Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Телекомунікаційних технологій


Положення про кафедру телекомунікаційних технологій


Кафедра Телекомунікаційних технологій була створена в січні 2005 року. Структурно кафедра входить до складу факультету телекомунікацій навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації.

У серпні 2005 року науково-педагогічний колектив кафедри був розширений за рахунок об'єднання в єдиній структурі двох кафедр: «Телекомунікаційних технологій» і «Волоконно-оптичних ліній зв'язку» зі збереженням назви кафедри «Телекомунікаційні технологій».

Кафедра «Волоконно-оптичних ліній зв'язку» була заснована в 1976 році.

Її першим завідувачем став доктор фізико-математичних наук, професор Леонід Михайлович Андрушко, який згодом, довгий час представляв Україну в Міжнародному Союзі електрозв'язку (МСЕ). Професор Л.М. Андрушко є засновником оптичного напрямки наукових досліджень, основні його роботи присвячені синтезу неоднорідних оптичних направляючих систем.

З 1986 року по 2005 рік кафедру «Волоконно-оптичних ліній зв'язку» очолював кандидат технічних наук, доцент Каток Віктор Борисович.

Каток В.Б. почесний зв'язківець України, Лауреат Державної премії України, представник Адміністрації зв'язку України в МСЕ, віце-голова 15 дослідницької комісії МСЕ, експерт МЕК, експерт IEEE, член Науково-технічної ради Адміністрації зв'язку України, голова Науково-технічної ради ПАТ «Укртелеком», член кореспондент Академії зв'язку України, член редакційних колегій 4 вітчизняних і зарубіжних видань, автор понад 200 наукових і методичних публікацій, в тому числі 8 монографій. В даний час Каток Віктор Борисович є професором кафедри.

З 01.01.2005р. по 31.08.2012р. кафедру очолював доктор технічних наук, професор Артеменко М.Є. Автор понад 160 науково-методичних праць, серед яких два навчальних посібники з грифом МОНУ, п'ять монографій і понад 20 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

З 01.01.2012р. по 01.10.2015р. кафедру очолював доктор технічних наук, доцент Манько А.А.

З 01.10.2015р. по 15.08.2017р. кафедру очолював доктор технічних наук, професор Дружинін В.А.

З 15.08.17р. кафедру очолює доктор технічних наук, Мельник Ю.В.

Співробітники кафедри багато років представляють Адміністрацію зв'язку України в Міжнародному союзі електрозв'язку. У кафедри налагоджені і підтримуються науково-технічні відносини з вітчизняними виробниками кабельної продукції: заводом Одескабель, заводом Південкабель, Чернігівським кабельним заводом.

Кафедра підтримує взаємовигідні партнерські стосунки з виробниками та компаніями що працюють в телекомунікаційній галузі. Кафедрою укладені і діють договори про науково-технічне співробітництво з ПАТ Укртелеком, ТОВ Укрком Лайн, Оптокон, Deps, Украйнським державним центром радіочастот.

До складу кафедри входять висококваліфіковані фахівці в галузі зв'язку, які мають значний досвід практичної роботи та багаторічний досвід викладання у вищих навчальних закладах.

Співробітники кафедри багато років представляють Адміністрацію зв'язку України в Міжнародному союзі електрозв'язку. У кафедри налагоджені і підтримуються науково-технічні відносини з вітчизняними виробниками кабельної продукції: заводом Одескабель, заводом Південкабель, Чернігівським кабельним заводом.

Кафедра підтримує взаємовигідні партнерські стосунки з виробниками та компаніями що працюють в телекомунікаційній галузі. Кафедрою укладені і діють договори про науково-технічне співробітництво з ПАТ Укртелеком, ТОВ Укрком Лайн, Оптокон, Deps, Українським державним центром радіочастот.

На кафедрі діє спільна міжнародна наукова лабораторія «Системи і технології телекомунікацій». Дана лабораторія створена з кафедрою телекомунікаційних систем Білоруської державної академії зв'язку.

До складу кафедри входять висококваліфіковані фахівці в галузі зв'язку, які мають значний досвід практичної роботи та багаторічний досвід викладання у вищих навчальних закладах.

Співробітники кафедри активно ведуть наукову роботу, до якої долучаються студенти старших курсів. На кафедрі сформувалися науково-навчальні творчі групи викладачів, наукових працівників, аспірантів і студентів які проводять науково-дослідні роботи за наступними напрямками:

  • розробка методів поліпшення характеристик фотонних компонентів для їх застосування в перспективних телекомунікаційних мережах;
  • розробка методів забезпечення електромагнітної сумісності при певних вимогах до якості передачі інформації в лініях зв'язку;
  • дослідження інформаційних можливостей волоконно-оптичних ліній зв'язку.

На кафедрі приділяється увага розвитку і формуванню у студентів самостійного творчого наукового мислення. Для реалізації цього напрямку на кафедрі поза межами навчального процесу діють три наукові гуртки: два гуртки для студентів бакалаврів 3-4 курсів по тематиці волоконно-оптичного зв’язку і один гурток для студентів магістрів 5-6 курсів по тематиці радіомоніторингу.»

У лабораторії експериментальних досліджень кабельної продукції проводяться різноманітні випробування кабелів зв'язку,виконуються господарсько-договірні науково-дослідні роботи на замовлення телекомунікаційних компаній. Результати виконання таких робіт знаходять своє впровадження у вдосконаленні змісту навчання циклу дисциплін з оптичних і фотонних систем зв’язку, використовуються як експериментальне підтвердження дисертаційних досліджень аспірантів кафедри.

  

   

З метою підвищення якості навчання викладачі кафедри постійно вдосконалюють методичні та навчально-методичні посібники, переглядають робочі навчальні програми, розробляють посібники для самостійної роботи студентів.

Велика увага колектив кафедри приділяє переддипломної практики студентів, розробці методичних посібників для дипломного проектування, виконання магістерських атестаційних робіт. Для керівництва магістерськими атестаційними роботами, дипломними проектами і науковими роботами, крім викладачів кафедри, долучаються висококваліфіковані фахівці ПАТ «Укртелеком», Українського науково-дослідного інституту зв'язку, ДП «УДЦР» та інших підприємств зв'язку.

Кафедра в своїй роботі реалізовує інноваційний зміст навчання, який конкретизовано для кафедри Телекомунікаційних технологій Державного університету телекомунікацій.

Практична підготовка студентів починається з 1-го курсу при вивченні дисциплін «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів» та «Побудова та монтаж структурованих кабельних систем зв’язку». При вивченні дисципліни «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів» наші студенти набувають навичок налаштування та практичного користування сучасними побутовими гаджетами. Серед таких навичок – налаштування до роботи комп’ютерів та планшетів, підключення та налаштування переферійних пристроїв таких як принтер, сканер, акустичні системи, встановлення мобільних додатків на мобільні телефони та користування ними у побуті та навчанні, налаштування супутникових антен та встановлення простих телекомунікаційних з’єднань.

Практична дисципліна «Побудова та монтаж структурованих кабельних систем зв’язку» розвиває ці набуті навички в плані практичного встановлення  телекомунікаційних з’єднань різної складності, створення конфігурованих під різні задачі телекомунікаційних мереж та отримання базових навичок щодо профілактики, пошуку та усунення несправностей на кабельних системах зв’язку. Практичні заняття по дисципліні «Побудова та монтаж структурованих кабельних систем зв’язку» відбуваються на обладнанні та з використанням матеріалів наданих нашим партнером компанією Укрком Лайн. При успішному засвоєнні теоретичного і практичного матеріалу дисципліни «Побудова та монтаж структурованих кабельних систем зв’язку» студентам буде виданий сертифікат від компанії CommScope і Укрком Лайн.

Ряд дисциплін, що вивчаються, а саме: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

Ведення сучасного бізнесу це справа зазвичай колективна тому для отримання базових знань з питань роботи в колективі, створення та підтримки ділової атмосфери нашими студентами вивчається дисципліна «Групова динаміка та комунікації».

Набуття базових навичок налагодження та ведення ділових комунікацій всередині колективів, освоєння практики спілкування з іншомовними партнерами та ділового етикету відбувається при вивченні дисципліни «Ділові комунікації».

Дисципліна «Засади відкриття власного бізнесу» дає нашому студенту орієнтири при започаткуванні та становленні себе як бізнесмена. При вивченні даної дисципліни набуваються навички роботи з правовими та установчими документами, практики спілкування з органами влади, знаходженні та підтримки ділових стосунків у вибраній сфері діяльності.

Сучасний бізнес неможливий без комп’ютеризованих, часто розгалужених і рознесених територіально, систем. Зрозуміти та засвоїти правила роботи в таких системах допомагає вивчення дисципліни «Хмарні технології».  Тут вивчаються базові технології побудови бізнес систем різного призначення, даються основи фізичного і віртуального конфігурування таких систем, основи організації захищення корпоративної інформації.

Починаючи з 2 курсу студенти проходять практику на провідних підприємствах таких як: «Укртелеком», «Укрком Лайн», «Воля-Кабель», «DEPS», «Data group». Вже під час практики яка проходить на другому курсі до студентів приглядаються майбутні роботодавці на предмет відбору найбільш здібних для роботи у своїх компаніях. Надалі, під час практик на третьому та четвертому курсах, до 40-60% студентів вже надходять конкретні пропозиції щодо подальшої їх роботи в компаніях після завершення навчання.

На 3-му курсі викладається дисципліна «Функціональні пристрої оптичних трактів», яка є базовою для формування відповідних професійних умінь та виробничих навичок по спеціалізації «Волоконно-оптичні системи передачі». По закінченні вивчення даної дисципліни передбачено отримання сертифікату в межах начального процесу від компанії CommScope і Укрком Лайн.

На 4-му курсі вивчаються дисципліни практичного спрямування «Проектування, будівництво та експлуатація ВОЛС», «Проектування, будівництво та експлуатація СКС», в яких 75% це практичні та лабораторні заняття.

Дисципліни вивчаються для закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок необхідних для роботи середньостатистичному монтажнику ВОЛЗ або СКС. Набуті знання та навички є дуже корисними при подальшому дипломному проектуванні.

Посилення вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять на тиждень, на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються кафедрами 20% занять повинні проводитись англійською мовою. Це забезпечить можливість нашому студенту вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2.

По всіх дисциплінах кафедри які викладаються на третьому, четвертому та п’ятому курсах викладачами кафедри на англійській мові даються терміни та позначення які використовуються у міжнародних стандартах та при сертифікації продукції телекомунікаційного призначення.

При вивченні на третьому курсі дисципліни кафедри «Оптичні транспортні мережі» нашим студентам на англійській мові викладаються теми пов’язані з сертифікацією і стандартизацією волоконно-оптичних кабелів та правил організації ліній зв’язку що регулюються відповідними стандартами Міжнародного союзу електрозв’язку.

Питання будівництва структурованих кабельних систем,  маркування оптичних та мідних кабелів зв’язку, міжнародні стандарти які стосуються експлуатації мереж зв’язку викладаються англійською мовою при вивченні дисципліни «Проектування, будівництво та експлуатація структурованих кабельних систем» на четвертому курсі.

На п’ятому курсі дисципліна «Сучасні та перспективні системи зв’язку» викладається повністю на англійській мові.

Половина занять проводиться практично що відображено в усіх навчальних планах. Деякі дисципліни практичного спрямування мають більший відсоток практичних занять. Це такі дисципліни як «Проектування, будівництво та експлуатація ВОЛС» - 75%, «Проектування, будівництво та експлуатація СКС»  - 75%, «Основи схемотехніки» - 67%, «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку»  - 67%, «Оптичні транспортні мережі» - 60%.

По темам кожної дисципліни обов’язково проводяться лекції – як теоретична підготовка і практичні заняття та, при можливості, лабораторні заняття — як практична складова навчання. 12 дисциплін які викладаються кафедрою при підготовці бакалаврів мають у навчальному плані і практичні і лабораторні заняття.

По кожній темі занять лектор в кінці лекції надає перелік питань для опрацювання студентами при самостійній підготовці до практичних занять і лабораторних занять по темі, викладеній в лекції. Кожне заняття починається з короткого опитування по попередній темі та по завданню виданому для самостійного опрацювання.

При підготовці бакалаврів розподіл годин навчального плану здійснений з розрахунку – 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю. Такий розподіл дає змогу вже з першого курсу приділяти основну увагу набуттю професійних знань та навичок.

На кафедрі проводиться підготовка за спеціалізацією «Волоконно-оптичні системи передачі». Навчальний план складений з розрахунку  – 25% на дисципліни загальної підготовки, дисципліни професійної підготовки розподіляються 37,5% за спеціальністю, і 37,5% за спеціалізацією. Спеціалізація «Волоконно-оптичні системи передачі» включає в себе вивчення дев’яти дисциплін які викладаються на кафедрі телекомунікаційних технологій та формують необхідні знання і практичні навички майбутнього фахівця.

Основними дисциплінами спеціалізації є «Напрямні системи електричного та оптичного зв'язку», «Побудова та монтаж структурованих кабельних систем зв'язку», «Функціональні пристрої оптичних трактів», «Оптичні транспортні мережі».

Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-й семестр. Такий розподіл вивчення даних дисциплін дозволяє студентам набувати супутні професійні знання рівномірно протягом всього терміну підготовки бакалавра.

Навчальна матеріально-технічна база

На кафедрі телекомунікаційних технології створена і функціонує сучасна матеріальна база, яка включає в себе: монтажну комутаційну стійку; оптичні бокси та панелі; кросові плінти, оптичні муфти; зразки всіх існуючих волоконно-оптичних і мідних кабелів; пачкорди, пігтейли, тощо. Нове сучасне обладнання: зварювальний апарат Fujikura 80S, рефлектометр EXFO FXS-100-023 В, набір інструментів для зварювального апарату, набір інструментів для монтажника.

Таким чином впевнено можна стверджувати що на кафедрі телекомунікаційних технологій створені всі умови для реалізації стратегії інноваційного змісту навчання в Державному університеті телекомунікацій.

Запрошуємо до навчання!


Фотографії

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Переглядів: 40 092