Державний Університет Телекомунікацій

Викладацький склад - Кафедра Телекомунікаційних технологій

 

МЕЛЬНИК ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
Завідуючий кафедрою, доктор технічних наук,старший науковий співробітник


Викладає дисципліну «Вступ до спеціальності». Здійснює наукове керівництво з  аспірантами і докторантами.

Автор понад 40 наукових та методичних праць

КАТОК ВІКТОР БОРИСОВИЧ
Професор кафедри, кандидат технічних наук,доцент


Здійснює наукове керівництво дипломних робіт, бере участь у ДЕК. Має понад 60 друкованих праць (наукових та методичних).

МАРКОВ СЕРГІЙ ЮХИМОВИЧ
Доцент кафедри, кандидат технічних наук,доцент

 

Викладає дисципліни: «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку» (НСЕОЗ), «Оптичні та перспективні проводові лінії зв'язку» (ОППЛЗ), «Елементи та пристрої фотонних систем зв'язку» (ЕПФСЗ), веде курсове та дипломне проектування, бере участь у ДЕК. Має понад 60 друкованих праць (наукових та методичних).

БОНДАРЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
Доцент кафедри, кандидат технічних наук,доцент

 

Викладає дисципліни: «Технічна електродинаміка» (ТЕД), веде курсове та дипломне проектування, бере участь у ДЕК. Автор понад 40 наукових та методичних праць.

ЗЕНІВ ІРИНА ОНУФРІЇВНА
Доцент кафедри, кандидат технічних наук

 

Викладає дисципліни: «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку (НСЕОЗ) », «Функціональні пристрої волоконно-оптичних трактів (ФПВОТ) », «Побудова та монтаж структурованих кабельних систем» (ПМСКС), здійснює нормо контроль і наукове керівництво дипломних робіт та рецензування, участь у ДЕК. Має понад 20 друкованих праць (наукових та методичних).

ІЩУК ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ
Доцент кафедри, кандидат технічних наук

 

Викладає дисципліни: «Методи адаптивної обробки сигналів в радіоелектронних пристроях, системах та комплексах», «Методи та засоби забезпечення ЕМС складних радіотехнічних систем», «Електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів та систем», «Основи теорії систем», «Проектування і технічна експлуатація радіоелектронних засобів і комплексів», веде дипломне проектування та рецензування. Участь у ДЕК.

МАЛЮЖЕНКО МИХАЙЛО ВІТАЛІЙОВИЧ
Доцент кафедри, кандидат технічних наук


Викладає дисципліни: «Адміністративне керування радіочастотним ресурсом», «Методи та технічні засоби радіомоніторингу», «Радіомоніторинг та пеленгування джерел радіовипромінювання», «Основи управління радіочастотним ресурсом», «Статистична радіотехніка», «Методи підтримки прийняття рішень в системах телекомунікацій».

ГРАДОБОЄВА НЕЛЯ ВІКТОРІВНА
Доцент кафедри, кандидат технічних наук

 

Викладає дисципліни: «Основи схемотехніки», «Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю».

ФЕДОРОВА НАТАЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Професор кафедри, доктор технічних наук


Викладає дисципліни: «Синхронізація в інфокомунікаційних мережах», здійснює наукове керівництво дипломних робіт  та рецензування, має понад 30 друкованих праць (наукових та методичних). Здійснює наукове керівництво з аспірантами

КРЕМЕНЕЦЬКА ЯНА АДОЛЬФІВНА
Доцент кафедри, кандидат технічних наук

 

Викладає дисципліни: «Телекомунікаційні оптичні технології». Здійснює наукове керівництво дипломних робіт  та рецензування, має понад 30 друкованих праць (наукових та методичних).

ЖУКОВА ОЛЕНА РОМУАЛЬДІВНА
Старший викладач кафедри

 

Викладає дисципліни: Іноземна мова (за фаховим спрямуванням) «Сигналізація та протоколи телекомунікаційних мереж» (СПТМ), «Сучасні та перспективні системи мобільного зв’язку»,«Системнийаналіз в інфокомунікаціях», здійснює наукове керівництво дипломних робіт та рецензування. Має понад 30 наукових праць.

КРИЛОВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Старший викладач кафедри

Викладає дисципліни: «Телекомунікаційні оптичні технології», «Технічна електродинаміка» (ТЕД), «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку (НСЕОЗ)», «Телекомунікаційні оптичні технології» (ТОТ),  Здійснює наукове керівництво дипломних робіт та рецензування. Має понад 10 друкованих праць (наукових та методичних).

ПАВУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
Завідувач навчальної лабораторії

 

Матеріально відповідальна особа науково-технічної бази кафедри ТТ.

САНГУРСЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Завідуюча навчальної лабораторії

 

Матеріально відповідальна особа науково-технічної бази кафедри ТТ.

ДУДАРЄВА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА
Аспірант, асистент кафедри
Навчається в аспірантурі, секретар кафедри ТТ.

Викладає дисципліни: «Загальна теорія систем» (ЗТС). Веде науково-дослідну практику, науково-педагогічну практику, переддипломну практику.

БАРИШЕВ ДЕНИС ВЛАДЛЕНОВИЧ
Аспірант, асистент кафедри


Навчається в аспірантурі

Викладає дисципліни: «Методи оптимального використання радіочастотного ресурсу»

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 226
Тел. (044) 249–25–21 
096-802-04-11, 099-376-46-94
E-mail: melnik_yur@ukr.net

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 14 637
^