Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Телекомунікаційних технологій

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2020 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "172 - Телекомунікації та радіотехніка" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.


Положення про кафедру телекомунікаційних технологій


 

Кафедра «Телекомунікаційних технологій» забезпечує набуття випускниками необхідних знань та практичних навичок для подальшої самостійної роботи і кар'єрного росту в галузі телекомунікацій. Кафедра здійснює багаторівневу підготовку фахівців галузі телекомунікацій по спеціальності 172 «Телекомунікації і радіотехніка» за спеціалізаціями:

 • Бакалаврів – «Волоконно-оптичні системи передачі»
 • Магістрів – «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»

Волоконно-оптичні лінії зв’язку – це основа будь-якої телекомунікаційної системи у тому числі і Всесвітньої мережі Інтернет. Часто ВОЛЗ називають кровоносною системою сучасної цивілізації. Частка обладнання і саме кабелів ВОЛЗ у глобальному Інтернеті, системах мобільного зв’язку, телевізійних супутникових і кабельних системах вже зараз досягає 95%.

Загальносвітовою тенденцією є заміна мідних магістральних ліній зв’язку на волоконно-оптичні і прокладання все нових і нових оптичних кабелів. Тому фахівці з ВОСП користуються і будуть користуватись стійким попитом на ринку праці як в Україні так і за кордоном.

"Чого не вистачає для 5G в Україні: як допоможе «оптика» у запровадженні зв'язку нового покоління"

Випускники кафедри Телекомунікаційних технологій можуть обіймати інженерні та керівні посади в телекомунікаційній та суміжних з нею галузях, обслуговувати транспортні мережі, локальні мережі тамережі абонентського доступу різних відомств та підприємств, в проектно-конструкторських та наукових організаціях, компаніях мобільного зв’язку, теле- та радіокомпаніях, центрах радіонавігації та радіолокації.

Найбільшими роботодавцями для наших випускників є: ПрАТ «Укртелеком», ПрАТ «МТС», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «АстелітLife», Datagroup, ДП «Спецзв’язок», Укрком Лайн, Оптокон, Deps, Украйнський державний центр радіочастот.

При працевлаштуванні в таких компаніях наші випускники можуть розраховувати на пристойний рівень заробітної плати від 10000 до 20000 грн. і вище:

 

Підготовка конкурентоспроможного на сучасному ринку праці випускника базується на інноваційному змісті навчання, який реалізується в Державному університеті телекомунікацій.

В основі підготовки наших студентів знаходяться вимоги до знань та умінь кандидатів на відповідні посади від потенційних роботодавців. Такі вимоги формуються з урахуванням потреб сьогодення та перспектив на майбутнє.

Основними фаховими компетенціями нашого випускника є:

 
 

Вказані вимоги і компетенції періодично актуалізуються з нашими партнерами

 

Сучасний швидкоплинний ринок телекомунікаційних послуг вимагає від наших випускників відразу включатись в практичну роботу по посаді без перенавчання або донавчання на обладнання, яке використовується тією чи іншою компанією. Тому в підготовці наших студентів особлива увага приділяється практичній складовій навчання.

Практична підготовка по спеціальності і спеціалізації здійснюється з першого семестру і до останнього.

Половина занять проводиться практично, що відображено в усіх навчальних планах. Деякі дисципліни практичного спрямування мають більший відсоток практичних занять. Це такі дисципліни як «Проектування, будівництво та експлуатація ВОЛС» - 75%, «Проектування, будівництво та експлуатація СКС» - 75%, «Основи схемотехніки» - 67%, «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку» - 67%, «Оптичні транспортні мережі» - 60%.

 
 

Теоретичну та практичну підготовку студентів на кафедрі здійснюють науково-педагогічні працівники – досвідчені висококваліфіковані фахівці в галузі зв'язку, які мають значний досвід практичної роботи та багаторічний досвід викладання у вищих навчальних закладах.

Серед викладачів кафедри 2 доктори технічних наук, 9 кандидатів технічних наук, 8 викладачів мають вчене звання доцента чи старшого наукового співробітника.

До навчального процесу кафедрою залучаються провідні фахівці телекомунікаційної галузі. Серед них легендарна особистість кандидат технічних наук, доцент, почесний зв'язківець України, Лауреат Державної премії України, представник Адміністрації зв'язку України в МСЕ, віце-голова 15 дослідницької комісії МСЕ, експерт МЕК, експерт IEEE, член Науково-технічної ради Адміністрації зв'язку України, голова Науково-технічної ради ПАТ «Укртелеком», член кореспондент Академії зв'язку України Віктор Борисович Каток.

 

На кафедрі приділяється увага розвитку і формуванню у студентів самостійного творчого наукового мислення. Для реалізації цього напрямку на кафедрі поза межами навчального процесу діють три наукові гуртки: два гуртки для студентів бакалаврів 3-4 курсів по тематиці волоконно-оптичного зв’язку і один гурток для студентів магістрів 5-6 курсів по тематиці радіомоніторингу.

В лабораторії експериментальних досліджень кабельної продукції проводяться різноманітні випробування кабелів зв'язку, виконуються господарсько-договірні науково-дослідні роботи на замовлення телекомунікаційних компаній. Результати виконання таких робіт знаходять своє впровадження у вдосконаленні змісту навчання циклу дисциплін з оптичних і фотонних систем зв’язку, використовуються як експериментальне підтвердження дисертаційних досліджень аспірантів кафедри.

 
 

Співробітники кафедри активно ведуть наукову роботу, до якої долучаються студенти старших курсів. На кафедрі сформувалися науково-навчальні творчі групи викладачів, наукових працівників, аспірантів і студентів які проводять науково-дослідні роботи за наступними напрямками:

 • розробка методів поліпшення характеристик фотонних компонентів для їх застосування в перспективних телекомунікаційних мережах;
 • розробка методів забезпечення електромагнітної сумісності при певних вимогах до якості передачі інформації в лініях зв'язку;
 • дослідження інформаційних можливостей волоконно-оптичних ліній зв'язку.

На кафедрі діє спільна міжнародна наукова лабораторія «Системи і технології телекомунікацій». Дана лабораторія створена з кафедрою телекомунікаційних систем Білоруської державної академії зв'язку.

На сучасному ринку праці роботодавцями цінуються додаткові поглиблені знання своїх працівників що підтверджені відповідними сертифікатами.

Для формування більшої конкурентної переваги саме наших випускників в університеті діє система сертифікації. На кафедрі телекомунікаційних технологій така система сертифікації реалізована як в межах так і поза межами навчального процесу.

Так практичні заняття по дисципліні «Побудова та монтаж структурованих кабельних систем зв’язку», «Проектування, будівництво та експлуатація ВОЛС», «Проектування, будівництво та експлуатація СКС» відбуваються на обладнанні та з використанням матеріалів наданих нашим партнером компанією Укрком Лайн. При успішному засвоєнні теоретичного і практичного матеріалу даних дисциплін студентам видається сертифікат від провідної всесвітньої телекомунікаційної компанії CommScope і її офіційного представника в Україні компанії Укрком Лайн.

Поза межами навчального процесу кафедра здійснює підвищення кваліфікації фахівців провідних телекомунікаційних операторів з видачою сертифіката державного зразка.

 
 

Починаючи з 2 курсу студенти проходять практику на провідних підприємствах таких як: «Укртелеком», «Укрком Лайн», «Воля-Кабель», «DEPS», «Datagroup». Вже під час практики, яка проходить на другому курсі, до студентів приглядаються майбутні роботодавці на предмет відбору найбільш здібних для роботи у своїх компаніях. Надалі, під час практик на третьому та четвертому курсах, до 40-60% студентів вже надходять конкретні пропозиції щодо подальшої їх роботи в компаніях після завершення навчання.

Важливою якістю сучасного фахівця з телекомунікацій є володіння ним англійською технічною мовою. Тому посилене вивчення англійської мови здійснюється на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять на тиждень, на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються кафедрами 20% занять повинні проводитись англійською мовою. Це забезпечить можливість нашому студенту вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2.

По всіх дисциплінах кафедри які викладаються на третьому, четвертому та п’ятому курсах викладачами кафедри на англійській мові даються терміни та позначення які використовуються у міжнародних стандартах та при сертифікації продукції телекомунікаційного призначення.

При вивченні на третьому курсі дисципліни кафедри «Оптичні транспортні мережі» нашим студентам на англійській мові викладаються теми пов’язані з сертифікацією і стандартизацією волоконно-оптичних кабелів та правил організації ліній зв’язку що регулюються відповідними стандартами Міжнародного союзу електрозв’язку.

Питання будівництва структурованих кабельних систем, маркування оптичних та мідних кабелів зв’язку, міжнародні стандарти які стосуються експлуатації мереж зв’язку викладаються англійською мовою при вивченні дисципліни «Проектування, будівництво та експлуатація структурованих кабельних систем» на четвертому курсі.

На п’ятому курсі дисципліна «Сучасні та перспективні системи зв’язку» викладається повністю на англійській мові.


Для того щоб поступити вчитись в Державний університет телекомунікацій і стати фахівцем з телекомунікацій за спеціальністю «172 – Телекомунікації та радіотехніка» за кошти державного бюджету у 2019 році необхідно надати наступні сертифікати ЗНО:

 1. Українська мова та література (обов’язково);
 2. Математика (обов’язково);
 3. Іноземна мова або фізика (на вибір).

Ці сертифікати дають можливість бути зарахованим на навчання як за бюджетною так і за контрактною формою навчання.

Для вступу на навчання за спеціальністю «172 – Телекомунікації та радіотехніка» тільки за кошти фізичних та юридичних осіб у 2019 році необхідно надати наступні сертифікати ЗНО:

 1. Українська мова та література (обов’язково);
 2. Історія України (обов’язково);
 3. Математика або географія (на вибір один з них).

У вступній кампанії 2019 року будуть прийматися сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років, крім сертифікатів по англійській, французькій, німецькій та іспанській мовам, які приймаються тільки за 2018-2019 роки.

Для навчання в магістратурі за спеціалізацією «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» необхідно здати іспити в університеті з:

 1. Єдине фахове вступне випробування.
 2. Іноземна мова.

ВАЖЛИВО! Для бажаючих навчатись в магістратурі за усіма спеціалізаціями спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» сертифікат ЗНО з іноземної мови не потрібний.

Підготовка конкурентоспроможного на сучасному ринку праці випускника базується на інноваційному змісті навчання, який реалізується в Державному університеті телекомунікацій.

При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого високооплачуваного робочого місця.

В основі підготовки наших студентів знаходяться вимоги до знань та умінь кандидатів на відповідні посади від потенційних роботодавців. Такі вимоги формуються з урахуванням потреб сьогодення та перспектив на майбутнє.

 

В цьому році кафедра телекомунікаційних технологій може прийняти на навчання 50 осіб на перший курс, 60 осіб на другий курс, 28 осіб на третій курс.

На другий курс можуть бути прийняті випускники коледжів та студенти з усіх спеціальностей. На третій курс приймаються випускники коледжів та студенти які навчались за спеціальністю телекомунікації та радіотехніка або споріднені з нею.

Для вступу на другий чи третій курс необхідно у термін до 22 липня подати в приймальну комісію копії документів: документа що посвідчує особу; військово-облікового документа; сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання; ідентифікаційного коду; пільгових документів (за наявності); диплому молодшого спеціаліста та додатку до нього. Також необхідно мати 4 фотокартки розміром 3на 4.

Вступні випробування для вступників цієї категорії будуть проводитись 29-30 липня. При успішному проходженні вступного випробування необхідно до 10 серпня надати оригінали перелічених вище освітніх документів. Зарахування на навчання відбувається 10 серпня тільки при наявності оригіналів освітніх документів.

За додатковою інформацією з усіх питань по профілю кафедри можна звертатись до завідуючого кафедрою, кандидату технічних наук, Гетманцю Олексію Володимировичу

м. Київ, вул. Солом’янська, 7, каб. 226

Тел. (044) 249–25–21

099-477-58-73

 
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 226
Тел. (044) 249–25–21 

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 43 316
^