Державний Університет Телекомунікацій

Методична робота - Кафедра Телекомунікаційних технологій

Методична робота кафедри «Телекомунікаційних технологій» формується з урахуванням нових вимог МОН України, сучасно-освітньої моделі Державний університет телекомунікацій, спрямованої на підвищення рівня якості освіти, з використанням сучасної матеріально-технічної бази, індивідуальних лабораторних практикумів та програм, які поглиблюють та закріплюють практичну складову та компетенції, що вимагає роботодавець. Професорсько-викладацький склад кафедри активно працює за новими освітніми технологіями навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей сучасних науково-технічних досягнень Болонських ідей.

Основними формами вивчення дисциплін є лекції, практичні та лабораторні заняття, виконання курсових проектів і робіт. Заключний етап - написання дипломних робіт, проектів на освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", атестаційних робіт на освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр". Оновлена навчальна програма базових та інноваційно-актуальних дисциплін забезпечує більше 50 % практичних занять та введено англійську мову по спеціалізації, що забезпечує наших випускників широкими можливостями як високо-конкурентних фахівців електроніки, волоконно-оптичних мереж, інноваційних технологій телекомунікацій.

Закріплені за кафедрою навчальні дисципліни є фундаментальними для базової і професійної підготовки фахівців-зв'язківців, забезпечують загальне професійне спрямування процесу навчання студентів. Методична робота сформована та перевірена і представлена в паперовому та електронному виді (МООDUL) для дистанційного використання.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 226
Тел. (044) 249–25–21 
096-802-04-11, 099-376-46-94
E-mail: melnik_yur@ukr.net

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 4 716
^