Державний Університет Телекомунікацій

Методична робота - Кафедра Телекомунікаційних технологій

Професорсько-викладацький склад кафедри активно працює за новими освітніми технологіями навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей сучасних науково-технічних досягнень Болонських ідей.

Методична робота кафедри «Телекомунікаційних технологій»  формується з урахуванням нових вимог МОН України, сучасно-освітньої моделі Державний університет телекомунікацій, спрямованої на підвищення рівня якості освіти, з використанням сучасної матеріально-технічної бази, індивідуальних лабораторних практикумів та програм, які поглиблюють та закріплюють практичну складову та компетенції, що вимагає роботодавець.

Основними формами вивчення дисциплін є лекції, практичні та лабораторні заняття, виконання курсових проектів і робіт. Заключний етап - написання дипломних робіт, проектів на освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", атестаційних робіт на освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр". Оновлена навчальна програма базових та інноваційно-актуальних дисциплін забезпечує більше 50 % практичних занять та введено англійську мову по спеціалізації, що забезпечує наших випускників широкими можливостями як високо-конкурентних фахівців електроніки, волоконно-оптичних мереж, інноваційних технологій телекомунікацій.

Закріплені за кафедрою навчальні дисципліни є фундаментальними для базової і професійної підготовки фахівців-зв'язківців, забезпечують загальне професійне спрямування процесу навчання студентів. Методична робота сформована та перевірена і представлена в паперовому та електронному виді (МООDUL) для дистанційного використання.

Переглядів: 4 508
^