримане по кафедрі політології та соціології.
 

Горпинич Ольга Валеріївна – кандидат філософських наук, доцент.

Освіта: фізик, викладач фізики, Запорізький державний університет (1992 р.); соціолог, Запорізький державний університет (1995 р.).

Науковий ступінь: кандидат філософських наук (2005 р.), дисертація «Соціальна робота як фактор формування громадянського суспільства», за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та історія філософії.

Вчене звання: доцент (2012 р.) отримано по кафедрі соціології та соціального управління.
 

Москаленко Лариса Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри.

Освіта: історик, викладач історії, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова (1998 р.).

Науковий ступінь: кандидат філософських наук (2012), дисертація «Феномен релігійного лідерства на основі іудейських традицій» за спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство.

 

Базова Ірина Вадимівна - магістр з психології.

Освіта: практичний психолог, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченко (2019 р.); економіст, Донецький державний університет (2000 р.); інженер - механік, Донецький політехнічний інститут (1985 р.).

 

УМОВИ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 054 «СОЦІОЛОГІЯ» у 2021 р.

Правила прийому до Державного університету телекомунікацій у 2021 році розроблені Приймальною комісією Державного університету телекомунікацій відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти України в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України офіційно оприлюднені на веб-сайті Державного університету телекомунікацій.

ТЕРМІН НАВЧАННЯ

Освітній рівень «бакалавр»

 • Дена форма – 4 роки,
 • Заочна форма – 5 років

Освітній рівень «магістр»

 • Дена форма – 1,5 роки.

Освітньо-науковий рівень «доктор філософії

 • Дена форма – 4 роки.
   

ВСТУП на освітній рівень «БАКАЛАВР»

 • на 1 курс здійснюється на основі атестату та сертифікатів ЗНО.
 • на 2-3 курси здійснюється на основі диплому молодшого спеціаліста та фахового іспиту з соціології.

ВСТУП на освітній рівень «МАГІСТР» передбачає наявність диплому бакалавра та здійснюється на основі сертифікатів ЗНО з англійської мови і фахового іспиту з соціології.

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021 р.

Подача заявок тільки в електронній формі.

У 2021 році, вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, подаватимуть заяви тільки в електронній формі.

Загальна кількість заяв - 5.

Згідно з затвердженими Умовами прийому, абітурієнти матимуть можливість подати до 5-ти заяв на місця державного та регіонального замовлення.

Подання заяв на контракт не більше 30.

Приймаються сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов.

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі повинна складати не менше 100 балів з кожного предмету.

Докладніше про Правила прийому у 2021 році на сторінці.
 

ПЕРЕЛІК ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 054 «СОЦІОЛОГІЯ» у 2021 р.

Українська мова і література

За державним замовленням / За кошти фізичних або юридичних осіб

Перший предмет

Математика

За державним замовленням / За кошти фізичних або юридичних осіб

Другий предмет

Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

За державним замовленням, за кошти фізичних або юридичних осіб

Третій предмет

Історія України, або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

За кошти фізичних або юридичних осіб


ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ І ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 054 «СОЦІОЛОГІЯ» у 2021 р.
 

Освітній рівень «БАКАЛАВР»

Форма навчання

Денна

Заочна

Контракт

30 місць

30 місць

Вартість навчання

23960 грн. на рік

18700 грн. на рік

 

Освітній рівень «БАКАЛАВР», 
для зарахованих на основі диплома «Молодшого спеціаліста»

Форма навчання

Денна

Заочна

Контракт

10 місць

30 місць

Вартість навчання

18800 грн. на рік

12450 грн. на рік

 

Освітній рівень «МАГІСТР»

Форма навчання

Денна

Заочна

Контракт

30 місць

30 місць

Вартість навчання

28550 грн. на рік

22300 грн. на рік

 

Соціологія - найкраща спеціальність для креативних та амбітних молодих людей, що йдуть в ногу з часом.

Соціолог - це фахівець, який затребуваний в будь-якій галузі, в будь-якій організації чи на будь-якому підприємстві.

Тому, якщо Ви кмітливі, комунікабельні, розумні та креативні - ми розвинемо Ваші творчі якості та навчимо багато чому цікавому і важливому для подальшої самореалізації в житті.

Для досягнення успіху в соціології необхідно не тільки володіти такими внутрішніми якостями як допитливість, обізнаність, винахідливість, комунікабельність, але докласти чимало зусиль і мати велике бажання вчитись. Що б стати успішним на терені соціології досить одного лише прагнення отримати нові знання, проявити себе в чомусь новому, не зупинятися в інтелектуальному розвитку. Отримати знання за фахом, розвинути професійні навички, вміти використовувати можливість саморозвитку та самовдосконалення, зміцнити наявні якості характеру допоможе Вам колектив кафедри Соціології Державного університету телекомунікацій.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса кафедри:
м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 7, кімната 509.

Телефони для довідок:
+38(050) 879-11-40,  +38(044)-249-25-16.

Завідувач кафедри соціології Клименко Олена Юріївна

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Переглядів: 53 432