Державний Університет Телекомунікацій

Викладацький склад - Кафедра Телекомунікаційних технологій

 

Завідуючий кафедрою

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

МЕЛЬНИК ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Викладає дисципліни «Вступ до спеціальності», «Електронні бази та бібліотеки за спеціальністю», «Оптичні та перспективні проводові лінії зв'язку». Здійснює наукове керівництво аспірантами.

Має понад 50 наукових публікацій.

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

МАРКОВ СЕРГІЙ ЮХИМОВИЧ

Викладає дисципліни: «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку», «Оптичні та перспективні проводові лінії зв'язку», «Елементи та пристрої фотонних систем зв'язку», веде курсове та дипломне проектування, бере участь у ДЕК. Має понад 70 наукових публікацій.

Професор кафедри

кандидат технічних наук, доцент

КАТОК ВІКТОР БОРИСОВИЧ

Викладає дисципліну «Методологія наукових досліджень». Здійснює наукове керівництво дипломних робіт, бере участь у ДЕК. Має понад 200 наукових публікацій.

Здійснює наукове керівництво аспірантами.

Доцент кафедри

кандидат технічних наук, доцент

БОНДАРЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ

Викладає дисципліни: «Технічна електродинаміка», веде курсове та дипломне проектування, бере участь у ДЕК. Автор понад 30 наукових та методичних праць.

Доцент кафедри

кандидат технічних наук

ІЩУК ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ

Викладає дисципліни:«Методи адаптивної обробки сигналів в радіоелектронних пристроях, системах та комплексах», «Методи та засоби забезпечення ЕМС складних радіотехнічних систем», «Електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів та систем», «Основи теорії систем», «Проектування і технічна експлуатація радіоелектронних засобів і комплексів», веде дипломне проектування та рецензування. Участь у ДЕК.

Доцент кафедри

кандидат технічних наук

МАЛЮЖЕНКО МИХАЙЛО ВІКТОРОВІЧ

Викладає дисципліни: «Адміністративне керування радіочастотними ресурсом», «Методи та технічні засоби радіомоніторингу», «Радіомоніторинг та пеленгування джерел радіовипромінювання», «Основи управління радіочастотним ресурсом», «Методи підтримки прийняття рішень в системах телекомунікацій».

Доцент кафедри

кандидат технічних наук, доцент

ГРАДОБОЄВА НЕЛЯ ВІКТОРІВНА

Викладає дисципліни: «Основи схемотехніки», «Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю». Автор понад 70 наукових та методичних праць.

Доцент кафедри

кандидат технічних наук

ФЕДОРОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Викладає дисципліни: «Синхронізація в інфокомунікаційних мережах». Здійснює наукове керівництво аспірантами.

Доцент кафедри

кандидат технических наук

КРЕМЕНЕЦЬКА ЯНА АДОЛЬФІВНА

Викладає дисципліни: «Телекомунікаційні оптичні технології», Здійснює наукове керівництво дипломних робіт  та рецензування, має понад 30 друкованих праць (наукових та методичних).

Старший викладач кафедри

ЖУКОВА ОЛЕНА РОМУАЛЬДІВНА

Викладає дисципліни: Іноземна мова (за фаховим спрямуванням), «Сигналізація та протоколи телекомунікаційних мереж», «Сучасні та перспективні системи мобільного зв’язку», «Системний аналіз в інфокомунікаціях», здійснює наукове керівництво дипломних робіт та рецензування. Має понад 30 наукових праць.

Старший викладач кафедри

КРИЛОВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Викладає дисципліни: «Телекомунікаційні оптичні технології», «Технічна електродинаміка», «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку», «Телекомунікаційні оптичні технології», Здійснює наукове керівництво дипломних робіт та рецензування. Має бідьще 10 друкованих праць (наукових та методичних).

Завідувач навчальної лабораторії

ПАВУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

Матеріально відповідальна особа науково-технічної бази кафедри телекомунікаційних технологій.

Завідувач навчальної лабораторії, доцент кафедри

кандидат технічних наук

ЗЕНІВ ІРИНА ОНУФРІЇВНА

Викладає дисципліни: «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку»,  «Функціональні пристрої волоконно-оптичних трактів», «Основи теорії систем», здійснює наукове керівництво дипломних робіт та рецензування, участь у ДЕК. Має понад 20 друкованих праць (наукових та методичних).

к.т.н., доцент

ЦЬОПА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Викладає дисципліни: «Загальна теорія систем». Веде науково-дослідну, науково-педагогічну та переддипломну практики.

к.т.н., доцент

БАТРАК ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Викладає дисципліни: «Методи оптимального використання радіочастотного ресурсу», «Загальна теорія систем», «Методи оптимального використання радіочастотного ресурсу».

Дударева Ганна Олександрівна

асистент кафедри

Переглядів: 13 801
^