XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Навчальні дисципліни

детальніше
Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Навчальні дисципліни, що закріплені за кафедрою, відносяться до циклу дисциплін базової професійної та фахової підготовки за спеціальністю "Телекомунікації та радіотехніка" освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» .

СИГНАЛІЗАЦІЯ ТА ПРОТОКОЛИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ - навчальна дисципліна вивчає характеристики мережних моделей та структур, протоколів, що в них використовуються, та способів мережної сигналізації.

ОПТИЧНІ ТРАНСПОРТНІ МЕРЕЖІ - навчальна дисципліна вивчає нові технології передачі інформації по оптичному волокну та мультиплексування даних, що дозволяють значно збільшити інформаційно – пропускну здатність систем передачі та перейти до повністю оптичних мереж зв'язку

НАПРЯМНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ОПТИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ. Навчальна дисципліна вивчає експлуатаційну, технологічну та проектувальну функцію виробничої діяльності фахівця телекомунікацій щодо волоконно-оптичних ліній зв'язку. Метою вивчення навчальної дисципліни є надання студентам комплексу знань, що дозволяють контролювати технічний стан функціональних пристроїв волоконно-оптичних трактів у процесі їх експлуатації; перевіряти відповідність технічним та технологічним нормам контрольованих параметрів функціональних пристроїв волоконно-оптичних трактів; розраховувати необхідні параметри функціональних пасивних та активних пристроїв волоконно-оптичних трактів, використовуючи технічну, наукову та довідкову літературу, обчислювальну техніку.

ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. Навчальна дисципліна є дисципліною фундаментальної підготовки, в якої вивчаються основи макроскопічної електродинаміки та елементи мікроскопичної електродинаміки, фізичні основи волоконної та інтегральної оптики, основні елементи хвилеводного тракту та пасивних пристроїв техніки надвисоких частот (НВЧ), надаються навички розрахунку та аналізу характеристик електромагнітних хвиль у необмеженому середовищі, спрямовуючих системах, резонаторах. Метою вивчення навчальної дисципліни є створення у майбутніх спеціалістів базового комплексу знань та навичок, який дозволяє грамотно розраховувати та раціонально проектувати сучасні лінії зв'язку та системи передачі інформації, а також, набуття практичних навичок, необхідних для подальшої інженерної діяльності.

ПОБУДОВА ТА МОНТАЖ СТРУКТУРОВАНИХ КАБЕЛЬНИХ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ. Дисципліна знайомить студентів з теорією похибок, методами вимірювань, принципами роботи, побудовою та порядком застосування найбільш поширених засобів вимірювань загального призначення(амперметри різних систем та вольтметри (аналогові та цифрові),осцилограф,частотомір,вимірювач нелінійних спотворень; типовими схемами вимірювання параметрів сигналів апаратури та каналів зв’язку, видами та призначенням стандартів, значенням сертифікації, принципами управління якістю в системах зв’язку.

Метою вивчення навчальної дисципліни є навчити студентів обґрунтовано вибирати засоби вимірювань за метрологічними характеристиками, знати правила проведення вимірів.

ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРИСТРОЇ ФОТОННИХ СИСТЕМ ЗВ'ЯЗКУ. Метою і завданнями викладання дисципліни є вивчення основ інформаційних фотонних технологій, принципів функціонування, типів конструкцій, характеристик, класифікації елементів та пристроїв фотонних систем зв’язку; вивчення методів моделювання, експлуатації, розрахунку необхідних параметрів пристроїв для реалізації технології оптичного мультиплексування DWDM; освоєння інноваційних фотонних технологій для повністю оптичних мереж зв’язку.

ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИСТЕМ. Теорія систем має справу з аналізом, проектуванням та функціонуванням систем - об'єктів теоретично будь-якої природи і складності, які утворюються взаємодіючими, взаємопов'язаними і взаємозалежними частинами. Ясно, що будь-яка організаційна форма суспільства (бізнесу, зокрема), об'єкти природи, науки і техніки відповідають цим критеріям і можуть вивчатися з використанням понять і засобів теорії систем.

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕМС СКЛАДНИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ. Електромагнітна сумісність (ЕМС), коротко - це здатність багатьох радіозлектронних пристроїв функціонувати спільно і одночасно. Які заважають впливу надають один на одного різні пристрої і як саме з цим боротися - це і є предмет вивчення даної дисципліни.

МЕТОДИ АДАПТИВНОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ В РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЯХ, СИСТЕМАХ ТА КОМПЛЕКСАХ. Що таке адаптація? Як можна «навчити» той або інший пристрій пристосовуватися до заважає впливів від сусідніх об'єктів або до інших змін умов функціонування? Як зробити це найбільш ефективно? Відповідь на ці питання дає вивчення даної дисципліни.

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ РЕЗ ТА КОМПЛЕКСІВ. Зміст етапів, які проходять радіоелектронні засоби (РЕЗ) від технічного завдання на розробку до грамотної експлуатації. Моделювання взагалі і комп'ютерне моделювання, як найсучасніший метод проектування РЕЗ. Ці питання вивчаються в даній дисципліні.

МЕТОДИ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РАДІОМОНІТОРИНГУ. Навчальна дисципліна вивчає методи та технічні засоби забезпечення радіомоніторингу, принципи та методи визначення місця знаходження ДРВ, собливості функціонування систем визначення власного місцезнаходження, методи радіочастотного контролю частоти, вимірювання зайнятості спектру.

АДМІНІСТРАТИВНЕ КЕРУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ. Навчальна дисципліна вивчає базові документи Національної комісії регулювання в області зв’язку (НКРЗ), Державної інспекції електрозв’язку, Українського державного центру радіочастот, Центрального органу виконавчої влади в області зв’язку. Розробка політики в області керування РЧР. Міжнародна діяльність ЦОВЗ.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ РАДІОКОНТРОЛЮ. Навчальна дисципліна вивчає сучасні методи та засоби радіоконтролю, організаційні та правові засади забезпечення радіоконтролю; принципи та методи визначення місця знаходження джерел радіовипромінювання, їх розпізнавання та контроль; типи та принципи дії радіопеленгаторів для радіочастотного контролю; особливості функціонування систем визначення місцезнаходження; сучасні методи радіочастотного контролю частоти, вимірювання зайнятості спектру, напруженості поля і щільності потоку напруженості.

ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОЇ РАДІОТЕХНІКИ. Навчальна дисципліна вивчає випадкові явища і процеси, що супроводжують сферу розробки та експлуатації радіоелектронної апаратури; навчає правильно застосовувати теоретичні знання при побудові радіотехнічних пристроїв, систем та комплексів, в яких використовується виявлення та розпізнавання сигналів, оптимальна лінійна фільтрація; вибирати потрібний варіант радіоелектронного пристрою, який забезпечує максимальне співвідношення сигнал/завада; застосування основ теорії випадкових процесів щодо задач лінійної та нелінійної радіотехніки; засвоєння законів розподілу випадкових величин та методів розрахунку основних характеристик випадкових стаціонарних процесів після їх проходження через типові лінійні та нелінійні радіотехнічні кола.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 226
Тел. (044) 249–25–21 

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит
Переглядів: 7 827