Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Телекомунікаційних технологій


Положення про кафедру телекомунікаційних технологій


Кафедра Телекомунікаційних технологій була створена в січні 2005 року. Структурно кафедра входить до складу факультету телекомунікацій.

В серпні 2005 року науково-педагогічний колектив кафедри був розширений за рахунок поєднання в єдиній структурі двох кафедр: "Телекомунікаційних технологій" та "Волоконно-оптичних ліній зв'язку" із збереженням назви кафедри "Телекомунікаційних технологій".

Кафедра "Волоконно-оптичних ліній зв'язку" була заснована в 1976 році. Її першим завідувачем був доктор фізико-математичних наук, професор Леонід Михайлович Андрушко, який згодом довгий час представляв Україну у Міжнародному Союзі електрозв'язку (МСЕ). Професор Л. М. Андрушко є засновником оптичного напрямку наукових досліджень, основні його роботи присвячені синтезу неоднорідних оптичних напрямних систем.

З 1986 року по 2005 рік кафедру "Волоконно-оптичних ліній зв'язку" очолював кандидат технічних наук, доцент Віктор Борисович Каток.

З 01.01.2005 р. по 31.08.2012 р. кафедру очолював доктор технічних наук, професор Артеменко М. Є. 

З 01.01.2012 р. по 01.10.2015 р. кафедру очолював доктор технічних наук, доцент Манько О. О.

З 01.10.2015 р. кафедру очолює доктор технічних наук, професор Дружинін В.А.

До складу кафедри входять висококваліфіковані фахівці в галузі зв'язку, які мають значний досвід практичної роботи та багаторічний досвід викладання в вищих навчальних закладах.

Співробітники кафедри активно ведуть наукову роботу, до якої долучаються студенти старших курсів. З метою підвищення якості навчання викладачі кафедри постійно вдосконалюють методичні та навчально-методичні посібники, переглядають робочі навчальні програми, розробляють посібники для самостійної роботи студентів.

Велику увагу колектив кафедри приділяє переддипломній практиці студентів, розробці методичних посібників для дипломного проектування, виконанню магістерських атестаційних робіт. Для керівництва магістерськими атестаційними роботами, дипломними проектами та науковими роботами, крім викладачів кафедри, долучаються висококваліфіковані спеціалісти ВАТ "Укртелеком", Українського науково-дослідного інституту зв'язку, ДП «УДЦР» та інших підприємств зв'язку.

Кафедра проводить активну співпрацю з потенційними роботодавцями та всіляко сприяє залученню студентів до проходження практики на провідних підприємствах галузі, а також подальшому працевлаштуванню.

Запрошуємо до навчання

Переглядів: 12 739
^