XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Телекомунікаційних технологій

Загальна інформація

Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Матеріальна база
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Інноваційний зміст навчання
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Дописи студентів
Партнери кафедри

Загальна інформація


Положення про кафедру телекомунікаційних технологій

  Переваги навчання на кафедрі Телекомунікаційних технологій


 

Кафедра «Телекомунікаційних технологій» забезпечує випускників необхідними знаннями та практичними навичками для подальшої самостійної роботи і кар'єрного росту в галузі телекомунікацій. Кафедра здійснює багаторівневу підготовку фахівців галузі телекомунікацій за спеціальністю 172 «Телекомунікації і радіотехніка» за спеціалізаціями:

 • Бакалаврів – «Волоконно-оптичні системи передачі» (ВОСП)
 • Магістрів – «Інфокомунікаційна інженерія та системи оптичного зв’язку», «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»

Волоконно-оптичні лінії зв’язку (ВОЛЗ) – це основа будь-якої телекомунікаційної системи, у тому числі, і Всесвітньої мережі Інтернет. Часто ВОЛЗ називають кровоносною системою сучасної цивілізації. Вже зараз частка обладнання  ВОЛЗ досягає 95% від всього обладнання телекомунікаційної галузі: глобального Інтернету, систем мобільного зв’язку, телевізійних супутникових і кабельних систем.

Загальносвітовою тенденцією є заміна мідних магістральних ліній зв’язку на волоконно-оптичні і прокладання нових  оптичних кабелів. Тому фахівці з ВОСП користуються і будуть користуватись стійким попитом на ринку праці, як в Україні так і за кордоном.

"Чого не вистачає для 5G в Україні: як допоможе «оптика» у запровадженні зв'язку нового покоління"

Випускники кафедри Телекомунікаційних технологій можуть займати керівні та інженерні посади по обслуговуванню транспортних і локальних мереж та мереж абонентського доступу в телекомунікаційній та суміжних з нею галузях: в проектно-конструкторських та наукових організаціях, компаніях мобільного зв’язку, теле- та радіокомпаніях, центрах радіонавігації та радіолокації.

Найбільшими роботодавцями для наших випускників є:  «Укртелеком» «Водафон Україна»«Київстар»«Лайфселл»,  «Датагруп»ДП «Спецзв’язок», « Укрком Лайн»,  «Оптокон»,  «Deps»Украйнський державний центр радіочастот, Служба безпеки України,  Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.

При працевлаштуванні в таких компаніях наші випускники можуть розраховувати на  рівень заробітної плати від 10000 до 30000 грн. і вище:

 

В Державному університеті телекомунікацій підготовка конкурентоспроможного на сучасному ринку праці випускника базується на інноваційному змісті навчання:  вимоги до знань та умінь кандидатів на відповідні посади формуються з урахуванням потреб потенційних роботодавців та перспектив на майбутнє.

Основними фаховими компетенціями нашого випускника є:

 
 

Вказані вимоги і компетенції періодично актуалізуються з нашими партнерами

 

Сучасний швидкоплинний ринок телекомунікаційних послуг вимагає від наших випускників відразу включатись в практичну роботу на посаді без перенавчання  на обладнанні, яке використовується тією чи іншою компанією. Тому в підготовці наших студентів особлива увага приділяється практичній складовій навчання.

Практична підготовка за спеціальністю і спеціалізацією здійснюється з першого семестру і до останнього.

Як відображено в усіх навчальних планах, всі дисципліни мають половину практичних занять, а деякі дисципліни  мають більший відсоток практичних занять. Це такі дисципліни як «Проектування, будівництво та експлуатація ВОЛС» - 75%, «Проектування, будівництво та експлуатація СКС» - 75%, «Основи схемотехніки» - 67%, «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку» - 67%, «Оптичні транспортні мережі» - 60%.

 
 

Теоретичну та практичну підготовку студентів на кафедрі здійснюють науково-педагогічні працівники – досвідчені висококваліфіковані фахівці в галузі зв'язку, які мають значний досвід практичної роботи та багаторічний досвід викладання у вищих навчальних закладах.

Серед викладачів кафедри 2 доктори технічних наук, 9 кандидатів технічних наук, 8 викладачів мають вчене звання доцента чи старшого наукового співробітника.

До навчального процесу кафедрою залучаються провідні фахівці телекомунікаційної галузі. Серед них легендарна особистість кандидат технічних наук, доцент, почесний зв'язківець України, Лауреат Державної премії України, представник Адміністрації зв'язку України в МСЕ, віце-голова 15 дослідницької комісії МСЕ, експерт МЕК, експерт IEEE, член Науково-технічної ради Адміністрації зв'язку України, голова Науково-технічної ради ПАТ «Укртелеком», член кореспондент Академії зв'язку України Віктор Борисович Каток.

 

На кафедрі приділяється увага розвитку і формуванню у студентів самостійного творчого наукового мислення. Для реалізації цього напрямку на кафедрі функціонує науковий гурток для студентів за тематиками волоконно-оптичного зв’язку і радіомоніторингу.

В лабораторії експериментальних досліджень кабельної продукції проводяться різноманітні випробування кабелів зв'язку, виконуються господарсько-договірні науково-дослідні роботи на замовлення телекомунікаційних компаній. Результати виконання таких робіт знаходять своє впровадження у вдосконаленні змісту навчання циклу дисциплін з оптичних і фотонних систем зв’язку, використовуються як експериментальне підтвердження дисертаційних досліджень аспірантів кафедри.

 
 

Співробітники кафедри активно ведуть наукову роботу, до якої долучаються студенти старших курсів. На кафедрі сформувалися науково-навчальні творчі групи викладачів, наукових працівників, аспірантів і студентів, які проводять науково-дослідні роботи за наступними напрямками:

 • розробка методів поліпшення характеристик фотонних компонентів для їх застосування в перспективних телекомунікаційних мережах;
 • розробка методів забезпечення електромагнітної сумісності при певних вимогах до якості передачі інформації в лініях зв'язку;
 • дослідження інформаційних можливостей волоконно-оптичних ліній зв'язку.

На кафедрі діє спільна міжнародна наукова лабораторія «Системи і технології телекомунікацій», яка створена з кафедрою телекомунікаційних систем Білоруської державної академії зв'язку.

На сучасному ринку праці роботодавцями цінуються додаткові поглиблені знання працівників, які підтверджені відповідними сертифікатами.

Для формування більшої конкурентної переваги саме наших випускників в університеті діє система сертифікації. На кафедрі телекомунікаційних технологій така система сертифікації реалізована як в межах так і поза межами навчального процесу.

Так практичні заняття по дисциплінах: «Побудова та монтаж структурованих кабельних систем зв’язку», «Проектування, будівництво та експлуатація ВОЛС», «Проектування, будівництво та експлуатація СКС» відбуваються на обладнанні та з використанням матеріалів наданих нашим партнером компанією Укрком Лайн. При успішному засвоєнні теоретичного і практичного матеріалу даних дисциплін студентам видається  сертифікат від провідної всесвітньої телекомунікаційної компанії CommScope  і її офіційного представника в Україні компанії  Укрком Лайн.

Поза межами навчального процесу кафедра здійснює підвищення кваліфікації фахівців провідних телекомунікаційних операторів з видачею  сертифіката державного зразка.

 
 

Починаючи з 2 курсу , студенти проходять практику на провідних підприємствах таких як: «Укртелеком», «Укрком Лайн», «Воля-Кабель», «DEPS», «Datagroup». Вже під час практики до студентів приглядаються майбутні роботодавці на предмет відбору найбільш здібних для роботи у своїх компаніях. Надалі, під час практик на третьому та четвертому курсах, до 40-60% студентів вже надходять конкретні пропозиції, щодо подальшої їх роботи в компаніях після завершення навчання.

Важливою якістю сучасного фахівця з телекомунікацій є володіння ним англійською технічною мовою. Тому посилене вивчення англійської мови здійснюється на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять на тиждень, на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються кафедрами 20% занять повинні проводитись англійською мовою. Це надасть можливість студентам вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2.

Всі терміни та позначення, які використовуються у міжнародних стандартах та при сертифікації продукції телекомунікаційного призначення, по всім дисциплінам надаються викладачами кафедри англійською мовою

При вивченні на третьому курсі дисципліни кафедри «Оптичні транспортні мережі» нашим студентам англійською мовою викладаються теми, пов’язані з сертифікацією і стандартизацією волоконно-оптичних кабелів та правил організації ліній зв’язку, що регулюються відповідними стандартами Міжнародного союзу електрозв’язку.

При вивченні дисципліни «Проектування, будівництво та експлуатація структурованих кабельних систем» на четвертому курсі питання будівництва структурованих кабельних систем, маркування оптичних та мідних кабелів зв’язку, міжнародні стандарти, які стосуються експлуатації мереж зв’язку, викладаються англійською мовою

На п’ятому курсі дисципліна «Сучасні та перспективні системи зв’язку» викладається повністю англійською мовою.


Для того, щоб вступити  до Державного університету телекомунікацій і стати фахівцем з телекомунікацій за спеціальністю «172 – Телекомунікації та радіотехніка» за кошти державного бюджету у 2020 році необхідно надати наступні сертифікати ЗНО:

 1. Українська мова та література (обов’язково);
 2. Математика (обов’язково);
 3. Іноземна мова або фізика (на вибір).

Ці сертифікати дають можливість бути зарахованим на навчання, як за бюджетною, так і за контрактною формою навчання.

Для вступу на навчання за спеціальністю «172 – Телекомунікації та радіотехніка» тільки за кошти фізичних та юридичних осіб у 2020 році необхідно надати наступні сертифікати ЗНО:

 1. Українська мова та література (обов’язково);
 2. Історія України (обов’язково);
 3. Математика або географія (на вибір один з них).

У вступній кампанії 2020 року будуть прийматися сертифікати ЗНО 2017, 2018,2019 та 2020 років, крім сертифікатів з англійської, французької, німецької та іспанської мов, які приймаються т за 2018, 2019, 2020  роки.

Для навчання в магістратурі за спеціалізаціями «Інфокомунікаційна інженерія та системи оптичного зв’язку», «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» необхідно:

 1. Здати Єдине фахове вступне випробування в університеті.
 2. Надати сертифікат ЗНО з іноземної мови.

Підготовка конкурентоспроможного на сучасному ринку праці випускника базується на інноваційному змісті навчання, який реалізується в Державному університеті телекомунікацій.

При успішному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого високооплачуваного робочого місця.

В основі підготовки наших студентів знаходяться вимоги до знань та умінь кандидатів на відповідні посади від потенційних роботодавців. Такі вимоги формуються з урахуванням потреб сьогодення та перспектив на майбутнє.

 

В цьому році кафедра телекомунікаційних технологій може прийняти на навчання 60 осіб на перший курс38 осіб на другий курс60 осіб на третій курс.

Для вступу на перший курс та в магістратуру документи подають в електронному вигляді. Реєстрація електронних кабінетів вступників з 1 липня.

На другий курс можуть бути прийняті випускники коледжів та студенти з усіх спеціальностей. На третій курс приймаються випускники коледжів та студенти, які навчались за спеціальністю телекомунікації та радіотехніка або споріднені з нею.

Для вступу на другий чи третій курс необхідно у термін з 13 липня до 22 липня подати в приймальну комісію копії документів: документа що посвідчує особу; військово-облікового документа; сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання; ідентифікаційного коду; пільгових документів (за наявності); диплому молодшого спеціаліста та додатку до нього. Також необхідно мати 4 фотокартки розміром 3на 4.

Вступні випробування для вступників цієї категорії будуть проводитись 29-30 липня. При успішному проходженні вступного випробування необхідно до 13 серпня надати оригінали перелічених вище освітніх документів. Зарахування на навчання відбудеться 13 серпня тільки при наявності оригіналів освітніх документів.

За додатковою інформацією з усіх питань по профілю кафедри можна звертатись до завідуючого кафедрою, кандидату технічних наук, Гетманцю Олексію Володимировичу

м. Київ, вул. Солом’янська, 7, каб. 226

Тел. (044) 249–25–39

099-477-58-73

 
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 226
Тел. (044) 249–25–21 

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит
Переглядів: 46 816