Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Телекомунікаційних технологій


Положення про кафедру телекомунікаційних технологій


Кафедра Телекомунікаційних технологій була створена в січні 2005 року. Структурно кафедра входить до складу факультету телекомунікацій навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації.

У серпні 2005 року науково-педагогічний колектив кафедри був розширений за рахунок об'єднання в єдиній структурі двох кафедр: «Телекомунікаційних технологій» і «Волоконно-оптичних ліній зв'язку» зі збереженням назви кафедри «Телекомунікаційні технологій».

Кафедра «Волоконно-оптичних ліній зв'язку» була заснована в 1976 році.

Її першим завідувачем став доктор фізико-математичних наук, професор Леонід Михайлович Андрушко, який згодом, довгий час представляв Україну в Міжнародному Союзі електрозв'язку (МСЕ). Професор Л.М. Андрушко є засновником оптичного напрямки наукових досліджень, основні його роботи присвячені синтезу неоднорідних оптичних направляючих систем.

З 1986 року по 2005 рік кафедру «Волоконно-оптичних ліній зв'язку» очолював кандидат технічних наук, доцент Каток Віктор Борисович.

Каток В.Б. почесний зв'язківець України, Лауреат Державної премії України, представник Адміністрації зв'язку України в МСЕ, віце-голова 15 дослідницької комісії МСЕ, експерт МЕК, експерт IEEE, член Науково-технічної ради Адміністрації зв'язку України, голова Науково-технічної ради ПАТ «Укртелеком», член кореспондент Академії зв'язку України, член редакційних колегій 4 вітчизняних і зарубіжних видань, автор понад 200 наукових і методичних публікацій, в тому числі 8 монографій. В даний час Каток Віктор Борисович є професором кафедри.

З 01.01.2005р по 31.08.2012р кафедру очолював доктор технічних наук, професор Артеменко М.Є. Автор понад 160 науково-методичних праць, серед яких два навчальних посібники з грифом МОНУ, п'ять монографій і понад 20 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

З 01.01.2012р. по 01.10.2015 р кафедру очолював доктор технічних наук, доцент Манько А.А.

З 01.10.2015 р по 15.08.2017 р. кафедру очолював доктор технічних наук, професор Дружинін В.А.

Співробітники кафедри багато років представляють Адміністрацію зв'язку України в Міжнародному союзі електрозв'язку. У кафедри налагоджені і підтримуються науково-технічні відносини з вітчизняними виробниками кабельної продукції: заводом Одескабель, заводом Південкабель, Чернігівським кабельним заводом.

Кафедра підтримує взаємовигідні партнерські стосунки з виробниками та компаніями що працюють в телекомунікаційній галузі. Кафедрою укладені і діють договори про науково-технічне співробітництво з ПАТ Укртелеком, ТОВ Укрком Лайн, Оптокон, Deps, Украйнським державним центром радіочастот.

До складу кафедри входять висококваліфіковані фахівці в галузі зв'язку, які мають значний досвід практичної роботи та багаторічний досвід викладання у вищих навчальних закладах.

Співробітники кафедри активно ведуть наукову роботу, до якої долучаються студенти старших курсів. На кафедрі сформувалися науково-навчальні творчі групи викладачів, наукових працівників, аспірантів і студентів які проводять науково-дослідні роботи за наступними напрямками:

  • розробка методів поліпшення характеристик фотонних компонентів для їх застосування в перспективних телекомунікаційних мережах;
  • розробка методів забезпечення електромагнітної сумісності при певних вимогах до якості передачі інформації в лініях зв'язку;
  • дослідження інформаційних можливостей волоконно-оптичних ліній зв'язку.

У лабораторії експериментальних досліджень кабельної продукції проводяться різноманітні випробування кабелів зв'язку.

  

   

З метою підвищення якості навчання викладачі кафедри постійно вдосконалюють методичні та навчально-методичні посібники, переглядають робочі навчальні програми, розробляють посібники для самостійної роботи студентів.

Велика увага колектив кафедри приділяє переддипломної практики студентів, розробці методичних посібників для дипломного проектування, виконання магістерських атестаційних робіт. Для керівництва магістерськими атестаційними роботами, дипломними проектами і науковими роботами, крім викладачів кафедри, долучаються висококваліфіковані фахівці ПАТ «Укртелеком», Українського науково-дослідного інституту зв'язку, ДП «УДЦР» та інших підприємств зв'язку.

Кафедра в своїй роботі реалізовує інноваційний зміст навчання Державного університету телекомунікацій.

На кафедрі діє спільна міжнародна наукова лабораторія «Системи і технології телекомунікацій». Дана лабораторія створена з кафедрою телекомунікаційних систем Білоруської державної академії зв'язку.

Запрошуємо до навчання!


Фотографії

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 226
Тел. (044) 249–25–21 
096-802-04-11, 099-376-46-94
E-mail: melnik_yur@ukr.net

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 37 143
^